Начална страница

Забележителни природни дадености

Ето го, заграден на запад и север от високи рътлини и скалисти хребети, то е застанал на границата между Стара планина и равнината, опрял гръб на Балкана с лице към Тракия ...

                                                                                                          К. Константинов

Неоспорима е щедростта на природата към Сливен. Скалният масив Сините камъни, чистият въздух, изобилието на вода, умереният климат, минералните извори, плодородната долина на Тунджа и сливенското поле са само част от нейните дарове.

-Природен парк Сините камъни

            Природният парк Сините камъни (площ 11380,8 хектара), свързан с града с локална пътна връзка и въжена пътническа линия, е чудесно място за туризъм и почивка. Изградената шосейна мрежа на територията на парка, даваща възможност за връзка със Северна България, близостта до Сливен, свързан с Черноморието посредством железопътна линия и първокласен шосеен път София-Бургас, подчертават средищното положение и важността за туристите и любителите на природата. Той предоставя условия за делтапланеризъм, туристическо ориентиране, а също и климатопрофилактика и климатолечение. Специализираните пътеки Пътека на здравето и Образователно-екологична пътека са предпоставка за туризъм в различни форми.

            Изграденият на входа на парка Информационен посетителски център предлага информационни услуги и консултации, опознавателни маршрути, рекламно информационни материали.

-Разнообразен растителен и животински свят

Природният парк Сините камъни е с богат и разнообразен растителен свят над 1000 растителни вида, от които 36 вида са вписани в Червената книга.

Фауната е представена с над 244 вида висши животни, в това число 176 вида птици, като с най-голямо значение са 25 защитени вида дневни и нощни грабливи птици, от който 21 са вписани в Червената книга. Над 1110 вида са и насекомите, като само пеперудите са около 830 вида ( над 50% от видовото им разнообразие в България).

-Резерват Кутелка

            Площ 708,9 хк. Обособява се с оглед запазване на мизийския бук и смесените съобщества от мизийски бук и видове включени в Червената книга на България. Тук се намират и характерните скални местообитания с международно значение на брадат лешояд, египетски лешояд, сокол-скитник, ловен сокол, белоопашат мишелов.

 

-Местност Селището

            Тук се намират останките от старата крепост Марино градище, разкопките на един от 24 те манастира, известни като Сливенската малка Света гора Свети Спас. Тук е и Тодоровата аязма, любимо място за отдих на сливенци.

 

 

-Местност Абланово

            Тук се намират един от първите разсадници в страната (1888 г.), развъдникът за муфлони на Държавно лесничейство Сливен и Пътеката на здравето, предназначена за хора с увреждания.

 

-Защитена местност Сините камъни - Голям Джендем

            Интересни скални местообитания с международно значение за защита на грабливи птици: брадат лешояд, египетски лешояд, сокол-скитник, ловен сокол и др. и формации на уникални правокрили насекоми и други безгръбначни видове.

 

 

-Местност Даула

            Една от най-отдалечените, но тиха и спокойна местност сред вековните букови гори, на около 1000м. надморска височина. Привлекателна за скиорите с изградения ски влек и създадените условия за почивка.

 

-Местност Карандила

            Най-известната, най-посещаваната местност в парка, разположена сред високи скалисти върхове на около 1050м. надморска височина. Тук се намират: хотелски туристически комплекс, множество ведомствени почивни станции, съоръжения за спорт, Карандилското езеро. На връх Кулата са построени телевизионният ретранслатор и пистата за делтапланеризъм.

 

-Пещера Песченик

            Намира се в западната част на едноименния връх. Малка пещера на два етажа. Единият наподобява отшелническа килия със сталактити и множество кухини. Другият сводест, на около два метра надолу, в който се предполага, че са се криели хайдути.

 

-Змееви дупки

            Най-голямата и най-забележителната пещера в Източна Стара планина, с дължина 150м., площ 1хк., разположена на около 4км. източно от град Сливен. Много интересна с множеството скални форми. В дълбините тече река, а по стените висят редките, защитени от закона прилепи трицветен нощник.

В пещерата са открити свидетелства /каменни брадви, кости, конски зъби и др./, че е обитавана още през новокаменната епоха от пещерни хора.

 

-Халката

            Скален феномен. Един от символите на град Сливен - осем метрова пръстеновидна скала формирана вследствие разрушителното действие на атмосферните условия. Свързана е с редица легенди. Намира се в близост до въжената линия.

 

-Кушбунар

            Високопланински извор, разположен на около 1050м. надморска височина в м. Карандила, сред вековни букаци и иглолистни дървета. Рядко живописен кът, известен още на траките, прочут с лековитите си свойства. Според една от легендаите, със своята чудодейна сила Кушбунар подмладявал старите орли, а малките орлета превръщал в мощни, силни птици.

 

-Минерални извори. Сливенски минерални бани

Ценна природна даденост са и минералните извори до града, с доказани качества за лечение на стомашно чревни, жлъчно чернодробни заболявания и болести на опорно двигателния апарат и периферната нервна система. Изградени са: минерална баня, балнеолечебници, почивни станции, хотели, плувен басейн.

 

В началото на страницата