Начало

Учебни заведения

Младите хора в Сливен имат възможност да получат образование в 39 училища, между които Гимназия с преподаване на западни езици, Природо-математическа гимназия, Хуманитарна гимназия, Художествено училище, Спортно училище, осем професионални гимназии (по текстил и облекло, строителство и геодезия, хотелиерство и туризъм, икономика, електротехника и електроника, механотехника, химични и хранителни технологии, транспорт и машиностроение).

В града се обучават над 2300 студенти в Инженернопедагогическия факултет филиал на ТУ София, Техническия колеж, Медицинския колеж, Бургаски свободен университет (изнесено обучение в Сливен).

 

УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ
Наименование ВИД АДРЕС ТЕЛЕФОН
ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ КЛОН СЛИВЕН гр. Сливен 667709
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ КОЛЕЖ СЛИВЕН гр. Сливен 89114
МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ СЛИВЕН гр. Сливен 622855
БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ КОЛЕЖ СЛИВЕН гр. Сливен 667243
ЧАСТНИ УЧИЛИЩА - НЯМА
ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ
ЗАХАРИ СТОЯНОВ ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ гр. Сливен,
ул. Великокняжевска № 1
624010
623966
622912
625013
ДОБРИ ЧИНТУЛОВ ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ гр. Сливен,
ул. Великокняжевска № 1
623017
622061
623764
ДАМЯН ДАМЯНОВ ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ гр. Сливен,
ул. Граф Игнатиев № 3
663176
ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ
ДОБРИ ЖЕЛЯЗКОВ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕКСТИЛ И ОБЛЕКЛО гр. Сливен,
пл. Стоил войвода № 1
623550
623551
623553
623397
624122
МАРИЯ КЮРИ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОНИКА И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА гр. Сливен,
бул. Банско шосе № 21
624882
Проф.д-р ДИМИТЪР ТАБАКОВ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ НА ИКОНОМИКА гр. Сливен,
кв. Сини камъни
667469
667081
Акад.НЕДЕЛЧО НЕДЕЛЧЕВ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ НА ХОТЕЛИЕРСТВО И ТУРИЗЪМ гр. Сливен,
пл. Стоил войвода № 1
623552
инж.НИКОЛА КЪНЕВ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХИМИЧНИ И ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ гр. Сливен,
ул. Стефан Караджа № 2
625118
623956
624265
Арх.ГЕОРГИ КОЗАРОВ СЛИВЕНСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ гр. Сливен, ул. Роза № 1 625714
625721
625712
627572
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА гр. Сливен,
ул. Стефан Султанов № 9
667029
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И МАШИНОСТРОЕНЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И МАШИНОСТРОЕНЕ гр. Сливен,
ул. Цар Симеон № 61
667696
СРЕДНИ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА
ХАДЖИ МИНА ПАШОВ СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО гр. Сливен,
ул. Аспарух № 12
623977
624269
623782
ПЕЙО КРАЧОЛОВ ЯВОРОВ СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО гр. Сливен,
ул. Раковска № 20-А
624317
622844
622931
ЙОРДАН ЙОВКОВ СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО гр. Сливен,
ж.к. Българка
667244
667468
667684
КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО гр. Сливен,
ж.к. Дружба
667461
667620
667519
667683
ОСНОВНИ УЧИЛИЩА
ХРИСТО БОТЕВ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ гр. Сливен,
ул. Московска № 6-Б
622883
625591
Д-р ИВАН СЕЛИМИНСКИ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ гр. Сливен,
ул. Драгоман № 1
624774
625775
ДИМИТЪР ПЕТРОВ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ гр. Сливен,
ул. П. Д. Петков № 36
667687
667795
БРАТЯ МИЛАДИНОВИ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ гр. Сливен,
ул. Гоце Делчев № 1
624164
624169
ПАНОЙОТ ХИТОВ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ гр. Сливен,
ул. Братя Кутеви № 12-А
667458
667663
ЮРИЙ ГАГАРИН ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ гр. Сливен,
ул. Дели ради № 8
624537
624536
624516
СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ гр. Сливен, кв. РЕЧИЦА,
ул. Йордан Йовков № 27
41580
41480
ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ гр. Сливен,
ж.к. Сини Камъни
667449
667428
НАЧАЛНИ УЧИЛИЩА - ГРАД
ВАСИЛ ЛЕВСКИ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ гр. Сливен,
ул. Щтросмаер № 9
622856
ХАДЖИ ДИМИТЪР НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ гр. Сливен,
ул. Баба Тонка № 46
625231
АНТОН ИВАНОВ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ гр. Сливен,
ул. Георги Икономов № 48
622675
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА
Д-р ВЛАСАКИ ШУМАНОВ ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ гр. Сливен, ж.к. Българка 667305
667685
ДИМИТЪР РОХОВ СПОРТНО УЧИЛИЩЕ гр. Сливен,
бул. Бургаско шосе № 4
667798
667661
667453
ХРИСТО БОТЕВ СОЦИАЛНО ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИНТЕРНАТ с. Драгоданово 94512 20-76
ДИМИТЪР ДОБРОВИЧ СРЕДНО ХУДОЖЕСТВЕНО УЧИЛИЩЕ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА гр. Сливен,
бул. П. Хитов № 12 А
667349
667465
АРГИРА ЖЕЧКОВА ВЕЧЕРНО ПРОФЕСИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ КЪМ ЗАТВОРА гр. Сливен 667662

Начало на страницата