Начало

 История на библиотеката

През 2020г. Регионална библиотека Сава Доброплодни - Сливен отбеляза 65 години от създаването си. Шестдесет години за човешкия живот тази възраст се определя като зряла. За библиотеката - това е дълъг път на развитие и утвърждаване. Период, през който се увеличават многократно нейните фондове, разширява се вида на съхраняваните информационни носители, променят се нейните функции и отговорности, повишава се ролята й в културния живот на града, на региона, на страната и тя придобива европейски облик.

Най-важните дати в нейната история са:

1955 г.

Създадена като държавна библиотека  с Решение на МС.

11 февруари 1955г.

С Решение N 58 на ГНС Сливен за нуждите на държавна библиотека се предоставя т.нар. къща на таласъмите. Започва ремонт и преустройство на сградата.

23 юни 1956г.

Библиотеката отваря врати за читатели с фонд от 8 000 тома книги и 20 периодични издания.

1956г.

В библиотеката е осъществена първата среща с български автор писателят Камен Калчев;

1958г.

След новото административно устройство на страната библиотеката става Окръжна и получава нови функции и отговорности.

1959г.

Полага се началото на издателската дейност на библиотеката.

23 юни 1961г.

Тържествено е отбелязан 5-годишния юбилей на библиотеката.

януари 1963г.

Открит е Справочно-библиографски и информационен отдел.

февруари 1964г.

Открита е научна читалня за специалисти.

1965г.

Въведена е нова форма на обслужване свободен достъп на читатели до книжните фондове.

1968 - 1972г.

Извършва се реконструкция и модернизация на цялата сграда на библиотеката. Изгражда се първото разширение на библиотеката.

10 февруари 1972г.

Открива се разширението на библиотеката.

октомври 1975г.

Детският отдел е настанен в самостоятелна сграда в двора на начално училище Васил Левски.

20 май 1976г.

Библиотеката е отличена с грамота за успешна работа с читателите младежи през периода 1972-1975г. от Комитета за изкуство и култура и Професионалния съюз на работниците от полиграфията и културните институти.

22 декември 1976г.

Тържествено е отбелязан 20-годишния юбилей на библиотеката.

януари 1980г.

Създадена е Окръжна дирекция "Библиотеки".

21 май 1982г.

Държавният съвет на НРБ с Указ N 1266 награждава библиотеката с орден Кирил и Методий I степен.

15 декември 1982г.

Тържествено е отбелязан 25-годишния юбилей на библиотеката.

1987г.

Получава статут на Универсална научна библиотека.

септември 1988г.

Подписано  е споразумение за сътрудничество с Областната библиотека в гр.Тернопол, Украйна,

1991 1992г.

Извършен е цялостен ремонт на библиотеката.

22 юли 1992г.

С решение на Общински съвет-Сливен библиотеката получава за патрон името на бележития възрожденец Сава Доброплодни.

януари 1993г.

Започва реализацията на проект за автоматизиране на основните библиотечно-библиографски процеси в библиотеката.

17 март 1994г.

 Открива се нов детски отдел в сградата на бившата Музикална школа.

23 април 1994г.

Нейно превъзходителство г-жа Нели Фрейри Пенабад -посланик на Република Аржентина в България посещава библиотеката.

ноември 1994г.

С Указ 1367/1994г. библиотеката става депозитна за учебната, научно-популярната и детската литература.

1995 г.

 С подкрепата на Британски съвет София в библиотеката е създаден Център в помощ на обучението по английски език.

17 - 18 май 1995г.

Тържествено е отбелязан 40-годишния юбилей на библиотеката и 175г. от рождението на нейния патрон - възрожденецът Сава Доброплодни.

17 май 1995г.

Библиотеката е отличена с грамота на Министерство на културата за принос в развитието на библиотечното дело в България и във връзка 40г. й юбилей.

18 май 1995г.

Министърът на културата, проф.Георги Костов, посещава библиотеката.

18 май 1995г.

Министърът на културата, проф.Георги Костов, открива балереф на Сава Доброплодни на сградата на библиотеката.

28 октомври 1995г.

Иван Богданов - зам.-министър на МК посещава библиотеката.

28 октомври 1995г.

Дейвид Стоукс, културно аташе на посолството на Великобритания в Българияи директор на Британски съвет-София открива в библиотеката Център в помощ на обучението по английски език

януари 1996г.

С ПМС19 на МС/31 ян.1996г. библиотеката получава статут на регионален културен институт.

1996г.

Библиотеката получава безплатен достъп до Интернет по българо-норвежки проект "Сливен Торнхейм".

април 1999г.

С Решение на ОбС-Сливен библиотеката преминава на "делегиран бюджет".

7 май 1999г.

Мария Русинова - зам.-министър на МК посещава библиотеката.

8 май 1999г.

Учредено е Сдружение с идеална цел "Асоциация на регионалните библиотеки". За председател е избрана Росица Петрова-Василева -директор на сливенската библиотека.

25 28 май 1999г.

По инициатива на библиотеката и с подкрепата на Министерството на културата се провежда Първия Национален фестивал на детската книга, който става ежегоден.

1999г.

Библиотеката реализира проект финансиран от Евробългарския фонд за развитие на изкуствата и програма ФАР BG 9606.

1999г.

В библиотеката е открита електронна читалня с достъп до Интернет с 6 работни места.

9 11 май 2000г.

Проведен е II Национален фестивал на детската книга.

10 май 2000г.

Министърът на културата Емма Москова посещава библиотеката.

2000г.

На библиотеката е присъдена престижната Национална награда Христо Г.Данов за принос в българската култура в раздел представяне на българската книга;

1 юли 2000г.

По силата на ПМС 153/28.07.2000г. библиотеката получава статут на Регионална библиотека, осъществяваща дейността си на територията на Сливенска и Ямболска области.

2001г.

 Участие в международен проект Мултикултурно интегриране на чужденци и ролята на европейските библиотеки /съвм. С библиотеки от Германия, Холандия, Финландия, Гърция/.

9 10 май 2001г.

Проведен е III Национален фестивал на детската книга.

9-10 май 2002г.

Проведен е IV Национален фестивал на детската книга.

9 май 2002г.

Зам.-министърът на културата Румен Димитров посещава библиотеката.

10 май 2002г.

Зам.-председателят на Комисията по култура към Народното събрание - Коста Цонев посещава библиотеката.

2003г.

С Решение на Върховния касационен съд на Република България се отхвърлят окончателно реститутските претенции и библиотеката запазва сградата си.

8 9 май 2003г.

Проведен е V Национален фестивал на детската книга.

м.май 2003г.

Библиотеката е отличена от Министерство на културата с Грамота за значим принос в развитието на българската култура

2003 2004г.

Библиотеката участва в международен проект ЕС през детските очи, съвместно с библиотеките в гр.Печ /Унгария/ и гр.Дунайска стреда /Словакия/.

2003г.-

 Започва реализирането на съвместен проект с Института за международно сътрудничество към Сдружението на германските народни университети /Хановер, Германия/ за обучение за получаване на Европейски компютърен сертификат Хpert и Хpert Master.

24 март 2004г.

Министърът на културата - проф.Божидар Абрашев посещава библиотеката.

10 12 май 2004г.

Проведен е VI Национален фестивал на детската книга.

11 май 2004г.

Г-жа Зорка Първанова и почетния консул на Хашемитско кралство Йордания Б България Хасан Ал Бармауи, посещават библиотеката.

2004г.

В рамките на Националния фестивал на детската книга се учредява Национална награда Константин Константинов за принос в детското книгоиздаване в четири категории - за цялостен принос, за автор, за издателство за илюстратор.

юни 2004г.

Библиотеката получава медал и грамота от международния фестивал Змаjеве дечjе игре /Нови сад, Сърбия и Черна гора/.

декември 2004г.

 Открит е регионален Евродеск център по програма Младеж на ЕС..

2005г.

 Реализиран проект Европейският съюз през детските очи по Комуникационната стратегия на правителството за присъединяване на България към ЕС.

2005г.

Реализиран проект Българската художествена литература в нашите библиотеки - финансиран от МК.

2005г.

 Стартира международен проект LITTLE, финансиран от ЕС, по който библиотеката е единствен партньор от България.

2005г.

Реализиран международен проект Младите хора от Чехия и България заедно по стъпките  на Кирил и Методий във Великоморавия финансиран от програма :Младеж на ЕС;

2005г.

По проект Красива България е ремонтирана фасадата и покрива на библиотеката.

9 - 11 май 2005г.

Проведен е VII Национален фестивал на детската книга.

1-2 дек. 2005г.

 Библиотеката тържествено отбелязва своя 50-годишен юбилей и 185г. от рождението на патрона си Сава Доброплодни.

1 декември 2005г.

Библиотеката е наградена от МК с почетен знак и грамота За значим принос в развитието на библиотечното дело в България.

1 декември 2005г.

Директорът на библиотеката, Росица Петрова Василева, е удостоена с почетен знак на гр.Сливен за изключителните й заслуги за издигане и утвърждаване на библиотека Сава Доброплодни като съвременен научен, информационен и културен център

27 януари 2006г.

Стартира инициативата Петъчен литературен салон.

2006г.

Реализиран проект Българската художествена литература в нашите библиотеки - финансиран от МК.

30 април 2006г.

Г-жа Зорка Първанова, патрон на VIII Национален фестивал на детската книга, посещава библиотеката.

8 10 май 2006г.

Проведен е VIII Национален фестивал на детската книга.

17 май 2006г.

Надежда Захариева - зам.-министър на Министерство на културата, посещава библиотеката.

24 май 2006г.

Директорът на библиотеката, Росица Петрова Василева, е наградена с Националната награда Златен век на Министерството на културата за  значим принос в развитието на българската култура. За пръв път наградата се връчва и в раздел Библиотечни дейци.

2006 - 2007г.

Участие в Международен проект Европейски литературен маратон- финансиран по програма Култура на ЕС.

2006 - 2007г.

Участие в  Международен проект MOVIE Да създадем една визуална идея за Европа - финансиран от ЕС и Conpagnia san Paolo/Италия.

2007г.

Реализиран проект Българските библиотеки центрове за информираност финансиран от МК.

6 януари 2007г.

Библиотеката е отличена с националната награда Благодеятел на годината 2006 в раздел Библиотеки/читалища.

9 май 2007г.

Проведен е Европейски литературен маратон в рамките на проект ЕЛМ.

8 11 май 2007г.

Проведен е IX Национален фестивал на детската книга.

1 октомври 2007г.

Първа копка за изграждане на разширение на библиотеката по проект финансиран от държавния и общинския бюджет.

2008г.

Реализиран проект Българските библиотеки центрове за информираност финансиран от МК.

7 - 9 май 2008г.

Проведен е X Национален фестивал на детската книга.

2008г.

Реализиран е проект Джани Родари моят театър в партньорство с Фондация Аида/Верона, Италия/ финансиран от Италиански културен институт/София/ и МК.

20 ноември 2008г.

Библиотеката участва в учредяването на Сдружение на фестивалите за детска литература от Балканските страни /гр.Бар, Черна гора/.

2008 - 2014г.

 Участие в Проект Глобални библиотеки България  финансиран от фондация Бил и Мелинда Гейтс.

7 9 май 2009г.

Проведен е XI Национален фестивал на детската книга.

2009г.

Реализиран проект Как да провокираме у децата интерес към четенето. Уъркшоп по четене в партньорство с Фондация Аида /Верона, Италия/  финансиран от Италиански културен институт - София и МК.

9 май 2009г.

Директорът на РБ Сава Доброплодни, Росица Петрова-Василева, е номинирана за наградата Рицар на книгата на Асоциация Българска книга

25 октомври 2009г.

Тържествено е открито разширението на библиотеката.

декември 2009г.

Стартира проект Библиотеката в помощ на религиозното образование.

10 - 12 май 2010г.

Проведен е XII Национален фестивал на детската книга.

29 ноември 2010г.

Открити са обучителен център и компютъризирани места за потребители по проект Глобални библиотеки България I етап.

13 декември 2010г.

Тържествено е отбелязана 190-годишнината от рождението на патрона на библиотеката - възрожденецът Сава Доброплодни.

15 март 2011г.

В конпютърния обучителен център изграден по програма "Глобални библиотеки - България" стартира обучението на библиотекари от целевите библиотеки от Сливенска област.

9 - 11 май 2011г.

Проведен е XIII Национален фестивал на детската книга.

10 май 2011г.

Библиотеката получава Почетен знак Сребърен ритон на Министерство на културата по повод 55 години от създаването й и за приноса й в развитието и популяризирането на българската култура и на библиотечното дело в РБългария.

14 октомври 2011г.

Тодор Чобанов - зам.-министър на Министерство на културата, посещава библиотеката.

13 март 2012г.

Библиотеката е класирана на първо място в страната по месечна посещаемост на Детския отдел в Национално изследване "Деца за библиотеките, библиотеки за децата".

9 - 11 май 2012г.

Проведен е XIV национален фестивал на детската книга.

10 май 2012г.

Ричарт Дамстра - културно аташе на посолството на САЩ в България, посещава библиотеката.

10 май 2012г.

Директорът на РБ Сава Доброплодни, Росица Петрова-Василева, е отличена с международната награда Малкият принц /Босна и Херцеговина/ за изключителния й принос за развитие на детската литература и междукултурното сътрудничество на Балканите.

юли 2012г.

Реализиран е проект "Библиотеките от Сливенски регион - посредници при предоставяне на услугата "Приемна грижа" - финансиран по малките грантове на програма "Глобални библиотеки - България".

ноември 2012г.

Реализиран е проект по програмата "Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност" - финансиран от МК.

7- 9 май 2013г.

Проведен е XV Национален фестивал на детската книга.

8 май 2013г.

Г-жа Маргарита Попова - вицепрезидент на РБългария посещава библиотеката.

21 - 22 октомври 2013г.

Библиотеката организира в гр.Несебър регионален форум за Сливенска и Ямболска области на тема: "Библиотеката - сърцето на общността" финансиран по малките грантове на програма "Глобални библиотеки-България"

21 ноември 2013г.

Подписано е споразумение за сътрудничество с Народна библиотека "Стеван Стремац" - гр.Ниш, Сърбия.

6 декември 2013г.

В библиотеката е открит Дигитален център финансиран по проект по малките грантове на програма "Глобални библиотеки - България" и Община Сливен.

16 декември 2013г.

Стартира проект "Студентски практики" финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" на ЕС.

12 февруари 2014г.

Посланикът на Република Казахстан в България Негово Превъзходителство Темиртай Избастин посещава библиотеката.

7-9 май 2014г.

Проведен е XVI Национален фестивал на детската книга

4 юни 2014г.

Директорът на библиотеката, Росица Петрова-Василева, е отличена със специалната награда на 57 Международен фестивал на литературата и изкуствата за деца Змаеви дече игре /гр.Нови Сад, Сърбия/ за изключителен принос за развитие на детската литература и междукултурното сътрудничество.

20 юни 2014г.

Директорът на РБ Сава Доброплодни, Росица Петрова-Василева, е отличена с Националната награда Хр. Г. Данов в категория Библиотеки и библиотечно дело и става първия индивидуален носител на наградата в тази категория.

24 октомври 2014г.

Министърът на културата Мартин Иванов и неговият заместник Виктор Стоянов посещават библиотеката.

ноември 2014г.

Реализиран е проект по програмата "Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност"финансиран от МК.

ноември 2014г.

Реализиран е проект "Дигитализация на книжовното културно наследство в българските библиотеки".

11 май 2015г.

Библиотеката е наградена с почетен знак /плакет"Св.св.Кирил и Методий" на президента на Република България Росен Плевнелиев.

11 май 2015г.

Тържествено е отбелязан 60-годишния юбилей на библиотеката.

11 - 13 май 2015г.

Проведен е XVII Национален фестивал на детската книга.

23-25 септември 2015г.

Библиотеката е домакин на XVII Национален семинар на потребителите на интегрираната библиотечно-информационна система E-lib.

ноември 2015г.

Реализиран е проект по програмата "Българските библиотеки съвременни центрове за четене и информираност" финансиран от МК.

3 - 4 декември 2015г.

Тържествено е отбелязана 195-годишнината от рождението на патрона на библиотеката - възрожденецът Сава Доброплодни.

9-11 май 2016г.

Проведен е XVIII Национален фестивал на детската книга.

10 май 2016г.

Г-жа Бони Петрунова - зам.-министър на Министерството на културата посещава библиотеката.

24.октомври 2016г.

 

 За пръв път пред публика е излъчен документалният филм "Сливене, мой Сливене..." продуциран от РБ"Сава Доброплодни"/сценарий: д-р Р.Петрова-Василева; режисьор: Хр.Симеонов/.

30 ноември 2016г.

Директорът на библиотеката, д-р Р.Петрова-Василева, представя с доклад опита на институцията за партньорство с местната власт на Националния форум "Библиотеките днес" /София, 29-30.11.2016г./.

ноември 2016г.

Стартира втори етап на проект "Студентски практики" финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" на ЕС.

28 февруари 2017г.

Проведен е национален семинар на тема "Информационните услуги в обществените библиотеки - състояние и перспективи"

8 -10 май 2017г.

Проведен е XIX Национален фестивал на детската книга.

18-20 май 2017г.

Проведен е национален семинар на тема "Глобално образование за глобалните библиотеки" /в сътрудничество с ФГББ/

8-10 май 2018г.

Проведен е XX Национален фестивал на детската книга.

9 май 2018г.

Цвета Караянчева - председател на 44 -то Народно събрание и патрон на XX Национален фестивал на детската книга и г-жа А.Гешева - зам.-министър на Министерство на културата посещават библиотеката.

9 май 2018г.

За целенасочена дейност за популяризиране на детската книга и стимулиране на детското четене и по повод 20-годишния юбилей на Националния фестивал на детската книга библиотеката е отличена с Национална награда Златен век Печат на Симеон Велики" и грамота на МК.

9 май 2018г.

Директорът на библиотеката, д-р Р.Петрова-Василева, е отличена с почетен знак на ДАБЧ за приноса й за организацията и провеждането на Националния фестивал на детската книга и за приобщаване на българските общности в чужбина към събитието.

Ноември 2018г.

Реализиран е проект по програмата "Българските библиотеки съвременни центрове за четене и информираност" финансиран от МК.

8-10 май 2019г.

Проведен е XXI Национален фестивал на детската книга.

9 май 2019г.

Цвета Караянчева - председател на 44 -то Народно събрание и патрон на XXI Национален фестивал на детската книга връчва на библиотеката Почетен юбилеен знак "140г. Народно събрание" за принос в популяризирането на българската култура и развитието на библиотечното дело в страната.

м.юни 2019г.

Участие в съвместен проект с организаторите на I Международен фестивал за куклен и площаден театър "Арлекин и Марионета".

21 октомври 2019г.

Премиера на документалния филм "Станка Пенчева-Сливенка докрай" продуциран от РБ"Сава Добеоплодни" /сценарий д-р Р.Петрова-Василева, режисура-Христо Симеонов/.

Ноември 2019г.

Реализиран е проект по програмата "Българските библиотеки съвременни центрове за четене и информираност" финансиран от МК.

Ноември 2019г.

Реализиран е проект Развитие на регионалната мрежа от библиотеки в Сливенски регион финансиран от МК.

Декември 2019г.

Реализиран е проект Студентски практики - 3 етап по ОП Развитие на човешките ресурси

13 юни - 20 септември 2020г.

Реализиран проект "Ремонт на фасади и покрив и подмяна на дограма на сградата на РБ"Сава Доброплодни" по програма "Красива България".

23 - 25 септември 2020г.

Проведен е XXII Национален фестивал на детската книга и със съпътстваща програма е отбелязан 65-годишния юбилей на библиотеката.

23-25 септември 2020г.

Организиран е Първи международен студентски конкурс за илюстрация на тема Из приказния свят на Валери Петров, посветен на 100г. от рождението на големия български поет

Септември 2020 г.

По повод 65-годишния юбилей библиотеката е наградена с почетен знак  Сребърен ритон и грамота на Министерство на културата за приноса й в развитието и популяризирането на българската култура и на библиотечното дело в РБългария

24 септември 2020г.

Библиотеката е отличена с почетен знак на ДАБЧ по повод 65 години от нейното създаване и за значимия й принос в развитието и популяризирането на българската литература и култура за приобщаване на българските общности в чужбина към нея.

21 октомври  2020г.

Премиера на документалния филм "И има връщане ...И има...", посветен на 85г. от рождението на Дамян Дамянов/по идея и сценарий на д-р Р.Петрова-Василева/.

Октомври  2020г.

Реализиран е проект по програмата "Българските библиотеки съвременни центрове за четене и информираност"-2020, финансиран от МК.

11 декември 2020г.

Библиотеката закупува машина за стерилизиране и дезинфекция на фондовете на библиотеката с цел тяхното опазване и безопасно ползване в условия на разпространението на вируси.

2021г.

Закупен и внедрен нов библиотечен софтуер E-LIB PRIMA И I-LIB/PRIMA.

9-11 юни 2021г.

Проведен е XXIII Национален фестивал на детската книга 

Октомври 2021г.

Създаден е документалният филм Георги С.Раковски - Аз като българин си изпълних народная си длъжност - сценарий - д-р Росица Петрова-Василева, режисура Христо Симеонов.

Ноември 2021г.

Реализиран е проект по програмата "Българските библиотеки съвременни центрове за четене и информираност" - 2021, финансиран от МК.

Ноември 2021г.

Реализиран е проект Развитие на регионалната мрежа от библиотеки в Сливенски регион финансиран от МК.

11-13 май 2022г.

Проведен е XXIV Национален фестивал на детската книга.

12 май 2922г.

Юрий Вълковски, зам.-министър на МК е гост на библиотеката и се включва в част от проявите на XXIV Национален фестивал на детската книга.

11 октомври 2022г.

Проведена е официалната премиера на документалния филм Аз като българин си изпълних народная си длъжност посветен на 200г.от Рождението на Г.С.Раковски /сценарий: д-р Р.Петрова-Василева, режисжор: Христо Симеонов/.

18 октомври 2022г.

Открита е национална документална изложба И будеше за бунт сърцата посветена на 200г. от рождението на Добри Чинтулов.

Ноември 2022г.

Реализиран е проект по програмата "Българските библиотеки съвременни центрове за четене и информираност" - 2022,  финансиран от МК.

Ноември 2022г.

Реализиран е проект Повишаване квалификацията и дигиталните компетенции на библиотекарите от Сливенски регион, внедряване на нови технологии за дигитализация и опазване на книжовното наследство и развитие на краеведската библиография финансиран от МК.

Декември 2022г.

Реализиран е проект Студентски практики - 4 етап по ОП Развитие на човешките ресурси.

10-12 май 2023г.

Проведен е юбилейния XXV Национален фестивал на детската книга.

11 май 2023г.

Директорът на библиотеката, д-р Росица Петрова-Василева, е отличена с почетен знак на община Сливен и грамота за  приноса й в развитието на културния и обществен живот в гр.Сливен и съхраняване на историческата му памет и за издигане и утвърждаване на библиотека Сава Доброплодни като съвременен научен, информационен и културен център.

11 май 2923г.

Библиотеката е наградена с Почетен знак /плакет/ на Изпълнителната агенция за българите в чужбина за значим принос в популяризирането на българската книга и култура сред българските общности в чужбина и по случай 25 години от създаването на Национален фестивал на детската книга.

22 май 2023г.

Директорът на библиотеката, д-р Росица Петрова-Василева, е отличена с Националната награда Златен век -  звезда на Министерство на културата  за изключителен принос за развитието на библиотечното дело и за създаване на положителна промяна на обществените нагласи към библиотеките в България и за организирането 25 години на единствения в страната "Национален фестивал на детската книга".

23 май 2023г.

Библиотеката е отличена с почетна грамота на община Сливен за значим принос за развитие на културния живот в града и региона и високи постижения в библиотечната и информационна дейност.

 

Във връзка с отбелязването на 65г. от създаването на библиотеката бяха издирени и систематизирани най-важните моменти в нейното съществуване, превръщането й в значим храм на книжовността, в пространство на свободния диалог, част от информационното общество без граници, в културно средище с европейска визия. Макар и ограничен в датите, летописът е първият по-цялостен опит да се обърнем към нейната история, да я разберем и осмислим. И ако за първите години от съществуването й акцентите върху отделни дейности са по-малко, причината не е в това, че те според нас са по-малко значими, а поради поизбледнелите спомени и липсата на достоверна информация.

ЛЕТОПИС

1955 - 1965 г.

1966 - 1975 г.

1976 - 1985 г.

1986 - 1995 г.

1996 - 2005 г.

ДИРЕКТОРИ НА БИБЛИОТЕКАТА:

Калина Косева

Петър Добрев

Стефан Георгиев

Иванка Михайлова

Кольо Комитов

Въла Нейкова

Иван Бакалов

Надежда Латева

Росица Петрова Василева

Начало на страницата