Начална страница

Промишленост

Сливен е един от важните български индустриални центрове, с традиции в текстилното, машиностроителното, стъкларското, електротехническото производство, хранително-вкусовата промишленост.

Основни предприятия са: Миролио Лана (вълнен и копринен текстил), Декотекс карпет (килими и подови покрития), ЗММ - Сливен (машиностроително производство), Победа (машиностроително производство), Динамо (електропромишленост), Вини (вино и спиртни напитки), Домейн Бойар (вино). Към тях се присъединяват и голям брой малки, но с утвърдено място на пазара, строителни и транспортни фирми, предприятия за производство на текстил, мебели, предприятия за производство на текстил, трикотаж, изделия от стъкло, месо и млекопроизводство, производство на хляб и хлебни изделия, консерви и др.

Селско стопанство

Благоприятният климат и изградената иригационна система са предпоставка за утвърждаването на сливенския регион като стратегически доставчик на стопанска продукция. Условията са изключително подходящи за развитието на овощарството (особено производството на праскови и череши), лозарството, зеленчукопроизводството, производството на слънчоглед и зърнени култури, а също и за развитие на животновъдството. В Сливен работят Институт по прасковата и Център за селекция и репродукция в животновъдството..

Общинският пазар в Сливен е сред най-добре уредените в страната. Модерният пазар за плодове, зеленчуци и цветя, изграден по пилотен българо-германски проект, предлага нови възможности на производителите и търговците на едро.

 

В началото на страницата