Начало

ДИРЕКТОРИ НА БИБЛИОТЕКАТА

Иван Бакалов

/9 септември 1938г. 6 юни 2004г./

Завършил е гимназия и Учителски институт в гр.Бургас и Българска филология в Софийски университет Климент Охридски.

Директор на библиотеката от 24 юли 1981г. до 20 декември 1991г. През този период се задълбочават контактите с Областната библиотека в гр.Тернопол /Украйна/. Разнообразява се културно-масовата дейност на библиотеката. Издават се ценни краеведски библиографски указатели. Започва голям ремонт на сградата.