Начало

ОТДЕЛ  АВТОМАТИЗАЦИЯ НА БИБЛИОТЕКАТА И БИБЛИОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ. ДИГИТАЛИЗАЦИЯ.

Отделът е разположен на II етаж в основната сграда на библиотеката. Организира цялостната работа по автоматизирането на основните библиотечно-библиографски процеси в библиотеката.

           

Дейността на отдела е насочена към:

 -> Системна поддръжка и обновяване на хардуера, системния и приложния софтуер;

-> Системна поддръжка, развитие и структурно обновяване на базите данни поддържани в библиотеката /вкл. локални бази данни и интернет каталози/.;

-> Поддръжка на локалната мрежа;

-> Поддръжка и актуализация на Уеб сървъра на библиотеката;

-> Реализиране на програма за опазване на ценни библиотечни документи чрез преработването им в дигитален формат;

-> Презентиране на информационните услуги в библиотеката;

-> Извършване на справки по е-mail.

      В отдела се изготвят срещу заплащане курсови проекти и презентации на Pоwer Point по определени теми.  Извършва се електронна обработка на документи, сканиране формат А3 и А4, цветно отпечатване А3 и А4.

 

Раб. време: от понеделник до петък: 800 1700ч.

тел: 044/625397

e-mail: rbsd_ecat@iradeum.com

Начало на страницата