Начало

 

Публикации за библиотеката

 

Дейността на Регионална библиотека Сава Доброплодни - Сливен през целия период на нейното съществуване е отразена широко в над 650 публикации не само в местния, но и в централния периодичен печат. За отделни нейни прояви има публикации и в чуждестранни периодични издания. Систематизирането на тази информация, хронологичното й представяне и кратките анотации със сведения за съдържанието на материалите, обяснения за споменати лица и събития и др. ще подпомогне изследователите както на дейността на библиотеката, така и на културните процеси изобщо в нашия град, в Сливенския регион, в страната, върху които тя оказва сериозно влияние.

 

БИБЛИОГРАФИЯ НА ПУБЛИКАЦИИТЕ ЗА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА САВА ДОБРОПЛОДНИ

ПУБЛИКАЦИИ ЗА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА САВА ДОБРОПЛОДНИ СЛИВЕН за 2006г.

 

ПУБЛИКАЦИИ ЗА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА САВА ДОБРОПЛОДНИ - СЛИВЕН за 2007г.

 

ПУБЛИКАЦИИ ЗА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА САВА ДОБРОПЛОДНИ СЛИВЕН за 2008г.

 

ПУБЛИКАЦИИ ЗА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА САВА ДОБРОПЛОДНИ СЛИВЕН за 2009г.

 

ПУБЛИКАЦИИ ЗА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА САВА ДОБРОПЛОДНИ СЛИВЕН за 2010г.

 

ПУБЛИКАЦИИ ЗА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА САВА ДОБРОПЛОДНИ СЛИВЕН за 2011г.

 

ПУБЛИКАЦИИ ЗА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА САВА ДОБРОПЛОДНИ СЛИВЕН за 2012г.

 

ПУБЛИКАЦИИ ЗА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА САВА ДОБРОПЛОДНИ СЛИВЕН за 2013г.

 

Начало на страницата