Начало

 

ДИРЕКТОРИ НА БИБЛИОТЕКАТА

Иванка Михайлова

Родена на 10 февруари 1936г. Завършила е девическа гимназия в Сливен, спец. Библиотекознание и библиография в ДБИ София /1957г./ и спец.География в Софийски университет Климент Охридски. Целият й трудов път преминава в библиотеката. Полага основите на отдел Краезнание и е автор на значими библиографски издания. Изпълнява длъжността директор от м.октомври 1977г. до м.февруари 1978г.