Начало

 

 

ЛЕТОПИС

1986 - 1995 г.

 

1986 г.

февруари-март

 

ОДБиблиотеки организира проучване на читателите и читателското търсене в читалищните библиотеки в Сливенски окръг

10 юни

 

Библиотеката е организатор на семинар Библиотеките и патриотичното възпитание на трудещите се и младежта с участието на лекторите Цветанка Панчева, Иван Колев и др.

юли

Излиза от печат библиографският указател Петър Димитров - Рудар. Съставител: Росица Петрова.

юли-септември

Направен е основен ремонт на сградата на Детския отдел. Изработено е и модерно съоръжение за уреждане на витрини и изложби.

10 септември

 

Семинар на тема Библиотеките като съвременни информационни центрове и библиографията в помощ на науката, образованието и производството с лектор Елена Фурнаджиева /НБКМ/ за библиотекари от Сливенски и Ямболски окръг се провежда в Окръжната библиотека.

17 октомври

 

Организирана е среща - разговор с писателя Георги Величков.

ноември

Проведено е обсъждане на книгата Уморени мъже на Васил Гаврилов. Книгата е представена от директора на издателство Профиздат Никола Радев.

 

1987 г.

 

Библиотеката получава статут на Универсална научна библиотека.

март

Приключва основния ремонт на покрива на сградата на Детския отдел.

13 март

Библиотеката организира окръжен семинар на тема 150 години от рождението на В.Левски и работата на библиотеките.

17 юни

Съвместно с Дома на литературата е организирана среща с писателя Слав Хр. Караславов.

22 юни

 

Проведена е среща-разговор с писателя Георги Величков. Обсъдена е книгата му Еньовден.

1 декември

Писателят Петър Димитров - Рудар подарява личната си библиотека на Окръжна библиотека Г. Кирков.

 Начало на страницата

1988 г.

19 март

 

Съвместно с Дома на литературата е  организирано обсъждане на повестта на Красин Кръстев Подвижни пясъци, с участието на Сабина Беляева.

6 април

 

Библиотеката организира премиера на книгата на Петър Сяров До края на урока с участието на Николай Захариев.

май

Към отдел Изкуство започва да функционира клуб Приятели на рока.

30 май

Проведен е окръжен семинар на тема: Работата на библиотеките с периодичния печат.

май

Организационният комитет за честване 100г. юбилей на библиотека П.К.Яворов - Бургас удостоява УНБ Г.Кирков - Сливен с Юбилейна грамота за принос в утвърждаването на библиотеките като активен център на културния живот в Бургас.

септември

Директорът на библиотеката Иван Бакалов и Надежда Латева гостуват на Областната библиотека  в гр.Тернопол/Украйна/ по повод 50 - годишния й юбилей.

октомври

 

В библиотеката е проведена среща-разговор с главните библиотекари от Бургаска област на тема: Мотивацията на специалистите -библиотекарите с участието на н.с.Александър Казанджиев /НБКМ/.

 

1989 г.

януари

 

Започва поддържането на заглавен каталог

 на художествената литература.

април

 

Анотираният библиографски списък Публикации за Софроний Врачански в периодичния печат на Сливенския край, изготвен от Росица Петрова, е включен в сборника Веднош да буде начало издание на НБКМ.

10 юни

 

Организиран е окръжен семинар с читалищни библиотекари за въвеждане на новите Таблици  и прекласификация на фондовете и преустройство на каталозите.

юни

Издаден е библиографският указател Софроний Врачански от поредицата Бележити възрожденци от Сливенския край Съставител: Росица Петрова.

2-6 септември

Пет-дневен практикум за новоназначени библиотекари от Сливенска област се провежда в залите и читалните на библиотеката.

септември

Делегация от Областната библиотека в гр.Тернопол /Украйна/ е на 5-дневно посещение в УНБ Г.Кирков.

ноември

Десет библиотекари от УНБ Г.Кирков са на едноседмично работно посещение в побратимената Областна библиотека - гр.Тернопол, Украйна.

 

 Начало на страницата

1990 г.

април

В Детския отдел е организирана среща с поетесата Петя Йорданова.

май

Излиза от печат сборникът с методически и библиографски материали Върви, народе възродени.

юни

Издаден е библиографският указател Неофит Бозвели от поредицата Бележити възрожденци от Сливенския край. Съставител: Росица Петрова.

септември

Библиотеката преустановява работа с читатели в централната сграда на библиотеката. Започва основен ремонт.

Персоналът работи по прекласификация на фонда.

октомври

С финансовата подкрепа на Фондация Симеон Табаков-Сливен е реализирано библиографското издание Д-р Симеон Табаков. Съставител: Росица Петрова

 

1991 г.

януари-декември

 

Продължава работата по прекласификация на фонда. Обновяват се всички каталози. Въпреки течащите навсякъде в библиотеката ремонтни работи се извършва обслужване на читатели по предварителна заявка.

януари

Създава се систематичен и азбучен каталог на аудиокасетите.

май

Излиза от печат био-библиографският указател Сава Доброплодни от поредицата Бележити възрожденци от Сливенския край. Съставител: Росица Петрова.

17 декември

Директорът Иван Бакалов е освободен от длъжност.

20 декември

За временно изпълняващ длъжността директор е назначена Надежда Латева.

 Начало на страницата

1992 г.

14 февруари

Поради небрежност на работници, ремонтиращи покрива на Детския отдел, възниква пожар и сградата изгаря до основи заедно с фонда, наброяващ над 50 000 тома и цялото обзавеждане.

9 април

 

След проведен конкурс за директор на библиотеката е назначена Росица Петрова.

април-май

 

Приемат се: нов Правилник за вътрешния ред в библиотеката, нова структура на библиотеката, нови длъжностни характеристики, Ценоразпис на въведените платени услуги.

април

Разкрита е дарителска сметка за възстановяване на Детския отдел на библиотеката. Започват да пристигат и първите дарения от книги от УНБ - гр.Търговище, УНБ - гр.Габрово, УНБ - гр.Ямбол, кактo и от много граждани и деца от Сливен.

май

Библиотеката получава като дарение от фондация Отворено общество - София копирна машина Ксерокс и 200 т. литература на английски език по политология, бизнес и мениджмънт.

25 май

 

 

 

След продължил близо две години ремонт библиотеката отваря врати за читатели с тържествен водосвет  и коктейл. Уредена е изложба на художниците Станимир Вачев и Йордан Парушев. Тържеството за откриването е реализирано с финансовата подкрепа на фирма Бумеранг-прес, ИК Жажда, Хр.Недев, Деян Атанасов и др.

30 май

Излиза от печат учебното помагало за кандидат-студенти Как да реша задачите?. То е реализирано със съдействието на издателство Бумеранг-прес - Сливен като приходите от продажбата на книгите се събират за закупуване на детска литература за възстановяване на Детския отдел.

1 юни

Приета е рекламна стратегия за популяризиране на дейностите и услугите в библиотеката. В местния печат започва публикуването  на информация за възможностите на библиотеката за задоволяване на разнообразните читателски търсения.

юни

 

Организиран е 45 - дневен курс за библиотекари от читалищни и училищни библиотеки от Сливенски, Ямболски и Бургаски региони по програма одобрена от Министерството на културата.

юни

Разработен е проект за автоматизация на основните библиотечно-библиографски процеси в библиотеката.

22 юни

 

С решение на Общински съвет Сливен библиотеката получава за патрон името на Сава Доброплодни.

23 юни

 

Във в.Новина започва да излиза рубриката Сливенската универсална библиотека ви представя нови книги.

10 юли

След проведени писмен и устен изпит успешно приключват 45- дневният курс 35 библиотекари от Сливенски, Ямболски и Бургаски регион. Резултатите от изпитите са много добри. Проведената анкета с курсистите показва, че те са получили основните знания, които са им необходими в ежедневната работа.

30 септември

 

По случай Националния празник на Китай във фоайето на библиотеката е открита изложба Китайска книга и картини в стил Го Хуа, организирана от Китайското посолство в София и дружество Приятели на Китай Сливен.

септември

Закупени са три модула от програмата ISIS под DOS за реализацията на проекта за автоматизиране на основните библиотечно-библиографски процеси в библиотеката.

октомври

 

 

Библиотеката закупува 3 компютъра /АТ 386/ и започва реализация на първия етап от проекта за автоматизиране на основните библиографски процеси.

октомври

Организиран е първият компютърен курс за служители на библиотеката.

октомври

Университетско издателство Св.Климент Охридски дарява на библиотеката над 1000т. книги от различни области на знанието.

ноември

Започват дела за реституция на сградата на библиотеката.

декември

Със заповед № РД-15-2088/1.12.1992г. на кмета на Сливенска община е предоставена безвъзмездно за стопанисване и управление сграда общинска собственост, намираща се  на ул. Ал.Стамболийски за обзавеждане на детска библиотека.

 Начало на страницата

1993 г.

януари

Създава се електронен каталог на книгите.

януари

Създава се систематичен и азбучен каталог на компактдискове /CD/.

февруари

Съвместно с ТТ Д.Желязков - Сливен е издаден библиографският указател Никола Шишеджиев. Съставител: Галя Чолакова.

9 февруари

Фондация Отворено общество София дарява 68 книги на английски език по актуални теми от икономиката и информационното обслужване.

23 февруари

Библиотеката получава ново дарение от книги на английски език, наброяващо над 70т. от Фондация Отворено общество-София. По желание на дарителя колекцията е представена пред читателите чрез специална изложба уредена във фоайето на библиотеката. Открита е и изложба на сливенските художници Йордан Парушев и Петър Кайраков.

февруари

Открит е щанд за продажба на книги, получени като дарение, неподходящи за профила й.

19 март

Състав на Сливенския окръжен съд отхвърля искането за тройна експертиза по дело за реституиране на част от сградата на УНБ.

7 март

Библиотеката получава дарение от два компютъра от Фндация Отворено общество- София, които подпомагат изграждането на автоматизираната система Библиотека. С новите компютри  модулите, които се автоматизират вече са 5: Комплектуване, Работа с  читатели, Периодика, Краеведска дейност и  Електронен каталог.

14 май

 

 

Френското посолство в София  дарява на библиотеката 67 книги за деца и юноши на френски език, богато илюстровани, съдържащи познавателни четива и художествени творби.

20 май

 

Във фоайето на библиотеката е уредена фотоизложбата История на библиотеките предоставена от Френското посолство в София

юни

 

Във в.Сливенско дело започва да излиза рубриката За вас кандидат-студенти подготвяна от УНБ С.Доброплодни.

юни

Личната библиотека на писателя Константин Константинов постъпва във фондовете на библиотеката.

юли

За нуждите на отдел Краезнание е закупен апарат за четене на микрофилми и миктофиши. За отдел Изкуство е закупен компакт дискплеър.

август

Фондация Отворено общество дарява на библиотеката 50 книги на английски език  за бизнес, политология  и микроикономика от известни американски автори.

август

Получено е крупно дарение научна литература от фондация Сабре чрез Центъра за изучаване на демокрацията и фондация Отворено общество - София.

октомври

Излиза от печат библиографският указател Сирак Скитник, посветено на 110г. от рождението на видния сливенски художник, поет, театрал, лит. и художествен критик Панайот Христов, известен с псевдонима Сирак Скитник. Съставители: Йоана Димитрова, Галя Чолакова, Росица Петрова-Василева. Изданието е реализирано с финансовата подкрепа на Държавно лесничейство Сливен.

ноември

 

 

 

Библиотеката  получава от Националната академична фондация 702 книги на английски език. Дарението е от Международната банка за книги в САЩ и в пратката има издания от всички области на науката и културата.

декември

В библиотеката са получени първите дискети на серия 5 и 6 на ТНБ от НБКМ.

 Начало на страницата

1994 г.

януари

Започва автоматизираната регистрация на читатели.

февруари

 

 

Поради закриване на библиотеката към Художествената галерия в града над хиляда ценни заглавия изкуствоведска литература и албуми са предоставени на отдел Изкуство.

март

Издателска къща Христо Ботев подарява на библиотеката 1616 свои издания от областта на българската и преводната литература, историята, политологията, биографии на видни личности.

17 март

С водосвет тържествено е открит новия Детски отдел на библиотеката разположен на първия етаж на бившата Музикална школа в двора на библиотеката. Фондът му наброява над 15 000 заглавия, събрани главно от дарения на издателства, културно-информационни центрове, фирми, библиотеки и частни лица. Ремонтът и обзавеждането на отдела е извършен  с щедрата материална и финансова подкрепа на 22 държавни и частни фирми и банки, сред които са: Държавно лесничейство - Сливен, Декотекс-карпет, Фрукто, Спектър, Сердика, Динамо ООД, Фабрика Сините камъни, фирма Сатирикон, Фирма Божура, Фирма Сотиров, Мебеллукс и др., както и сливенските клонове на Балканбанк, Тексимбанк, ДСК, Минералбанк.

Външното оформление на новия обект е съобразено с архитектурата на основната сграда и е дело на арх. Методи Тотев.

Във фоайето на библиотеката е уредена изложба на малката художничка Христина Петкова.

25 април

 

 

 

В рамките на Седмицата на Република Аржентина в Сливен, по случай националния й празник 25 май, в библиотеката се открива изложба от книги и филателия. Гости при откриването са Нейно превъзходителство  г-жа Нели Фрейри Пенабад -посланик на Република Аржентина в България. и г-жа Мария сол Дорини де Нугеас културно аташе в посолството.

април

В чест на 24 май - Деня на славянската писменост и култура библиотеката обявява конкурс за детска рисунка на тема Любими герои от детски книги.

23 май

Във фоайето на библиотеката е открита изложба Старопечатни книги от фонда на УНБ "Сава Доброплодни. Книгите са от периода 1806-1877 година. Обявени са и резултатите от конкурса за детска рисунка на тема: "Любими герои от детски книги. Наградите за децата са осигурени от Спектър ЕООД, Фирма Агра, Държавно лесничействоСливен,ДСК, Застрахователна компания Орел.

1 юни

Библиотеката организира Най-дългата рисунка, с участието на деца от няколко сливенски училища.

юни

Майкъл Бренън от Американския корпус на мира дарява 31 тома на английски език - учебници по икономика, маркетинг, бизнес-управление и планиране на бизнеса.

септември

 

 

Съюзът на българските писатели и УНБ Сава Доброплодни издават библиографския указател Захарий Стоянов. Съставители са Росица Петрова и писателят Стефан Чирпанлиев.

октомври

След проверка по реда на надзора Върховният съд решава спора между Сливенската община и претендиращи по Закона за реституцията за част от имота, в който е настанена УНБ С.Доброплодни, в полза на общината.

октомври

 

Във фоайето на библиотеката е открита изложба на книги с автографи на писатели, посещавали Сливен в продължение на 40 години.

октомври

С финансовата подкрепа на: Божура ЕООД,ТПК Изкуство, Благоустройствени строежи ООД, Комунални услуги ООД, Държавно лесничейство - Сливен е отпечатано уникалното издание Сливенски владици. Съставители: Галя Чолакова, Катя Сивева, Йоана Димитрова, Росица Петрова.

октомври

 

 

По случай празника на града Димитровден и 1 ноември - Ден на народните будители в библиотеката е открита изложба от детски рисунки на тема: Моят свят.

ноември

 

Одобрен е проектът на библиотеката Настолна издателска система-Библиотека.

ноември

На основание на Указ 1367 За задължително предаване на печатни и други произведения и Заповед РД-09-537/18.10.1994г. на Министъра на културата за актуализиране списъка за безплатния депозит от м.ноември библиотеката става депозитна за научно-популярната, учебната и детската литература.

 Начало на страницата

1995 г.

24 февруари

 

 

 

 

 

Свиква се първото заседание на Инициативен комитет за отбелязване 40г. от създаването на библиотеката и 175г. от рождението на нейния патрон с председател зам.председателят на Народното събрание Атанас Железчев. На скулптура Николай Султанов е възложено изработването на барелеф за С.Доброплодни, който да бъде поставен на фасадата на библиотеката.

28 февруари

 

Библиотеката е съорганизатор в провеждането на вечер посветена на 125г. от учредяването на Българската екзархия.

18 април

Детският отдел организира среща с писателя Стефан Чирпанлиев, на която сa представени последните му детски книги Момчето, което можеше всичко и Наказаният Охлю-Бохлю.

17 18 май

Отбелязване на 40 годишния юбилей на библиотеката и 175 г. от рождението на Сава Доброплодни. Програмата включва: Научна сесия, посветена на 175г.от рождението на видния  възрожденец Сава Доброплодни с научен ръководител проф. д-р Вера Бойчева /СУ/; Концерт на Гинка Гичкова и Савка Шопова; Откриване на барелеф на С.Доброплодни; Поднасяне на венци и цветя на паметника на Х.Димитър; Откриване на фотоизложба 40 години Универсална научна библиотека С.Доброплодни; Тържествен концерт. Специални гости на тържествата са: проф.Георги Костов Министър на културата, Г.Константинов - зам.министър на културата, Атанас Железчев зам.председател на НС и др. На юбилея присъства и делегация от Областната библиотека в гр.Тернопол /Украйна/.

18 май

Министърът на културата проф.Георги Костов открива барелеф на Сава Доброплодни на фасадата на библиотеката.

18 май

 

За 40 - годишния юбилей Сливенската община дарява на библиотеката принтер на стойност $400.

18 май

Аудиокасети и методическа литература за изучаване на английски език дарява на библиотеката Ан Уейзман от Британски съвет София.

юли

 

 

Издаден е био-библиографския указател Сава Филаретов от поредицата Бележити възрожденци от Сливенския край. Съставители: Галя Чолакова, Катя Сивева, Йоана Димитрова.

юли

 

Дарение от 300 т.книги на англ.език, касети и аудиокасети са получени като дарение от Британски съвет- София.

юли

Във връзка с реализиране на проекта за автоматизация на основните библиотечно-библиографски процеси са закупени още два компютъра и принтер.

септември

Крупно дарение от над 2000т. книги от областите икономика, счетоводство и стопанско управление подарява на библиотеката ръководството на  Стопанска академия Д.А.Ценов - гр.Свищов.

31 октомври

 

Библиотеката, съвместно с КДК, организира вечер посветена на 170г. от рождението на Сава Филаретов. Представен е и библиографският указател издаден от отдел Краезнание.

21 ноември

Съвместно с КДК е организирана вечер посветена на писателя Константин Константинов.

28 ноември

 

 

 Дейвид Стоукс, аташе в посолството на Великобритания у нас и директор на Британския съвет, открива в библиотеката  Център в помощ на изучаването английски език. Центърът е създаден с помощта на фонд 13 века България и клуб Отворено общество в Сливен. Литературата и периодиката е набавена със съдействието на Британския съвет, фондация Отворено общество и Корпуса на мира. На откриването присъстват и Иван Богданов зам.министър на Министерството на културата, Ан Уайзман Британски съвет, Янко Янков - кмет на Община Сливен, Владимир Цонев председател на ОбС - Сливен и др.

 

Начало на страницата