Начало

Сливен разположение

Чиста околна среда и значителен воден ресурс

Забележителни природни дадености

Град с хилядолетна история

Символи на Сливен и интересни исторически паметници

Паметници на културата

Културни институти

Учебни заведения

Промишленост и селско стопанство

Условия за спорт