Начало

 

ДИРЕКТОРИ НА БИБЛИОТЕКАТА

Стефан Георгиев

Роден на 11 септември 1940г. Завършил е спец. История /1965г./ и Библиотечно дело/1975г./ в Софийски университет Климент Охридски.

Директор на библиотеката в периода м.ноември 1973г. м.октомври 1977г.

Негова заслуга е построяването и откриването на нов детски отдел в двора на Начално училище Васил Левски оборудван със съвременни технически средства и отговарящ на всички изисквания за детска библиотека.