Начало

БЮРО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

            Бюрото за регистрация и информация е разположено във входното фоайе на разширението на библиотеката.  Извършва автоматизирана регистрация на читателите на библиотеката и поддържа електронна база данни Читатели. Предоставя информация на потребителите за разположението на залите, читалните и отделите в библиотеката, техните функции, фондове и реда за ползването им. Извършват се справки от електронния каталог на книгите и периодичните издания. Предоставя  информация за новопостъпили издания. Обслужват се на място читатели в неблагоприятно положение.

Извършват се репрографски услуги.

 

За контакти: Стелена Цонева        тел: 044/62-39-70

                        Живка Димова

Работно време: от понеделник до петък: 830 1800ч.

                             събота: 830 1300ч.