Начало

 

ДИРЕКТОРИ НА БИБЛИОТЕКАТА

Петър Добрев

Роден на 16 ноември 1927г. Завършил е гимназия Добри Чинтулов, спец. Българска филология в Софийския университет, а по-късно и кратки специализации по библиотечно дело и журналистика. Бил е учител, окръжен училищен инспектор, редактор и отговорен секретар на в.Сливенско дело, кореспондент на много вестници и списания.

Като директор на библиотеката в периода м.август 1966г. м.септември 1973г. организира и ръководи изграждането на разширението на сградата. В резултат на неговите усилия през 1972г. Сливен разполага с една от най-модерните и добре уредени библиотеки в страната.