Начало

ДИРЕКТОРИ НА БИБЛИОТЕКАТА

Въла Нейкова

/23 февруари 1932 г. 3 май 1998 г./

Завършила е гимназия в гр. Карнобат и спец. Библиотекознание и библиография в ДБИ - гр.София.

Тя е една от основателките на библиотеката. Дългогодишен методист с принос за изграждането на окръжната библиотечната мрежа и подобряване на дейността на библиотеките от региона. Изпълнява длъжността директор от м.септември 1979г. до м.юли 1981г. През този период се създава Окръжна дирекция Библиотеки и отдел Изкуство с читалня.