Начална страница

Паметници на културата

На територията на Община Сливен има регистрирани 475 паметника на културата, от които 84 археологически, 90 исторически и над 300 архитектурни. Двадесет са със статут на национални паметници, а девет от тях са в град Сливен.Сред най-посещаваните са: Къща музей на сливенския бит от 19 век, къща Миркович, къща музей Хаджи Димитър, къща музей Добри Чинтулов, къща Димитър Добрович, Национален музей на текстилната индустрия, църквите Света София и Свети Димитър, ранно византийската и средновековна крепост Туида и др.

Къща музей на сливенския бит от 19 век

            Построена е през 1813 година. Намира се в една от найстарите сливенски махали и е един от най-ценните паметници на културата в града, обявена за паметник на културата от национално значение. Украсена е богато с дърворезба по чардаците, колоните, таваните и долапите.

За контакти: 8800 гр.Сливен

                        ул.Симеон Табаков5

                        Тел.044/66 31 49

Къща музей Хаджи Димитър

            Паметник на културата от национално значение. Строена в края на 18 и началото на 19 век. Родна къща на легендарния сливенски войвода Хаджи Димитър.

За контакти: 8800 гр.Сливен

                        ул.Асенова2

                        Тел.044/62 24 96

 

Музейна сбирка Добри Чинтулов

За контакти: 8800 гр.Сливен

                        ул.Места5

                        Тел.044/62 51 98

Къща Миркович

            Паметник от национално значение. В нея е експонирана постоянна експозиция на стария сливенски художник Добри Добрев /притежание на Художествена галерия Сливен/.

За контакти: 8800 гр.Сливен

                        ул.Миркович10

                        Тел.044/62 27 96

Къща Димитър Добрович

            Една от най-красивите сгради в централната част на града. Паметник на културата. От 25 октомври 2004 година постоянна експозиция на изключителната сбирка Западно европейска графика, дарение на Художествена галерия - Сливен от писателя Богомил Райнов.

За контакти: 8800 гр.Сливен

                        ул.Цар Освободител13

                        Тел.044/62 20 83

Национален музей на текстилната индустрия

Създаден през 1984 година, това е първия специализиран музей от индустриален тип в България. Помещава се в сграда, паметник на културата и експозицията му проследява основните етапи от развитието на текстилната индустрия от зараждането и до днес. Всички експонати на музея са действащи.

За контакти: 8800 гр.Сливен

                        площад.Стоил войвода3

                        Тел.044/62 67 59, 62 40 06

 

Катедрален храм Свети Димитър

Централният храм на Сливен е построен през 1832 година. Представлява трикорабна псевдобазилика. Има внушителни размери дълга 29 метра, широка 15 метра. Вкопана в земята на 1 метър. Строежа и украсата на църквата таваните и колоните са дело на майстори от Брациговата строителна школа. В интериора на църквата най-силно художествено въздействие оказва иконостаса, изработен е изцяло в резба с висок релеф, предимно с растителни мотиви.

От източната страна на църквата, в двора са погребани всички сливенски митрополити.

 

Храм Света София

 Намира се в един от най-старите квартали на Сливен Ново село и е архитектурен паметник от национално значение. В сегашния си архитектурен вид, църквата има два видими строителни периода. Тя е била построена през 1836 година върху руини на по-стара църква със спомоществователството на родолюбиви сливналии, живеещи в Русия, Бесарабия и Румъния.

Интериорът на църквата има интересно архитектурно решение. С него са съобразени и умело разположени елементи от възрожденска художествена украса.

В началото на страницата