Начало

 

  

 

ЛЕТОПИС

1966 - 1975 г.

 

1966 г.

21-22 февруари

Директорът на библиотеката Калина Косева взема участие в Национално съвещание на директорите на окръжни библиотеки на тема: Място, задачи и проблеми на окръжните библиотеки , което се провежда в НБКМ - София.

февруари

Обособява се сектор Краезнание към СБИО.

март

Към библиотеката се създава обществен съвет по краезнание, в състава на който влизат Мишо Тодоров, Деян Парпулов, Стефан Султанов и др.

17-24 април

През Седмицата на детско-юношеската литература и изкуства за деца гости на библиотеката са писателите Лъчезар Станчев, Ваня Филипова, Борис Крумов.

Май

Справочният отдел на библиотеката реализира библиографското издание Добри Чинтулов

6-11 юни

Директорът на библиотеката К.Косева взема участие в Национален семинар в Ловеч организиран от КИК

1 юли

Тържествено се отбелязват 10 години от откриването на библиотеката. За своята ползотворна методическа дейност библиотеката е наградена с грамота от ИК на ГНС

В библиотеката работят: Калина Косева директор; Гинка Боева завеждащ отдел Организация на книжните фондове и каталози; Въла Нейкова методист; Веселина Пантофчиева завеждащ отдел Заемни служби; Янка Колева завеждащ Детски отдел; Иванка Михайлова завеждащ Обща читалня; Румяна Власева библиотекар в заемна за възрастни; Снежана Вълчева методист; Милен Куманов старши библиотекар завеждащ научната читалня

Библиотечният фонд наброява вече 100 000 библ.единици. Обособен е фонд плочи, графични издания и  ноти. За 10 години в библиотеката са записани 52 000 читатели, регистрирани са 542 000 посещения и са раздадени 1 215 000т. книги и периодични издания.

август

За директор на библиотеката е назначен Петър Добрев.

октомври

Започва обсъждането на плановете за изграждане на разширение на библиотеката и определяне на изпълнител на обекта.

 

1967 г.

март

Започва издаването на Своден каталог на периодичните издания получавани в Окръжната библиотека и по-големите библиотеки в окръга .

април

 

Проведен е окръжен семинар на тема: Свободен достъп в големите библиотеки.

18 април

Библиотеката е организатор на националното откриване на Седмицата на детската книга.

май

 

Издадени са библиографските указатели Г.С.Раковски и Д-р Иван Селимински Съставители: Снежана Вълчева, Иванка Михайлова.

9 май

В библиотеката е организирано обсъждане на книгата на Антон Дончев Време разделно и среща с автора.

30май

3 юни

Двама представители на Сливенската библиотека присъстват на организираното от КИК съвещание в гр. Смолян за методичната дейност на Окръжните библиотеки.

1820 октомври

Директорът на библиотеката П.Добрев участва в Национално съвещание в гр. Русе на тема: Комплектуване на фондовете на Окръжните библиотеки.

ноември

 Методичният отдел изготвя Перспективен план за развитието на библиотеките в Сливенски окръг до 1970 г.

 Начало на страницата

1968 г.

януари

 

Въвежда се форматно подреждане на фонда в книгохранилището. Във връзка с това започва поддържането на Ключова картотека на форматите към Читателския азбучен каталог.

февруари

Издаден е Своден каталог на техническите и медицинските периодични издания, получавани в Окръжната и по-големите библиотеки към предприятия и институти в гр.Сливен.

май

Библиотеката е съорганизатор на изложба Сливен - град на хайдути, бунтовници и революционери експонирана в ДНА.

13-14 юни

Директорът на библиотеката участва в Национално съвещание в гр. Габрово на тема: Професионалното майсторство на библиотекаря.

20 юли

Библиотеката е анкетирана за изданието Справочник на библиотеките в България.

септември

Провежда се пленум на Градския съвет за изкуство и култура на тема Състояние и перспективи в развитието на библиотеките в Сливен. Основният доклад е изнесен от Петър Добрев директор на Окръжната библиотека.

16-20 септември

Директорът на библиотеката участва в Третото международно съвещание на специалистите от социалистическите страни по строителство, обзавеждане и механизация на библиотеките което се провежда в София.

октомври

Започва изграждането на разширението на библиотеката.

ноември

Издаден е библиографският указател Прослава на хайдутството. Съставител: Иванка Михайлова.

 

1969 г.

април

Детският отдел е закрит временно поради липса на помещения

май

Излиза от печат сборникът Нашият опит. Библиотекари от Ямболски, Сливенски и Бургаски окръг разказват. Това е първото съвместно издание на краеведското обединение БЯС / Бургас, Ямбол, Сливен/.

10 - 12 юни

Директорът на библиотеката Петър Добрев  участва в Национално съвещание на тема: Организиране  и ръководство на библиотечното дело в окръга проведено в гр.В.Търново.

септември

Окръжните библиотеки в гр.Сливен, Ямбол и Бургас издават библиографския указател Шеста въстаническа оперативна зона.

ноември

Библиотеката, съвместно с Комисията за младежта и спорта към ОНС, обявява викторина на тема: Ленин в литературата и изкуството.

 

1970 г.

20 януари

Излиза ПМС № 2 на МС за утвърждаване на Основни положения за организиране на Единната библиотечна система в НРБ. Сливенската библиотека става основен методически  център на територията на окръга.

април

Започва издаването на поредица библиографски издания за писатели, поети, композитори, художници гости на Детския отдел през Седмицата на детската книга.

април

Детският отдел на библиотеката е преместен в сградата на читалище Хаджи Димитър.

29 септември

Библиотеката, съвместно с КДК, организира Вечер на поезията.

 Начало на страницата

1971 г.

януари-декември

Текат довършителни работи в разширението на библиотеката. Изработва се библиотечното обзавеждане.

Работи се по прекласифицирането на фонда.

март

Издаден е сборник с методични материали на тема: Наш хубав, светъл 8-ми март!. Съставител: Надежда Латева.

април

В Детския отдел на библиотеката е организирано представяне на интересни научно-популярни книги

 

1972 г.

януари

 

Природо-математическата литература се отделя в самостоятелна читалня. Създава се нов систематичен каталог за този фонд.

10 февруари

Тържествено е открито разширението на библиотеката. Тя вече е една от най-модерно оборудваните в страната. Въведено е диференцирано обслужване на читателите. В централната сграда на библиотеката функционират читалня за обществено - политическа литература, Техническа читалня,  2 зали за свободен достъп, СБИО и Краезнание, КОК, Методичен отдел, Дирекция.

март

Изготвен е кинопреглед за откриването на библиотеката и той се излъчва в продължение на няколко месеца.

април

В Седмицата на детската книга и изкуствата за деца гости на библиотеката са писателите Николай Зидаров и Йордан Друмников.

14 април

Проведено е окръжно съвещание с библиотекарите от средищните села в окръга на тема Агрокомплексите и библиотечното обслужване на населението.

 

1973 г.

февруари

Библиотеката обявява конкурс за детска рисунка във връзка със 100г. от обесването на Васил Левски.

април

Детският отдел и Отдел Краезнание организират среща с писателя Денчо Марчевски и обсъждане на книгата му Перото, твоя остра сабя.

май

Издаден е био-библиографският указател  Никола Фурнаджиев. Съставител:   Йорданка Лазарова.

18 юли

Проведена е сесия на Градския народен съвет в Сливен, на който е приета програма за развитието на художествената култура. В нея се предвижда да се изгради още една сграда за Окръжната библиотека.

ноември

За директор на библиотеката е назначен Стефан Георгиев.

 

1974 г.

март

Издаден е сборник с методични материали Птиците умират в полет.Съставител: Надежда Латева.

август

Полага се началото на сътрудничество с библиотеката в гр.Тернопол /Украйна/.

септември

Започва строителството на нов Детски отдел в двора на НУВ.Левски

септември

Издаден е библиографският указател 140 години текстил в Сливен. Съставители: Иванка Михайлова, Йорданка Иванова и Румяна Власева.

22 октомври

Окръжния съвет за изкуство и култура и Окръжната библиотека провеждат Сесия по библиотечно дело. Основен доклад за развитието на библиотечното дело в окръга изнася директорът на библиотеката Стефан Георгиев.

декември

В библиотеката е открита фотоизложба за развитието на библиотеките в окръга в периода 1944-1974г.

Излиза от печат библиографския указател Тридесет победни години.

 Начало на страницата

1975 г.

януари-септември

Текат довършителни работи, обзавеждане и устройване в новата сграда на Детския отдел.

май

В бюлетина Нови книги е публикувана библиографската справка 135г. от рождението на българския революционер

и войвода Хаджи Димитър. Съставител: Иванка Михайлова.

юли

Излиза от печат био-библиографският указател Георги Джагаров. Съставители: Иванка Михайлова, Йорданка Лазарова.

20 септември

Библиотеката е домакин на Национално съвещание по проблемите на строителството и обзавеждането на библиотеките в България.

октомври

Открит е новият Детски отдел на библиотеката в двора на НУ Васил Левски, който разполага с читалня, заемна и книгохранилище. Оборудван е със съвременни технически средства.

 

Начало на страницата