Начало

 

                        ЧИТАЛНЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ

Разположена е на първия етаж в основната сграда на библиотеката. Разполага с 40 читателски места. Предоставя за ползване библиотечни материали от областта на обществените науки (наука и култура, философия, психология, етика, естетика, религия, социология, политика, икономика, право, обществено управление, социални грижи, педагогика, етнография, география и история) и от областта на филологическите науки (езикознание и литературознание). Притежава богата колекция от енциклопедии, справочници, речници на български и чужди езици, библиографски указатели, които подпомагат обслужването на читателите. Предоставят се за ползване и голям брой периодични издания над 90 вестника и 220 списания, както и текущата преса.

От 2000 г. в читалнята се извършват справки от пълнотекстовата правно-информационна система Сиела, която съдържа актовете на българското законодателство кодекси, закони, укази, постановления, правилници, наредби, тарифи и др.  От 1992г.се набавя и сборник закони на АПИС. За удобство на читателите нормативните документи могат да се принтират или копират на място.

В помощ на учениците се поддържа пълнотекстова база данни с теми по български език и литература поместени във в. Гимназист в периода 1995-2010г.

Библиотекарите-консултанти изготвят библиографски справки по различни теми, предоставят информация за наличието на определено заглавие във фонда на библиотеката, извършват информационно търсене в електронните бази данни и в Интернет.

В читалнята се поддържа система от традиционни каталози и картотеките: бележити дати, предметно-азбучна, на нормативните документи, литературоведска.  Тук се подържа и електронен каталог на периодиката.

Чрез Междубиблиотечната заемна служба /МЗС/ потребителите на библиотеката могат да заявяват и получават за временно ползване библиотечни документи от други библиотеки в страната  по утвърден ред.

Обособени са и три компютъризирани работни места за потребители с достъп до Интернет, електронния каталог и електронните бази данни на библиотеката. Времето и реда за ползване на компютрите се определя по утвърдени правила и след консултация с дежурния библиотекар.

По предварителна заявка в читалнята се организират презентации, беседи и уроци в помощ на обучението в средния курс на училищата.

За удобство на потребителите в читалнята се извършват репрографски услуги срещу заплащане.

Заявки за колективни посещения:на тел 044/624345;

За контакти: Марияна Иванова

                               Златина Петкова

                               Диана Джагарова

Работно време: от понеделник до петък: 8 30 18 00 ч.,  събота: 8 30 13 00 ч.