Начало

ДИРЕКТОР

БЮРО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

ЧИТАЛНЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЧИТАЛНЯ ЗА ЕСТЕСТВЕНИ И ПРИЛОЖНИ НАУКИ

ЗАЛА ЗА СВОБОДЕН ДОСТЪП № 1

ЗАЛА ЗА СВОБОДЕН ДОСТЪП № 2

ДЕТСКИ ОТДЕЛ

ОТДЕЛ ИЗКУСТВО

Чуждоезиков център

СПРАВОЧНО БИБЛИОГРАФСКИ И ИНФОРМАЦИОНЕН ОТДЕЛ

СЕКТОР "КРАЕЗНАНИЕ"

ОТДЕЛ  КОМПЛЕКТУВАНЕ, ФОНДОВЕ, КАТАЛОЗИ

ОТДЕЛ  АВТОМАТИЗАЦИЯ НА БИБЛИОТЕКАТА И БИБЛИОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ. ДИГИТАЛИЗАЦИЯ.

ОТДЕЛ КООРДИНАЦИЯ И ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ

ОТДЕЛ СЧЕТОВОДСТВО

РЕПРОГРАФСКИ ОТДЕЛ