Начало

ОТДЕЛ ИЗКУСТВО

            Отдел Изкуство и обособената към него читалня е разположен на ІІІ-я етаж в основната сграда на библиотеката. Има обособени 15 места за читатели, като едно е с възможност за работа с аудиовизуална техника. Разполага с богат фонд от книги, периодични издания, графични и нотни издания, репродукции, плочи, касети, компактдискове, CD - ROM и DVD, из областите градоустройство, архитектура, изобразително изкуство и художествени занаяти, пластични изкуства, фотография, музика, масови развлечения и зрелищни изкуства.

            Обслужва читатели от всички възрастови групи, както чрез заемане на материали за дома, така и в читалня.

            В отдела се поддържа системата от каталози и картотеки, с което се  улеснява достъпа до богатството от фондове. Поддържа се и електронния каталог за нетрадиционни източници на информация в библиотеката. Извършват се справки от електронния каталог за книги и периодични издания и от другите електронни бази-данни на библиотеката.

            Отделът е снабден с модерна звуковъзпроизвеждаща и звукозаписна техника, която позволява прослушването на музикални произведения и извършването на качествени звукозаписни услуги.

             За улеснение на читателите в отдела се извършва сканиране, компютърен набор, принтиране, копиране на материали. Изработват се тематични библиографски указатели, писмени библиографски справки и информационно издирване по теми в областта на различни видове изкуства.

            Приоритет в дейността на отдел Изкуство са интеграционните връзки с културни и образователни институции, обществени организации и сдружения от града и региона при осъществяването на съвместни инициативи като представяне на нови книги, уреждане на изложби и концерти, организиране на уроци и др.

 

За контакти: Тотка Матекова- тел. 044/624345

 Работно време: от понеделник до петък - 830 - 1800 ч. ;   събота: 830 - 1300ч.

Начало на страницата