Начало

        

Чуждоезиков център

Създаден е през 1995 г. с финансовата подкрепа на Британски съвет-София като Център в помощ на обучението по английски език. От 2002г. прераства в Чуждоезиков център От 25 октомври 2009г. е разположен на втория етаж в новоизграденото разширение на библиотеката. Притежава богат фонд от учебници, учебни помагала, енциклопедии, речници, художествена литература, литература от всички отрасли на знанието на английски, френски, немски, испански и други езици. Предоставя за ползване над 225 заглавия чужди периодични издания, както и мултимедийни издания, тестове в печатен и CD вариант, видео - и аудиокасети. На разположение на читателите е База данни с есета на английски и френски език на разнообразна тематика..

Разполага с 10 компютъризирани работни места с достъп до Интернет и локална автоматизирана мрежа за достъп до електронния каталог и всички информационни масиви на библиотеката. В обособената WiFi зона се ползва безплатен безжичен Интернет.

От декември 2004г. в Чуждоезиковия център функционира Регионален Евродеск център по програма Младеж" на ЕС. Евродеск мрежата предоставя информация за възможности за образование, обучение, работа, програми, проекти и партньори от цяла Европа. Базата данни на Евродеск съдържа информация за всички европейски страни /в момента 28/, членки на мрежата за младежки програми. Информацията се предоставя в печатен вид или като запис върху електронен носител.

В Центъра се извършват консултации за работа в Интернет, копирни услуги /цветен ксерокс/, сканиране, текстообработка /набор на текст, предпечатна подготовка на документи/, on-line информационни справки в Интернет, превод от и на английски и френски език. Изготвят се курсови проекти за студенти и ученици, библиографски справки за дипломни работи, презентации на Pоwer Point.

 По предварителна заявка в Чуждоезиковия център се организират презентации, беседи и уроци в помощ на обучението по чужди езици, видеопрожекции.

 

За контакти:

Петя Кънева - зав. отдел     e-mail: pkaneva@iradeum.com

Искра Иванова - e-mail: i.ivanova@iradeum.com

Светла Николова

Работно време: понеделник-петък 8.30-18.00 часа;        събота: 830 - 1300ч.

Заявки за колективни посещения:

на тел.: 044/ 62 24 41; 62 24 52

e-mail: pkaneva@iradeum.com