Начало

 

ДИРЕКТОРИ НА БИБЛИОТЕКАТА

Калина Косева

Родена през 1928г. Завършила гимназия в гр.Нова Загора и ДБИ в гр. София през 1955г. По предложение на Комитета за култура е назначена за първи уредник и директор на Държавната библиотека в Сливен.

Директор на библиотеката от м.август 1955г. до м.август 1966г. Това е един от най-трудните периоди в развитието на библиотеката - период на нейното създаване и организационно укрепване, утвърждаването й като основен библиотечен, информационен и методически център на територията на Сливенски окръг.