Начало

 

  

 

ЛЕТОПИС

1955 - 1965 г.

 

1955 г.

февруари

В изпълнение на Постановление на Министерския съвет от м.октомври 1952г. за откриване в няколко бързо развиващи се и перспективни градове, между които и Сливен, на държавни библиотеки с определени цели и задачи, ИК на ГНС - Сливен с Решение № 58/11 февруари 1955г. предоставя за ремонт, преустройство и обзавеждане на Градска държавна библиотека сградата на ул.Георги Кирков 12 /бивша сграда на полицейското управление/.

1 август

Започва преустройството на  къщата на таласъмите, бивша сграда на полицейското управление в Сливен, за нуждите на библиотека. Калина Косева, Йорданка Чапърова, Въла Жечева и Гинка Тонева полагат началото на комплектуването на фонда и устройването на Градската държавна библиотека. Успоредно с това в сградата тече ремонт и обзавеждане.

август

 

Полага се началото на азбучен каталог за целия книжен фонд и систематичен каталог на книгите от читалнята.

 

1956 г.

януари

Обособен е фонд Периодични издания и азбучен каталог Периодика.

март

На работа в библиотеката е назначена Веселина Пантофчиева.

23 юни

Градската държавна библиотека е открита за читатели от председателя на ГНС Сливен Петър Кънев. За патрон на библиотеката е избрано името на Георги Кирков. Библиотеката започва работа с 8880 т. книги и 20 заглавия периодични издания. Обслужването се извършва в отделите заемна за възрастни, обща читалня със справочно-информационна служба, детски отдел със заемна за дома и читалня. Към библиотеката функционира и методичен отдел.

4 5 юли

Директорът на библиотеката Калина Косева взема участие в Националното съвещание на директорите на 20-те Държавни библиотеки в страната в гр. Варна, организирано от Министерството на културата.

3 август

Във в. Сливенско дело се открива рубриката Нови книги в Държавната библиотека.

август

 

Щатът на библиотеката е увеличен. На работа е назначена Янка Господинова, току що завършила Библиотечния институт.

1 ноември

 

Среща с писателя Камен Калчев /първата среща с автор осъществена в библиотеката/.

 Начало на страницата

1957 г.

юни

В читалнята започва изработването на препоръчителни списъци с литература по търсени и актуални теми.

17 юли

Излиза ПМС № 167  За библиотечното дело у нас. С него се определят методическите функции на Окръжните библиотеки. Разработва се програма за методическата работа на библиотеката

26 28 септември

 

Директорът на библиотеката Калина Косева участва в Национален практикум по комплектуването на книжните фондове на държавните библиотеки.

октомври

Започва каталогизация на книгите на латиница.

18 19 ноември

Директорът на библиотеката участва в Национално съвещание по проблемите на методическата работа на библиотеките в гр. Ямбол

 

1958 г.

20-27 април

За първи път в библиотеката се провежда  Седмица на детската книга.

4 юли

Открита е лятна читалня в градската градина.

10 юли

Библиотеката, като окръжен методически център, организира 45 - дневен курс за библиотекари от Сливенски, Старозагорски и Бургаски окръзи за читалищната и профсъюзната библиотечни мрежи.

 

1959 г.

януари

 

Извършва се надстрояване на покрива на библиотеката.

януари

Във връзка с реализиране на функциите й на окръжна библиотека се откриват още: отдел за обработка на книги, междубиблиотечна заемна служба и самостоятелен методичен отдел.

18 март

Библиотеката организира среща с писателя Димитър Талев.

27 август

Съвместно с Дома на офицера е организирано обсъждане на книгата И сам воинът е воин на Ю.Д.Михайлик.

1-10 октомври

Библиотеката, съвместно с Комитета за българо-съветска дружба и ОП Печатни произведения, организира Изложба на съветската книга.

март - ноември

В библиотеката са издадени първите препоръчителни библиографски справки:  Фридрих Шилер,Пьотр Илич Чайковски, Пред новата карта на света, Какво да четем през Седмицата на детската книга, За високи добиви на прасковата и др.

 

1960 г.

януари

Отчетени са резултатите от дейността на библиотеката през 1959г. - закупени са 6500 нови книги, регистрирани са 4446 читатели, раздадени са 108 146 тома.

февруари

Провежда се първата анкета сред читателите за основните насоки за комплектуване на литературата в библиотеката.

30 септември

Организиран е празник на поезията с четене на творби на Веселин Андреев, Невена Стефанова, Веселин Ханчев и Банчо Банов.

1-10 ноември

Съвместно с Комитета за българо-съветска дружба и ОП Печатни произведения библиотеката организира изложба на съветската книга.

 Начало на страницата

1961 г.

20 януари

По повод честването на 200 години от написването на Паисиевата история е обявен национален преглед на окръжните библиотеки за периода 1 януари 1961 - 4 май 1962г. В библиотеката е приета специална програма за дейността през две годишния период на прегледа.

януари

Обособена е справочно-библиографска служба.

16-23 април

В библиотеката е организирана Седмица на детската книга.

17-24 май

В навечерието на Деня на славянската писменост и култура в библиотеката е организирана Седмица на българската книга, през която се провежда вечер за народната просвета, уредена е изложба, изготвен е препоръчителен списък на художествена литература.

29 май

 Организиран е окръжен семинар с библиотекарите от читалищата за организиране на работата им през лятото.

23 юни

 

Тържествено се отбелязват 5 години от откриването на Окръжна библиотека Георги Кирков. Отчетено е, че за 5 години библиотеката е записала 23 000 читатели, регистрирани са 237 000 посещения, раздадени са 530 000тома книги, книжният фонд е нараснал на 44 000тома.

август

Съвместно с ДНА е организирана читателска конференция Младостта на нашите деди и среща с писателите Димитър Мантов и Антон Дончев.

октомври

Окончателно е оформен генералният служебен каталог. Библиотеката разкрива фондовете си чрез система от каталози.

 

1962 г.

27-28 март

Директорът на библиотеката Калина Косева взема участие в  методично съвещание с директорите и методистите на окръжни библиотеки за пропагандирането на обществено - политическа литература проведено в гр.Ямбол.

април

През Седмицата на детската книга в библиотеката е организирана среща с писателя Цветан Ангелов и ред. колектив на в.Септемврийче.

Май

Колективът на библиотеката е награден за участието си в Националния преглед на библиотеките във връзка с 200г. от написването на Паисиевата история.

Юли

Издаден е своден каталог на вестниците и списанията, които се получават в Сливен и градовете в окръга.

 

1963 г.

януари

Обособява се справочно - библиографски отдел.

16-23 април

Библиотеката, съвместно с ОППечатни произведения, организира Изложба на детски книги.

22-25 април

Директорът на библиотеката Калина Косева взема участие в сесия по библиотечно дело и библиография, в Пловдив, на която се поставя въпросът за въвеждане на свободния достъп до книжните фондове.

юни

Изработен е първият препоръчителен библиографски списък в Детския отдел.

 

1964 г.

февруари

Открита е научна читалня за специалисти.

март

Започва предоставянето на писмена индивидуална информация за новополучена литература.

25-26 март

Директорът на библиотеката Калина Косева взема участие в Национално съвещание на Окръжните библиотеки, което се провежда в гр. Благоевград.

октомври

Започва работа по обособяване на сектор Краезнание.

октомври-декември

Издадени са първите библиографски брошури - Дамян Дамянов, Сливенските художници Д. Добрович, Й. Кювлиев, Сирак Скитник, Сливен в художествената литература, Какво знаете за лозовата култура. Съставител: Надежда Трайкова.

 

1965 г.

януари

Въвежда се свободен достъп на читателите до книжните фондове.

март-април

Издадени са библиографски справки за  Елисавета Багряна, Константин Константинов, Никола Фурнаджиев, Йордан Йовков.

18-23 април

През Седмицата на детската книга и песен гости на библиотеката са писателите Иван Василев, Калина Малина и Борис Крумов.

май

Организиран е първият окръжен семинар с библиотекари от всички видове библиотеки на тема Проблеми на комплектуването.

10-11 юни

 

Калина Косева взема участие в Националното съвещание във Варна посветено на методичната дейност на Окръжните библиотеки .

13-15 октомври

В Детския отдел се организират вечери посветени на Сливен и родния край.

 

 

Начало на страницата