Начало

        ЗАЛА ЗА СВОБОДЕН ДОСТЪП №1

 

            Разположена е на първия етаж в основната сграда на библиотеката. Обслужва читатели на възраст над 14 години. Предоставя на свободен достъп и заемане за дома богат книжен фонд на български и чужди езици наброяващ над 80000т. от областите: философия, етика, естетика, религия, политика, икономически науки, право, педагогика, фолклор, математика, физика, химия, биология, медицина, техника, селскостопанска литература, география, история.

            В залата са разположени традиционните каталози (читателски азбучен и читателски систематичен), отразяващи в пълнота богатите фондове на библиотеката и улесняващи достъпа до тях.

            Библиотекари-консултанти извършват справки и в електронния каталог - книги и другите електронни бази данни на библиотеката, което значително скъсява времето за обслужване на читателите и подобрява качеството му.

          Осигурен е  достъп и за потребители до електронния каталог на библиотеката.

 

За контакти:  Юлия Генчева тел.044/624345

                         Станка Цандева

Работно време: от понеделник до петък: 830 - 1800  ч.

                            събота: 830 - 1300 ч.

Начало на страницата