Начало

ДИРЕКТОРИ НА БИБЛИОТЕКАТА

 

д-р Росица Петрова Василева

Родена на 1 юли 1963г. Завършила е Техникум по строителство и архитектура гр.Бургас /1982г./, ДБИ спец. Библиотекознание и библиография /1985г./, Софийски университет Св. Климент Охридски /1990г./ - спец. Педагогика и Психология, Специализира Финанси във ВТУ Св.св.Кирил и Методий. Защитава докторска дисертация в професионално направление 3.5.Обществени комуникации и информационни науки на тема Ефективно управление на обществените библиотеки в УниБИТ на11 юли 2013г.

В библиотеката работи от 1985г. в отдел СБИО и Краезнание като от 1991г. е завеждащ на отдела. Става директор на библиотеката на 9 април 1992г. след спечелен конкурс.

Като директор се стреми да превърне библиотеката в модерен културен и информационен център с европейска визия. Много усилия полага за спасяването на сградата от реститутски претенции като привлича качествен екип от адвокати, вещи лица и консултанти и създава сериозно юридическо лоби за спечелване на делото. С помощта само на спомоществователи организира ремонта на сградата на бившата Музикална школа и създава нов детски отдел след пожара през 1992г. Създава добри контакти с Британски съвет - София и през 1995г. в библиотеката е открит Център в помощ на обучението по английски език, който прераства в Чуждоезиков център. Успява да защити позициите на библиотеката на бързо развиващ се и перспективен библиотечен и информационен център и от 2000г. тя става регионална за Сливенска и Ямболска области. По нейна инициатива библиотеката първа от сродните институти в страната започва да работи по системата на делегираните бюджети. Безспорен е приносът й за проектиране и изграждане на разширение на библиотеката, открито през м.октомври 2009г., което позволи модернизирането на РБ Сава Доброплодни и реализирането на нови дейности и услуги.

Съставител е на редица ценни краеведски издания от поредицата Бележити възрожденци от Сливенския край, както и на други библиографски указатели, сборници с доклади и документални издания и автор на над 220 публикации в периодични издания и сборници с доклади от научни конференции в страната и чужбина.

Автор и ръководител на над 30 проекта финансирани от различни донорски организации и по програми на ЕС, свързани с оборудване на библиотеката с компютърна и периферна техника, автоматизиране на основните библиотечно-библиографски процеси, изграждане на Дигитален център, обогатяване на фондовете на библиотеката, обучение на библиотекари и потребители за работа с новите информационни технологии, отпечатване на ценни издания и сборници, реализиране на значими културни проекти и др. По нейна идея започва ежегодното провеждане на уникалния Национален фестивал на детската книга, който привлича все повече гости и участници от страната и чужбина.. От 2008г  е регионален координатор на проект Глобални библиотеки-България, финансиран от Фондация Бил и Мелинда Гейтс.

Възстановява контактите с Регионална библиотекагр.Гера /Германия, с Градската библиотека в гр.Печ /Унгария/, с Областната библиотека гр.Тернопол /Украйна/. Създава нови партньорства с градските библиотеки в гр.Дунайска стреда /Словакия/ и гр.Куопио /Финландия/, с Международния фестивал Змаjeве дечje игре /Нови Сад, Сърбия/, Андерсеновия фестивал/Сестри Леванте, Италия/, Международния фестивал Библиобраз /Москва, Русия/, Фестивала на хумора за деца /Лазаревац, Сърбия/, Международния фестивал Везаний мост /Тузла, Босна и Херцеговина/, Международния фестивал за детско творчество Срещи под старата маслина /Бар, Черна гора/, Европейската агенция за развитие/Генуа, Италия/, Театрална фондация Аида /Верона, Италия/ и др.

Съучредител е на Сдружение на фестивалите за детска литература от Балканските страни /2008/. От 1998 до 2002г. е Председател на Асоциацията на регионалните библиотеки в България. Член на всички Експертни съвети по библиотечно дело към Министерството на културата на РБългария от 2000г. и до момента.

Носител е на няколко значими награди и отличия: Национална награда Златен век на Министерство на културата за значим принос в развитието и популяризирането на българската култура /2006/; Почетен знак на град Сливен за изключителни заслуги за изграждане и утвърждаване на РБ Сава Доброплодни като модерен културен и информационен център /2005/; Почетна грамота на Министерство на културата за значим принос в развитието на библиотечното дело в България /2000, 2005/; Номинация за наградата Рицар на книгата на Асоциация Българска книга /2009/; Награда Малкият принц на Дружеството Приятели на книгата Малкият принц гр.Тузла (Босна и Херцеговина) - за принос към развитието на детската литература и междукултурно сътрудничество на Балканите /2012/; Награда на Международния фестивал Змаеви дече игре - гр.Нови Сад, Сърбия /2014г./- за изключителен принос за развитието на детската литература и междукултурното сътрудничество; Национална награда Христо Г.Данов на Министерство на културата и община Пловдив /2014г./ - за приноса й за организацията и провеждането на Националния фестивал на детската книга и превръщането му в престижно културно събитие с национален и международен престиж.