Начало

 

 

ОТДЕЛ СЧЕТОВОДСТВО

 

От 1.06.1996г. библиотеката получава статут на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити със самостоятелен бюджет и работи по системата на делигираните бюджети. Обособява се и отдел Счетоводство.

Бюджетните разходи се сформират на основата на планираните собствени приходи /дофинансиране/ и разчетената субсидия от общинския бюджет.

В частта за дофинансиране, приходите се набавят основно от услугите извършвани в библиотеката, съгласно действащия ценоразпис на таксите и услугите в РБ Сава Доброплодни.

Получават се и допълнителни средства от републиканския бюджет чрез бюджета на Министерството на културата, средства от участия в различни проекти, спонсори и дарители.

 

За контакти:    Мария Кондева гл. счетоводител

                         тел. 044/ 622452

                         e-mail: m.kondeva@iradeum.com

 

                         Христо Петров касиер

 

Работно време: понеделник-петък : 8.30-17.30