Начало

ДИРЕКТОРИ НА БИБЛИОТЕКАТА

Надежда Латева

/25 август 1938г. 6 май 2002г./

Завършила е спец. Библиотекознание и библиография в ДБИ - София и Българска филология в Софийски университет Климент Охридски.

В продължение на много години е завеждащ Методичния отдел на библиотеката и отдава всичките си сили и опит за развитието на регионалната библиотечна мрежа. Автор е на много методични сборници и библиографски брошури.

В периода от 20 декември 1991г. до 9 април 1992г. е временно изпълняваща длъжността директор.