Начало

 

ЗАЛА ЗА СВОБОДЕН ДОСТЪП №2

Разположена е на втория етаж в основната сграда на библиотеката. Обслужва читатели на възраст над 14 години. Предоставя на свободен достъп и заемане за дома художествена литература на български и чужди езици, както и материали по езикознание, литературознание и изкуствознание.

Всеки читател, сам или с помощта на библиотекар-консултант, може да направи избор на желаната и предпочитана книга, да намери нови и търсени заглавия.

Целият фонд на залата е представен в електронния каталог на библиотеката, което позволява автоматизирано обслужване на читателите. Това значително скъсява времето за обслужване на отделния потребител.  

Библиотекарите-консултанти изготвят справки по различни теми, предоставят информация по електронен път за наличието на определено заглавие, извършват запазване и презаписване на библиотечни материали.

В залата е осигурен достъп и за потребители до електронния каталог на библиотеката.

 

За контакти: Нора Момчева тел.044/624345

                        Пламена Никова 044/624345

 Работно време: от понеделник до петък: 830 - 1800  ч.

                             събота: 830 - 1300 ч.

Начало на страницата