Начало

       

ДЕТСКИ ОТДЕЛ

 

От 25 октомври 2009г. отделът е разположен на първия етаж в новоизграденото разширение на библиотеката. Притежава богат фонд от художествена литература, учебници, учебни помагала, справочни издания и периодика на български и чужди езици, задоволяващи информационните потребности на децата и юношите до 14 години.

Осъществява ръководството на четенето на своите потребители, съобразено с възрастовите им и индивидуални особености и направлява техните читателски търсения и интереси.

 Провежда интересни срещи с детски автори, представления, литературни вечери, викторини, изложби, конкурси, творчески работилници и други, а чрез Националния фестивал на детската книга, организиран ежегодно с активното участие на сътрудниците от отдела, се провокира интерес към книгата и четенето от най-ранна възраст сред децата от цялата страна.

Поддържа  система от традиционни каталози и картотеки, разкриващи в пълнота фонда на отдела и улесняващи достъпа до него. Осигурен е достъп и до елекронния каталог книги, в който е представен целия фонд на детския отдел. Обслужването в отдела е напълно автоматизирано.

Обособени са и три компютъризирани работни места за потребители с достъп до Интернет.

По предварителна заявка в отдела се организират тържества, презентации, беседи и уроци в помощ на обучението.

За улеснение на читателите в отдела се извършват и копирни услуги.

 

За контакти: Йоанна Димитрова зав.отдел, тел.044/623970

                        Евгения Ненчева

Работно време: от понеделник до петък: 830 - 1800 ч.

                                                        събота: 830 - 1300ч.