Начало

  

 

ЛЕТОПИС

1976 - 1985 г.

 

1976 г.

януари-март

Иванка Михайлова участва в издирване на материали за изготвяния от НБКМ библиографски указател 100г. от Априлското въстание и преминаването на Ботевата чета в България.

април

В Детския отдел е организирана среща с писателя Любен Дилов.

май

Издаден е препоръчителният библиографски указател Димитър Гундов. Съставители: Иванка Михайлова и Йорданка Лазарова.

20 май

Библиотеката е отличена с грамота на Комитета за изкуство и култура и Професионалния съюз на работниците от полиграфията и културните институти за успешна работа с читателите-младежи през периода 1972 1975г.

22 декември

Тържествено са отбелязани 20 години от откриването на Окръжна библиотека Г.Кирков. За активна обществено-политическа, културно-просветна и културно-масова дейност библиотеката получава грамота от Окръжния съвет за изкуство и култура Сливен.

Във връзка с юбилея е открита и фотоизложба.

 

1977 г.

януари

Създават се систематичен и азбучен каталог на грамофонните плочи.

февруари

Към Детския отдел е създаден клуб Млад приятел на книгата.

март

Изготвен е План за участието на Окръжната библиотека и общообразователните библиотеки от окръга в прегледа по методическото ръководство на библиотеките за периода 1977-1980г.

17-24 април

През Седмицата на детската книга и изкуствата за деца в Детския отдел се провежда обсъждане на творчеството на Ран Босилек.

октомври

За временно изпълняващ длъжността директор е назначена Иванка Михайлова.

25октомври 3 ноември

През десетдневката на съветската книга и грамофонна плоча в библиотеката е организиран рецитал по стихове на съветски поети. Проведени са Ден на съветската техническа литература, Ден на съветската детска литература, Ден на съветската обществено-политическа литература.

 Начало на страницата

1978 г.

февруари

Започва ежегодното издаване на сборника Състояние и дейност на библиотеките в Сливенски окръг.

март

За директор на библиотеката е назначен Кольо Комитов.

19 май

Започва ежегодното отбелязване на Деня на библиотекаря в Сливенски окръг.

септември

Библиотеката се включва в съставянето на Информационен бюлетин за библиографски справки и картотеки, съставени от българските библиотеки и информационни органи - издание на НБКМ.

октомври

Излиза от печат библиографският указател Захари Стоянов със съставители Иванка Михайлова и Йорданка Иванова.

 

1979 г.

януари

Открит е отдел Музика, който разполага с 10 000 тома разнообразна специализирана литература и плочи. В  отдела се съхраняват и предоставят за ползване и графичните издания

март

По инициатива на библиотеката и в.Сливенско дело е организирана писмена анкета с библиотечни работници в окръга на тема Мястото и ролята на библиотеката в духовния растеж на съвременния читател.

април

Изработен е каталог на старопечатните издания, съхранявани в библиотеките на окръга.

май

Отпечатано е библиографското издание Светла диря в историята. Съставители: Иванка Грабева и Йорданка Иванова.

юни

Детският отдел започва ежегодно издаване на препоръчителни библиографски списъци за учениците 1-7  клас.

юли

Приключва първия етап от четиригодишния преглед /1977-1980г./ на библиотеките в България, обявен от Комитета за култура. Методичният отдел на Окръжна библиотека ръководи цялата културно-масова работа на библиотеките в окръга и организира читателски конференции, срещи с писатели, обсъждане на книги, викторини, литературни вечери, които преминават при голям интерес.

5 юли

Извършен е основен ремонт на парната инсталация и включване на библиотеката в отоплителната мрежа на ТЕЦ.

август

За временно изпълняваща длъжността директор е назначена Въла Нейкова.

септември

Проведено е Окръжно съвещание по въпросите на информационната дейност в общообразователните библиотеки.

ноември

Открит е първият в страната Център по краезнание и фолклористика

 Начало на страницата

1980 г.

януари

Създава се Окръжна дирекция Библиотеки.

януари

Полага се началото на Азбучен и Систематичен каталог на листовите графики.

януари

Организирана е анкета с читатели Най-четената книга

февруари

Отпечатано е библиографското издание 150 години от рождението на Панайот Хитов. Съставител: Иванка Михайлова

април

Гости на библиотеката през Седмицата на детската книга и изкуствата за деца и юноши са писателите Георги Константинов и Богдан Глогински.

май

Издадени са библиографските указатели Андрей Гуляшки и Евтим Евтимов. Съставител: Делка Делева.

май

В Детския отдел на библиотеката е уреден кът на приказката

5 юли

Съвместно с КДК библиотеката организира Вечер за А.П.Чехов.

юли

Издадена е Схема за систематичен каталог на общообразователните библиотеки по Таблици на десетичната класификация.

август

Издадени са библиографските указатели Светла диря в историята и Творци носители на голямата награда за литература и изкуство Добри Чинтулов.

септември

Положено е началото на сътрудничество с библиотеката в гр.Гера /Германия/.

 

1981 г.

януари

В библиотеката започва да функционира отдел Изкуство с читалня.

март

Съвместно с КДК е организирана среща с писателя Давид Овадия и е обсъдена документалната повест Леваневски.

19 май

Проведена е среща на колектива на библиотеката с писателя Камен Калчев.

24 юли

За директор на библиотеката е назначен Иван Бакалов.

22 септември

Проведен е пленум на Окръжния съвет за култура-Сливен на темаЗа усъвършенстване на единната библиотечна система.

октомври

Излиза от печат сборникът 25 години Окръжна библиотека Георги Кирков-Сливен. Съставители: Надежда Латева, Делка Делева, Иванка Михайлова.

ноември

Библиотеката, съвместно с Дружеството на писателите, организира среща-разговор с поета Петър Караангов.

 

1982 г.

януари

 

Полага се началото на систематичен каталог на справочния фонд на библиотеката, който се поддържа от Справочно - библиографския и информационен отдел.

21 май

Държавният съвет на НРБ с Указ 1266 награждава Окръжна библиотека Георги Кирков с орден Кирил и Методий I степен във връзка с 25 години от създаването й.

22 май

Библиотеката и Географското дружество в Сливен организират вечер за Мозамбик.

15 декември

Тържествено се отбелязват 25 години от създаването на библиотеката.

декември

Създава се систематичен и азбучен каталог на нотните издания.

 Начало на страницата

1983 г.

25 януари

Библиотеката, съвместно с КДК, организира среща с писателя Стефан Памуков и обсъждане на книгата Неизвестни писма на Лора

26 януари

Проведена е среща с писателя Стефан Чирпанлиев и обсъждане на книгата му Медвенският размирник

14-15 април

В Детския отдел са организирани 4 литературно-музикални утра Имаше един вълшебник.

7-11 май

 

В културните тържества Сливенски огньове библиотеката участва с читателска конференция Гражданското начало в поезията на Г.Джагаров и радиопредаване Народният художник акад.Дечко Узунов живот и творчество

26 май

Във фоайето на библиотеката е организирана изложба от екслибриси на Митко Бакалов

26-27 май

В отдел Изкуство се провежда литературно-музикалната лектория Айнщайн и музиката с ученици от 4 училища.

6 юни

 

Проведена е среща-разговор със Стефан Памуков, автор на книгата Неизвестните писма на Лора.

август

Във фоайето на библиотеката е открита изложба на съвременните майстори на чехословашкия екслибрис Ладислав Каршиар, Ярослав Кайзер, Ярослав Хоранек.

27 август

 

Библиотеката е организатор на среща разговор с поетесата Станка Пенчева.

8 септември

 

В читалнята на библиотеката е проведено обсъждане на книгата на Йордан Янков Утринни ателиета

1 декември

 

В Детския отдел е организирана на среща разговор с поетите Георги Струмски, Атанас Душков и Евгения Генова

 

1984 г.

април

Гост на библиотеката през Седмицата на детската книга и изкуствата за деца и юноши е писателят Асен Босев

март-ноември

 

Към отдел Изкуство функционира студио Музика с ежемесечна лектория на тема Старинна музика.

март-ноември

Във фоайето на библиотеката са организирани изложбите: Софийски художници екслибристи от фонда на НБКМ, Полски миниатюрни графики от Полския културен институт, Творби от стари майстори и Френска живопис от фонда на библиотеката.

май

 

Във фоайето на библиотеката е уредена тематична изложба 150г. текстилна промишленост в Сливенски окръг.

17 септември

 

В Детския отдел е проведена литературно-музикална вечер Под Сините скали с участието на поети от Сливен.

септември

Извършен е частичен ремонт на покрива на библиотеката.

10 ноември

 

Библиотеката е организатор на окръжен семинар на тема Ръководство на четенето с участието на Здравко Дафинов /НБКМ/.

декември

Завършено е проектирането на реконструкцията, модернизацията и новото обзавеждане на централната сграда на библиотеката.

 Начало на страницата

1985 г.

януари-декември

 

Направена е пълна редакция на систематичния каталог частта на художествената литература. Започва редакция на систематичния каталог на библиотековедския фонд.

януари

Съвместно с Ателието на младия художник във фоайето на библиотеката  започва ежемесечно организиране на изложба Рисунка на месеца.

21 март

В Дома на литературата в Сливен  библиотеката и КДК организират обсъждане на книгата Райски газ на Валентин Найденов.

10 април

В отдел Изкуство е организира среща с художниците Тончо Тончев и Димитър Кавръков.

15 април

Във фоайето на библиотеката е открита изложба посветена на Великата отечествена война.

2 май

 

Библиотеката е организатор на практическа конференция на тема Повишаване на качеството на библиотечната и информационна дейност фактор за внедряване на научно-техническия прогрес с участието на библиотечни и информационни работници от Сливенски, Бургаски и Габровски окръзи.

май

 

Преработена е характеристиката на фонда на графичните издания и фонда на звукозаписите. Съставена е характеристика на фонда на визуалните материали.

21 май

На Окръжна библиотека Георги Кирков е присъдена грамота от Окръжния съвет за култура за най-високи постижения и особен принос за усъвършенстване на библиотечното обслужване в окръга.

21 юни

Във фоайето на библиотеката е открита изложба живопис на Атанас Божинов

1-5 септември

За колектива на библиотеката са организирани практически занятия за запознаване със стандарта за библиографско описание на периодичните издания. Провеждат се и практически занимания е персонален компютър

 

Начало на страницата