Начало

 

 

 

ЛЕТОПИС

1996 - 2005 г.

 Начало на страницата

1996 г.

януари

 

С Постановление №19 на МС от 31 януари 1996г. УНБСава Доброплодни получава статут на регионална, става самостоятелно юридическо лице, пряко подчинена на Министерството на културата, т.е.превръща се в   регионална институция с национално значение. С това постановление й се дава възможност да упражнява  методически и координиращи функции за бившия Сливенски окръг. 

януари

Закупени са машини за подвързия с велобиндер.

януари

Обособено е самостоятелно помещение за ксерокс-услуги и подвързия.

януари

В библиотеката вече функционира локална компютърна мрежа с осем работни места и собствен програмен продукт за автоматизиране на основните библиотечни процеси, разработен от фирма Атлас.

Библиотеката става потребител на пълнотекстова картотека Закони

 

12 януари

Библиотеката получава безплатен достъп до Интернет благодарение на проект Сливен-Торнхейм. По линия на проекта са получени като дарение от Техническия университет в гр.Торнхейм /Норвегия/ и 3 компютъра.

19 януари

Библиотеката е домакин на двудневен семинар на Британски съвет на тема Обучение по култура и бит на англоговорящите.

февруари

Библиотеката преминава от общинско на министерско подчинение.

февруари

Негово Високопреосвещенство митрополит Йоаникий дарява   на библиотеката десет тома от последната си книга  Послания, речи и слова.

април

 

Излиза от печат био - библиографският указател Стефан Чирпанлиев. Съставители: Росица Петрова - Василева, Галя Чолакова, Катя Сивева. Изданието се реализира с финансовата подкрепа на Агромашина импекс ЕАД - Сливен, Горските стопанства в гр.Сливен и Кипилово, ОББ - Клон Сливен, НТС - Ямбол.

април

Подменено е осветлението на бюрото за регистрация и в хранилищата.

април

Във връзка с 24 май-Деня на славянската писменост и култура библиотеката обявява литературен конкурс на тема Книгата и конкурс за рисунка на тема Любими герои от детски книги.

юли

Обособено е собствено счетоводство.

септември

 

Съвместно с Художествена галерия   Сливен и Средното художествено училище в града е издаден сборникът Димитър Добрович, илюстриран с най-известните творби на автора.

14 ноември

 

 

Библиотеката, съвместно с КДК, организира юбилейна вечер по повод 60 години от рождението на писателя Стефан Чирпанлиев. Представен е и библиографският указател издаден в чест на юбилея.

10 декември

Премиера на книгата Хроника на литературните конкурси и награди от Ангел Грозданов се провежда в една от читалните на библиотеката. Книгата е представена от н.с. Мария Гарева - директор на издателството на НБКМ.

 Начало на страницата

1997 г.

януари

 

 

Създаден е Клуб на сливенските поети и писатели приятели на библиотеката. На всички творци се издават безплатни карти за ползване на библиотечните услуги.

януари

Библиотеката започва да предоставя услугата търсене на информация в Интернет и  електронна поща.

февруари

В читалнята на библиотеката е представена книжната продукция на сливенските автори за 1996г.

март

 С финансовата подкрепа на Клуб Отворено общество - Сливен е отпечатан био-библиографския указател Добри Чинтулов от поредицата Бележити възрожденци от Сливенския край. Съставители: Росица Петрова-Василева, Галя Чолакова, Катя Сивева, Йоана Димитрова.

април

Закупен е нов ксерокс за детския отдел.

април

Проведени са над 20 часа Във вълшебния свят на приказките с ученици от началния курс от всички сливенски училища.

май

 

Във връзка с честването на 70 години от създаването на Клуба на дейците на културата в Сливен е издаден библиографският указател КДК 70 години.

1 юни

 

Денят на детето е отбелязан с изложба от детски рисунки, и концерт в двора на библиотеката с участието на деца от детска градина Звездица.

2 юни

 

Организирана е среща разговор с младата сливенска поетеса Ивета Данаилова.

23 юни

 

 

Съвместно с КДК библиотеката организира представяне на книгата на Иван Русев Фирми и манифактури в Сливенско-Котленския район през Възраждането.

1 ноември

 

Библиотеката е съорганизатор на научна конференция на тема: Йовков и нашето време с научен ръководител Иван Сарандев.

27 ноември

Вечер, посветена на 175 години от рождението на Добри Чинтулов е организирана от библиотеката и КДК. Н.с. Мария Гарева /НБКМ/ представя издадената от библиотеката библиография за бележития възрожденец.

4 декември

Под съставителството на Росица Петрова и Марианна Недева излиза от печат Сборник с доклади от Юбилейна научна конференция Сливенското здравеопазване минало, настояще, бъдеще.

 Начало на страницата

1998 г.

19-20 февруари

 

Съвместно с Британски съвет - София библиотеката организира изложбата Съвременни британски белетристи и поети. На откриването присъства Едуард Ричардс ръководител проекти за изучаване на английски език към Британски съвет и Лили Руневска ръководител на информационния отдел на Британски съвет - София.

20 февруари

Съвместно с КДК е организирана вечер Освобождението и националното самосъзнание, посветена на Руско-турската освободителна война.

1 март

В Детския отдел е организирана благотворителна изложба Мартеници. С набраните средства са закупени детски книги.

5 март

 

Представяне на издадените през 1997 година книги на сливенски автори е организирано от библиотеката и КДК.

17 март

Библиотеката, съвместно с КДК, организира премиера на книгата Интелигенцио-о-... на Стефан Чирпанлиев с участието на литературния критик Димитър Бечев.

2-30 април

Провеждат се часове В приказния свят на Андерсен с ученици от началния курс от всички сливенски училища.

7 и 8 май

РБ С.Доброплодни е домакин на Национален семинар, организиран  съвместно с Министерството на културата на тема: Програмите на Европейския  съюз в областта на културата. Подготовка и управление на проекти. В семинара вземат участие Мария Русинова - зам.министър на Министерството на културата, Антоанета Гинина - МК, Рада Шарланджиева съветник по културната политика към Съвета на Европа, Маргарита Каишева представител на NMCR за България, Иржи Дусик - международен експерт от Центъра за обществена работа в Пилзен /Чехия/, Кристофър Уордъл - международен консултант от фирма ИНТРАК /Великобритания/, Емилия Лисичкова ръководител проект на ПРООН - BUL /97/008.

8 май

В Сливен е учредено сдружение с идеална цел - Асоциация на регионалните библиотеки. За председател на асоциацията е избрана Росица Петрова - директор на  библиотеката.

21 май

В чест на 24 май Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост директорът на библиотеката Росица Петрова получава от Министъра на културата почетна грамота за принос в развитието на българската култура.

юли

Американска фондация Сейбър, чрез местния клуб "Отворено общество дарява на библиотеката 109 тома медицинска, техническа и икономическа литература на английски език.

август

Библиотеката получава дарение от 199 броя грамофонни плочи с класическа музика, осигурени със съдействието на Роджър Тейлър -председател на  Международната асоциация на музикалните библиотеки, архиви и  документални центрове във Великобритания и фонд Библиотеки и   книги към фондация Отворено общество-София.

декември

Фондация Мелинвест дарява 213 000 лева за абонамент.

декември

Закупени са два компютъра.

 Начало на страницата

1999 г.

януари

 

Центърът в помощ на обучението по английски език е преместен в ново самостоятелно помещение.

януари

Изградена е нова локална мрежа. Набавени са 4 нови компютъра.

3 февруари

 

 

В една от читалните на библиотеката е представена книгата на Антон Дончев Легенди за двете съкровища от проф.Андрей Пантев и критикът Иван Гранитски.

25 февруари

Сформиран е Организационен комитет за провеждане на I Национален фестивал на детската книга.

5 март

 

 

Библиотеката и съорганизаторите на I Национален фестивал на детската книга обявяват Национален литературен конкурс на тема Книгата и конкурс за рисунка Любими герои от детски книги.

7 март

В библиотеката е проведено заседание на Асоциацията на регионалните библиотеки в България на което се обсъжда проект за постановление за статута и финансирането на регионалните библиотеки.

април

С Решение на ОбС - Сливен библиотеката преминава на делегиран бюджет.

април

В библиотеката се провеждат традиционните часове Във вълшебния свят на приказките с ученици от всички сливенски училища посветени на творчеството на Александър Пушкин.

април

Крупно дарение от над 200 книги на английски език на съвременни американски автори е получено от Американската фондация Darien book aid plan Inc..

24 май

В чест на 24 май Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост директорът на библиотеката - Росица Петрова получава от Министъра на културата почетна грамота за принос в развитието на българската култура.

25-28 май

 

 

За първи път в страната в Сливен се провежда Национален фестивал на детската книга. Организатор е РБ Сава Доброплодни, а съорганизатори Министерството на културата, Националния център за книгата към МК, Асоциацията на регионалните библиотеки в България, Асоциацията на книгоиздателите в България, Община Сливен. Програмата включва: Откриване на изложба Майстори на илюстрацията на детската книга с експонати от НХГ, НДА, ХГ-Сирак Скитник; кръгла маса на тема Детската книга-издаване, разпространение, четене; представление Във вълшебния свят на приказките на Пушкин; премиера на книгата Сечи, сечи, месечинка - сборник с детски броилки, игри и забави, издадена със средства на фестивала; отчитане на резултатите от Националния литературен конкурс Книгата и конкурса за рисунка Любими герои от детски книги; честване на 20г. от създаването на класа по литературно творчество към ОШИ Мишо Тодоров с преподавател Евгения Генова; карнавално шествие, тържествен концерт, базари на книги на издателствата Егмонт България, Хермес, ФЮТ, Пан, Прозорец, Слънце. Гости на фестивала са Мария Русинова-зам.министър на Министерството на културата, А.Гинина-МК, областният управител Пеньо Семков, депутатката Ева Жечева, издатели, автори, библиотечни специалисти от цялата страна.

юни

Директорът на библиотеката Росица Петрова е избрана за член на Националния съвет за книгата към МК.

юни

 

 

Представителите на Международната ISBN агенция Дейвид Кингам от Великобритания и Хартмут Валравенс от Германия посещават библиотеката.

юли

 

 

Излиза от печат библиографският указател Здравеопазването в Сливен от Възраждането до наши дни - съвместно издание на библиотеката и Съюз на учените-Клон Сливен, Медицинска секция.

юли

Стартира проект Обучение на библиотечни специалисти и потребители /читатели/ за работа с новите информационни технологии за електронно документиране /CD-ROM, Internet/ финансиран от Евробългарския фонд за развитие на изкуствата и програма ФАР BG 9606.

октомври

Приключва първият етап от проекта  Обучение на библиотечните специалисти и потребители /читатели/ за работа с новите информационни технологии за електронно документиране /CD-ROM Internet/,който се реализира в библиотеката.

 Със средствата по проекта в Центъра в помощ на обучението по английски език се разкрива електронна читалня с 6 работни места с достъп до Интернет.

22 октомври

Проведено е регионално съвещание по проблемите на читалищните и училищните библиотеки съвместно с РИ на МОН и Асоциацията на регионалните библиотеки.

октомври

Съвместно с КДК е организирано честване на 60-годишния юбилей на поетесата Евгения Генова. Представена е и библиографията издадена от библиотеката.

10 ноември

Библиотеката получава като дарение поредицата Библиотека Хилядолетие Евриман - 250 заглавия от най-доброто от световната класика, написана  или преведена на английски език и на 6 комплекта бази данни за ползване на компютър.

Средствата за дарението са осигурени от консорциум Хилядолетие, издателство Евриман, благотворителни организации и Британски съвет.

24 ноември

 

 

 

 

Проект за обучение на представители на етническите групи от региона за работа с новите информационни технологии стартира в електронната читалня на библиотеката.Той е финансиран от американската фондация Чарлс Стюарт Мот чрез клуб Отворено общество-Сливен. Партньор на проекта е фондация Жени за милосърдие Рома.

2 декември

Дарение, включващо 245 книги на английски, френски, немски и италиански език и 46 периодични издания излизали в периода до 1944г. предоставя Илия Калов наследник на известната фамилия индустриалци Калови.

 Начало на страницата

2000 г.

февруари

 

 

Сформиран е Организационен комитет за отбелязване 45-годишния юбилей на библиотеката под патронажа на Министъра на културата Емма Москова. Председател на комитета е кметът на Сливен Асен Гагаузов.

февруари

Илия Калов прави второ дарение от книги на немски, френски и английски език.

март

 

 

Центърът в помощ на обучението по английски език получава финансиране от Британски съвет-София за закупуване на литература на английски език на стойност 1000 .

март

Извършена е подмяна на СОТ на библиотеката и  вътрешен ремонт.

10 април10 май

 

В библиотеката се реализира проект Интегриране на деца от ромски произход чрез използване на нетрадиционни форми за създаване на интерес към книгата и четенето финансиран от Фондация Чарлс Стюарт Мот /САЩ/ чрез клуб Отворено общество - Сливен.

април

 

 

В Центъра в помощ на обучението по английски език стартира нова информационна услуга - достъп в реално време до база данни на ЕBSCO  publisning  благодарение на съвместен проект на Института Отворено общество Будапеща.

9-11 май

 

Проведен е Втори Национален фестивал на детската книга. и юбилейни тържества посветени на 45г. от създаването й. Тържествата и фестивала преминават под  знака на честването на 110 години от рождението на световноизвестния приказник Константин Константинов.

Програмата включва: Научна конференция за живота и творчеството на Константин Константинов; Художествено-  документална изложба за Константин Константинов от фондовете на Държавен архив, РБ Сава Доброплодни и ХГ - Сливен; заключителен семинар по проект Интегриране на деца от ромски произход чрез използване на нетрадиционни форми за създаване на интерес към книгата и четенето; срещи с авторите Стефан Чирпанлиев, Петя Александрова и Николай Милчев; представления; конкурси, карнавално шествие; концерти. Гост на фестивала е Министърът на културата г-жа Емма Москова. Приветствие към колектива на библиотеката е изпратено от президента на Република България г-н Петър Стоянов.

11 май

 

Министърът на културата Емма Москова посещава библиотеката и се запознава с дейността й и материалната база. Проведена е и среща с директори на регионални библиотеки от страната.

9-10 май

Съвместно с БАН /Института за литература/ библиотеката организира Научна сесия посветена на 110г. от рождението на Константин Константинов. Представено е и библиографското издание за писателя издадено от библиотеката.

юни

 

 

Библиотеката получава Национална награда Христо Г.Данов-2000 - за принос в развитието на българската книжовна култура в раздел Представяне на българската книга. Наградата включва малка пластика, диплом  и 2500 лева.

юни

Закупена е компютърна техника и нов библиотечен софтуер /CDS/ISIS for WINDOWS/.

юли

 

 

В изпълнение на Закона за закрила и развитие на българската култура и ПМС 153/28.07.2000г. библиотеката става регионална за Сливенска и Ямболска области.

август

Издаден е Сборник с доклади от Научна сесия посветена на 110г. от рождението на К.Константинов.

25 октомври

 

 

 

 

 

По случай 200-годишнината от рождението  на Добри Желязков във фоайето на библиотеката е уредена изложба и е представен пред сливенското гражданство ферманът, даден на Д. Желязков от султан Махмуд Втори на 4 февруари 1836г., с който се дават пълномощия на именития сливенец за изграждане на първата фабрика за сукно в Османската империя. Цветно копие на фермана и неговия превод е изработен от библиотеката за всеки посетител. Сред гостите при откриването на изложбата са Нина Вутова - зам.директор на НБКМ /където се съхранява фермана/ и делегация и от побратимения на Сливен гр.Такирдаг /Турция/.

11 ноември

В Голямата зала на Столичната библиотека е уредена Художествено-документална изложба, посветена на 110 години от рождението на писателя Константин Константинов с материали от библиотеката и Държавен архив - Сливен. Експонирани са и над 20 платна на сестрата на писателя художничката Донка Константинова.

декември

Създава се азбучен и систематичен каталог на видеокасетите.

 Начало на страницата

2001 г.

януари

Създава се служебен каталог на картографските издания.

31 януари

 

Представена е книжната продукция на сливенските автори за предходната година - 15 поетични книги, 3 документални и 17- проза.

февруари

 

Извършена е подмяна на Пожаро - известителната инсталация на библиотеката.

март

Центърът в помощ на обучението по английски език получава финансиране от Британски съвет-София за закупуване на литература на английски език на стойност 1000

март

Библиотеката и съорганизаторите на Третия национален фестивал на детската книга /9 и 10 май 2001г./ обявяват Национален литературен конкурс Книгата на XXI в. В него могат да вземат участие деца от 6 до 16 години.

20 март  

 

 

 

Вечер посветена на 200г. от рождението и 130г. от смъртта на д-р Петър Берон e проведена в една от читалните на библиотеката. Представена е и излязлата от печат био - библиография Д-р Петър Берон от поредицата Бележити  възрожденци от Сливенския край със съставители Росица Петрова - Василева, Галя Чолакова и Катя Сивева.

27 март

Съвместно с ПМГ Добри Чинтулов е  организирана вечер, посветена на 115 години от смъртта на Добри Чинтулов. Песни на поета  звучат в изпълнение на квартет от Ансамбъла за народни песни и танци - Сливен.

април

 

Закупени са 6 компютъра и един принтер

Осигурен е достъп до електронния каталог на библиотеката за читатели.

9 и 10 май

Под патронажа на Министъра на културата Емма Москова  е  проведен Третия Национален фестивал на детската книга. Програмата включва: Кръгла маса по проблемите на детската книга на тема: Детската книга в началото на третото хилядолетие издаване, разпространение, четене,  литературни състезания, изложба илюстрации Вадим Лазарчевич предоставена от личната колекция на семейството на художника, представления на театър Ателие 313 и Малък куклен театър Слон, срещи с писателите Иван Цанев и Николай Милчев, представяне на книжната продукция на издателствата Слово и Егмонт България, представяне на поредицата Хари Потър и изложба на рисунки по книгата, Премиера на книгата на Евгения Генова Котараче-първолаче, обявяване на резултатите от литературния конкурс Книгата на XXI в., много концерти. Гости на фестивала са и представителите на българските общности от Босилеград поетът Иван Николов и Денко Рангелов -директор на издателство Братство /Ниш, Сърбия/. Специален гост г-жа Ани Бедер от Конгресния център за книгата в гр.Монреал /Канада/. Водещ на фестивалната програма е актьорът Димитър Рачков.

Представен и рекламен CD за фестивала.

май

Библиотеката е наградена с грамота от Министерството на културата за принос в развитието на българската култура.

май

Получена е първата субсидия от 15 000 лева от Министерството на културата в изпълнение на Закона за закрила и развитие на българската култура. Средствата са за  усъвършенстване на библиотечно - информационното обслужване, обхващащо: осигуряването на нови информационни източници; изграждане на регионална автоматизирана мрежа; координационна, квалификационна и експертно-консултантска дейност за библиотеките от Сливенски и Ямболски региони и реализирането на проекти за продължаващо образование, културна интеграция и гражданско участие. В изпълнение  на проекта ще се закупят компютри, офистехника и софтуерни продукти. и ще се организират курсове за обучение на библиотечни специалисти и потребители за работа с новите информационни технологии.

юни

 

Предявен е нов иск от наследниците на семейство Русчеви за сградата на библиотеката в Бургаския апелативен съд.

юни - юли

В електронната читалня са проведени четири курса за работа с новите информационни технологии два за библиотечни специалисти и два за потребители на библиотеката.

22 юли

Библиотеката, съвместно с Министерството на културата и общинските администрации в Сливен и Ямбол, организират семинар на тема: Бъдещето на читалищата предизвикателства и алтернативи. На него е представен проектът ПРООН Читалища и възможностите за финансиране на проекти на читалищата. В семинара участват Антоанета Гинина /МК/, Емилия Лисичкова програмен директор на проектЧиталища.

24 юли

Поетесата Надя Неделина дарява на  библиотеката сбирка от 84 книги с  автографи притежание на семейството й.

септември

Дарение от 492 тома детска литература на английски език на стойност 3396$ е получено от посолството на САЩ в България чрез Американския център и Агенцията за чуждестранна помощ.

25-29 септември

 

 

Директорът на библиотеката, Росица Петрова Василева, е гост на Дните на област Тюрингия /Германия/ и участва с доклад в Научна конференция на тема Мултикултурно интегриране на чужденци и ролята на европейските библиотеки проведена в гр.Гера (Германия). Конференцията е част от проект със същото название с партньори от библиотеките в гр.Куопио /Финландия/, гр.Арнхейм /Холандия/ и гр.Гера /Германия/.

септември

Библиотеката е домакин на ежегодната национална среща на потребителите на библиотечната система E-Lib

октомври

Библиотеката, съвместно с ИКЖажда, КДК и Демократичния съюз на жените внася предложение голямата българска поетеса Надя Неделина да бъде отличена с наградата за литература и изкуство Добри Чинтулов за 2001г.

 Начало на страницата

2002 г.

31 януари

Организирано е представяне на книжната продукция на сливенските автори за предходната година. През 2001г. 27 сливенски автори са издали 38 книги.

За първа година библиотеката връчва и новоучредената си награда Дарител на годината. Неин носител е ИК Жажда-Сливен, дарила на библиотеката  над 400 книги през 2001 година.

март

Библиотеката и съорганизаторите на IV Национален фестивал на детската книга обявяват Национален литературен конкурс на тема Моят любим литературен герой.

25 29 март

За пета година в читалнята на отдел Изкуство се провеждат часовете  Във вълшебния свят на приказките с ученици от началния курс на всички сливенски училища. Тази година избраният автор е Ран Босилек с Патиланско царство и Косе Босе.

9-10 май

Под патронажа на Министъра на културата проф.Божидар Абрашев се провежда IV Национален фестивал на детската книга.. Програмата на Фестивала включва срещи с авторите Валери Петров, Виктор Самуилов, Георги Константинов, Людмил Станев, както и със сливенски и ямболски творци, пишещи за деца /Евгения Генова, Сава Пеев, Камен Васевски, Веско Петров, Маргарита Мутафова, Росица Тодорова, Генка Богданова/; литературни състезания; откриване на изложба илюстрации Александър Денков; представяне на българското детско списание Другарче, издавано в гр.Ниш/Сърбия/ и в.Роден край /Одеса, Украйна/, кръгла маса на тема Детската книга - издаване,разпространение, четене; отчитане на резултатите от Националния литературен конкурс Моят любим литературен герой; базари на книги; концерти. Гости на проявите са Коста Цонев - зам.председател на комисията по култура към НС, зам. министърът на културата Румен Димитров, директорът на Националния център за книга към МК Игор Чипев, преподаватели, издатели, библиотечни специалисти, представители на българските общности в чужбина /поетът Георги Барбаров (Кишинев, Молдова),гл.ред. на в.Роден край Дора Костова (Одеса, Украйна), директорът на издателство Братство  Денко Рангелов (Ниш, Сърбия).

Специален гост на фестивала е Душан Джурджев - директор на Международни център книжевности за децу и Международния фестивал Змеjеве дечje игре /Нови Сад, Сърбия/

Водещи на програмата на фестивала са актьорите Мария Сапунджиева и Христо Мутафчиев.

юни

Библиотеката отново е номинирана за наградата Хр.Г.Данов, но в раздел Библиотечно дело.

9 - 13 юни

 

Директорът на библиотеката Росица Петрова - Василева взема участие във Международния фестивал Змаjеве дечjе игре /Нови Сад,Сърбия/.

юли - август

 

По защитен проект в библиотеката се организират 4 компютърни курсове за библиотечни специалисти /от читалищни и училищни библиотеки/ и потребители.

август

Закупени са два компютъра и климатици за читалня 2, отдел КОК и електронната читалня.

октомври

 

Със съдействието на библиотеката излиза от печат книгата на Борис Симитчиев Имена, които да помним портрети на 70 видни сливенци.

ноември

Писателят Цончо Родев дарява 164 диапозитива от своя архив. Диапозитивите са направени през периода 1970-1984 г., когато той работи над трилогията за историята на Сливен през Възраждането Тътени, Бурята и И стана ден. Този фотографски фонд съдържа изгледи от исторически местности и забележителности, паметници на културата, родни къщи на известни личности от епохата на турското робство и Възраждането от Сливен и региона.

ноември

 

Представителството на Руската академия на науките в България и страните от Източна Европа дарява 53 тома руска литература.

 Начало на страницата

2003 г.

януари

 

Библиотеката и съорганизаторите на V Национален фестивал на детската книга Сливен, 8 и 9 май 2003, обявяват Национален литературен конкурс и конкурс за рисунка на тема Мечтите ми в книги претворени.

17 февруари

 

 

Представена е книжната продукция на сливенските автори през 2002 година -12 стихосбирки, 4-проза, 2 - хумористични, три книги за деца, а останалите 6 са публицистични и с  краеведски характер.

Наградата на библиотеката Дарител на годината за  2002г. се присъжда на писателя Цончо Родев.

февруари

 

Регионална библиотека Сава Доброплодни  е включена в проект Красива България за обновяване на фасадата й.

24 -28 март

За шеста поредна година в библиотеката се провеждат часове Във вълшебния свят на приказките с ученици от началния курс на всички сливенски училища.

8-9 май

Под патронажа на министъра на културата проф.Божидар Абрашев се провежда V Национален фестивал  на детската книга.В програмата на фестивала са включени срещи с писателите Георги Константинов, Петя Александрова, Виктор Самуилов, Евгения Генова; премиера на книгата Гората на призраците на Златко Енев /Берлин, Германия/; среща с поетите от българските общности в чужбина Таня Танасова /Молдова/, Радко Стоянчов /Сърбия/ и Александър Дънков /Сърбия/; кръгла маса на тема Националният фестивал на детската книга идеи и перспективи; литературни състезания; представления на Малък куклен театър Слон; изложба от детски рисунки Мечтите ми в книги претворени; многобройни концерти, поетически рецитали и карнавално шествие.

Гости на фестивала са представители на библиотеката в гр.Печ, Унгария.

май

 Библиотеката е наградена с грамота от Министерство на културата за организирането и провеждането на Пети национален фестивал  на детската книга.

юни

С Решение № 760/1.06.2003 г.Върховният касационен съд в Република България отхвърля предявените от Камен Георгиев Русчев от гр.Торонто, Канада и Георги Русчев Русчев от гр.София искове срещу  Община Сливен за възстановяване на собствеността на имот от 310 кв.м,  включващ част от двора и старата част на сградата на Регионалната библиотеката. Решението не подлежи на обжалване и библиотеката след 11- годишна съдебна сага запазва сградата си.

август 

Закупени са лазерен принтер, 2 мастилено-струйни принтера 3 компютъра и климатици за читалня № 1 и Кабинета на директора.

Подменено е библиотечното обзавеждане в читалните, бюрата и столовете в отделите.

21-27 септември

Представителите  на библиотеката Ценка Маркова и Петя Кънева вземат участие в  "Дни на Европейския съюз, организирани от Градската библиотека в гр. Печ /Унгария/. Проведени са  конференция на тема: Мястото и ролята на библиотеките в ЕС, на която е представен доклад на директора на сливенската библиотека Росица Петрова-Василева и работна среща по стартиращият проект ЕС през детските очи финансиран от ЕС с партньори Градска библиотека /гр.Печ,Унгария/, Градска библиотека /гр.Дунайска Стреда, Словакия/ и РБ Сава Доброплодни - Сливен.

14 октомври

 

Обявен е конкурс за детска рисунка на тема ЕС през детските очи като част от международния проект със същото наименование, който се реализира съвместно с градските библиотеки в гр.Печ /Унгария/ и гр.Дунайска Стреда /Словакия/.

16 октомври

Библиотеката, съвместно с КДК, представя книгата на Петя Александрова Смокиново момиче.

22 октомври

 

Във фоайето на библиотеката е открита изложба по случай Деня на ООН. Представени са материали за борбата против СПИН, за корупцията в ООН, за младите хора, живеещи в страни в преход, за правата на човека, за различните проекти, по които се работи в България, единият от които е Гражданското участие и развитие чрез мрежата на читалищата.

1 ноември

Започва реализирането на съвместен проект с Института за международно сътрудничество към Сдружението на германските народни университети за обучение за получаване на Европейски компютърен сертификат Xpert и Xpert Master

10-14 ноември

В електронната читалня на библиотеката е проведено обучение по информационни технологии, организирано по Програма Читалища обучават читалища на Проект Читалища и квалификационната програма на библиотеката. Обучението включва модулите: Основи на електронната обработка на данни, Основи на текстообработката и Основи на Интернет. Обучени са 10 представители на читалищата от Община Сливен.

8 декември

Зам.-председателят на Асоциацията на  книгоиздателите Д.Димитров представя в  библиотеката книги на издателство Тангра Тан Нак Ра -  Общобългарска фондация.

19 декември

На тържествена церемония в читалнята на отдел Изкуство са връчени наградите на отличените участници в конкурса за детска рисунка Европейският съюз през детските очи.

декември

Журналистът Димитър Петков дарява 260 книги

 Начало на страницата

2004 г.

януари

 

 

 

В читалнята на библиотеката е представена книжната продукция на сливенските автори за 2003г.

Връчена е ежегодната награда Дарител на годината. Носител на наградата е Веселина Шаркова - съпруга на покойния сливенски поет Константин Шарков дарила на библиотеката над 400 книги от личната библиотека на твореца.

февруари

 

 

 

Регионална библиотека Сава Доброплодни и съорганизаторите на VI Национален фестивал на детската книга обявяват Национален литературен конкурс и конкурс за рисунка на тема Светът в любимата ми книга.

февруари

 

 

Разработен е проект за изграждане на разширение на централната сграда на Регионалната библиотека на стойност 220 000 EUR и е внесен в Социално-инвестиционния фонд.

26 февруари

Общинският съвет Сливен със свое решение подкрепя финансирането на 20% от стойността на проекта за изграждане на разширение на библиотеката внесен в Социално-инвестиционния фонд.

март

 

Първата дама на България г-жа Зорка Първанова приема поканата на организаторите на VI Национален фестивал на детската книга да бъде негов патрон заедно с Министъра на културата.

24 март

 

 

Министърът на културата проф.Божидар Абрашев посещава библиотеката. Запознава с дейността й, състоянието на материалната база, приоритетните й задачи, проблемите, които изискват спешно разрешение и обявява подкрепата си за VI Национален фестивал на детската книга - май, 2004г.

април

Писателят Атанас Славов подарява всички свои произведения, издадени в България и чужбина, както и книги на които е редактор, съставител, преводач. Поставено е началото на фонд Атанас Славов.

май

 

Приключва ремонтът на фасадата на библиотеката финансиран по проект Красива България.

2 май

 

 

 

Излиза от печат издание за Националния фестивал на детската книга на  бълг. и англ.език, в което се проследява историята на фестивала, неговите цели, представени са съорганизаторите, гостите на фестивала, всички прояви през годините, награди. Съставител: Росица Петрова-Василева.

5 май

РБ С.Доброплодни е приета за колективен член на Съюза на учените в България - клон Сливен.

10-12 май

Под патронажа на Министъра на културата проф.Божидар Абрашев и на първата дама на България г-жа Зорка Първанова се провежда VI Национален фестивал на детската книга. Програмата на фестивала включва: срещи с авторите Герги Константинов, Виктор Самуилов, Мая Дългъчева, Елизабета Георгиева и Саня Любенова от Сърбия, Нико Стоянов /Молдова/, Таня Танасова/Молдова/;  премиери на книгите Ние, мушмуроцитена Виктор Самуилов, Приключенията на врабеца Теодоси на Евгения Генова и  Първи урокна сливенската поетеса Нина Петкова; откриване на изложба илюстрации на художника Виктор Паунов, две изложби от детски рисунки - от конкурсите Светът в любимата ми книга и ЕС през детските очи, изложба-батик Светът около мен на ученици от НУ С.Врачански - гр.Котел; кръгла маса на темаДетската книга издаване, разпространение, четене; литературни състезания Ние обичаме да четем; концерти, представления на Народния театър за младежта и ДКТ-Ямбол; представяне на издателствата Листа и Летера, карнавално шествие. Проведен е и заключителният етап от викторината ЕС през детските очи.  За първи път се връчва и новоучредената от Министерството на културата, Националния център на за книгата, РБ С.Доброплодни, Община Сливен и Ротари клуб-Сливен Национална награда Константин Константинов - за принос в детското книгоиздаване. Наградата ще се присъжда ежегодно в рамките на Националния фестивал на детската книга в четири категории за цялостен принос, за автор, за издателство, за илюстратор. Тя представлява малка пластика, диплом и парична сума. Автор на пластиката е сливенският скулптор Сейфетин Шекеров. Наградата К.Константинов през тази година е връчена в две категории - голяма награда за цялостен принос на поета Валери Петров и награда за издателство - на ИК Фют.

Специални гости на фестивала са г-жа Зорка Първанова, Негово превъзходителство г-н Тибор Хован - заместник-посланик на Република Словакия в България, г-н Йозеф Керестури директор на Градската библиотека в гр.Печ /Унгария/, Негово превъзходителство Хасан ал Бармауи - почетен консул на Хашемитско кралство Йордания в България., г-н Коста Цонев-заместник-председател на Комисията по култура към Народното събрание.

Водещи на фестивалната програма са актьорите Христо Мутафчиев и Ненчо Илчев.

11 май

 

 

Почетният консул на Хашемитско Кралство Йордания, Негово превъзходителство д-р Хасан ал Бармауи е специален гост на VI Национален фестивал на детската книга. При посещението си в библиотеката той дарява  35 книги свързани с историята, бита, литературата и културата на кралството.

май

 

Получено е дарение от 80 книги на съвременни американски автори на немски език от Регионалната библиотека в гр.Гера /Германия/.

Юни

Завършен е ремонта на фасадата на библиотеката

юни

 

Библиотеката печели проект по конкурса Помощ за библиотеките 2004 на Националния център за книга към МК на стойност 2200 лв.

юни

Дарение от 78 книги и 4 компактдиска постъпва от посолството на САЩ в София.

юли

Специалисти от библиотеката провеждат едноседмичен квалификационен курс за библиотекари от читалищните библиотеки в Община Тунджа /Ямболска област/.

юли

 

 

Регионалната библиотека  получава медал и грамота от Международния фестивал Змаjеве дечjе игре /Нови Сад,Сърбия/ за целенасочена работа с децата и принос в популяризиране на детската книга и четене.

Август

 

Извършен е ремонт на читалня № 1 и входното фоайе на библиотеката. Подменено е осветлението във всички зали.

Август

Закупени са 3 компютъра, 3 принтера и 1 скенер.

Октомври

Специалисти от библиотеката провеждат едноседмичен квалификационен курс за библиотекари от читалищните библиотеки в Новозагорска община.

Октомври

 

В зала Сирак Скитник, по инициатива на РБ С.Доброплодни  и със съдействието на посолството на Република Франция в България, Френския културен институт и Националния център за книга към Министерството на културата в България са открити изложбите Оливие Талек - детска илюстрация и 34 африкански илюстратори - за младите.

Октомври

Съпругата на покойният сливенски актьор Николай Мандаджиев С. Мандаджиева дарява на библиотеката 880 книги от личната сбирка на семейството.

декември 

 

По защитен проект по Програма Младеж на ЕС в Чуждоезиковия център започва да функционира регионален Евродеск  център. Целта на центъра е да подпомага разпространението на младежка информация в рамките на Европа,да предоставя информация за възможности за образование, обучение, работа и свободно време в цяла Европа; действащи Европейски програми, които предоставят финансова помощ; инициативи, проекти и партньори от цяла Европа.

3 декември

Библиотеката е съорганизатор на Научна сесия по повод честването на 170 години храм Свети Николай Чудотворец.

 Начало на страницата

2005 г.

18 януари

 

 

Провежда се първата сбирка на Организационния комитет за отбелязване на 50г. от създаването на библиотеката. Председател на комитета е кметът на Сливен г-н Йордан Лечков.

20 януари

 

 

РБ Сава Доброплодни и съорганизаторите на VII Национален фестивал на детската книга май, 2005г. обявяват Национален литературен конкурс и конкурс за рисунка на тема Книжчице, Вълшебнице!.

11 февруари

Представена е книжната продукция на сливенските автори за предходната година. Анализът на издадените 35 книги е предстаен от поета Тенко Тенев и литературния критик Димитър Бечев. Гост на срещата е Негово Високопреосвещенство сливенският митрополит Йоаникий.

Наградата на библиотеката Дарител на годината - 2004г. е присъдена на г-жа С. Мандаджиева.

24 февруари

По инициатива на библиотеката и сдружение Клуб на книгата-Сливен е представено българското издание на френския вестник Le Monde diplomatigue -  Свят и дипломация. Присъстват гл.редактор на изданието - писателят Николай Стоянов и зам.лавният редактор Ангел Григоров.

21 март

 

 

 

Официално стартира проект  на библиотеката и Министерството на  културата по комуникационна  стратегия на правителството на РБългария за присъединяване към ЕС. Проектът се реализира в партньорство с Областната библиотека в гр.Ямбол и градските читалищни библиотеки в гр.Твърдица, гр.Нова Загора и гр.Поморие. Приет е план-график на дейностите, определени са координаторите за отделните градове, условията за участие в конкурсите  и сценария за викторините, графика на изложбите и др.

Март

 

РБ Сава Доброплодни и Министерството на културата обявяват конкурс за детска рисунка и литературен конкурс на тема Европейският съюз през детските очи по проекта по комуникационната стратегия на правителството.

Април

 

Извършен е основен ремонт на читалня N2, отдел Изкуство, стълбищните площадки. Подменена е подовата настилка на третия етаж.

април

Излиза от печат учебното помагало Европа нашият общ дом за подготовка на участниците във викторините предвидени  по проекта по комуникационната стратегия. Съставител:Росица Петрова-Василева. Към изданието е изработен и мултимедиен диск.

9-11 май

 

 

 

 

 

 

 

Под патронажа на г-жа Зорка Първанова и Министъра на културата Нина Чилова се провежда VII Национален фестивал на детската книга. Програмата включва: Провеждане на междуградска викторина-състезание ЕС през детските очи; литературно състезание; срещи с авторите Стефан Цанев, Любен Петков, Станка Пенчева, Банко Банков, Георги Константинов, Цончо Родев, Божана Апостолова и творците от българските общности в чужбина Милорад Геров и Елизабета Георгиева - Сърбия, Владимир Калоянов Украйна; прдставяне на издателството Жанет 45; кръгла маса на тема Съвременната детска литература и нейните читатели тенденции, проблеми, перспективи; авторски спектакъл на Хайгашот Агасян; карнавално шествие; представления, концерти. Националната награда "Константин Константинов" за цялостен принос е връчена на Георги  Константинов, в категорията автор наградата е присъдена на Виктор Самуилов, а наградата в категорията издателство е присъдена на издателствата "Хермес" и "Жанет-45".

Специални гости на фестивала са представители на градската библиотека в гр.Печ, Унгария, представители на Международния фестивал Библиобраз-Москва /Русия/, Велимир Костов - директор на издателство Братство /Ниш, Сърбия/.

Водещи на програмата на фестивала са актьорите Ненчо Илчев, Мария Сапунджиева и Димитър Рачков.

С финансовата подкрепа на Националния център за книга към МК са реализирани две издания: Сборник с наградени творби от Националния конкурс Книжчице, Вълшебнице! и Сборник с доклади от кръгла маса на тема: Съвременната детска литература и нейните читатели тенденции, проблеми, перспективи. Съставител: Росица Петрова - Василева

26 27 май

В Сестри Леванте /Италия/ стартира международен проект LITTLE, финансиран от ЕС, по който единствен партьор от България е РБ С.Доброплодни.

юни

Излиза от печат  сборник с наградени творби от литературния конкурс и конкурса за рисунка, който е част  от проекта "Европейският съюз през детските очи" на Министерството на културата и туризма и РБ С.Доброплодни.

6 9 юни

Директорът на библиотеката Росица Петрова - Василева взема участие в 47-то  издание на Международния фестивал Змеjeве дечje игре/Нови Сад, Сърбия/. Заедно с Петя Руменова, секретар на Община Сливен, се срещат с кмета на гр.Нови Сад, посещават Музея в гр.Сремски Карловци, Община Медиана в гр.Ниш и библиотеката в гр.Димитровград, където правят  дарение от книги.

юни

 

 

Библиотеката получава две дарения: над  100 класически произведения и детско-юношеска литература на френски автори от  Асоциация Библионеф чрез Френското посолство в България и 32 книги на немски език /справочници и художествена литература/ от Регионалната библиотека в гр.Гера, Германия.

20 юни

Проведен е заключителен семинар по проекта на библиотеката и Министерството на културата и туризма по комуникационната стратегия на правителството на РБългария за присъединяване към ЕС.

юли

След защитен проект по програмата на Министерството на културата и туризма "Българска художествена литература в нашите библиотеки библиотеката набавя над 450 книги класически произведения и творби на съвременни български автори.

25-28 септември

 

 

Директорът на библиотеката Росица Петрова-Василева и Петя Кънева вземат участие в работна среща по международен проект LITTLE в град Генуа, Италия. В програмата на посещението е включено и запознаване с най-голямата детска библиотека в Италия Едмондо.Амичис

Септември

Във връзка с тържественото отбелязване на 50г. от създаването на Регионалната библиотека е обявен литературен конкурс и конкурс за рисунка на тема Моята библиотека.

Септември

Извършен е ремонт на покрива на библиотеката.

12 октомври

Пред журналисти в читалнята на  библиотеката е представена книгата Корупционни практики. Общински дружества.Област Сливен издадена от Гражданско сдружение Обществен барометър

16-19 октомври

Директорът на библиотеката Росица Петрова - Василева взема участие в проявите включени в програмата за отбелязване на 20 години от създаването на градската библиотека в гр.Печ, Унгария. Има и специална среща с представителите на българското самоуправление в града.

18 октомври

Зам.министърът на културата г-жа Надежда Захариева посещава библиотеката и се запознава с дейността й и материалната база.

22  октомври

В рамките на обявената Бяла нощ в Сливен, по повод празника на града - Димитровден в библиотеката се провежда поетична вечер На чаша вино с приятели с участието на творци от София и Сливен. Представени са стихове посветени на родния град.

1 ноември

Получено е дарение от 35 книги по икономика, право, социално и здравно осигуряване от издателство Труд и право.

3 ноември

Като член националната информационна мрежа за разпространяване на знания за ЕС библиотеката получава като дарение от Европейската комисия в България над 80 издания на български език на европейска тематика, комплект карти и плакати за уреждане на информационни щандове.

ноември

Организиран е квалификационен курс за библиотекари от Община Котел.

ноември

Детският отдел получава дарения от изд.ФЮТ и Хермес

1-2 декември

Тържествено отбелязване на 50 години от създаването на Регионална библиотека С.Доброплодни и 185г. от рождението на нейния патрон.

Програмата включва: Научна сесия, посветена на живота и делото на Сава Доброплодни; Премиера на книгата на Виктор Пасков Аутопсия на една любов с участието на ли.критик Панко Анчев и издателя Николай Стоянов; Обявяване на резултатите от лит.конкурс и конкурса за рисунка Моята библиотека и откриване на изложба от наградени творби; Поднасяне на венци и цветя на паметника на Х.Димитър и бюста на С.Доброплодни; Тържествен концерт с участието на хор Д.Чинтулов, квартет Сливен, квартет Интро, Галина Калчева прима балерина, Недко Георгиев и Мартин Чкалов балетисти при Оперно филхармонично дружество гр.Бургас, Людмила Михалова оперна певица. Водещ: актьорът Димитър Рачков; представяне на изданията посветени на юбилея на библиотеката 50 години Регионална библиотека С.Доброплодни библиографски указател и летопис, био-библиографски указател Сава Доброплодни, Сборник с доклади от научна сесия посветена на живота и делото на Сава Доброплодни, Юбилеен вестник, рекламно издание и CD.; Среща на поколенията среща - разговор с бивши и настоящи служители на библиотеката. В концертната програма: вокална формация за детски забавни песни Сините камбанки и АНПТ-Сливен.

Във връзка с юбилея са връчени грамота и паметен знак /бронзова пластика/ на 20 политици, общественици и интелектуалци с принос в развитието на библиотеката. Автор на пластиката е  Сейфетин Шекеров.

 

 

Начало на страницата