Начало

 

 

 

 

 

 

СЕКТОР КРАЕЗНАНИЕ

            Разположен е на ІІ-я етаж в основната сграда на библиотеката. Читалнята към отдела разполага с 10 читателски места, шест от които са компютъризирани с достъп до Internet.

            В сектор Краезнание се съхраняват и предоставят за ползване книги,  библиографски издания и други материали, съдържащи информация за Сливен и Сливенски регион и за личности родени, живели и творили в края, много регионални периодични издания, включително излизали и преди 1944 г., уникални сбирки от диапозитиви, картички, афиши, плакати и др., както и личните библиотеки на Константин Константинов, Надя Неделина, Петър Димитров Рудар, Атанас Славов и др.

            В отдела се извършват устни и писмени краеведски справки, съставят се ценни краеведски библиографски указатели и сборници.

            Поддържа се система от традиционни каталози и картотеки и електронна база данни Краезнание разкриващи този уникален фонд.

Целият фондът съхраняван в сектор Краезнание е отразен в електронния каталог на библиотеката.

            Приоритет в дейността на отдела са интеграционните връзки с културни, образователни институции, обществени организации и др. при осъществяването на срещи с писатели, представяне на книги, екскурзии в библиотеката, провеждане на  открити уроци и викторини по теми свързани с края, организиране на художествено-документални изложби и др.

 За контакти: Галя Чолакова  тел. 044/625397

 Работно време: от понеделник до петък 900 17.30 ч.

Начало на страницата