Начало

ОТДЕЛ КООРДИНАЦИЯ И ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ

            Отделът е разположен на ІІ-я етаж в основната сграда на библиотеката. Извършва координационна, квалификационна и експертно-консултантска дейност за всички видове библиотеки, осъществяващи дейността си на територията на Сливенска област.

            Реализира годишна квалификационна програма. Консултира библиотечни специалисти по професионални проблеми, разработва  проекти  свързани с развитието и превръщането на библиотеките от региона  в съвременни информационни центрове.

            Поддържа информационен масив за състоянието и дейността на читалищните библиотеки от Сливенски регион и предоставя информация на местните и държавни власти като предлага конкретни мерки за подобряване на дейността им.

            Подготвя методически материали и ги разпространява в библиотеките от региона.

 За контакти: Росица Иванова- зав.отдел, тел: 044/625397,  

                        e-mail rkiryakova@iradeum.com

 Работно време: от понеделник до петък: 9 30 18 00 ч.