Начало

 

 

 

ЧИТАЛНЯ ЗА ЕСТЕСТВЕНИ И ПРИЛОЖНИ НАУКИ

Разположена е на третия етаж в основната сграда на библиотеката.  Разполага с 15 читателски места. Притежава богат фонд от монографии, учебници, учебни помагала, справочни издания и периодика от отраслите : природа, екология, математика, астрономия, физика, химия, геология, биология, ботаника, зоология, приложни науки, медицина, техника, промишленост, електронно изчислителна техника, селско стопанство. Предоставят се за ползване и голям брой периодични издания, както и текущата преса из областта на точните и приложни науки.

Чрез система от традиционни каталози и картотеки  се осигурява по-пълноценното обслужване на читателите. Извършват се справки и от електронния каталог и електронните бази данни на библиотеката като се осигурява по-бърз достъп до уникалните фондове. Изработват се тематични библиографски указатели и писмени библиографски справки по различни теми в областта на естествените и приложни науки.

            За улеснение на читателите срещу заплащане се извършва компютърен набор, принтиране, копиране на материали..

            От 29 ноември 2010г. в читалнята функционира електронна читалня за потребители с десет компютъризирани работни места с достъп до Интернет оборудвана по проект Глобални библиотеки-България. Времето и реда за ползване на компютрите се определя по утвърдени правила и след консултация с дежурния библиотекар

По предварителна заявка в читалнята се организират презентации, беседи и уроци в помощ на обучението в средния курс на училищата, компютърни курсове и др..

 

За контакти: Румяна Лазарова тел:044/624345

Работно време:  от понеделник до петък 8 30 до 18 00 ч.

                              събота : от 8 30 до 13 00 ч.