Начало

Културни институти в Сливен

В Сливен осъществяват дейността си три държавни културни института Драматичен театър, Куклен театър, и Национален музей на текстилната индустрия, два регионални културни институти Регионална библиотека Сава Доброплодни и Регионален исторически музей, няколко общински културни  институти: Художествена галерия, Исторически музей, Симфоничен оркестър, Ансамбъл за народни песни и танциСливен.

 

Национален музей на текстилната индустрия

Филиал на националния политехнически музей София. Първият специализиран музей от индустриален тип в България. Създаден е през 1984 г. От 1988 г. е член на Европейската текстилна мрежа със седалище Хановер Германия. Разполага със самостоятелна сграда на пл. Стоил войвода с обща експозиционна площ 550 кв. м. с три основни отдела: Ръчно текстилно производство; Текстилни занаяти; Фабрично машинно производство. Всички експонати в музея са действащи.

За контакти:   8800 гр.Сливен

                        площад.Стоил войвода3

                        Тел.044/62 37 49, 62 40 06

                        Директор: Тони Димитрова

Драматичен театър Стефан Киров

            Водещ театрален институт в региона и страната. Създаден през 1918 г. към народно читалище Зора.От 1987 г. има собствена модерна сграда на пл. Х. Димитър с обща площ 1400 кв. м., с две зрителни зали голяма (500 места) и камерна (80 места). Работи като открита сцена продуциращ център. Финансирането му се осъществява по схемата на смесено финансиране от държавата и общината. Финансирането от общинския бюджет се осъществява под формата на годишна субсидия, определена от Общински съвет-Сливен.

За контакти:    8800 гр.Сливен

                        пл.Хаджи Димитър 4

                        Тел.044/62 41 81; 62 30 08;

                        Web site: www.theatresliven.com ; e-mail: info@theatresliven.com

                        Директор: Николай Недялков

Държавен Куклен театър

            Създаден като самодеен състав през 1960 г.В началото на 1971 г. придобива статут на професионален театрален институт. От 1989 г. е настанен в съвременна база на бул. Цар Освободител със зрителна зала с 200 места. Реализира свои представления на открито, в детските градини, селищата на общината, в региона и страната. Работи като открита сцена продуциращ център. Финансирането му се извършва по схемата за смесено финансиране от министерство на културата и Община Сливен.

За контакти:    8800 гр.Сливен

                        бул.Цар Освободител24

                        Тел.044/62 27 18; 62 51 86

                        Директор: Ефимия Павлова

Регионален исторически музей

            Началото на днешния музей е поставено с музейна сбирка към читалище Зора през 1913 г. От 1946 г. става самостоятелен институт.Във фондовете му се съхраняват над 80 000 експоната (археология, праистория, античност, средновековна етнография, Възраждане, нова и най-нова история). Освен експозициите в основната сграда, интерес представляват Къща музей на сливенския бит от 19 век, къщата на Хаджи Димитър, къщата на Добри Чинтулов, останките от късноантичната и средновековна крепост Туида в местността Хисарлъка край Сливен.

За контакти:    8800 гр.Сливен

                        бул.Цар Освободител18

                        Тел.044/62 24 95; 62 24 94

                        Е-mail: museum_sl@hit.bg

                        Web site: www.slmuseum.hit.bg

                        Директор: Николай Сираков

Къща музей на сливенския бит

            Построена е през 1813 г. Намира се в една от най-старите сливенски махали и един от най-ценните паметници на културата в града, обявена за паметник на културата от национално значение. Украсена е богато с дърворезба по чардаците, колоните, таваните и долапите.

За контакти:   8800 гр.Сливен

                        ул.Симеон Табаков5

                        Тел.044/66 31 49

 

Къща музей на Хаджи Димитър

            Паметник на културата от национално значение. Строена е в края на 18 и началото на  19 век. Родна къща на легендарния войвода Хаджи Димитър.

За контакти:   8800 гр.Сливен

                        ул.Асенова2

                        Тел.044/62 24 96

Музейна сбиркаДобри Чинтулов

            Паметник на културата.Родна къща на поета Добри Чинтулов.

За контакти:    8800 гр.Сливен

                        ул.Места5

                        Тел.044/62 51 98

Художествена галерия "Димитър Добрович"

            Води началото си от художествена сбирка дарение към читалище Зора (1905). Самостоятелен културен институт от 1965 г. Притежава една от най-богатите колекции в страната с над 6 000 творби и четири постоянни експозиции: Старо българско изкуство икони и щампи 1719 век/зала Сирак Скитник/, Съвременно българско изкуство/ЗалаСирак Скитник/, Старият Сливен/къщаМиркович/, Западно-европейска графика XVIII-XIXв./къщаДимитър Добрович/.       

Освен постоянните си експозиции, галерията урежда ретроспективни, колективни и авторски изложби, за които е предвидена експозиционна площ 350 кв. м.

            Галерията разполага с богата колекция художествени произведения на най-добрите български майстори, както и с уникални колекции раннохристиянско и християнско изкуство, западноевропейска графика, японски гравюри и др.

За контакти:    8800 гр.Сливен

                        ул.Цар Освободител13

                        Тел.044/62 20 83; 62 53 42

                        e-mail: gallery_sliven@abv.bg

                        Директор: Даниела Ненчева

Симфоничен оркестър

            Основан е през 1933 г. към народно читалище Зора. От 1969 г. оркестърът е изцяло професионален. В репертоара му наред с непреходните образци на музикалната предкласика и класика звучат произведения от всички стилове и епохи от съвременни български и чуждестранни композитори. С успех е гостувал в Германия, Австрия, Швейцария, Дания, Италия, Испания, Гърция. От 2000 г. оркестърът успешно реализира програма от образователни концерти, съобразена с обучението по музика в училище, както и такава за организиране на международни курсове за диригенти и изпълнители.

За контакти:   8800 гр.Сливен

                        бул.Хаджи Димитър6

                        Тел.044/66 32 28

                        e-mail: ddiakova@mail.bg

                        Директор: Даниела Дякова

Ансамбъл за народни песни и танци Сливен

            Създаден като самодеен музикално танцов състав през 1960 г. От 1971 г. е професионален институт за проучване, обработване и разпространяване на песенното и танцово фолклорно наследство на сливенския край и на българското народно творчество. В репертоара си ансамбълът поддържа 30 танцови постановки, над 50 песни и 20 сюити за оркестър и солисти от всички фолклорни области в страната. Осъществил е успешни турнета в Германия, Русия, Чехия, Унгария, Испания, Турция и др.

За контакти:   8800 гр.Сливен

                        ул.Георги Икономов19

                        Тел.044/62 26 74; 62 31 27

                        Директор: Магдалена Луканова

 

Начало на страницата