Начална страница

 

Чиста околна среда и значителен воден ресурс

Община Сливен се намира в екологично чиста среда характерна с:.

-       запазена екосистема и биоравновесие;

-       няма замърсявания на почвите и водите с тежки метали;

 -       няма замърсяване на въздуха над допустимите за ЕС норми.

Основен воден ресурс за общината е река Тунджа, с водосборен басейн около 7880 кв.м. На р.Тунджа, на 25км. от Сливен е изграден язовир Жребчево, който е с обем над 400 милиона куб.м. и се използва предимно за напояване.

Сливен се пресича от реките Асеновска, Селишка и Новоселска. По поречието на река Асеновска е изграден язовир Асеновец, който е основният водоизточник за града.

В района на община Сливен има и минерални извори. Водата е с доказани качества при лечение на стомашно-чревни, жлъчно-чернодробни заболявания и болести на опорно-двигателния апарат и периферната нервна система.