Начало

 

 

50 години  Регионална библиотека Сава Доброплодни - Сливен

 

БИБЛИОГРАФСКИ УКАЗАТЕЛ

Обяснителни бележки

За Регионална библиотека "Сава Доброплодни - юбилейно

Библиография

Показалци

Тематичен показалец

Именен показалец

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА

 САВА ДОБРОПЛОДНИ

 

 

 

 

 

 

 

50 години

 Регионална библиотека Сава Доброплодни

Сливен

 

БИБЛИОГРАФСКИ УКАЗАТЕЛ

 

 

 

 

 

 

СЛИВЕН

2005


 

  

 

50 години Регионална библиотека

Сава Доброплодни - Сливен

Библиографски указател

 

 

ISB№:954 795 119 - Х

Съставители:     Росица Петрова Василева

                               Галя Чолакова

Редактор:             Росица Петрова Василева

Художник на корицата: Станимир Вачев

Компютърен набор:          Галя Чолакова

                                               Росица Иванова

Печат: ИКЖажда - Сливен


 

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

 

Библиографският указател 50 години Регионална библиотека Сава Доброплодни-Сливен се посвещава на юбилея на библиотеката, както и на всички нейни служители, които през годините работиха и продължават да работят всеотдайно за каузата на  книгата, на знанието, на библиотеката.

Указателят е първи опит да се представят в максимална пълнота всички публикации за РБСава Доброплодни от 1955г. годината на нейното създаване, до м.ноември 2005г. включително.  Представянето на материалите е хронологично, по година на публикуване, а за всяка година азбучно, по редна дума - презимето на автора или първата дума на заглавието, когато липсва такъв.  Еднакви и близки по съдържание материали са обединени в едно библиографско описание. В кратки анотации са дадени сведения за съдържанието на публикациите, обяснения за споменати лица и събития и др.

Включените материали са издирени по основни библиографски източници: Национална библиография на РБ(Серия 1, 5, 6); анотирания бюлетин Нови книги; краеведската картотека на РБ Сава Доброплодни; библиографски указатели; прегледан е де визу и регионалния периодичен печат.

В края на библиографския указател е приложена система от показалци, които ще улеснят търсенето на литературата. Тематичният показалец разкрива публикациите според съдържанието им като дава възможност за бързо ориентиране по даден въпрос или тема. В Именния показалец е направен опит да се развият имената на лицата и да се разграничат еднаквите имена, както и да се означи участието им в даден материал автор, съставител, редактор, съавтор и пр.

Библиографските описания са съставени съгласно действащите стандарти: БДС 15419-82. Библиографско описание на книгите и БДС 17264-91. Аналитично библиографско описание.

Библиографският указател 50 години Регионална библиотека Сава Доброплодни ще бъде ценно помагало и източник на информация за изследователите не само за дейността на библиотеката през визирания период, но и за културните процеси изобщо в нашия град, в Сливенския регион, в страната, върху които тя оказва сериозно влияние.

Изказваме благодарност на колегите Иванка Михайлова и Катя Сивева, които участваха в издирването на публикации за библиотеката в регионалния периодичен печат.

Начало на страницата


 

За Регионална библиотека  Сава Доброплодни - юбилейно

 

През 2005г. Регионална библиотека Сава Доброплодни  - Сливен отбелязва 50 години от създаването си. Петдесет години за човешкия живот тази възраст се определя като зряла. За библиотеката - това е дълъг път на развитие и утвърждаване. Период, през който се увеличават многоктратно нейните фондове, разширява се вида на съхраняваните информационни носиттели, променят се нейните функции и отговорности, повишава се ролята й в културния живот на града, на региона, на страната и тя придобива европейски облик.

 Днес Регионална библиотека Сава Доброплодни е модерен културен и научно-информационен център, осъществяващ дейността си на територията на Сливенска и Ямболска области, който съчетава в ежедневието си традиция и новаторство, статукво и динамичната му конструктивна промяна. Тя предоставя на гражданите на Сливен и региона уникален многоотраслов фонд на български и чужди езици, наброяващ над 270 000 библиотечни единици. Библиотеката е архив на местния печат и център на справочно-библиографската и информационна дейност и на библиографията за родния край, регионален център за междубиблиотечно обслужване, както и методически и координационен център за всички видове библиотеки на територията на двете области.

Чрез свободния достъп до Internet и новите информационни технологии Регионална библиотека Сава Доброплодни вече е пространство на свободния диалог, тя е част от информационното общество без граници. Разполага с електронна читалня за достъп до Интернет и локална автоматизирана мрежа за достъп на библиотечни специалисти и потребители до всички информационни масиви на библиотеката. От м.декември 2004г. в Центъра в помощ на обучението по английски език функционира Регионален евродеск център по програма Младеж на ЕС, който предлага информация за работа, обучение и проекти за млади хора в ЕС.

Вече няколко години Регионална библиотека Сава Доброплодни работи успешно по редица международни проекти. Нейни партньори са: Регионална библиотека гр.Гера /Германия/, Областна библиотека в гр.Тернопол /Украйна/, най-голямата детска библиотека в Италия Едмондо Де Амичис - гр.Генуа, Градските библиотеки в гр.Куопио /Финландия/, гр.Печ /Унгария/, гр.Дунайска стреда /Словакия/,, организаторите на Международния детски фестивал Змеjеве дечjе игре /Нови сад, Сърбия и Черна гора/, Андерсеновия фестивал /Сестри Леванте, Италия/, Международния фестивал Библиобраз /Москва, Русия/, Европейската агенция за развитие /Генуа, Италия/, Фондация за култура Аида/Верона, Италия/ и др. През 2005г. библиотеката успешно реализира и проект по комуникационната стратегия на правителството за присъединяване на РБългария към ЕС.

Особеното и различното, онова което отличава Регионална библиотека Сава Доброплодни от другите библиотеки в страната е целенасочената й работа с децата и детската книга. Една от проявите на тази дейност е Националния фестивал на детската книга, който се  организира ежегодно от 1999г., с подкрепата на Министерство на културата, Национален център за книга към Министерството на културата, Община Сливен, Областна управа - Сливен, Агенцията за българите в чужбина, Ротари клуб - Сливен, издателства и др. и привлича все повече гости и участници. В последните две години той се провежда под почетния патронаж на първата дама на България  - г - жа Зорка Първанова.

Националният фестивал на детската книга е уникално явление в културния живот на страната. Целта на организаторите е да се даде възможност на всички участници в процеса на създаването и разпространението на детската книга, както от България така и от други страни, да се срещат ежегодно и да обсъждат състоянието и бъдещето на детското книгоиздаване, да очертават проблемите, които стоят пред тях, да набелязват пътища за засилване на интереса на децата към книгата и четенето, в конкуренция с новите мултимедийни продукти. Не на последно място да се провокира въображението и творчеството на децата. От 2004г., в рамките на Фестивала, се връчва и Национална награда Константин Константинов за принос в детското книгоиздаване в четири категории: голяма награда за цялостен принос и награди за: издателство, автор, илюстратор.

През 50-годишната си история Регионална библиотека Сава Доброплодни е награждавана с различни отличия за постижения в библиотечната и информационна дейност, между които и орден Св.св.Кирил и Методий I степен. През м.юни 2000г. за II Национален фестивал на детската книга на библиотеката е присъдена престижната Национална награда Христо Г.Данов за принос в българската култура в раздел Представяне на българската книга. През м.май 2001г. и м.май 2003г. тя е наградена с грамоти от Министерството на културата за принос в развитието на българската култура. През м.юни 2004г. за целенасочената си работа с деца за популяризиране на детската книга и за организирането и провеждането на Националния фестивал на детската книга получава медал и грамота на 47 Международен фестивал на изкуствата за деца Змеjеве дечjе игре /Нови Сад, Сърбия/.

Регионална библиотека С.Доброплодни е сред малкото сродни културни институти в страната, в който се осъществява модерен мениджмънт. Тя работи на принципа на делегираните бюджети и развива редица спомагателни дейности и платени услуги, осигуряващи й допълнителни средства за развитие на основната й дейност.

Отбелязването на 50 - годишния юбилей на Регионална библиотека Сава Доброплодни е ознаменуване на нейното необходимо и сполучливо присъствие в обществения и културния живот на нашия град и региона.

 

Росица Петрова-Василева

Директор

 

Начало на страницата


 

БИБЛИОГРАФИЯ

 

1955

В Сливен ще има държавна библиотека. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 507, 12 авг. 1955.

                                                                            1

Чакърова, Й.. Нова културна придобивка. / Й. Чакърова. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 524, 9 дек. 1955.

За създаването на държавната библиотека в Сливен.

                                                                            2

1956

В държавната библиотека. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 580, 21 дек. 1956.

                                                                            3         

За разнообразен културен живот. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 543, 13 апр. 1956.

За предстоящото откриване за читатели на държавната библиотека в Сливен.

                                                                            4

Културна придобивка на трудещите се. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 553, 23 юни 1956.

На 23 юни тържествено е открита държавната библиотека в Сливен. Снимки от откриването.

                                                                            5

Нови книги в Държавната библиотека. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 559, 3 авг. 1956.

Информация за отделите и работното време на библиотеката.

                                                                            6

От вчера... // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 552, 16 юни. 1956.

За открита в Сливен изложба по инициатива на библиотеката.

                                                                            7

По културата. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 529, 14 ян. 1956.


 

Из доклада на Йордан Маргенов за ремонтиращата се сграда на държавната библиотека в града.

                                                                            8

Среща с писателя Камен Калчев. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 573, 2 ноем. 1956.

Срещата е с най-малките читатели на държавната библиотека.

                                                                            9

Славов, П. Още едно просветно огнище. / П. Славов. // С е п т е м в р и (Ст. Загора), № 721, 11 юли 1956.

Откриване на държавната библиотека в Сливен.

                                                                            10

1957

Какво да четем за Великия октомври.// С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 612, 2 авг. 1957.

Анотиран списък за Октомврийската революция, изработен от държавната библиотека.

                                                                            11

Нови книги в Държавна библиотека Георги Кирков.// С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 627, 15 ноем. 1957.

                                                                            12

Учрежденската библиотека. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 600, 11 май 1957.

За методическата дейност оказвана от държавната библиотека на заводски и учрежденски библиотеки.

                                                                            13

1958

Ангелова, Мария. Радостни светлини. / Мария Ангелова. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 669, 7 септ. 1958.

За  библиотекаГ.Кирков. Снимки от библиотеката.

                                                                            14

Косева, К. Празник на малките читатели. / К. Косева. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 649, 18 апр. 1958.

За мероприятията на детския отдел при Окръжна библиотека "Георги Кирков" Сливен  през Седмицата на детската книга./20-27 април/.

                                                                            15


 

Курс за библиотекари. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 663, 25 юли 1958.

Организиран от специалистите на окръжната библиотека 45-дневен курс за библиотекари.

                                                                            16

 Нови книги в държавна библиотека "Георги Кирков". // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 642, 28 февр. 1958.

                                                                            17

Открита е лятната читалня. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 660, 4 юли 1958.

На библиотека Г.Кирков.

                                                                            18

Стефанов, И.. На хубавата книга - широк път. / И. Стефанов. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 675, 17 окт. 1958.

    За добрата работа на окръжната библиотека "Георги Кирков". Сн. на читатели.

                                                                            19

1959

Библиотеката... // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 752, 25 авг. 1959.

За организираното от библиотека Г.Кирков обсъждане на книгата И сам воинът е войн на Ю.Д.Михайлик.

                                                                            20

Вълнуваща среща. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 708, 20 март 1959.

Среща с писателя Димитър Талев, организирана от окръжната библиотека.

21

Жечева, В. Сливен. / В. Жечева. // Б и б л и о т е к а р, 1959, № 6, с. 57.

За методичния кабинет в Окръжна библиотека "Георги Кирков".

                                                                            22

Изложба на съветската книга. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 763, 6 окт. 1959.

Организирана от Окръжна библиотека и ОТП Печатни произведения.

                                                                            23

Начало на страницата

 

1960

Жечева, В. Където са читателите - там и книгите. / В. Жечева. // С л и в е н с к о  д е л о  (Сливен), № 835, 22 юни 1960.

За библиотечната работа на библиотеките в града и окръга през лятото.

                                                                            24

Жечева, В. Повече внимание на селските читалищни библиотеки. / В. Жечева. // С л и в е н с к о  д е л о  (Сливен), № 858, 14 септ. 1960.

За работата на Окръжна библиотека със селските читалищни библиотеки в окръга.

                                                                            25

Пред Празника на поезията... // С л и в е н с к о  д е л о  (Сливен), № 862, 28 септ. 1960.

ГК на ДКМС и Окръжна библиотека Г.Кирков организират в Сливен лит. четене на поетите Веселин Андреев,  Невяна Стефанова, Веселин Ханчев и Банчо Банов.

                                                                            26

През изминалата година... // С л и в е н с к о  д е л о  (Сливен), № 793, 23 ян. 1960.

Библиотека Г.Кирков е закупила 6 500 книги, раздадени са 108 146 тома и са регистрирани 4446 читатели.

                                                                            27

1961

В библиотеката. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 920, 19 апр. 1961.

 За детския отдел на Окръжна библиотека.

                                                                            28

Василева, В. Голям принос на културния фронт. / В.Василева. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 939, 28 юни 1961.

За дейността на библиотека Г.Кирков.

                                                                            29

Денева, Бл. Наш добър помощник.  / Бл.Денева. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 987, 13 дек. 1961.

Читателски мнения за библиотека Г.Кирков.

                                                                            30


 

Коларов, В.Г. Сеячи на знания. /В.Г.Коларов.// С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 987, 13 дек. 1961.

За добрата на работа на Окръжна.библиотека Г.Кирков.

                                                                            31

Косева, К. Нови задачи пред библиотеките. / К. Косева. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 940, 1 юли 1961.

За работата на окръжната и читалищните библиотеки през лятото.

                                                                            32

Косева, К.  Пет години държавна библиотека "Г. Кирков". /К. Косева. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 939, 28 юни 1961.

                                                                            33

Културният подем в Сливен. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 909, 11 март 1961.

За дейността на окръжната библиотека.

                                                                            34

Любим другар на пионерите. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 939, 28 юни 1961.

Приветствие към Окр.библиотека Г.Кирков по случай 5 годишния й юбилей от Окр.пионерски дом - Сливен.

                                                                            35

Младостта на нашите деди.  // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 958, 2 септ. 1961.

Окр.библиотека организира читателска конференция по темата. Включени са книгите Калоян и Иван Асен  II от Д.Мантов и сказание за времето на Самуил от Антон Дончев.

                                                                            36

Нейкова, Въла. Методическата работа на окръжната библиотека [в Сливен]. / Въла Нейкова. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 934, 10 юни 1961.

                                                                            37

Николова, Н. С внимание и грижа. / Н.Николова. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 939, 28 юни 1961.

Поздравителен адрес по случай 5-годишния юбилей на Окр.библиотека.

                                                                            38


 

Нови книги в Окръжна библиотека. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 892, 11 ян. 1961.

                                                                            39

Пръв помощник. //  С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 939, 28 юни 1961.

Приветствие по случай 5-годишния юбилей на Окр.библиотека от работниците от партийния кабинет.

                                                                            40

Трайкова, Н. Библиотеката празнува. / Н. Трайкова. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 927, 17 май 1961.

За отбелязването в Окр.библиотека на Седмицата на българската книга и 24 май.

                                                                            41

1962

Василев, Г. Пред седмицата на детската книга и песен. /Г.Василев. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), 1019, 4 апр.1962.

За изложбата от детски книги уредена от Окр.библиотека и ОТП Печатни произведения.

                                                                            42

1963

Добрев, Петър. Необходима и детско - юношеска библиотека. / Петър Добрев. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 82, 16 окт. 1963.

Многобройните читатели-деца на Окр.библиотека имат нужда от нова сграда.

                                                                            43

Трайкова, Н. Библиотеката в помощ на техническия прогрес. / Н. Трайкова. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 15, 23 февр. 1963.

За работата на окръжната библиотека със специалистите.

                                                                            44

1964

Васевски, К. и др. Оживено средище. / К. Васевски и Н. Трайкова. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 103, 28 авг. 1964.

 За Окръжна библиотека "Георги Кирков" Сливен и новооткритата читалня за специалисти.

                                                                                                     45


 

Начало на страницата

 

Косева, Калина. Въпросът с детската библиотека трябва да се разреши. / Калина Косева. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 54, 8 май 1964.

                                                                            46

Окръжната библиотека... // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), 139, 20 ноем.1964.

Библиотеката е започнала издаването на библиографски справки и брошури за културни дейци от Сливенски окръг. Първата брошура е за поета Дамян Дамянов.

                                                                            47

Трайкова, Н. Организация и задачи на техническата информация. / Н. Трайкова. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 84, 23 окт. 1964.

В Окръжна библиотека "Георги Кирков" - Сливен.

                                                                            48

1965

Банчева, Мария. Настояще и перспективи. / Мария Банчева. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 64, 29 май 1965.

За  методичната работа на Окръжна библиотека "Г. Кирков" - Сливен.

                                                                            49

Косева, К. Пред седмицата на детската книга. / К. Косева. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 42, 8 апр. 1965 .

Гости на малките читатели от Сливен и окръга ще бъдат писателите Иван Василев, Калина Малина и Борис Крумов.             

                                                                            50

През дните на детската книга окръжната библиотека прилича на кошер. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), 48, 22 апр. 1965.

                                                                            51

1966

Антонов, Антон. Години на възход в областта на културата. / Антон Антонов //  С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 14, 1 февр. 1966.

Началникът на отдел Култура и изкуство на ОНС за постиженията на Окр.библиотека.

                                                                            52

Добрев, Петър. За един случай и неговите последици. /Петър Добрев // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), №142, 29 ноем. 1966.

За спасяването от специалисти на окръжната библиотека на ценни периодични издания, свързани с историческото и културно минало на Сливен.

                                                                            53

Куманов, М.Добри Чинтулов: Кратка библиогр. справка по случай 80г. от смъртта му. / М.Куманов. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 54, 8 май 1966.

Изданието е реализирано от Справочния отдел на библиотеката.

                                                                            54

Куманов, М. Научната читалня при Окръжна библиотека "Г. Кирков". / М. Куманов. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 31, 12 март 1966.

                                                                            55

Куманов, М. 10 години Окръжна библиотека "Георги Кирков" Сливен. / М. Куманов. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 77, 30 юни 1966.

                                                                            56

Скъпи гости на децата в Седмицата на детската литература и изкуствата за деца. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 49, 23 апр. 1966.

Окр.библиотека е организирала срещи с писателите Лъчезар Станчев, Ваня Филипова, Борис Крумов.

                                                                            57

1967  

 Добрев, Петър. За читателите и библиотекарите и още нещо. /Петър Добрев. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 83, 11 юли 1967.

                                                                            58

Интересно обсъждане. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 55, 9 май 1967.

По инициатива на окр.библиотека е организирано обсъждане на книгата на Антон Дончев Време разделно.

                                                                            59


 

Работническата класа и българската литература: Библиогр.справка. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), №48, 22 апр. 1967.

Рец. за изданието. То е реализирано от Справочния отдел на Окр.библиотека Г.Кирков.

                                                                            60

1968

Добрев, Петър. Обслужването на децата в Сливен. / Петър Добрев. // Б и б л и о т е к а р, 1968, № 6, с. 30-33.

Авт. се спира основно на работата на Детския отдел на Окръжна библиотека Г.Кирков.

                                                                            61

За приятелите на книгата. // Р а б.  д е л о, № 303, 29 окт. 1968.

Окръжна библиотека "Г. Кирков" разполага със 110 000 тома разнообразна литература, а отскоро е поставено началото на фонотека. Наскоро   започна изграждане на разширение на сградата на библиотеката.

                                                                            62

Състояние и перспективи на библиотечното дело в Сливен: Пленум на ГС за изкуство и култура. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 110, 14 септ. 1968.

Доклад за състоянието и перспективите на библиотеките в Сливен е изнесен от Петър Добрев-директор на Окръжна библиотека Г.Кирков.

                                                                            63

1969

Добрев, Петър. Библиотеката и днешното време. / Петър Добрев. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 9, 23 ян. 1969 .

За мястото и ролята на библиотеката в обществения живот.

                                                                            64      

Добрев, Петър. Окръжната библиотека "Г. Кирков" пред нови перспективи. / Петър Добрев. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 100, 26 авг. 1969.

За предстоящото изграждане на разширение на библиотеката.

                                                                            65


 

Ленин в литературата и изкуството: Препоръчит.библиогр. //С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 138, 27 ноем. 1969.

Рец. за изданието подготвено от Справочния отдел на Окр.библиотека.

                                                                            66

Латева, Надя. Проблеми на селските библиотеки. / Надя Латева. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 14, 4 февр. 1969.

     За работата на методичния отдел на Окръжна библиотека Г.Кирков със селските библиотеки.

                                                                            67

1970

Величков, Георги. Вечер на поезията. / Георги Величков. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 116, 3 окт. 1970.

Организирана от Окр.библиотека и КДК в града.

                                                                            68

Иванов, Иван. Детският отдел на библиотека "Георги Кирков" в момент на преустройство. / Иван Иванов. // С л и в е н с к о  д е л о  (Сливен), № 101, 27 авг. 1970.

В най-скоро време Детският отдел трябва да се изнесе от читалище Хр.Ботев.

                                                                            69

Каменаров, Алекси. Културното строителство. /Алекси Каменаров. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), №95, 13 авг. 1970.

Споменава се, че до края на 1970г. ще бъде открито и разширението на Окръжна библиотека Г.Кирков.

                                                                            70

Терзийски, Петър. Окръжната библиотека пред нови перспективи. / Петър Терзийски. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 142, 3 дек. 1970, с.

За новите възможности, които ще предоставя на читателите Окръжната библиотека след приключване на преустройството й.

                                                                            71

1971

Гандев, Венцислав. Принудителен застой. /Венцислав Гандев. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 77, 8 юли 1971.

За перипетиите около изграждането на разширението на окръжната библиотека.

                                                                            72

Добрев, Петър. Лятото и библиотеките. / Петър Добрев. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 83, 22 юли 1971.

73

Райнова, Мария. Най-интересната научно-популярна книга. /Мария Райнова. // Б и б л и о т е к а р, 1971, № 7-8, с. 65-66.

Представяне на научно - популярна литература в детския отдел на Окр. библиотека "Г. Кирков".

                                                                            74

Терзийски, Петър. Окръжната библиотечна мрежа. /Петър Терзийски. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 18, 18 февр. 1971.

Директорът на окръжната библиотека прави анализ на състоянието на библиотечната мрежа в окръга.

                                                                            75

1972

Балабанов, Йордан. Открит е дом на българо - съветската дружба и разширение на окръжната библиотека. / Йордан Балабанов. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 18, 12 февр. 1972.

                                                                            76

В новата... // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 66,  6 юни 1972.

Просторни читални и заемни в окръжната библиотека.

                                                                            77

Георги Димитров за литературата и изкуството:Библиогр. справка. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 46, 18 апр. 1972.

За изданието на Справочния отдел на окръжната библиотека.

                                                                            78

Добрев, Петър. Георги Димитров за литературата и изкуството. / Петър Добрев. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 71, 17 юни 1972.

За изданието на библиотеката.

                                                                            79


 

Добрев, Петър. Мил и сърдечен празник за нашите деца. /Петър Добрев. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 47, 20 апр. 1972.

За седмицата на детската книга и изкуствата за деца.

                                                                            80

Добрев, Петър. Новият облик на Окръжната библиотека "Георги Кирков". / Петър Добрев. // Б и б л и о т е к а р, 1972, № 4, с. 24-26.

За разширението на библиотеката, новото обзавеждане и организацията на работа.

                                                                            81

Добрев, Петър. Новият облик на Окръжната библиотека "Георги Кирков". /Петър Добрев. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 22, 22 февр. 1972.

Има и снимки от разширението на библиотеката.

                                                                            82

Открита е окръжна библиотека и дом на българо-съветската дружба. // Р а б. д е л о, № 42, 11 февр. 1972.

Народните представители Цола Драгойчева и Георги Джагаров откриват новите придобивки за сливенци.

                                                                            83

Терзийски, Петър. Библиотеките незаменими  помощници на читателите. / Петър Терзийски // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 29, 9 март 1972.

За развитието на библиотечното дело в Сливенски окръг.

                                                                            84

Терзийски, Петър. Съвещание с библиотекари. /Петър Терзийски. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 46, 18 апр. 1972.

Съвещание в Окръжна библиотека Георги Кирков с библиотекари от средищните села в окръга.

                                                                            85

1973

В зала "Г. Кирков".... // Р а б.  д е л о, № 310, 6 ноем. 1973.

За читателска конференция на тема: "Образът на младежта в съвременната съветска литература" организирана от окръжната библиотека.

                                                                            86

Начало на страницата

 

Лазарова, Йорданка. Междубиблиотечна заемна служба. /Йорданка Лазарова. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 91, 9 авг. 1973.

За новата услуга предлагана в окръжната библиотека.

                                                                            87

На 21 май... // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 60, 29 май  1973.

Ден на библиотекаря в Окръжната библиотека.

                                                                            88

Стефанов, Димитър. Средище на знания. /Димитър Стефанов. // Р а б. д е л о (Сливен), 8 ян. 1973.

     За Окръжна библиотека "Георги Кирков" в Сливен.

                                                                            89

Художествен конкурс. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 20, 19 февр. 1973.

Окр.библиотека обявява конкурс за рисунка посветен на 100 г. от гибелта на Васил Левски.

                                                                            90

1974                                                                   

Добрев, Петър. Интересна и полезна книга. / Петър Добрев. //С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 141, 12 дек. 1974.

Рец. за библиографията Тридесет победни години- изд. на Окръжната библиотека и Окр.съвет за изкуство и култура.

                                                                            91

Сесия по библиотечно дело. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 124, 31 окт. 1974.

Организирана от Окръжна библиотека Г.Кирков и Окръжен съвет за искуство и култура.

                                                                            92

1975

Добрев, Петър. Кога ще бъде готов детският отдел на Окръжна библиотека? / Петър Добрев. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 103, 4 септ. 1975.

За сградата на ДО в двора на НУВ.Левски  - зали, обзавеждане, технически средства.

                                                                            93


 

Латева, Надежда. Две братски стиснати ръце. /Надежда Латева. // Б и б л и о т е к а р, 1975, № 12, с. 22.

За договорните отношения на окръжната библиотека с Тернополската  областна библиотека, УССР. 

                                                                            94

Михайлова, Иванка. 135 години от рождението на българския революционер и войвода Хаджи Димитър /1840-1868/: Препоръч.библиогр. /Иванка Михайлова. //Н о в и  к н и г и, 1975, 5, 18-39.

                                                                            95

 1976

Борсуков, Петър. Младостта на един дом. /Петър Борсуков. //  С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 150, 22 дек.. 1976.

20 години Окръжна библиотека Георги Кирков.

                                                                            96

Двадесетгодишнината на Окръжна библиотека Георги Кирков// С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 151, 25 дек. 1976.

Съобщение за тържествено събрание, фотоизложба и др. прояви във връзка с годишнината.

                                                                            97

Михайлова, Иванка и др. Книгите в нашето всекидневие. /Иванка Михайлова и Йорданка Лазарова. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 31, 13 март 1976.

За читателите на Окръжна библиотека, за техните интереси.

                                                                            98

 Райнова, Мария. Една реализирана мечта. /Мария Райнова. // Б и б л и о т е к а р (Сливен), 1976, № 3, с. 11-14.

Откриване на новата сграда на детски отдел на Окръжна библиотека "Георги Кирков" - Сливен.

                                                                            99

Стоянова, Вяра. В първа читалня. / Вяра Стоянова. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 17, 10 февр. 1976.

За читалня 1 на Окръжна бибиотека "Георги Кирков".

                                                                            100


1977

Величков, Маньо. Сияят нови творчески хоризонти. Трети конгрес на българската култура / Маньо Величков. // С л и в е н с к о  д е л о  (Сливен), № 40, 5 апр. 1977, с.1, 4.

Говори се и за постиженията на окръжната библиотека.

                                                                            101

Грабева, Иванка и Йорданка Иванова. 28 август 80 години от рождението на Никола Ботушев и 36 години от гибелта му: Препоръч.библиогр. / Иванка Грабева и Йорданка Иванова. // Н о в и  к н и г и, 1977, 14, 26-30.  

                                                                            102

Грабева, Иванка и Йорданка Иванова. 110 години от преминаването на четата на Панайот Хитов в България: Препоръч.библиогр./ Иванка Грабева и Йорданка Иванова. // Н о в и  к н и г и, 1977, 3, 30-33.       

                                                                            103

Добрев, Петър. Свят на знание и красота. / Петър Добрев. // С л и в е н с к о  д е л о  (Сливен), № 127, 25 окт. 1977, с.4.

За голяма изложба на съветски книги и грамофонни плочи подредена от Печатни произведения Сливен и Окръжна библиотека Георги Кирков.

                                                                            104

Найденов, Валентин. При Буратино и неговите приятели: Посещение в детския отдел на окръжната библиотека. Преди да се научим да четем. Дежурство през ученическата ваканция /Валентин Найденов. // С л и в е н с к о  д е л о  (Сливен), № 13, 1 февр. 1977.

                                                                            105

Под сиянието на Октомври. Изложба. //С л и в е н с к о  д е л о  (Сливен), № 129, 29 окт.  1977, с.1.

Съобщение за открита изложба на съветски книги и грамофонни плочи от Окръжна библиотека и Печатни произведения.

                                                                            106

Седмица на детската книга. // Л и т.  ф р о н т, № 18, 5 май 1977.

За двадесет и втори път от 17 до 24 април се провежда седмица на детската книга в Сливен с основен организатор Окръжна библиотека Г.Кирков. Ще бъде отбелязана с обсъждане творчеството на Ран Босилек.

                                                                            107

Тодоров, Деньо. Докосвания до нови светове. /Деньо Тодоров. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 34, 22 март 1977.

За постиженията в работата на окръжна библиотека "Георги Кирков" - Сливен. За получената грамота от КИК за работата с младите читатели.

                                                                            108

1978   

Иванова, Йорданка. В услуга на специалистите. Междубиблиотечното заемане. / Йорданка Иванова. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 112, 19 септ. 1978.

                                                                            109

Иванова, Йорданка и Иванка Грабева. За бъдещите майки: Препоръч.библиогр. /Йорданка Иванова и Иванка Грабева. // Н о в и  к н и г и, 1978, 7, 28-33.       

                                                                            110

Сяров, Петър. Ключ за приказна красота. / Петър Сяров. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 100, 22 авг. 1978.

За детския отдел на Окръжна библиотека "Г. Кирков".

                                                                            111

1979

Борсуков, Петър. Първи помощници. / Петър Борсуков. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 98, 18 авг. 1979.

За Окръжна библиотека "Георги Кирков".

                                                                            112

Латева, Надежда. Старопечатни български книги. / Надежда Латева. // С л и в е н с к о  д е л о  (Сливен), № 47, 19 апр. 1979, с.4.

За библиотеките в Сливенски окръг, в които се съхраняват старопечатни книги. Съобщава се, че Окръжна библиотека е изработила своден каталог на тези книги.

                                                                            113

Начало на страницата

 

Петков, Петко. Център по краезнание и фолклористика. /Петко Петков. // Р а б. д е л о, № 311, 7 ноем. 1979.

В Сливен е открит първият в страната Център по краезнание и фолклористика. За бъдещата дейност на центъра.

                                                                            114

Среща с читатели. // С л и в е н с к о  д е л о  (Сливен), № 59, 19 май 1979.

В с.Бяла паланка, по инициатива на Окр.библиотека и обществени организации е обсъдена стихосбирката на Хасан Карахюсеинов- Севарски И пламък, и огище.

                                                                            116

Стефанов, Димитър. Отговорно място в духовния живот. /Димитър Стефанов. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 37, 27 март 1979, с.4.

За резултатите от проведена по инициатива на Окръжна библиотека "Георги Кирков" - Сливен. анкета с библиотечни специалисти от окръга за мястото и ролята на библиотеката в духовния растеж на съвременния читател.

                                                                            117

Стефанов, Димитър. Търсен и уважаван помощник на читателите. / Димитър Стефанов. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 7, 18 ян. 1979, с.4.

За многостранната дейност на Окръжна библиотека "Георги Кирков" - Сливен. Извършва се и преустройство на хранилището за графични издания и ремонт на отоплителната инсталация на библиотеката.

                                                                            118

1980

Батинков, Христо. Любимо място за малките читатели. /Христо Батинков. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 50, 26 апр. 1980, с.4.

За детския отдел при Окр. библиотека "Г. Кирков" и за проявите му.

                                                                            119

Василева, Анастасия. Детският отдел при ... /Анастасия Василева. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 30, 11 март 1980.

За организирано тържество от детския отдел при Окръжната библиотека.

                                                                            120

Вечер за А. П. Чехов. // С л и в е н с к о  д е л о  (Сливен), № 79, 5 юли 1980, с.4.

Литературно - музикална вечер, посветена на творчеството на А. П. Чехов, организирана от Окръжна библиотека "Г. Кирков" - Сливен.

                                                                            121

Добрев, Петър. Най-четената книга. / Петър Добрев. // М а к о в е (Сливен), № 1, 31 ян. 1980.

Анкета на Окръжна библиотека "Г. Кирков".

                                                                            122

Кът на приказката. В Детския отдел на Окръжна библиотека Г.Кирков това е любимо място на първокласниците. // С л и в е н с к о  д е л о  (Сливен), № 57, 15 май 1980, с.4.

                                                                            123

Нинова, Елена. Когато вярваш в своите сили. / Елена Нинова. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 89, 29 юли 1980.

     За Въла Нейкова - методист в Окръжна библиотека "Георги Кирков".

                                                                            124

Нинова, Елена. Сред книгите и хората. / Елена Нинова. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 75, 26 юни 1980.

За Гинка Боева - библиотекар в Окръжна библиотека "Георги Кирков"- Сливен.

                                                                            125  

Правдев, Найден. Най-четената книга. /Найден Правдев.
//М а к о в е (Сливен), № 3, 27 март 1980

Анкета на Окръжна библиотека "Г. Кирков".

                                                                            126

Симеонова, Юра. За достойно посрещане на юбилея. / Юра Симеонова. // С л и в е н с к о  д е л о  (Сливен), № 79, 5 юли 1980, с.4.

За програмата по честване на 1300г. българска държава. В Окр.библиотека са издадени: библиографията Светла диря в историята, с материали за историята на гр.Сливен; Творци носители на голямата награда за литература и изкуство Д.Чинтулов-библиография; 1300 години българска държава-библиография и др.

                                                                            127

Старопечатни книги в Сливенската библиотека. // Н а ш а  р о д и н а, 1980, № 3, с. 3.

Съобщение за това, че в окръжната библиотека, историческия музей и други библиотеки в окръга се съхраняват 756 старопечатни книги.

                                                                            128      

1981

Бакалов, Иван. За усъвършенстване на единната библиотечна система. / Иван Бакалов. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 111, 22 септ. 1981.

Доклад от директора на Окр.библиотека пред Пленум на Окръжния съвет за култура.

                                                                            129

Генова, Евгения. Среща - разговор в Дома на литературата. /Евгения Генова. // С л и в е н с к о  д е л о  (Сливен), № 132, 10 ноем. 1981, с.4.

С поета Петър Караангов. Организирана е от Окр. библиотека Г.Кирков.

                                                                            130

Димитрова, Ани. Тези отминали години ... / Ани Димитрова. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 141, 1 дек. 1981.

За Янка Колева - библиотекар в Окръжна библиотека "Георги Кирков" - Сливен.

                                                                            131

Латева, Надежда и др.. . // Латева, Надежда и др.. 25 години Окръжна библиотека "Георги Кирков" Сливен / Надежда Латева, Иванка Михайлова, Делка Делева Сливен: Окр. библ. Г. Кирков, 1981. 26 с. с ил.

                                                                            132

Райнова, Мария. Масовите мероприятия с децата. / Мария Райнова. // Б и б л и о т е к а р, 1981, № 5, с. 36.

За Детския отдел на Окръжна библиотека "Георги Кирков" - Сливен.

                                                                            133

Среща с писателя Давид Овадия. // С л и в е н с к о  д е л о  (Сливен), №37, 28 март 1981, с.4.

Организирана от Окр.библиотека Г.Кирков. Обсъдена е докум.повест Леваневски.

                                                                            134

Стоилова, Вяра. Челният опит, разпространяван чрез книгата. / Вяра Стоилова. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 104, 3 септ. 1981.

За справочно - библиографската и информационна дейност на Окр. библиотека "Г. Кирков".

                                                                            135

1982

Бакалов, Иван. Значима роля в духовния живот на окръга. /Иван Бакалов. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 146, 14 дек. 1982.

25 години Окръжна библиотека "Георги Кирков".

                                                                            136

Варлиян, Сатя. В света на детската книга. /Сатя Варлиян.// С л и в е н с к о  д е л о  (Сливен), № 87, 27 юли 1982.

За цялостната дейност на детския отдел на Окръжна библиотека "Г. Кирков".

                                                                            137

Василева, Щилияна. Стрелките на времето отмерват четвърт век. / Щилияна Василева. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 146, 14 дек. 1982.

25 години Окръжна библиотека "Георги Кирков" - Сливен. За дейността на заемните, читалните, детския отдел и отдел Изкуство.

                                                                            138  

Генова, Евгения. Въла Нейкова. / Евгения Генова. // Б и б л и о т е к а р, 1982, № 5, с. 35.

За методистката от Окръжна библиотека "Георги Кирков".

                                                                            139

Дейността на библиотеката в цифри. // С л и в е н с к о  д е л о  (Сливен), № 146, 14 дек. 1982.

25 години Окръжна библиотека "Георги Кирков" - Сливен.

                                                                            140

Димитрова, Ани. Тази светиня книгата. / Ани Димитрова. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 15, 6 февр. 1982.

Опазване на книжовния фонд в Окръжна библиотека "Георги Кирков" - Сливен.

                                                                            141

Михайлова, Иванка. Вечер за Мозамбик. /Иванка Михайлова. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 60, 22 май 1982.

Съвместна проява на Окръжна библиотека "Георги Кирков" и географското дружество - клон Сливен.

                                                                            142

Михайлова, Иванка. Всичко започва от голямата любов към бащиното огнище. / Иванка Михайлова. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 146, 14 дек. 1982.

За краеведската дейност на Окръжна библиотека "Георги Кирков" - Сливен.

                                                                            143

Нейкова, Въла. Поглед през годините. / Въла Нейкова. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 146, 14 дек. 1982.

25 години Окръжна библиотека "Георги Кирков".

                                                                            144

Нинова, Елена. Живот сред книгите. / Елена Нинова. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 65, 5 юни 1982.

За Иванка Михайлова - библиотекар в Окръжна библиотека "Георги Кирков" - Сливен.

                                                                            145

Тържествено честване. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 147, 16 дек. 1982.

На тържествено събрание е честван 25г.юбилей на Окр.библиотека. С указ на Държавния съвет на НРБ, библиотеката е наградена с орден Кирил и Методий-първа степен. Наградени са и дългогодишни служители.

                                                                            146

Начало на страницата

 

Хроника на най-важните събития. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 146, 14 дек. 1982.

25 години Окръжна библиотека "Георги Кирков".

                                                                            147

1983

Бакалов, Иван. Двадесет и пет години Окръжна библиотека "Г. Кирков" Сливен. / Иван Бакалов. // Б и б л и о т е к а р (Сливен), 1983, № 4, с. 44-47.

                                                                            148

Бакалов, Иван. За да се изгражда политическата зрелост. /Иван Бакалов. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 120, 13 окт. 1983.

Обществено - политическата литература в Окръжна библиотека "Георги Кирков" и работата на библиотеките в окръга с нея.

                                                                            149

Бармукова, Росица. "Албум или плоча...?" /Росица Бармукова. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 111, 22 септ. 1983.

За отдел "Изкуство" при Окръжна библиотека "Г. Кирков" - Сливен.

                                                                            150

Вълнуващи срещи в Сливен. // Л и т. ф р о н т, № 25, 23 юни 1983.

За проведена в библиотеката читателска конференция, посветена на  творчеството на акад. Георги Джагаров.

                                                                            151

Жечков, Емил. Изложба на чехословашки екслибрис. / Емил Жечков. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 101, 27 авг. 1983.

Във фоайето на Окръжна библиотека"Георги Кирков" е открита изложба на изтъкнати майстори на съвременния чехословашки екслибрис.

152

Изложба на екслибриси. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 63, 31 май 1983.

Във фоайето на Окр.библиотека Г.Кирков е уредена изложба от екслибриси на Митко Бакалов.

                                                                            153      

Интензивни естетиковъзпитателни процеси. Пред седмата окръжна конференция на културата. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 35, 24 март 1983.

Посочено е, че през изминалия период е изградена Окр.дирекция Библиотеки, която има организационни и методически функции. Изградена е и централизирана система за библиотечно обслужване в селищните системи Сливен, Н.Загора, Котел, Блатец, Млекарево  и Твърдица.

                                                                            154

Интересни срещи. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 2, 6 ян. 1983.

Окр.библиотека Г.Кирков организира срещи с писателя Стефан Чирпанлиев, авт. на кн.Медвенският размирник.

                                                                            155

На 25 януари...// С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 12, 29 ян. 1983.

Окр.библиотека Г.Кирков организира среща с писателя Стефан Памуков по повод неговата книга Неизвестни писма на Лора.

                                                                            156

Обсъждане на поетически дебют. // П у л с, № 18, 3 май 1983.

 Обсъждането е организирано от Окр. библиотека "Г. Кирков"- Сливен. Първа стихосбирка на Николай Павлов.

                                                                            157

Сарайдарова, Таня. В отговор на задачите на съвремието: Състояние и перспективи на информационната дейност. /Таня Сарайдарова. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 11, 27 ян. 1983.

За справочно-библиографската и информационна работа в Окр. библиотека "Г. Кирков".

                                                                            158


 

Център за духовно обогатяване. // Р а б. д е л о (Сливен), № 8, 8 ян. 1983.

За Окръжна библиотека "Георги Кирков" - Сливен.

                                                                            159

1984

Бакалов, Иван. Библиотеките за хармоничното развитие на личността. / Иван Бакалов. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 67, 7 юни 1984, с.4.

За работата на Окръжна библиотека Г.Кирков, отдел Изкуство и библиотеките от окръга за естетическото възпитание.

                                                                            160

Нейковска, Милка. Изложби в Окръжната библиотека. /Милка Нейковска. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 108, 13 септ. 1984, с. 4.

За изложбите уреждани във фоайето на библиотеката.

                                                                            161

Хараламбова, Юлия. Библиотеки, читатели, книги. / Юлия Хараламбова. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 94, 9 авг. 1984, с. 4.

За работата на Окръжна библиотека "Георги Кирков" и библиотеката при ЕВЗ "Ленин".

                                                                            162

1985

Април -  месец на културата в Сливенски окръг.// С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 46, 18 апр. 1985, с. 4.

Във фоайето на Окр.библиотека Г.Кирков е открита тематична изложба посветена на Великата отечествена война.

                                                                            163

Бакалов, Иван. Водещо място сред читателските интереси. /Иван Бакалов. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 126, 29 окт. 1985.

Работата на Окръжна библиотека "Г. Кирков" в дните на съветската книга в Сливенски окръг.

                                                                            164


 

Добрев, Петър. Старопечатните книги - достояние на всички. /Петър Добрев. // О т е ч.  ф р о н т, № 12177, 12 юли 1985.

За старопечатните книги, получени като дарение в Окр.библиотека "Г. Кирков". В библиотеката се прави и каталог на тези издания.

                                                                            165           

Латева, Надежда. Квалификацията на библиотечните работници в окръга. / Надежда Латева. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 117, 8 окт. 1985.

                                                                            166

Нейкова, Въла. Библиотечно - библиографски знания за учащите се [в Сливен и окръга]. / Въла Нейкова. // Б и б л и о т е к а р, 1985, № 1, с. 20-21.

                                                                            167

Нинова, Елена. За усъвършенствуване дейността на профсъюзните библиотеки [в Сливенски окръг]. / Елена Нинова. // Б и б л и о т е к а р, 1985, № 3, с. 8-12.

                                                                            168

Обсъдена книга. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 34, 21 март 1985.

Окръжна библиотека и Клубът на дейците на културата организират среща - разговор за книгата "Райски газ" от Валентин Найденов.

                                                                            169

Творческа изява. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 73, 22 юни 1985, с.4.

Във фоайето на Окр.библиотека Г.Кирков е открита изложба-живопис на Атанас Божинов.

                                                                            170

Хараламбова, Юлия. Как да бъде извървян пътят до хубавата книга. / Юлия Хараламбова. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 74, 27 юни 1985.

                                                                            171

Хараламбова, Юлия. Между направеното добро и необходимото предстоящо. / Юлия Хараламбова. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 113, 28 септ. 1985, с.4.

Детският отдел на Окр.библиотека в самостоятелна сграда и неговата дейност.

                                                                            172

1986

Бакалов, Иван. Книгата - това неоценимо богатство!: Тридесет години Окръжна библиотека "Георги Кирков". / Иван Бакалов. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 114, 2 окт. 1986.

                                                                            173

Добрев, Петър. Библиотеката - изложбена и концертна зала. /Петър Добрев. // О т е ч. ф р о н т, № 12450, 30 юли 1986.

За дейността на Окр. библиотека "Г. Кирков" по популяризирането на изкуствата.

                                                                            174

Косева, Калина. Началото. / Калина Косева. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 116, 7 окт. 1986.

Спомени за първите строителни работи в приспособената сграда за Държавна градска библиотека, за цялостната организация, за архитект М. Тотев и неговите проекти за преустройството.

                                                                            175

Минкова, Латинка. Даваш, а ставаш богат. / Латинка Минкова. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 127, 1 ноем. 1986.

 За Румяна Власева - библиотекар в Окръжна библиотека "Георги Кирков" - Сливен.

                                                                            176

Минкова, Латинка. Неотменна духовна потребност. /Латинка Минкова. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 114, 2 окт. 1986.

 30 години Окръжна библиотека "Георги Кирков".

                                                                            177

Нейкова, Въла. Из работата на ОД "Библиотеки" [в Сливен] по естетическото възпитание. /Въла Нейкова. // Б и б л и о т е к а р, 1986, № 5, с. 21-23.

                                                                            178

Обсъдена книга. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 133, 18 ноем. 1986, с.4.

Кн. на Васил Гаврилов Уморени мъже представена в Окр.библиотека Г.Кирков.

                                                                            179

Петрова, Росица. Съхранената история на Сливенския край: Краеведската дейност на Окръжната библиотека "Георги Кирков". Библиотеката, читателят, книгата. / Росица Петрова. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 142, 9 дек. 1986.

 За работата на отдел Краезнание.

                                                                            180

Райнова, Мария. Емоционалното въздействие на изкуствата в работата с децата. / Мария Райнова. // Б и б л и о т е к а р, 1986, № 12, с. 14-16.

Из опита на Детския отдел на Окръжна библиотека Георги Кирков-Сливен.

                                                                            181

Тенев, Стефан. Рисунката на месеца вече има своя история. /Стефан Тенев. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 56, 17 май 1986, с.4.

Организира се във фоайето на Окр.библиотека Г.Кирков.

                                                                            182

1987

Косева, Калина. Началото. / Калина Косева. // Б и б л и о т е к а р, 1987, № 2, с. 15-17.

За откриването на Сливенската градска държавна библиотека на 23 юни 1956 г.

                                                                            183

Минкова, Латинка. Разказ сред книгите:  Един ден с библиотекарката Евгения Славова. / Латинка Минкова. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 79, 7 юли 1987.

                                                                            184

Нейковска, Милка. Докосване до света на изкуството. /Милка Нейковска. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 35, 24 март 1987.

За работата на отдел "Изкуство" - Окръжна библиотека "Георги Кирков".

                                                                            185

Начало на страницата

 

Подарени книги. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 140, 1 дек. 1987, с.4.

Писателят Петър Димитров Рудар е дарил личната си библиотека на Окр.библиотека Г.Кирков.

                                                                            186

Райнова, Мария. Богата дейност и извън библиотеката. /Мария Райнова. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 7, 17 ян. 1987.

Дейността на детския отдел при Окръжна библиотека "Георги Кирков" - Сливен във връзка с движението "Знаме на мира".

                                                                            187

Райнова, Мария. Книгата и детето. / Мария Райнова. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 88, 28 юли 1987.

За дейността на детския отдел при Окръжна библиотека "Г. Кирков" - Сливен.

                                                                            188

Стоянов, Стоян. Среща с писателя Слав Хр. Караславов. /Стоян Стоянов. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 72, 20 юни 1987.

Срещата е организирана от Окръжна библиотека "Г. Кирков" - Сливен.

                                                                            189

1988

Добрев, Петър. На девет квадратни метра... Какво не достига на библиотека "Георги Кирков" в Сливен. Необходими са по-добри условия за съхраняване и работа с краеведската литература. / Петър Добрев. // О т е ч. ф р о н т, № 12903, 28 апр. 1988, с. 4.

За работата на отдел "Краезнание"- Сливен.

                                                                            190

Добрев, Петър. Послания към бъдните поколения. Да не подценяваме книжовното наследство. Нужни са грижи за краеведческите сбирки. / Петър Добрев. // Ч е р н о м о р с к и  ф а р (Бургас), № 215, 2 ноем. 1988.

За сектор "Краезнание" на окръжната библиотека.

                                                                            191

Матекова, Тотка. Има нещо общо между всички тях. /Тотка Матекова. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 28, 5 авг. 1988, с.4.

Среща в Детски отдел на Окр.библиотека Г.Кирков между литературните кръжоци А.Каралийчев и П.Дубарова.

                                                                            192

Павлов, Павел. Творческо присъствие. / Павел Павлов. // Ч е р н о м о р с к и   ф а р  (Бургас), № 19, 28 ян. 1988.

За изложба "Рисунка на месеца", открита във фоайето на Окр. библиотека "Г. Кирков", организирана от Ателието на младия художник в Сливен.

                                                                            193

Сандулов, Мартин. Искрица щастие в дългия път. / Мартин Сандулов. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 42, 11 ноем. 1988.

За отдел "Изкуство" и за Милка Нейковска /библиотека "Г. Кирков" - Сливен/.

                                                                            194

1989

Добрев, Добрин. Таласъмската къща. / Добрин Добрев. // С т ъ р ш е л, № 2276, 22 септ. 1989, с. 2.

За материалната база на УНБ "Г. Кирков" - Сливен.

                                                                            195

Петрова, Росица.Публикации за Софроний Врачански в периодичния печат на Сливенския край : Библиографска справка. / Росица Петрова.  // В е д н о ш  да буде начало!:Сб. с исторически, литературни, методически и библиографски материали в помощ на библиотеките. София, 1989, с.76-80.

                                                                            196

1990

Шишеджиев, Никола. Таласъмската къща. /Никола Шишеджиев. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 63, 17 авг. 1990.

За загадъчната история на сградата на библиотеката.

                                                                            197


 

1991

В библиотеката нещо пуши. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 58, 13 дек. 1991.

За броженията срещу директора на УНБ Иван Бакалов. Иска се неговата оставка.

                                                                            198

Георгиев, Христо. Библиотека Г. Кирков ще презимува недовършена. / Христо Георгиев. // Н о в и н а (Сливен), № 9, 21ноем. 1991.

За ремонта на библиотеката.

                                                                            199

Гладна стачка в библиотека "Г. Кирков". // Н о в и н а (Сливен), № 20, 6 дек. 1991.

Протестна стачка на Д. Гиндева за освобождаване на  директора на библиотеката - Иван Бакалов.

                                                                            200

Гладна стачка обявена от г-жа Динка Гиндева. // Н о в и н а (Сливен), № 24, 20 дек. 1991.

                                                                            201

Петрова, Росица. Лъскавата фасада падна. Ето ги грозотиите. /Росица Петрова. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 44, 6 септ. 1991, с. 4.

Проблеми на УНБ "Г. Кирков" свързани с финансовото състояние, материалната база  и техническото оборудване.

                                                                            202

Сяров, Петър. Ще бъде ли продължена безстопанствеността? / Петър Сяров. // 5 п л ю с  2 (Сливен), № 13, 25 апр. 1991, с.1.

За ремонтите в Универсалната научна библиотека "Георги Кирков".

                                                                            203

Хараламбова, Юлия. Търпение, господа читатели! /Юлия Хараламбова. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 3, 11 ян. 1991, с. 4.

 Най-голямата сливенска библиотека - в ремонт.

                                                                            204


 

Начало на страницата

 

1992

В служба на любознателните. // З е м я, № 131, 6 юли 1992

За универсалната научна библиотека в Сливен, отворена за читатели след близо двегодишен ремонт.

                                                                            205

Виранова, Елена. Година за четене, писане, строеж и тревога: Три гледни точки към библиотека "Г. Кирков" /Елена Виранова. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 9, 31 ян. 1992, с. 4

Недка Сергеева, Ани Сярова и Надежда Латева за ремонта на библиотеката.

                                                                            206

Вълнуващо китайско изкуство. // С л и в е н с к а  н о в и н а (Сливен), № 140, 1 окт. 1992.

Съобщение за изложба, организирана от УНБ "Сава Доброплодни" по случай националния празник на Китай.

                                                                            207

Драги читатели .... // Б у м е р а н г (Сливен), № 9, септ. 1992.

Информация за възможностите на УНБ "С. Доброплодни" - Сливен.

                                                                            208

Драги читатели: Рекламна обява. // Н о в и н а (Сливен), № 82, 29 май 1992.

За информационните възможности на библиотеката

                                                                            209

Изгоряха детски  книги за над 50 000 лева. // У ч и т. д е л о (Сливен), № 7, 19 февр. 1992.

 За пожара на детския отдел при УНБ "Г. Кирков" - Сливен.

                                                                            210

 Изложба на китайски книги и рисунки. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 78, 6 окт. 1992.

Съобщение за изложба в УНБ "Сава Доброплодни" по повод националния празник на Китайската народна република - 1 октомври.

                                                                            211

Йорданова, Албена. Управление на маркетинга - познания и умения. /Албена Йорданова. // Н о в и н а (Сливен), № 101, 2 юли 1992, с. 2.

Представяне на книги дарени на УНБ "С. Доброплодни" от фондация "Отворено общество".

                                                                            212

Лазарова, Румяна. Библиотеките в предприятията по време на криза. / Румяна Лазарова. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 37, 15 май 1992, с. 4.

 За книжните фондове на тези библиотеки и проблемите свързани със закриването им.

                                                                            213

Матекова, Тотка. Изгоря библиотеката, изгоря и нашият труд. / Тотка Матекова. // С л и в е н с к о   д е л о (Сливен), № 24, 27 март 1992, с. 4.

За Детски отдел на УНБ "Г.Кирков". Имена на първи дарители за възстановяването му.

                                                                            214

Матекова, Тотка. Човекът, с когото може би често се разминаваме. /Тотка Матекова. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 50, 30 юни 1992, с. 2.

За Д-р Чернинков и информацията, която може да предостави сектор "Краезнание" на УНБ"Г. Кирков".

                                                                            215

Окръжната библиотека в Сливен заработи отново. // Д у м а, № 125, 26 май 1992, с. 2.

След две години ремонт УНБ "Г. Кирков" работи с читатели.

                                                                            216

Павлов, Павел. 1/2 от една изложба.  / Павел Павлов. // Н о в и н а (Сливен), № 82, 29 май 1992.

За изложбата на Станимир Вачев, подредена в УНБ.

                                                                            217

Петрова, Росица. Промяна за оцеляване. /Росица Петрова. //Н о в и н а (Сливен), № 91, 16 юни 1992, с. 1; 3.

Разг. води: Йовка Петкова. 

Разговор с новоназначената директорка  Росица Петрова за фонда на УНБ, структурни промени, автоматизация и др. Библиотеката е и образователен и квалификационен център за всички видове библиотеки организиран е 45-дневен курс за библиотекари от Сливенска, Ямболска и Бургаска области.

                                                                            218

Петрова, Росица. Универсална научна библиотека отвори вратите си. / Росица Петрова. // Н о в и н а (Сливен), № 81, 28 май 1992, с. 1.

След близо две годишно прекъсване - на 22 май 1992 г. библиотеката е отворена за читатели. Развиват се нови дейности и услуги. Уредена е изложба на художниците Ст.Вачев и Йордан Парушев. Спонсори на библиотеката Фирма Бумеранг-прес, ИКЖажда, Хр.Недев, Деян Атанасов и др. помогнали за тържественото откриване на библиотеката след продължителния ремонт.

                                                                            219

Поради престъпна небрежност. // Н о в и н а (Сливен), № 27, 18 февр. 1992.

Съобщение за пожара в библиотека "Г. Кирков" по вина на работниците, ремонтиращи покрива на сградата.

                                                                            220

Поредица от културни изяви в Сливен. // Д е м о к р а ц и я, № 123, 25 май 1992

Споменава се за това, че Универсалната научна библиотека "Г. Кирков" в Сливен след основно обновяване отново работи с читатели.

                                                                            221

Ранков, Добри. Нови кнги на УНБ Сливен. / Добри Ранков. // Н о в и н а (Сливен), № 103, 7 юли 1992, с. 2.

Дарение на книги на англ. език от фондация "Отворено общество".

                                                                            222

Ранков, Добри. Сливенската универсална научна библиотека ви представя нови книги. / Добри Ранков. // Н о в и н а (Сливен), № 109 и 110, 16 и 17 юли 1992, с. 3.

Нови книги на англ. език, дарение от фондация "Отворено общество".

                                                                            223

Ранков, Добри. Сливенската универсална научна библиотека ви представя нови книги. / Добри Ранков. // Н о в и н а (Сливен), № 114, 24 юли 1992, с. 3.

Ценни издания - дарение на английски език от фондация "Отворено общество".

                                                                            224

Таргов, Ставри. Пожар в центъра на града. / Ставри Таргов. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 14, 18 февр. 1992.

За пожара в детския отдел на УНБ "Г. Кирков".

                                                                            225

Универсална научна библиотека - Сливен. // Н о в и н а (Сливен), № 84, 3 юни 1992, с. 1.

За новите информационни услуги, които предлага библиотеката.

                                                                            226

Универсалната научна библиотека в Сливен вече работи.
//С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 40, 26 май 1992.

След близо двегодишен ремонт библиотеката отваря врати за читатели.

                                                                            227

Чолакова, Евгения. Актуална литература и учебни помагала за успешната ви подготовка. / Евгения Чолакова. // Н о в и н а (Сливен), № 95, 23 юни 1992, с. 2.

Представени са нови заглавия за кандидатстващите във ВУЗ.

                                                                            228

Чолакова, Евгения. Кандидат - студенти. /Евгения Чолакова. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 60, 4 авг. 1992

За фондовете на УНБ, които са в помощ на кандидат-студентите.

                                                                            229

    


 

1993

Библиотеката, реституцията и моралът. // С л и в е н  д н е с (Сливен), № 24, 26 март 1993

Редакционна статия в отговор на писмото на окръжния прокурор Димитър Генчев в защита на УНБС.Доброплодни.

                                                                            230

Васевски, Камен. Библиотека "Сава Доброплодни" се нагърби и с книгопродавство. / Камен Васевски. // Ч е р н о м о р с к и  ф а р (Бургас), № 38, 25 февр. 1993.

За открит щанд в УНБ "С. Доброплодни" за продажба на многоекземплярни  или непрофилни за библиотеката книги.

                                                                            230

Василев, Димитър. Ново дарение на УНБ "С. Доброплодни" от фондация "Отворено общество". / Димитър Василев. // С л и в е н  д н е с (Сливен), № 23, 23 март 1993.

Дарението от два компютъра ще подпомогне реализирането на проекта за автоматизация на основните библиотечно-библиографски процеси, стартирал през 1992г. Библиотеката вече има 5 компютъра и е започнала работа по няколко модула.

                                                                            231

Генчев, Димитър. Библиотеката, законът и манипулациите около тях. / Димитър Генчев. // С л и в е н  д н е с (Сливен), № 24, 26 март 1993.

За решение на Сливенския окръжен съд в полза на реститутите.

                                                                            232

Дарение от Международната банка за книги. //П о д к р е п а, № 254, 30 окт. 1993.

УНБ "Сава Доброплодни" получава 702 книги на английски език от Националната академична фондация, дарение от Международната банка за книги в САЩ.

                                                                            233

Дарение от Националната академична фондация. // С л и в е н  д н е с (Сливен), № 87, 2 ноем. 1993, с. 6.

702 книги на англ.ез.подарени на УНБ "С. Доброплодни".

                                                                            234


 

Дарение на френското посолство. // С л и в е н  д н е с (Сливен), № 38, 14 май 1993.

Дарение на 67 детски книги на френски език за УНБ "Сава Доброплодни".

                                                                            235

За вас, кандидат - студенти. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 45 и 46, 11 и 15 юни 1993.

Библиографска справка за кандидат - студенти, подготвена от УНБ "Сава Доброплодни".

                                                                            236

Йорданова, Албена. Нови заглавия в Универсалната научна библиотека. / Албена Йорданова. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 65, 20 авг. 1993, с. 4.

Представени са нови книги - дарение от фондация "Сабре" чрез Центъра за изучаване на демокрацията и фондация "Отворено общество".

                                                                            237

Книги от "Отворено общество". // С л и в е н  д н е с (Сливен), № 11, 9 февр. 1993.

68 книги на английски език са дарени на УНБ.

                                                                            238

Латева, Надежда. Да се съхрани културната и историческата памет на Сливен. / Надежда Латева. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), 51, 2 юли 1993, с.4.

Издателската дейност на УНБСава Доброплодни.

                                                                            239

Латева, Надежда. Принос към историята на най-голямата библиотека в Сливен. / Надежда Латева. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 74, 21 септ. 1993, с. 1; 4.

Въпроси, свързани със сградата на УНБ "Сава Доброплодни" преустройства и разширения.

                                                                            240

Матекова, Тотка. Нови услуги в УНБ "Сава Доброплодни". / Тотка Матекова. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 60, 3 авг. 1993.

За богатствата на отдел "Изкуство" и платените услуги.

                                                                            241

Начало на страницата

 

Най - голямата сливенска библиотека може да остане без сграда. // С л и в е н  д н е с (Сливен), № 22, 19 март 1993.

Състав на Сливенския окръжен съд отхвърля искането за тройна експертиза по делото за реституция на част от сградата на УНБ"Сава Доброплодни".

                                                                            242

Пасков, Иван. Може да се реституира и въздух. /Иван Пасков. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 44, 8 юни 1993.

За резултатите от приложението на законите, регламентиращи реституцията в общината. Авторът споменава и УНБ "С. Доброплодни".

                                                                            243

IПетдесет I 50  тома на английски език. // Т р у д, № 183, 9 авг. 1993.

Съобщение за дарение на книги от фондация "Отворено общество" на УНБ "С. Доброплодни".

                                                                            244

Петрова, Росица. Библиографско издание, посветено на Сирак Скитник. / Росица Петрова. // С л и в е н  д н е с (Сливен), № 102, 24 дек. 1993.

Рец. за изданието на библиотека "С. Доброплодни", посветено на 110 г. от рождението на С. Скитник.

                                                                            245

Петрова, Росица. УНБ Сава Доброплодни е основен културен институт в региона. / Росица Петрова.  // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), 26, 2 апр.1993, с.1;4.

За дейността на библиотеката, изпълнението на основните библиотечни показатели, проблемите свързани с възстановяването на изгорелия детски отдел и реституционните проблеми. Специално място се отделя на даренията от Фондация Отворено общество- копирна машина Ксерокс, два компютъра, книги. Библиотеката присъства активно и в културния живот на града уредена е изложба Китайска книга и картини в стил Го хуа, представени са художниците Йордан Парушев, Ст.Вачев, П.Кайраков. Активно се развива и издателската дейност на библиотеката готови за печат са издания за Никола Шишеджиев, Сирак Скитник, Добри Чинтулов.

                                                                            246

Петрова, Росица. УНБ "Сава Доброплодни": В помощ на кандидат - студентите. / Росица Петрова. // С л и в е н  д н е с (Сливен), № 56, 16 юли 1993.

За автоматизацията на основните процеси в библиотеката, нови платени услуги, за книгите, които подпомагат всички кандидат - студенти.

                                                                            247

 Попов, Георги. Връщат се имоти всякакви. /Георги Попов.
// Д е м о к р а ц и я, № 124, 1 юни 1993.

За проблемите на УНБ "С. Доброплодни" и Сливенския исторически музей.

                                                                            248

Седларска, Веселина. Реституцията сътвори парадокси и повиши употребата на имена от историята. / Веселина Седларска. // С т а н д а р т, № 263, 29 май 1993.

За УНБ "Сава Доброплодни" и Окръжния исторически музей.

                                                                            249

Стоянов, Петко. Локална автоматизирана система в библиотека "Сава Доброплодни". / Петко Стоянов. // В е ч. н о в и н и, № 82, 29 апр. 1993.

В УНБ "Сава Доброплодни" - Сливен.

                                                                            250

Стоянов, Петко. Библиотеката на К. Константинов. /Петко Стоянов. // В е ч. н о в и н и, № 114, 15 юни 1993.

Личната библиотека на големия сливенец е подарена УНБ "Сава Доброплодни".

                                                                            251

Трето дарение от книги. // С л и в е н  д н е с (Сливен), № 15, 23 февр. 1993.

Дарение от книги на англ. език от фондация "Отворено общество" е представено във фоайето на библиотеката от д-р Михаил Жечков председател на клуб Отворено общество -Сливен. Уредена е и изложба от творби на Йордан Парушев и Петър Кайраков.

                                                                            252

1994

Аржентина ни гостува в седмицата преди Великден. // С л и в е н  д н е с (Сливен), № 31, 26 апр. 1994.

В УНБ "С. Доброплодни" са уредени изложби на книги и филателия. Гост: г-жа Нели Мария Фрейре Пенабад - посланик на Аржентина в България.

                                                                            253

Бодуров, Христо. Изложба "Сливенски владици". / Христо Бодуров. // С л и в е н  д н е с  (Сливен), № 85, 4 ноем. 1994.

УНБ "С. Доброплодни" е съорганизатор на изложбата. Краеведският отдел е подготвил уникалното библиографско издание със същото заглавие.

                                                                            254

Бояджиев, Чудомир. Изложба на стари книги и конкурс за малки художници. / Чудомир Бояджиев. // С л и в е н  д н е с (Сливен), № 40, 31 май 1994, с. 8.

Организирани и проведени по повод 24 май от УНБ "Сава Доброплодни" - Сливен.

                                                                            255

Васева, Лора. Крушата не пада далеч от дървото. /Лора Васева. // С л и в е н   д н е с (Сливен), № 72, 20 септ. 1994.

В библиотеката е открита изложба на сестрите Анжела и Елеонора Терзиеви.

                                                                            256

Василева, Щилияна. Малцина от наследниците на сливенските просветители познават жеста на дарителството. /Щилияна Василева. // К о н т и н е н т , № 14, 8 ян. 1994.

УНБ"С. Доброплодни" и други културни институти и борбата им със Закона за реституцията.

                                                                            257

Вчера в Сливен започна седмица на Аржентина. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 31, 26 апр. 1994.

  В УНБ "С. Доброплодни" са открити изложба на книги и филателна изложба. Гости: Посланикът на Аржентина в България г-жа Нели Мария Фрейре Пенабад и културното аташе г-жа Мария Соледад Дурини де Нугеас.

                                                                            258

Генчева, Румяна. Димитровден отмина, да живее Димитровден! // С л и в е н  д н е с (Сливен), № 84, 1 ноем. 1994, с.6.

За уредената в УНБСава Доброплодни изложба от творби с автографи, в рамките на тържествата за празника на града.

                                                                            259

Дарение на библиотека "Сава Доброплодни". // С л и в е н  д н е с (Сливен), № 17, 1 март 1994.

Издателска къща "Христо Ботев" подарява на библиотеката 1616 свои издания. Получено е дарение и от Международната банка за книги 82 т. на немски език.

                                                                            260

Детска изложба "Моят свят". // С л и в е н  д н е с (Сливен), № 85, 4 ноем. 1994.

Открита в УНБ "Сава Доброплодни" - Сливен.

                                                                            261

Детски рисунки на тема "Моят свят" ... // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 83, 1 ноем. 1994, с. 1.

 Изложба в УНБ "С. Доброплодни".

                                                                            262

Дни на Аржентина под Сините камъни. // С л и в е н  д н е с (Сливен), № 30, 22 апр. 1994.

Изложба на аржентински книги и филателна изложба в УНБ "С. Доброплодни" открити от аржентинската посланичка Нейно Превъзходителство г-жа Нели Мария Фрейре Пенабад и културното аташе г-жа Мария Соледад Дурини де Нугеас.

                                                                            263

Иванов, Иван П. Радост за малките читатели. /Иван П. Иванов. // З е м. з н а м е, № 55, 22 март 1994.

Откриване на детски отдел към УНБ "С. Доброплодни". Открит от кмета на града г-н Христин Петков. Уредена изложба на малката художничка Христина Петкова.

                                                                            264

Книги с автографи.... // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 82, 28 окт. 1994.

Книги с автографи на авторите са изложени във фоайето на УНБ "С. Доброплодни" - Сливен.

                                                                            265

Конкурс за детски  рисунки. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 35, 13 май 1994, с. 3.

Обява за конкурса на УНБС.Доброплоднина тема Любими герои от детски книги, посветен на 24 май и условията за участие.

                                                                            266

Матекова, Тотка. Ако не можем да видим Аржентина, то поне ще я чуваме. / Тотка Матекова. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 39, 31 май 1994.

За изложбата в  УНБС.Доброплоднина книги и филателия предоставени от Аржентинското посолство и дарението на видеокасета с филм за Аржентина и две видеокасети за изучаване на балет с оригинална аржентинска музика.

                                                                            267

Минкова, Латинка. Изложба за сливенските владици. /Латинка Минкова. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 84, 4 ноем. 1994, с. 1.

УНБ "С. Доброплодни" е единият от организаторите. Представено е и библиографското издание Сливенски владици издадено от библиотеката.

                                                                            268

Най-дългата рисунка. // С л и в е н  д н е с (Сливен), № 41, 3 юни 1994.

Изложба на  детски рисунки за 1 юни, организирана от УНБ"С. Доброплодни".

                                                                            269

Найденова, Сирма. Творби с автографи. / Сирма Найденова. // С л и в е н  д н е с (Сливен), № 84, 1 ноем. 1994.

Изложба на книги с автографи, на творци посещавали Сливен, е открита в УНБ "С. Доброплодни" - Сливен.

                                                                            270

От вчера вече работи ... // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 21, 18 март 1994, с. 1.

Съобщение за откриването на детския отдел на УНБ "С. Доброплодни". Открит от кмета на града Христин Петков.

                                                                            271

Парушев, Йордан. Свят интересен, красив и свободен. /Йордан Парушев. // С л и в е н  д н е с (Сливен), № 76, 4 окт. 1994.

За изложбата на Анжела и Елеонора Терзиеви във фоайето на УНБ "С. Доброплодни".

                                                                            272

Петков, Петко. Духовно средище за децата. / Петко Петков. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 25, 5 апр. 1994, с. 4.

За новооткрития детски отдел на библиотека "Сава Доброплодни. Спомоществователи: Държавно лесничейство Сливен, Декотекс - карпет, Фабрика Сините камъни, ФирмаСатирикон, Спектър ООД, Фрукто, Сердика, Динамо ЕООД, Божура, Агра, Балканбанк- Сливен, Тексимбанк- Сливен, ДСК - Сливен, Минералбанк - Сливен и др.

                                                                            273

Петров, Коста. Като феникс от пепелта... / Коста Петров.
// С л и в е н  д н е с  (Сливен), № 21, 18 март 1994.

За откриването на нов Детски отдел на библиотека "Сава Доброплодни". Посочени са библиотеките, издателствата и фирмите подпомогнали възстановяването на изгорелия през 1992г. отдел.

                                                                            274

Петрова, Росица. Библиографско издание за Сирак Скитник /Росица Петрова. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 2, 7 ян. 1994, с. 4.

Рец. за био-библиографията за Сирак Скитник издадена от УНБС.Доброплодни.

                                                                            275

Петрова, Росица. В библиотека "Сава Доброплодни" изложба на книги и рисунки. / Росица Петрова. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 41, 7 юни 1994.

Изложба "Старопечатни книги от фонда на УНБ "С. Доброплодни" и детски рисунки на тема "Любими герои от детски книги" са уредени по случай 24 май и Деня на библиотекаря. Наградени са и участниците в конкурса за рисунка Любими герои от детски книги.

                                                                            276

Първи библиографски справочник за Летописеца. // Ч е р н о м о р с к и  ф а р (Бургас), № 222, 19 окт. 1994.

Рец. за излезлия от печат библиографски справочник "Захари Стоянов", издание на УНБ "Сава Доброплодни" и Съюза на българските писатели автори Росица Петрова и Стефан Чирпанлиев.

                                                                            277

Росенова, Иванка. 31 тома на английски за УНБ"Сава Доброплодни". / Иванка Росенова. // С л и в е н  д н е с (Сливен), № 42, 7 юни 1994.

Дарение от Майкъл Брентън от Американския корпус на мира на учебници по икономика, маркетинг, бизнес-управление .

                                                                            278

Сградата на библиотека "Сава Доброплодни" остава изцяло общинска собственост. // С л и в е н  д н е с (Сливен), № 78, 11 окт. 1994.

Решение на Върховния съд.

                                                                            279

Седмица на Аржентина в Сливен. // С т а н д а р т  н ю з, № 585, 26 апр. 1994.

В УНБ"С. Доброплодни" е открита изложба на аржентински книги и пощенски марки.

                                                                            280

Сивева, Катя. Библиотека "Сава Доброплодни" предлага... /Катя Сивева. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 13, 15 февр. 1994, с. 2.

Списания и вестници на здравна тематика, които се получават в библиотеката.

                                                                            281

Фудулска, Снежана. Библиотеката в пазарни води [Сливенски проект за настолно-издателска система]. / Снежана Фудулска. // С л и в е н  д н е с (Сливен), № 90, 22 ноем. 1994.

Холандска фондация ще подпомогне УНБ "С. Доброплодни".

                                                                            282

Чирпанлиев, Стефан. Детски рисунки показва библиотека. /Стефан Чирпанлиев. // Ч е р н о м о р с к и  ф а р (Бургас), № 205, 29 септ. 1994.

Във фоайето на УНБ "Сава Доброплодни" - Сливен е открита изложба на млади таланти - Анжела и Елеонора Терзиеви.

                                                                            283

Шиваров, Димитър. Най-малките абонати ... /Димитър Шиваров. // С л и в е н  д н е с (Сливен), № 29, 19 апр. 1994, с. 1.

Сн. на читател от новоткрития детски отдел на УНБ "С. Доброплодни"

                                                                            284

1995

 Барелеф на Сава Доброплодни. // С е д м и ц а (Сливен), № 71, 18 - 24 май 1995.

Министърът на културата, проф. Георги Костов, откри барелеф на Сава Доброплодни на фасадата на УНБ "С. Доброплодни" на тържествата за честване на 40-годишния юбилей на библиотеката и 175г. от рождението на нейния патрон. Авт. на барелефа е скулпторът Николай Султанов.           

                                                                            285

В Сливен честват Сава Доброплодни. // К о н т и н е н т, № 117, 22 май 1995.

Съобщение за научна сесия, посветена на 175 години от рождението на С. Доброплодни, организирана от УНБ С.Доброплодни-Сливен.

                                                                            286

Начало на страницата

 

Васева, Лора. 125 години църковна самостоятелност. / Лора Васева. // С л и в е н   д н е с (Сливен), 17 март 1995, № 21, с. 8.

Юбилейна вечер, организирана от УНБС.Доброплодни, Истор. музей, Държавен архив и Художествена галерия - Сливен.

                                                                            287

Вечер за Сава Филаретов. // С л и в е н с к о   д е л о (Сливен), № 86, 3 ноем.. 1995.

Организирана от УНБ С.Доброплодни, по случай 170г. от рождението му. Представена е и издадената от библиотеката био - библиография.

                                                                            288

Възможност за изучаващите английски език. // С л и в е н с к о   д е л о (Сливен), № 94, 1 дек. 1995.

В УНБ "С. Доброплодни" е открит Център в помощ на изучаващите английски език, с помощта на Британския съвет, фондация "Отворено общество", "Корпуса на мира". Гости на откриването: Дейвид Стоукс -.директор на Британски съвет, Ан Уайзман - Британски съвет, Лили Руневска Британски съвет, Иван Богданов зам. министър на МК, Янко Янков - кмет на Община Сливен, Владимир Цонев председател на ОбС-Сливен и др.

                                                                            289

Дарение от 300 тома .... // Б ъ л г. а р м и я, № 13760, 13 юли 1995.

Съобщение за дарение за УНБ "С. Доброплодни" от Британския съвет.

                                                                            290       

Динев, Петър. Ново дарение от Британския съвет за библиотека "Сава Доброплодни". / Петър Динев. // С л и в е н   д н е с (Сливен), № 53, 14 юли 1995.

Дарение от 300 тома на англ. език, видео и аудио касети получи библиотека "С. Доброплодни".

                                                                            291

Иванов, Иван П. В памет на големия възрожденец. / Иван П. Иванов. // З е м.  з н а м е, № 94, 18 май 1995.

Честване 40 години УНБ "С. Доброплодни" и 175 г. от рождението на С. Доброплодни. Съобщава се за научната сесия, посветена на С.Доброплодни и откриване на барелеф на възрожденеца.

                                                                            292

 Каракашева, Радост. В света на приказното. / Радост Каракашева. // С л и в е н  д н е с (Сливен), № 30, 18 апр. 1995.

Детският отдел на УНБ "С. Доброплодни" организира среща с писателя Стефан Чирпанлиев.

                                                                            293

Конференция за Сава Доброплодни. // Д у м а, № 114, 17 май 1995.

Съобщение за научна конференция по случай 175- годишнината от рождението на Сава Доброплодни и 40 г. от създаването на УНБ "С. Доброплодни" - Сливен. Гост на конференцията Георги Константинов зам.министър на МК.

                                                                            294

Костов, Петър. Министърът на културата откри барелеф на Доброплодни. / Петър Костов. // С л и в е н  д н е с(Сливен), 37, 19 май 1995, с.8.

Министър Г.Костов, заедно с кмета на града Христин Петков, открива барелеф на фасадата на УНБ. Авт. на барелефа е сливенският скулптор Николай Султанов.

                                                                            295

Костов, Петър. Център в помощ на обучението по английски. / Петър Костов. // С л и в е н  д н е с (Сливен), № 92, 28 ноем. 1995, с.1.

В УНБ "Сава Доброплодни" ще бъде открит Център в помощ на обучението по английски език. Гост на откриването: Дейвид Стоукс директор на Британски съвет.

                                                                            296

Латева, Надежда. Принос към духовното наследство на Сава Доброплодни. / Надежда Латева. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 41, 30 май 1995.

За научната сесия, посветена на 175 години от рождението на Сава Доброплодни. Сесията е открита от Георги Константинов зам.министър на МК. Научен ръководител проф.д-р Вера Бойчева /СУ/. Подробна информация за участниците в конференцията и техните доклади.

                                                                            297

Латева, Надежда. Първите библиотекари. / Надежда Латева. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 42, 2 юли 1995, с. 4.

За първите библиотекари в Сливен - личности от културната история на града.

                                                                            298

На 31 октомври...// С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 84, 27 окт. 1995.

Организирана вечер за Сава Филаретов от УНБ С.Доброплодни, по случай 170г. от рождението му. Представена е и издадената от библиотеката био - библиография.

                                                                            299

Ново дарение от Британския съвет за библиотека Сава Доброплодни. // С л и в е н   д н е с (Сливен), 53, 14 юли 1995.

Дарението включва 300т. книги, касети и аудиокасети и е връчено от Ан Уайзман и Лили Руневска.

299 а.

 Петров, Коста. Годишнини на Доброплодни и библиотеката. / Коста Петров. // С л и в е н  д н е с (Сливен), № 15, 24 февр. 1995.

За организацията около честванията на 40 г. УНБ "С. Доброплодни" и 175 години от рождението на Сава Доброплодни. Предс. на Орг.комитет - Атанас Железчев зам.предс. на НС. Посочва се, че ще бъде изработен барелеф на С.Доброплодни.

                                                                            300

Петров, Коста. Дарения за библиотеката. / Коста Петров.
 // С л и в е н  д н е с (Сливен), № 38, 23 май 1995.

Принтер от общината връчи кмета на града Христин Петков, методическа литература и аудиокасети подари Ан Уайзман от Британския съвет в София.

                                                                            301


 

Начало на страницата

 

Петров, Коста. Министърът на културата откри барелеф на Доброплодни. / Коста Петров. // С л и в е н  д н е с (Сливен), № 37, 19 май 1995, с.8.

Проф.Георги Костов открива балереф на сградата на УНБС.Доброплодни при гостуването си на тържествата посветени на юбилея на библиотеката и на нейния патрон.

                                                                            302

Петров, Коста. УНБ "Сава Доброплодни" чества две просветни годишнини. / Коста Петров. // С л и в е н  д н е с (Сливен), № 37, 19 май 1995, с. 1; 8.

40 г. УНБ "С. Доброплодни" и 175 години от рождението на Сава Доброплодни".

                                                                            303

Петрова, Росица. Две годишнини бележат дълголетна плодотворна традиция. / Росица Петрова. // С л и в е н  д н е с (Сливен), № 36, 16 май 1995.

Разг. води: Коста Петров. 

40 години УНБ "С. Доброплодни" и 175 години от рождението на Сава Доброплодни. Накратко е представена историята на библиотеката и дейността й днес, реституционните проблеми, дарители на библиотеката. Съобщават се подробности за научната конференция, посветена на Сава Доброплодни. Неин научен ръководител е проф.д-р Вера Бойчева /СУ/, а участници учени от БАН, НБКМ, университетите в Пловдив, Шумен, В.Търново, Благоевград, Бургас. Сред официалните гости ще бъдат проф.Георги Костов - министър на културата, Г.Константинов - зам.министър на МК, Атанас Железчев - зам.предс. на НС, гости от Областната библиотека в гр.Тернопол /Украйна/ и др.

                                                                            304

Петрова, Росица. 40 години искри светлината на човешкия разум. / Росица Петрова. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 37, 16 май 1995.

Разг. води: Мария Николова. 

УНБ "Сава Доброплодни" в навечерието на 40-годишния си юбилей. За дейността на библиотеката, постижения, проблеми свързани с реституцията и възстановяването на изгорелия ДО. Поместена е програма на честването. Посочени са и специалните гости: проф.Георги Костов - министър на културата, Г.Константинов - зам.министър на МК, Атанас Железчев - зам.предс. на НС, гости от Областната библиотека в гр.Тернопол /Украйна/ и др.

                                                                            305

По случай .... // З е м. з н а м е, № 37, 22 февр. 1995.

Съобщение за 40-годишнината на УНБ "С. Доброплодни" и предстоящи чествания.

                                                                            306

Принтер за 400 долара  дари Сливенската община. // 24  ч а с а, № 139, 25 май 1995.

Съобщение за дарение на УНБ "С. Доброплодни" по случай юбилея.

                                                                            307

Райнова, Мария. Възрожденски дух и горещо сърце притежава Надя Латева. / Мария Райнова. // С л и в е н  д н е с (Сливен), № 38, 23 май 1995.

Н. Латева - дългогодишен библиотекар в УНБ "С. Доброплодни".

                                                                            308

Райнова, Мария. Загубих те завинаги: Стих. /Мария Райнова. //С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 79, 10 окт. 1995.

Стихотворението е посветено на Милка Нейковска - дългогодишен библиотекар в УНБС.Доброплодни.

                                                                            309

Райнова, Мария. На добър час, мои малки читатели.  /Мария Райнова. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 37, 16 май 1995.

История и дейност на Детски отдел при УНБ "С. Доброплодни".

                                                                            310

Райнова, Мери. "На самодивите в таласъмската къща - привет!": Основателките на УНБ "Сава Доброплодни". /Мери Райнова. // С л и в е н  д н е с (Сливен), № 58, 1 авг. 1995, с. 6.

Статията представя моменти от създаването на библиотеката и дава сведения за първите библиотекари Калина Косева, Въла Нейкова, Йорданка Чъпърова, Веселина Пантофчиева, Янка Колева.

                                                                            311

Райнова, Мария. Пет години в света на добротата. /Мария Райнова. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 21, 17 март 1995, с.4.

Спомен за Милка Нейковска, работила като библиотекар в отдел Изкуство на УНБ.

                                                                            312

Сивева, Деница.Тук съм - сега и утре, и винаги.../ Деница Сивева // С л и в е н с к о   д е л о(Сливен), 91, 21 ноем.1995г., с.4.

Вечер, посветена на 105г. от рождението на К.Константинов, е организирана от УНБС.Доброплодни и КДК.

                                                                            313                                          

Сливен ще чества Сава Доброплодни. // К о н т и н е н т, № 45, 22 февр. 1995.

Инициативен комитет за честване 40 г. от създаването  на УНБ"С. Доброплодни" и 175 г. от рождението на С. Доброплодни  с председател Атанас Железчев зам.предс. на НС. Съобщение.

                                                                            314

УНБ "Сава Доброплодни" празнува юбилей. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 38, 23 май 1995.

За тържествата посветени на 40- годишния юбилей на УНБ "С. Доброплодни". Представена е подробно програмата на тържествата: научна сесия за Сава Доброплодни с научен р-л проф. Вера Бойчева; концерт на Гинка Гичкова и Савка Шопова; тържествен концерт с участието на студенти от Държавна музикална академия; откриване на барелеф на Сава Доброплодни; фотоизложба.

                                                                            315

1996

За вас, зрелостници и кандидат-студенти!. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 40, 21 май 1996.

Анотирани списъци на най-новата литература в УНБ в помощ на подготовката им.

                                                                            316

 За вас, ученици. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 42, 28 май 1996.

УНБ "С. Доброплодни" представя препоръчителен списък за кандидатстващите.

                                                                            317

Иванова, Кина. УНБ"Сава Доброплодни" трупа читатели. /Кина Иванова. // С л и в е н  д н е с (Сливен), № 15, 23 февр. 1996.

Резултатите от дейността на библиотеката за 1995 година. За приетото на 31 ян.1996г. ПМС 19, уреждащо статута и дейността на УНБ.

                                                                            318

Конкурс. // С л и в е н с к и  н о в и н и  (Сливен), № 16, 13-20 май 1996, с. 23.

Обява от РБС.Доброплодни за литературен конкурс на тема: "Книгата" и конкурс за рисунка на тема: "Любими герои от детски книги" във връзка с Деня на славянската писменост и култура.

                                                                            319

Конкурси. // С л и в е н с к и  н о в и н и (Сливен), № 14, 29 апр.- 6 май 1996, с. 23.

Също и в: С л и в е н с к о  д е л о(Сливен), 33, 26 апр.1996.

Обява с условията за участие в литературния конкурс на тема Книгата и конкурса за рисунка на тема Любими герои от детски книги, организирани от РБ "С. Доброплодни" във връзка Деня на славянската писменост.

                                                                            320

 Костов, Петър. Семинар за преподаватели по английски. /Петър Костов. // С л и в е н  д н е с (Сливен), № 5, 19 ян. 1996.

Семинарът е проведен в УНБ "С. Доброплодни" от специалисти по езиково обучение към Британски съвет - София.Водещ лектор Алън Маклейнен /Великобритания/.

                                                                            321

Костов, Петър. Сливен установи връзка с Интернет. /Петър Костов. // С л и в е н  д н е с (Сливен), № 3, 12 ян. 1996.

По линия на Българо-норвежки проект Сливен Торндхейм регионалната библиотека стана безплатен потребител на Iteret .

                                                                            322

Латева, Надежда. За книгите с автографи. / Надежда Латева. // С л и в е н   д н е с (Сливен), № 63, 16 авг. 1996.

За богатата сбирка на УНБ "С. Доброплодни" Сливен, споменават се и интересни автографи на исторически личности..

                                                                            323

Латева, Надежда. За хрониките, конкурсите и времето. /Надежда Латева. // С л и в е н   д н е с (Сливен), № 96, 10 дек. 1996.

Премиера на книгата "Хроника на литературните конкурси и награди в България" на Ангел Грозданов, състояла се в РБ "Сава Доброплодни". Кн.е представена от нс Мария Гарева - директор на издателството на НБКМ.

                                                                            324

Негово Високо Преосвещенство Митрополит Йоаникий ... //С е д м и ц а (Сливен), № 110, 22-28 февр. 1996.

Съобщение за дарение направено на УНБ "С. Доброплодни" от Негово Високо преосвещенство 10 тома от последната му книга Послания, речи, слова.

                                                                            325

От общинско на министерско подчинение преминава УНБС.Доброплодни. // С л и в е н с к о   д е л о (Сливен), № 10, 6 февр. 1996.

По силата на ПМС 19/1996г.

                                                                            326

Премиера на книгата Хроника на литературните конкурси и наградиот Ангел Грозданов. //С е д м и ц а (Сливен), № 152, 18 дек.1996.

     Книгата е представена в РБСава Доброплодни от нс Мария Гарева - директор на издателството на НБКМ.

                                                                            327


 

Начало на страницата

 

Фудулска, Снежина. УНБ "С. Доброплодни": културно средище с национално значение. / Снежина Фудулска. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 52, 2 юли 1996, с. 1; 4.

С постановление № 19 на МС от ян. 1996 г. УНБ "С. Доброплодни" получава статут на регионална като й се дава възможност да упражнява методически и координационни функции за бившия Сливенски окръг. Новости в работата й с читатели. Подготвени за печат са библиогр.издания за Стефан Чирпанлиев, Димитър Добрович и Добри Чинтулов.

                                                                            328

Юбилейна вечер. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 91, 15 ноем. 1996.

Организирана от РБС.Доброплодни и КДК и посветена на 60г. от рождението на писателя Стефан Чирпанлиев. Представено е био-библиогр. издание за твореца подготвено от специалисти в библиотеката.

                                                                            329

1997

 В библиотека "С. Доброплодни" се състоя премиера на книгата "Фирми и манифактури в Сливенско - Котленския район през Възраждането". // С е д м и ц а (Сливен), № 176, 28 юни - 2 юли 1997.

Също и в: С л и в е н с к о  д е л о(Сливен), №30, 24 юни 1997.

Нова книга на историка от Сливен Иван Русев.

                                                                            330

Вечер, посветена на 175 години от рождението на Добри Чинтулов. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 53, 2 дек. 1997, с. 3.

Представена е и издадената от РБ "С. Доброплодни" био - библиография за Добри Чинтулов Гост: нс Мария Гарева /НБКМ/.

                                                                            331

Йовков и нашето време. // С л и в е н с к о   д е л о (Сливен), № 49, 4 ноем. 1997, с. 3.

РБ "С.Доброплодни" е съорганизатор на научна конференция, посветена на 60 г. от смъртта на Й. Йовков и 70 г. от първото издание на "Старопланински легенди".

                                                                            332

"Кралици на слънцето". // С л и в е н с к и  н о в и н и (Сливен), № 19, 16-22 юни 1997, с. 19.

Среща - разговор с младата сливенска поетеса Ивета Данаилова организирана от РБСава Доброплодни.

                                                                            333

Латева, Надежда. Теми и книги, които вълнуват читателите днес. / Надежда Латева. // С л и в е н  д н е с (Сливен), № 15, 25 февр. 1997, с. 6.

Библиотека "С. Доброплодни" и нейните читатели.

                                                                            334

Петрова, Росица. За децата, книгите, четенето ... и още нещо / Росица Петрова. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 23, 6 май 1997, с. 1; 4.

По повод провежданите в Регионална библиотека "С. Доброплодни" часове "Във вълшебния свят на приказката" с деца от всички сливенски училища.

                                                                            335

По случай празника на детето -1 юни. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), 27, 3 юни 1997, с.1.

Тържество в РБ С.Доброплодни и връчване на награди на участниците в лит.конкурс и конкурса за рисунка.

                                                                            336

Сливенски автори, публикували книги през 1996г., бяха представени...// С л и в е н с к о   д е л о (Сливен), 13, 25 февр.1997, с.1.

Обсъдена е книжната продукция на сливенските автори по инициатива на РБС.Доброплодни.

                                                                            337

1998

Български и чуждестранни експерти.... // З е м я, № 88, 8 май 1998, с. 3.

Съобщение за проведен национален семинар в Сливен на тема: "Програмите на Европейския съюз в областта на културата" с домакин РБ "С. Доброплодни". С участието на Мария Русинова зам.министър на МК, А.Гинина /МК/, български и чуждестранни експерти.

                                                                            338

В Сливен през миналата седмица.... // С е д м и ц а (Сливен), № 220, 14-20 май 1998, с. 2.

В Сливен е учредено сдружение с идеална цел - Асоциация на регионалните библиотеки. Председател на сдружението е Росица Петрова - директор на РБ "С. Доброплодни".

                                                                            339

Дарение. // С л и в е н  д н е с (Сливен), № 32, 11 авг. 1998.

199 грамофонни плочи са дарени на РБ "С. Доброплодни" от Роджър Тейлър, председател на Международната асоциация на музикалните библиотеки, архиви и документални центрове.

                                                                            340

Европейските проекти в областта на културата. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 18, 5 май 1998.

От 6 до 8 май Сливен е домакин на национален семинар, чийто организатори са РБ "С. Доброплодни", МК и фонд "13 века България".

                                                                            341

Изложба. // С л и в е н  д н е с (Сливен), № 8, 24 февр. 1998, с. 8.

Съобщение за състояла се в РБС.Доброплодни благотворителна изложба на мартеници. С набраните средства са закупени книги за Детския отдел.

                                                                            342

Кателиев, Кателей. Моралните измерения на европейските програми в културата. / Кателей Кателиев. // С л и в е н  д н е с (Сливен), № 19, 12 май 1998, с. 1.

Национален семинар на библиотеките, проведен в Сливен на 7 и 8 май т. г. по инициатива на РБС.Доброплодни и МК.

                                                                            343


 

Кателиев, Кателей. Сдружение на регионалните библиотеки. /Кателей Кателиев. // С л и в е н  д н е с (Сливен), № 19, 12 май 1998, с. 1.

За учредяването на сдружението. Председател е директорът на РБ "С. Доброплодни" г-жа Росица Петрова.

                                                                            344

Книга. // С л и в е н  д н е с (Сливен), № 12, 24 март 1998, с. 8.

Съобщение за обсъждане на книгата на Стефан Чирпанлиев "Интелигенци - о" организирано от РБС.Доброплодни.

                                                                            345

Книги. // С л и в е н  д н е с (Сливен), № 9, 5 март 1998, с. 8.

Съобщение за представяне на книги от сливенски автори, издадени през 1997г., организирано от РБС.Доброплодни.

                                                                            346

Костадинов, Кирил. Пътешествие в света на приказките. /Кирил Костадинов. // С л и в е н  д н е с (Сливен), № 20, 19 май 1998.

"Клуб на приказката за най-малките читатели" в Регионална библиотека "Сава Доброплодни .

                                                                            347

Латева, Надежда. Национален семинар за културната политика на ЕС в Сливен. / Надежда Латева. // С л и в е н с к и   н о в и н и (Сливен), № 16, 4-10 май 1998, с. 39.

Организиран от РБС.Доброплодни, Министерството на културата, Клуб "Отворено общество" - Сливен, Фонд "13 века България" на 7 и 8 май. Участват:Рада Шарланджиева съветник по културна политика към Съвета на Европа, Маргарита Каишева - представител на NMCR за България, Евгения Петкова - експерт в МК, Иржи Дусик международен експерт в Центъра за обществена работа в Пилзен, Кристофър Уордъл международен консултант от ИНТРАК /Великобритания/, Емилия Лисичкова/ПРООН/, Мария Русинова - зам.министър на МК и А.Гинина /МК/.

                                                                            348

Литературен конкурс.... // С е д м и ц а (Сливен), № 216, 16-22 апр. 1998, с. 8.

Литературен конкурс и конкурс за детска рисунка на тема Книгата обявени от РБС.Доброплодни.

                                                                            349

Михайлов, Михаил. Съвременни британски романисти и поети. /Михаил Михайлов // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), 10, 10 март 1998, с.4.

Изложба от книги на съвременни британски поети и романисти е организирана в ДТСт.Киров от Регионална библиотека Сава Доброплодни и Британски съвет-София. Пред посетителите се излъчва и видеофилм с интервюта на представените автори. На откриването присъстват Едуард Ричардс - ръководител на проекти за изучаване на англ.ез. и Лили Руневска ръководител на информационния отдел към Британски съвет.

                                                                            350

Освобождението и националното самосъзнание... // С л и в е н с к о  д е л о(Сливен), 8, 24 февр. 1998, с.1.

Вечер, посветена на Руско - турската освободителна война организирана от КДК и РБСава Доброплодни.

                                                                            351

Петрова, Росица. Във времето на Интернет читателският интерес се запазва, а при някои групи дори расте. / Росица Петрова. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 50, 15 дек. 1998, с. 2.

Инт.: П. Сивков. 

За дейността на РБ "С. Доброплодни" - читатели, посещения, набавени материали, абонамент. Съобщава се за реализирани библиогр.издания на библиотеката и подготвеното за печат издание Здравеопазването в Сливен от Възраждането до наши дни.

                                                                            352

Предстоят няколко интересни срещи. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), 11, 17 март 1998, с.1.

На 17 март в Читалня 1 на РБС.Доброплодни ще бъде представена книгата на Стефан Чирпанлиев Интелигенцио-о!.

                                                                            353

Регионална библиотека.... // С е д м и ц а (Сливен), № 232, 6-12 авг. 1998, с. 2.

Съобщение за дарение от 199 грамофонни плочи с класическа музика от Роджър Тейлър предс. на Международната асоциация на музикалните библиотеки, архиви и документални центрове във Великобритания..

                                                                            354

"Сейбър" дари 109 книги в Сливен. // С л и в е н  д н е с (Сливен), № 29, 21 юли 1998, с. 8.

Американската фондация направи дарение от медицинска, икономическа и техническа литература на РБС.Доброплодни.

                                                                            355

Сербезов, Виктор. Съдът отхвърли иска на собствениците /Виктор Сербезов. // С л и в е н  д н е с (Сливен), № 10, 10 март 1998, с. 2.

На 30 ян. Окръжният съд отхвърли претенциите на собствениците за връщане на сградата на регионалната библиотека "Сава Доброплодни". Цитират се мнения на Росица Петрова и Надежда Димова - адвокат за по - нататъшния развой на делото.

                                                                            356

Фондация "Мел инвест" е дарила 213 000лв.... // С е д м и ц а (Сливен), № 251, 17-23 дек. 1998, с. 5.

Съобщение за дарение /абонамент на РБ "С. Доброплодни"/.

                                                                            357

1999

Александров, Георги. "Започваме да издаваме и българската класика за деца". / Георги Александров. // С л и в е н с к и  н о в и н и (Сливен), № 21, 29 май-4 юни 1999, с. 3; 7.

Инт. води: Д. Добрев. 


 

Начало на страницата

 

Управителят на издателство "Егмонт - България" за продукцията на издателството и за Националния фестивал на детската книга - Сливен.

                                                                            358

Бармукова, Росица. В Регионална библиотека "Сава Доброплодни" - модерни информационни технологии. / Росица Бармукова. // С л и в е н  д н е с (Сливен), № 78, 15 окт. 1999, с. 6.

За първия етап от проекта на РБ Сава Доброплодни и Асоциацията на регионалните библиотеки "Обучение на библиотечните специалисти и потребители на работа с новите информационни технологии за електронно документиране /CD-ROM INTERNET/", финансиран от Евробългарския фонд за развитие на изкуствата и програма Phare. Проведени са два курса за обучение на библиотечни специалисти  и два за потребители.

                                                                            359

Бармукова, Росица. Добра оценка за регионалната библиотека. / Росица Бармукова. // С л и в е н  д н е с (Сливен), № 49, 2 юли 1999, с. 3.

Дадена при посещение на зам.министъра  на МК - М. Русинова, директора на Националния център на книгата Светлозар Жеков и директора на Международната ISBN агенция Хартмунт Валравенс. Г-жа Росица Петрова е избрана за член на Национален съвет на книгата към МК.

                                                                            360       

Бармукова, Росица. Законът за защита и развитие на културата - възможности за алтернативно финансиране. / Росица Бармукова. // С л и в е н  д н е с (Сливен), № 55, 23 юли 1999, с. 3.

Среща-разговор с директорите на културни институти и възможността за финансиране на културата в рамките на новоприетия закон. Цитрано е и мнение на г-жа Р.Петрова - директор на РБ С.Доброплодни.

                                                                            361

Бармукова, Росица. Национален празник на детската книга. /Росица Бармукова. // С л и в е н   д н е с (Сливен), № 38, 21 май 1999, с. 6.

За проявите включени в програмата на Фестивала: изложба Майстори на илюстрацията на детската книга, кръгла маса на тема: Детската книга издаване, разпространение, четене, представление Във вълшебния свят на приказките на Пушкин, премиера на кн.Сечи, сечи, месечинка, карнавално шествие, концерт. Основен организатор РБС.Доброплодни. Гост на фестивала: Мария Русинова - зам.министър на МК.

                                                                            362

Бармукова, Росица. Сборник за здравеопазването. /Росица Бармукова. // С л и в е н  д н е с (Сливен), № 42, 8 юни 1999, с. 6.

Рец. за библиографското издание на РБ "С. Доброплодни"  - "Здравеопазването в Сливен от Възраждането до наши дни".

                                                                            363

Дарение за 5 хиляди долара на сливенска библиотека. // С е д м и ц а (Сливен), № 298, 18-24 ноем. 1999, с. 8.

Книги на стойност 5 хил.долара получи РБС.Доброплодни  от консорциум "Хилядолетие", издателство "Евриман", благотворителни организации.

                                                                            364

Дарение от Илия Калов. // С л и в е н   д н е с (Сливен), № 92, 3 дек. 1999, с. 1.

245 книги от семейната библиотека на Калови, които са на англ., френски, немски и италиански езици получи РБ С.Доброплодни. Дарението съдържа и 46 периодични издания, които библиотеката не притежава.

                                                                            365

Дарение от 5000 долара за РБ "С. Доброплодни". // С л и в е н   д н е с (Сливен), № 87, 16 ноем. 1999, с. 8.

   250 книги на англ.ез. от най доброто в световната класика на стойност 5 хил.долара получи РБС.Доброплодни от консорциум "Хилядолетие", издателство "Евриман", Британски съвет и благотворителни организации.

                                                                            366

Детската книга празнува в Сливен. // З е м я, № 98, 26 май 1999.

Национален фестивал на детската книга се провежда за първи път в Сливен от 25 до 28 май т. г. по инициатива на РБ С.Доброплодни. Накратко за програмата на Фестивала.

                                                                            367

Детски илюстрации в "Сирак Скитник". // С л и в е н  д н е с (Сливен), № 39, 28 май 1999.

Изложба Майстори на илюстрацията - 220 творби от 22 художника  в рамките на Нац. фестивал на детската книга, организиран от РБ "С. Доброплодни" - Сливен.

                                                                            368

Значително дарение... // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 47, 23 ноем. 1999, с. 4.

250 заглавия от библиотека "Хилядолетие - Евриман" на стойност 5000 долара получи РБ "С. Доброплодни".

                                                                            369

Книгата на Антон Дончев Легенди за двете съкровища бе представена в РБС.Доброплодни// С е д м и ц а (Сливен), 257, 4-10 февр. 1999, с.2.

Присъстват проф.Андрей Пантев и лит.критик Иван Гранитски.

                                                                            370

Книги за 5000 долара. // С л и в е н с к и  н о в и н и (Сливен), №45, 18 25 ноем. 1999, с.2.

На 10.11.1999г. РБ С.Доброплодни е получила дарението Библиотека Хилядолетие Евриман, съдържащо 250 заглавия на анг.ез. от най-доброто в световната класика. Средствата за дарението са осигурени от консорциум Хилядолетие, издателство Евриман, Британски съвет и благотворителни организации.                                                                                 

Конкурси. // С л и в е н   д н е с (Сливен), № 18, 5 март 1999, с. 3.

Обява за лит.конкурс на тема Книгата и конкурс за рисунка на тема Любими герои от детски книги, във връзка с Първия национален фестивал на детската книга.

                                                                            371

Литературен конкурс "Книгата". // Р И К И канд.-гимн., № 26, 29 юни 1999, с. 10.

Информация за Първия национален фестивал на детската книга- Сливен, организиран от РБ "С. Доброплодни". Поместени са наградени творби от лит.конкурс Книгата.

                                                                            372

Михайлов, Михаил. Проект на Европейския фонд за развитие на културата ще подобри работата в библиотека "Сава Доброплодни". / Михаил Михайлов. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 46, 16 ноем. 1999, с. 2.

Проект за обучение на библиотечни специалисти и потребители за работа с новите информационни технологии в РБ "С. Доброплодни".

                                                                            373

Национален фестивал на детската книга. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 22, 1 юни 1999.

За проявите в дните на Първия Национален фестивал на детската книга, организиран от РБ "С. Доброплодни".

                                                                            374

Национален фестивал на детската книга. // С л и в е н с к и   н о в и н и (Сливен), № 8, 27 февр.-5 март 1999, с. 38.

Съобщение за предстоящо провеждане на I-я Национален фестивал на детската книга - Сливен, 99.            

                                                                            375

Национален фестивал на детската книга /25-28 май/. // С л и в е н с к и  н о в и н и (Сливен), № 20, 22-28 май 1999, с. 33.

Програмата на фестивала.

                                                                            376

Национално съвещание на библиотеките. // С л и в е н  д н е с (Сливен), № 16, 26 февр. 1999, с. 6.

В Сливен се провежда се съвещание на УС на Асоциацията на регионалните библиотеки в България, с председател Росица Петрова.

                                                                            377

Неделчева, Виолета. Фестивал на детската книга започва в Сливен. / Виолета Неделчева. // Д е м о к р а ц и я, № 132, 25 май 1999, с. 3.

За Първия Национален фестивал на детската книга /25-28 май/ организиран от РБС.Доброплодни.

                                                                            378

От 25 до 28 май в Сливен ще се проведе Национален фестивал на детската книга. // С л и в е н с к и  н о в и н и (Сливен), № 8, 25 февр.-5 март 1999, с. 38.

Съобщение за фестивала и регламент на лит.конкурс на темаКнигата и конкурса за рисунка на темаЛюбими герои от детски книги.

                                                                            379

Петрова, Росица. Липсва културна политика. / Росица Петрова. // С л и в е н  д н е с (Сливен), № 22, 19 март 1999, с. 1.

Разг. води: Р. Бармукова. 

За работата на РБ "С. Доброплодни", проблемите на регионалните библиотеки  породени от липса на адекватно законодателство и недостатъчно финансиране и целите на Асоциацията на регионалните библиотеки в България, чийто председател е г-жа Росица Петрова.

                                                                            380

Празник. //С л и в е н   д н е с (Сливен), 37, 18 май 1999, с.1.

Открита е изложба Майстори на илюстрацията в рамките на Националния фестивал на детската книга.

                                                                            381

Представители на Международната ISBN агенция Дейвид Кингам от Великобритания и Хартмут Валравенс от Германия посетиха библиотека Сава Доброплодни. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), 26, 29 юни 1999, с.2.

                                                                            382

Проект за статута на регионалните библиотеки. // С л и в е н   д н е с (Сливен), № 17, 2 март 1999, с. 6.

Съобщение за проведено заседание на УС на Асоциацията на рег. библиотеки, на което е приет проекта за статут.

                                                                            383

Начало на страницата

 

Първи фестивал на детската книга. // С л и в е н с к и   н о в и н и (Сливен), № 21, 29 май-4 юни 1999, с. 2; 5.

Подробно представени проявите на фестивала:изложба Майстори на илюстрацията, кръгла маса на тема:Детската книга издаване, разпространение, четене, премиера на кн. на Вл.Демирев Сечи, сечи, месечинке-издадена със средства на фестивала, карнавално шествие, концерти;.Гости на фестивала Мария Русинова зам.министър на МК, Антоанета Гинина - МК, Ева Жечева - депутат, Пеньо Семков - областен управител, Светозар Жеков  - директор на Националния център за книга.

                                                                            384

Регионална библиотека "Сава Добрoплодни" - Сливен организира конкурси за деца. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 12, 23 март 1999, с. 2.

За регламента на конкурсите, които се организират във връзка с Първия национален фестивал на детската книга.

                                                                            385

Регионално съвещание по проблемите на читалищните и училищните библиотеки в РБС.Доброплодни // С е д м и ц а (Сливен), № 294, 21-27 окт. 1999, с. 2.

Проведено съвместно с МОН и Асоциацията на регионалните библиотеки.

                                                                            386

Резултатите от проекта за обучение на библиотечни специалисти и потребители за работа с новите информационни технологии за електронно документиране бяха отчетени в РБСава Доброплодни. // С л и в е н с к о   д е л о (Сливен), 42, 19 окт.1999, с.2.

                                                                            387

Роми ще се обучават на компютър. // С л и в е н  д н е с (Сливен), № 89, 23 ноем. 1999, с. 8.

Стартира проект на РБ "С. Доброплодни" за обучение на представители на етническите групи за работа с новите информационни технологии, финансиран от американската фондация "Чарлс Стюарт Мот". Партньор по проекта е Фондация Жени за милосърдие Рома.

                                                                            388


 

Сливен ще е домакин на детски фестивал на книгата. // С л и в е н с к и  н о в и н и (Сливен), № 8, 27 февр.-5 март 1999, с. 42.

Първи национален фестивал на детската книга, организиран от РБ С.Доброплодни, ще се проведе в края на май в Сливен т. г. Посочени са основните прояви и участници.

                                                                            389

Сливенската библиотека в Интернет. //С л и в е н с к и  н о в и н и (Сливен), №41, 21 29 окт. 1999, с.6.

Достъпът е осигурен чрез програма Phare.

                                                                            390

Среща с писателя Антон Дончев. // С е д м и ц а (Сливен), № 258, 11-17 февр. 1999, с. 8.

С ъ щ о  и  в: С е д м и ц а, № 257, 4-10 февр. 1999. 

В РБ "С. Доброплодни" е представена  книгата с исторически разкази "Легенда за двете съкровища". На срещата присъстват проф.Андрей Пантев и Иван Гранитски - директор на ИКЗ.Стоянов.

                                                                            391

Стефанова, Таня. Поетесата Евгения Генова навърши кръгла годишнина. / Таня Стефанова. // С е д м и ц а (Сливен), № 293, 14-20 окт. 1999, с. 8.

РБ "С. Доброплодни" е един от организаторите на честване 60 г. от рождението й. Издадена е и био - библиография за авторката.

                                                                            392

ТЕЦ наводни библиотеката. // С л и в е н с к и   н о в и н и (Сливен), № 32, 21-27 авг. 1999.

При подмяна на тръбопровод е наводнено хранилище на РБ "С. Доброплодни".

                                                                            393

Фестивал на детската книга. // С л и в е н  д н е с (Сливен), № 14, 19 февр. 1999, с. 6.

     От 25 до 28 май в Сливен ще се проведе Нац. фестивал на детската книга, организиран от РБ "С. Доброплодни". Информация за участниците и по-важните прояви /кръгла маса, срещи с писатели/.

                                                                            394

Начало на страницата

 

Фестивал на детската книга. // С л и в е н с к и  н о в и н и  (Сливен), № 20, 22-28 май 1999, с. 42.

Съобщение за представяне на шест български издателства на Първия Национален фестивал на детската книга /Егмонт България, Хермес, Фют, Прозорец, Слънце и Пан/  и програма на фестивала. Гост на фестивала:Мария Русинова зам.министър на МК.

                                                                            395

Фестивал на детската книга в Сливен. // С е д м и ц а (Сливен), № 273, 27 май-2 юни 1999.

За Първия национален фестивал на детската книга. За дискусиите на кръглата маса и участието на г-жа М.Русинова зам.министър на МК в програмата на фестивала.

                                                                            396

Читатели. // С л и в е н   д н е с (Сливен), № 12, 12 февр. 1999, с. 1.

2200 новозаписали се читатели само за един месец.

                                                                            397

2000

Вторият национален фестивал на... // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 20, 16 май 2000, с. 2.

За проведения Национален фестивал на детската книга, с основен организатор РБС.Доброплодни.

                                                                            398

Вторият национален фестивал на детската книга. // С е д м и ц а (Сливен), № 322, 11-17 май 2000, с. 2.

Тържествата са посветени и на 45-год. юбилей на РБ "С. Доброплодни". Акцент се поставя върху 110г. от рождението на К.Константинов с организираната научна конференция с ръководител проф. Елка Константинова и художествено - документална изложба.

                                                                            399

Второ дарение на Калов. // С л и в е н  д н е с (Сливен), № 10, 8 февр. 2000, с. 8.

Книги на бълг., немски, френски и английски език - художествена литература, както и специализирана литература от областта на техниката и изкуството получи РБС.Доброплодни.

                                                                            400

"Интеграция на децата от ромски произход...". // С е д м и ц а (Сливен), № 320, 27 апр.-3 май 2000, с. 2.

За реализиран проект на РБ "С. Доброплодни" финансиран от фондация Чарлс Стюарт Мот/САЩ/ чрез клуб "Отворено общество" - Сливен.

                                                                            401

 Книги за българите в Цариброд. // С л и в е н   д н е с (Сливен), № 17, 3 март 2000, с. 8.

Даренията се приемат чрез РБ "С. Доброплодни". Акцията се организира от Агенцията за българите в чужбина.

                                                                            402

Министърът на културата в Сливен на 11 май. // С л и в е н с к о  д е л о(Сливен), 20, 16 май 2000, с.2.

Г-жа Емма Москова гостува на РБС.Доброплодни и II фестивал на детската книга.

                                                                            403

Много прояви за децата. // С л и в е н с к и   н о в и н и (Сливен), № 19, 12 - 18 май 2000, с. 6.

Прояви във Втория Национален фестивал на детската книга: срещи с авторите: Стефан Чирпанлиев, Петя Александрова, Николай Милчев,  представяне на издателства, концерти, представления, изложби..           

                                                                            404

Награди от Националния фестивал на детската книга. // С л и в е н  д н е с (Сливен), № 37, 16 май 2000, с. 8.

Посочва се, че на фестивала е присъствала Емма Москова -  министър на културата, а приветствие към участниците и гостите е изпратил президентът на републиката Петър Стоянов. Проявите са преминали под знака на честването на 110г. от рождението на К.Константинов. На децата са раздадени много награди.                                                                                                                                                            405

Национална награда Хр.Г.Данов получи Регионална библиотекаСава Доброплодни.// С л и в е н с к о  д е л о(Сливен), 26, 27 юни 2000, с.2.

Наградата е в раздел Представяне на българската книга и включва малка пластика, диплом и 2500лв.

                                                                            406

Номинации за Националната награда Христо Г. Данов, 2000. // К у л т у р а, № 24, 23 юни 2000, с. 3.

Поместени са 7 категории и съответните номинации. В категория "Представяне на българската книга" е номинирана РБ "С. Доброплодни" за организирания от нея Националния фестивал на детската книга.

                                                                            407

Петрова, Росица. Библиотека "С. Доброплодни" получи статут на регионален културен институт / Росица Петрова. // С л и в е н  д н е с (Сливен), № 2, 11 ян. 2000, с. 6.

Инт. води: Р. Бармукова. 

За новите задължения на библиотеката по новия статут. Работата по проекти през последната година: Проект за обучение на библиотечни специалисти и потребители за работа с новите информационни технологии, финансиран от Евро - български фонд за развитие на изкуствата /ADF/ и програма Phare BG 9606 и Проект за интегриране на етническите групи чрез културата и образованието, финансиран от фондация Чарлс Стюарт Мот /САЩ/, чрез клуб Отворено общество- Сливен. Дарения от последната година: от много издателства, частни лица, дарение от консорциум Хилядолетие, издателство Евриман и Британски съвет, съдържащо 250 книги от най-добрите постижения в световната класика. За фестивала на детската книга.  

                                                                            408

Петрова, Росица. В Регионална библиотека "Сава Доброплодни" нови информационни услуги. / Росица Петрова. // С л и в е н  д н е с (Сливен), № 51, 1-7 авг. 2000, с. 2.

Инт. на Р. Бармукова .

За националната награда Хр.Г.Данов, която библиотеката получaва през тази година за принос в българската книжовна култура, в раздел Популяризиране на българската книга. За новата инф.услуга достъп в реално време до базите данни на ЕВSCO publishing /EIFL Direkt/, за предстоящото гостуване в Столичната библиотека с художествено-документалната изложба за К.Константинов и представянето пред сливенската общественост на Фермана, издаден на Добри Желязков от султан Махмуд II за създаване на текстилна фабрика в града.

                                                                            409

Петрова, Росица. Традиционното отваря път на бъдещето. /Росица Петрова. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 14, 4 апр. 2000, с. 4.

Разг. води: Михаил Михайлов. 

45 години от създаването на РБ "С. Доброплодни".

                                                                            410

Петрова, Росица и др. Уникален ферман на Добри Желязков. / Росица Петрова и Незабравка Петрова. // С е д м и ц а (Сливен), № 344, 26 окт.-1 ноем. 2000, с. 4.

На тържество в РБ "С. Доброплодни" по повод 200 г. от рождението на Д. Желязков е представен оригиналният ферман, връчен му от Султан Махмуд II на 4 февруари 1836г., който сега се съхранява в НБКМ. Дава се подробна информация защо Д.Желязков получава този уникален документ.

                                                                            411

Постановление №153 от 28 юли 2000г. на Министерски съвет За преобразуване на културни институти в регионални библиотеки и музеи. // Д ъ р ж.  в е с т н и к, №65, 8 авг.2000, 9-10.

Библиотека Сава Доброплодни става регионален институт, осъществяващ дейността си на територията на Сливенска и Ямболска области.

                                                                            412

Празник на библиотеката и детската книга. // С л и в е н с к и  н о в и н и (Сливен), № 18, 5-18 май 2000, с. 4.

Национален фестивал на детската книга и 45 години РБ "С. Доброплодни"от 9 до 11 май .Гост на тържествата - г-жа Емма Москова - Министър на културата.

                                                                            413


 

Приобщават ромски деца към книгата. // С л и в е н  д н е с (Сливен), № 31, 21 апр. 2000, с. 8.

Работа на РБ "С. Доброплодни" по проект "Интеграция на деца от ромски произход чрез използване на нетрадиционни форми за създаване на интерес към книгата и четенето" финансиран от фондация Чарлс Стюарт Мот/САЩ/..

                                                                            414       

Регионална  библиотека "С. Доброплодни" ще чества 45 години. // С л и в е н  д н е с (Сливен), № 20, 14 март 2000, с. 8.

Съобщение за предстоящото честване. Организационният комитет по честването се ръководи от кмета на града - Асен Гагаузов, а тържествата ще преминат под патронажа на министъра на културата г-жа Емма Москова.

                                                                            415

Сливенецът Илия Калов дари .... // С е д м и ц а (Сливен), № 309, 10-16 февр. 2000, с. 8.

Дарение от книги за РБ "С. Доброплодни".

                                                                            416

Сливенската библиотека - с бухал. // С е д м и ц а (Сливен), № 328, 29 юни-5 юли 2000, с. 8.

Националната награда Хр. Г. Данов за принос в развитието на българската книжнина, в раздел представяне на българската книга получи РБС.Доброплодни. Наградата включва пластика, диплом и парична награда в размер на 2500лв.

                                                                            417

[Четиридесет и пет] 45 години РБ "Сава Доброплодни".
// С л и в е н   д н е с (Сливен), № 35, 9 май 2000, с. 8.

Поетични рецитали, концерти, конкурси, пиеси във II Национален фестивал на детската книга. Заключителен семинар по проекта Интегриране на деца от ромски произход чрез нетрадиционни форми за създаване на интерес към книгата и четенето. Художествено -документална изложба и научна конференция за Константин Константинов. Гост на тържествата - г-жа Емма Москова министър на културата.

                                                                            418


 

Начало на страницата

 

[Четиридесет и пет] 45 години РБ "Сава Доброплодни". //С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), 20, 16 май 2000, с.7.

                                                                            419

2001

"Бъдещето на читалищата предизвикателства и алтернативи". // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 29, 24 юли 2001, с. 2; 3.

Семинар с читалищата, организиран от Министерство на културата, РБ "С. Доброплодни" и общинските администрации в Сливен и Ямбол. Представен е проектът на ПРООН "Читалища".

                                                                            420

Вечер, посветена на.... // С л и в е н с к о   д е л о (Сливен), № 13, 3 апр. 2001, с. 7.

Организирана от РБС.Доброплодни на 27 март във връзка със  115 г. от смъртта на Добри Чинтулов.

                                                                            421

Вечер за д-р Петър Берон. // С л и в е н с к о   д е л о (Сливен), № 12, 27 март 2001, с. 7.

Организирана от РБС.Доброплодни и Медицинския колеж в града във връзка с 200 г. от рождението и 130 г. от смъртта на видния възрожденец.  Представено е и реализираното от Регионалната библиотека  ценно библиографско издание Д-р Петър Берон.

                                                                            422

Ден на Тюрингия. // С л и в е н с к о   д е л о (Сливен), № 39, 2 окт. 2001, с. 2.

Съобщение за посещение на сливенска делегация в Област Тюрингия, Германия в която участва и директорът на РБ "С. Доброплодни", г-жа Р.Петрова.

                                                                            423

Днес, 31 януари. // С е д м и ц а (Сливен), №405, 31 ян.-6 февр. 2002, с.12.

В РБС.Доброплодни се представя книжната продукция на сливенските автори за предходната година.

                                                                            424

Дни на детската книга. // С л и в е н с к и  н о в и н и (Сливен), № 19, 11-17 май 2001, с. 2.

За проявите на Третия национален фестивал на детската книга. Водещ на програмата на фестивала е актьорът Димитър Рачков.

                                                                            425

И в библиотеката недоволстват от общината. // С е д м и ц а (Сливен), № 361, 1-7 март 2001, с. 4.

Директорката на РБ "С. Доброплодни" е поредния шеф, който недоволства от субсидията, която отпуска общината.

                                                                            426

Изложба на Вадим Лазаркевич. // Ж а ж д а (Сливен), 2001, № 2, с. 32. : сн.

Изложбата от детски илюстрации на художника е в рамките на III Нац. фестивал на детската книга.

                                                                            427

Латева, Надежда. Къща на талъсъмите приютява библиотека. / Надежда Латева. // В е с т н и к ъ т (Сливен), № 20, 24-28 май 2001, с.5 .: със сн.

Статията проследява по-важни моменти от историята на РБ "Сава Доброплодни".

                                                                            428

Международен фестивал на детската книга. // С л и в е н  д н е с (Сливен), № 10, 13-19 март 2001, с. 2.

За Третия национален фестивал на детската книга /9 и 10 май/ и гостите от чужбина.Съобщава се, че фестивалът се организира под почетния патронаж на министъра на културата г-жа Емма Москова.

                                                                            429

 Минкова, Латинка. Децата показват любов към словото и творчеството. / Латинка Минкова. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 19, 15 май 2001, с. 2.

За проявите в програмата на Третия Национален фестивал на детската книга срещи с автори, представяне на издателства, концерти, кръгла маса на темаДетската книга в началото на третото хилядолетие издаване, разпространение, четене. Специално място се отделя на изложбата илюстрации на Вадим Лазаркевич, на театралните представления на театър Слон и Ателие 313, на отличените участници в литературния конкурс.

                                                                            430

Наградени участници в Националния литературен конкурс "Книгата на ХХI век". // Ж а ж д а (Сливен), 2001, № 2, с. 31.

Поместени са имената на наградените деца в III Национален фестивал на детската книга.

                                                                            431

 Национален литературен конкурс "Книгата на ХХI век". // С л и в е н  д н е с (Сливен), № 15, 18- 23 апр.2001, с.6.

Обявен от РБ С.Доброплодни.

                                                                            432

Ново дарение за библиотеката. // С е д м и ц а (Сливен), № 386, 5-12 септ. 2001, с. 4.

Дарение на 492 тома детска литература на английски език от посолството на САЩ, на стойност 3400 долара.

                                                                            433

Ново дарение за Регионална библиотека "Сава Доброплодни". // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 35, 4 септ. 2001, с. 2.

Дарение от 492т. детски книги  на англ.език от посолството на САЩ  в България.

                                                                            434

Общинарите най - сетне се сетиха за културата. // С е д м и ц а (Сливен) , 366, 5 11 апр. 2001.

Решение на ОбС - Сливен за предоставяне на допълнителни средства за няколко културни институти в града, между които и Регионалната библиотека.

                                                                            435

Осем предложения за наградата "Д. Чинтулов". //С е д м и ц а (Сливен), № 391, 11-17 окт. 2001, с. 11.

Поетесата Надя Неделина е предложена за наградата от СНБП, РБ "С. Доброплодни", ИК "Жажда", КДК и Демократичния съюз на жените.

                                                                            436

Пак искат сградата на библиотеката. // С е д м и ц а (Сливен), 377, 28 юни 4 юли 2001.

Наследниците на семейство Русчеви са предявили нов иск за сградата на библиотеката в Бургаския апелативен съд.

                                                                            437

Пасков, Иван. Библиотека "Сава Доброплодни" и на практика е вече регионален културен институт. / Иван Пасков. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 21, 29 май 2001, с. 4.

Функциите на РБ "С. Доброплодни " като регионален културен институт и нейното финансиране. Отпуснати са 15 000лв. от държавния бюджет за усъвършенстване на библиотечно-информационното обслужване и др.

                                                                            438                                                

Петрова, Росица. Сливен се превръща в център за децата творци. // С л и в е н с к и  н о в и н и (Сливен), №21, 24-31 май 2001, с. 5.

Разговора води: Николай Димитров.

За приключилия Трети Национален фестивал на детската книга - участвали автори:Николай Милчев, Иван Цанев, Евгения Генова, издателства -ФЮТ, Слово, Егмонт България, гости от българските общности в чужбина: Иван Николов /Сърбия/, Денко Рангелов/Сърбия/, кръгла маса по проблемите на детската книга със специалното участие на Мария Русинова - гл.секретар на МК и  Димитър Бърдарски от Националния център за книга към МК. За участието на Ани Бедер от Конгресния център за книга в Монреал /Канада/ в разискванията на кръглата маса и впечатленията й от Фестивала. За мултимедийния CD на Фестивала. Плановете за следващото издания на Фестивала.

                                                                            439

Петрова - Василева, Росица. Трети национален фестивал на детската книга. / Росица Петрова-Василева. // Ж а ж д а (Сливен), 2001, № 2, с. 29-30.: със сн.

За проявите в дните на фестивала; за срещите с автори; за кръглата маса по проблемите на детската книга; за изложбите. Гост на фестивала М.Русинова гл.секретар на МК.

                                                                            440

Поетесата Надя Неделина дари на родния си град рисунки на Илия Бешков. // С л и в е н с к о   д е л о (Сливен), 30, 31 юли 2001г., с.1.

Поетесата прави дарение и от лична сбирка книги с автографи на РБСава Доброплодни.

                                                                            441

Сливенската библиотека на конференция в Гера (Германия). // С е д м и ц а (Сливен), № 391, 11-17 окт. 2001, с. 9.

Г-жа Р. Петрова  - директор на РБ "Сава Доброплодни"  - Сливен участва в конференция на тема: "Мултикултурно интегриране на чужденци и ролята на европейските библиотеки". Конференцията е по проект, който е финансиран от Европейския съюз.

                                                                            442

Трети национален фестивал на детската книга - Сливен, 9 и 10 май 2001 г. : Програма. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 18, 8 май 2001, с. 7.

                                                                            443                                               

2002

Абрашев, Божидар. До участниците и организаторите на IV Национален фестивал на детската книга - Сливен: Приветствие. /Божидар Абрашев. // Ж а ж д а (Сливен), 2002, № 2, с.34.

                                                                            444

Бармукова, Росица. Библиотека "Сава Доброплодни" срещна първолаците с вълшебния свят на приказките /Росица Бармукова. // С л и в е н   д н е с (Сливен), №13, 3-9 апр.2002, с. 2.

За часовете "Във вълшебния свят на приказките ", които се провеждат в РБ "С. Доброплодни" за пета поредна година с първокласници от всички сливенски училища .

                                                                            445

В Регионална библиотека "Сава Доброплодни" - Сливен за пета година се състояха часовете "Във вълшебния свят на приказката". // С л и в е н с к о   д е л о (Сливен), № 12, 2 апр. 2002, с. 1; 2.

Целта е да се подпомогне образователния процес и да се представи информационното богатство на библиотеката.

                                                                            446


 

Грамота за пълно и точно отразяване на прояви включени в програмата на IV Национален фестивал на детската книга, получи в.Сливенско дело. // С л и в е н с к о   д е л о (Сливен), 18, 21 май 2002, с.7.

                                                                            447

Дарение на писателя Цончо Родев. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), №41, 26 ноем. 2002, с.  2.

164 диапозитива от личния си архив подари писателят на РБС.Доброплодни в знак на благодарност за неоценимата помощ оказана от колектива на библиотеката в работата му над трилогията за историята на Сливен през Възраждането - Тътени, Бурята и И стана ден.

                                                                            448

Днес, 31 януари. // С е д м и ц а (Сливен), №405, 31 ян.- 6 февр. 2002, с.12.

В РБС.Доброплодни се представя продукцията на сливенските автори за предходната година.

                                                                            449

Литературно четене .... // С л и в е н с к о   д е л о (Сливен), № 17, 14 май 2002, с. 2.

Литературно четене на български творци живеещи в чужбина, участници в Националния фестивал на детската книга. Участват Георги Барбаров /Молдова/, Дора Костова /Украйна/, Денко Рангелов /Сърбия/.Организатор е РБ "С. Доброплодни".

                                                                            450

Наградени участници в националния литературен конкурс на темаМоят любим литературен герой. // Ж а ж д а (Сливен), 2002, №2, 34 - 35.   

                                                                            451

Национален конкурс "Моят любим литературен герой". // С л и в е н с к и  н о в и н и (Сливен), № 11, 22 - 28 март 2002, с. 11.

Обява за провеждането на конкурса, както и условията за участие.

                                                                            452


 

Николов, Владислав. Фестивал на книгата за четвърти път в Сливен. / Владислав Николов. // С л и в е н с к и  н о в и н и (Сливен), № 18, 10 - 16 май 2002, с. 4.

За проявите на IV-я национален фестивал на детската книга - 9 и 10 май, организиран от РБ С.Доброплодни: срещи с авторите: Георги Константинов, Валери Петров, Людмил Станев, Сава Пеев, Виктор Самуилов, Георги Барбаров /Молдова/ и др.,представяне на сп.Другарче /Сърбия/ и в.Роден край /Украйна/, кръгла маса на тема: Детската книга - издаване, разпространение, четене с участието на Игор Чипев - директор на Националния център за книга към МК, Мария Гарева ДАБЧ, Валя Ангелова - Институт за усъвършенстване на учители Варна, доц.Добринка Стойкова - Колеж по библиотечно дело - София и др., изложба илюстрации на Александър Денков, концерти, представления. Специален гост на Фестивала е Душан Джурджев директор на Международния детски фестивал Змеjеве дечje игре/Нови Сад, Сърбия/.

                                                                            453

Николов,Владо. Коста Цонев финансира гостуването на творци на Фестивала на книгата. / Владо Николов. // С л и в е н с к и  н о в и н и (Сливен), № 19, 17-23 май 2002.

Средства за участието на творци от българските общности от чужбина.

                                                                            454

Нова книга. //С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), 37, 29 окт.2002, с.2.

Книгата Имена, които да помним портрети на 70 видни сливенци от Борис Симитчиев е издадена със съдействието на РБСава Доброплодни.

                                                                            455

Нови успехи на ученици творци. // С л и в е н с к и   н о в и н и (Сливен), № 20, 24-30 май 2002, с. 7.

Съобщение за резултатите от няколко конкурса, сред които и националният конкурс "Моят любим литературен герой", обявен от РБ "С. Доброплодни".

                                                                            456

Начало на страницата

 

Петрова, Весела. Представяне продукцията на сливенските автори в РБ "Сава Доброплодни". / Весела Петрова. // С е д м и ц а (Сливен), № 406, 7 - 13 февр. 2002, с. 12.

На 31 ян. 2002 г., за трети пореден път,  в РБ "С. Доброплодни" беше представена книжната продукция на сливенски автори за 2001 година. За първи път е връчена новоучредената ежегодна награда на библиотеката Дарител на годината на ИК Жажда.

                                                                            457

Петрова, Росица. Светът не започва от нас. /Росица Петрова. // Б р а т с т в о (Ниш,Сърбия и Черна гора), № 1901/2, 14 юни 2002, с. 7.

Инт.: В. Богоев. 

За цялостната организация на фестивала на детската книга, неговите идеи и цели. За сътрудничеството с фестивала Змеjеве дечjе игре в Нови Сад.

                                                                            458

Петрова, Росица. Честит 24 май - Ден първи на българската реч.: Поздравление. / Росица Петрова // С е д м и ц а (Сливен), № 420, 23-29 май 2002, с. 12.

                                                                            459

Петрова, Росица и др. С благодарност към талантливите деца на Сливен. / Росица Петрова и Цена Маркова. // С е д м и ц а (Сливен), № 420, 23-29 май 2002, с. 12.

За участниците в концерта - спектакъл на IV-я национален фестивал на детската книга - Сливен 2002 г. клуб Ритъм с ръководител Елена Пеева, ЦДГ Теменуга с ръководители Т.Вълчева и Й.Христова, вокална група Щурче, танцов ансамбъл при XI СОУ с р-л Е.Сярова и актьорите Христо Мутафчиев и Мария Сапунджиева.

                                                                            460

Петрова-Василева, Росица. IV Национален фестивал на детската книга - Сливен, 9-10 май 2002г. /Росица Петрова-Василева. // Ж а ж д а (Сливен), 2002, 2, 32-33.


 

Представят се съорганизаторите на фестивала и проявите включени в него: срещи с авторите Виктор Самуилов, Валери Петров, Георги Константинов, Георги Барбаров /Молдова/, Камен Васевски, Евгения Генова, Сава Пеев, Веско Петров, Маргарита Мутафова, Росица Тодорова, Генка Богданова, представяне на сп.Другарче /Сърбия/ и в.Роден край /Украйна/, литературни състезания, драматизации, изложбаАлександър Денков - илюстрации, отчитане на резултатите от лит.конкурс и конкурса за рисунка, концерти. Специално място е отделено на проведената кръгла маса на тема Детската книга - издаване, разпространение, четенес участието на Игор Чипев -директор на Националния център за книга към МК, Мария Гарева - ДАБЧ, доц.Добринка Стойкова-Колеж по библиотечно дело, Валя Ангелова - Институт за усъвършенстване на учители-Варна, Георги Константинов, педагози, библиотечни специалисти, автори. Специални гости: Румен Димитров - зам.министър на МК, Коста Цонев - зам.председател на комисията по култура към МК, Душан Джурджев директор на фестивала Змеjеве дечjе игре в Нови Сад.

                                                                            461

През миналата седмица в Сливен се проведе .... //С е д м и ц а (Сливен), № 419, 16-22 май 2002, с. 12.

Информация за проявите на IV-я национален фестивал на детската книга.Съобщава се, че гости на Фестивала са били Румен Димитров - зам.министър на МК, Игор Чипев - директор на Националния център за книга към МК и др. Водещ на програмата на фестивала е бил актьорът Христо Мутафчиев.

                                                                            462

  Рангелов, Денко. Чудесно културно събитие: Четвърти национален фестивал на детската книга / Денко Рангелов. // Д р у г а р ч е (Ниш,  Сърбия и Черна гора), 2002, № 627/628, с. 4.

За дните на фестивала организиран от регионалната библиотека в Сливен и представянето на списание "Другарче", което през 2002 г. отбелязва 40 г. юбилей. За наградените деца от българските общности в конкурса Моят любим литературен герой. За срещите на децата с Валери Петров, Георги Константинов, Георги Барбаров /Молдова/ и др.

                                                                            463

 Регионалната библиотека "Сава Доброплодни"... // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 4, 5 февр. 2002, с. 2.

Съобщение за организирано от библиотеката представяне на творчеството на сливенските автори за 2001 г.

                                                                            464

Спечелени са нови приятели. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 18, 21 май 2002, с. 1; 2.

Равносметка след IV-я фестивал на детската книга в Сливен. Установени са първите международни връзки с организаторите на фестивала Змеjеве дечjе игре - Нови Сад /Сърбия/; в конкурсите участват и деца от западните покрайнини на Сърбия; организацията на фестивала е много добра. На фестивала присъстват и много гости: Румен Димитров - зам.министър на Министерството на културата, Игор Чипев - директор на Националния център за книга към МК, Душан Джурджев - директор на международния фестивал в Нови Сад /Сърбия/, Денко Рангелов - гл.ред. на сп.Другарче /Сърбия/, авторите - Валери Петров, Георги Константинов, Георги Барбаров /Молдова/, Дора Костова /Украйна/ и др.

                                                                            465

Цончо Родев дари ценна сбирка. // С л и в е н с к и  н о в и н и (Сливен), № 48, 13-19 дек. 2002, с. 19.

Също и в: С е д м и ц а (Сливен), № 446, 28 ноем. - 4 дек.2002.

Дарението на писателя от 164 диапозитива с обекти от Сливен и Сливенския край е за РБ "С. Доброплодни".

                                                                            466

2003

Библиотеката спасена от реститутски претенции. // С л и в е н с к и  н о в и н и (Сливен), № 27, 11-17 юли 2003, с. 5.

Решение на Върховния касационен съд за запазване сградата на РБ "С. Доброплодни".

                                                                            467

Начало на страницата

 

В " Клуба  на дейците на културата"... // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 36, 16 окт. 2003, с. 2.

Съобщение за гостуването на Петя Александрова в РБ "С. Доброплодни" и обсъждане на книгата й "Смокиново момиче".

                                                                            468       

В Регионална библиотека "Сава Доброплодни". // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 43, 18 ноем. 2003, с. 2.

За проведено обучение (10-14 ноем.) по информационни технологии, организирано от програма "Читалища обучават читалища" на Проект "Читалища" и квалификационната програма на библиотеката.

                                                                            469            

Гарева, Мария. Книгата е център на всички изкуства. /Мария Гарева. // Р о д е н  к р а й (Одеса, Украйна), № 13, 29 март 2003, с. 4.

За замисъла, целите и успехите на Националния фестивал на детската книга, участието на Държавната агенция за българите в чужбина в него и ролята на директора на библиотеката - г-жа Росица Петрова за неговото разширяване и утвърждаване.

                                                                            470

Димитрова, Божана. Сливен даде достоен пример как да бъде отбелязана една светла българска памет/ Божана Димитрова // С л и в е н с к и  н о в и н и (Сливен), № 41, 17-24 окт.2003.

Интервю.

На въпрос за участието на жените в обществения живот, тя цитира няколко имена на изявени жени от Сливен, между които и Р.Петрова - директор на РБ С.Доброплодни, заради организирания и вдъхновявания от нея Национален фестивал на детската книга.

                                                                            471

Конкурс за детска рисунка "Европейският съюз през детските очи". // С л и в е н  д н е с  и  у т р е (Сливен), № 30, 15 окт. 2003, с. 5.

Също и в: С л и в е н с к и  н о в и н и (Сливен), № 39, 10-16 окт. 2003, с. 6.

Обява за конкурс на РБ "Сава Доброплодни", който е част международен проект, финансиран от ЕС.

                                                                            472

Конкурс за детска рисунка "Европейският съюз през детските очи". // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 35, 14 окт. 2003, с. 2.

Конкурсът е част от международен проект, финансиран от Европейския съюз, в който участват Градската библиотека на Печ (Унгария), библиотеката  на град Дунайска стреда (Словакия) и РБ "С. Доброплодни".

                                                                            473

Конкурси. // С л и в е н с к и  н о в и н и (Сливен), № 3, 24-30 ян. 2003, с. 15.

Обява за лит.конкурс и конкурса за рисунка на тема Мечтите ми в книги претворени в рамките на V Нац. фестивал на детската книга.

                                                                            474

Костова, Дора. Празник на детското въображение. /Дора Костова. // Р о д е н  к р а й (Одеса,Украйна), № 13, 29 март 2003, с. 1; 4.: сн.

Отзив за гостуването на журналистката на IV-я Национален фестивал на детската книга Сливен, 2002 г.Представя срещата си с малките читатели. Дава много висока оценка за ролята на директора на библиотеката - г-жа Росица Петрова за организирането и провеждането на този празник.Много сн.

                                                                            475

Културен празник за малки и големи. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 16, 13 май 2003, с. 1; 3.

Всичко за проведения Пети Национален фестивал на детската книга в Сливен /8 и 9 май 2003г./. Гости, срещи, цел на проявите. Представени са авторите от българските общности в чужбина: Радко Стоянчов /Сърбия/, Денко Рангелов /Сърбия/, Таня Танасова /Молдова/, Златко Енев /Германия/ .

                                                                            476

Начало на страницата

 

Михайлов, Евгени. Бих желал да живея в по-спокойни години. / Евгени Михайлов. // С л и в е н с к о   д е л о (Сливен), № 18, 27 май 2003, с. 5.

Разг. води: Васил Петров. 

Е. Михайлов е носител на първа награда в конкурса за рисунка - трета възрастова група. ІV нац. фестивал на детската книга.

                                                                            477

Михайлов, Михаил. Книгите на сливенските поети и писатели през 2002 година. / Михаил Михайлов. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 8, 9, 10, 11, 12 и 13, 4, 11, 18 и 25 март; 1 и 8 апр. 2003, с. 5.

За представянето на книжната продукция на сливенските автори по инициатива на регионалната библиотека. Носител на наградата на библиотеката Дарител на годината - 2002г. е писателят Цончо Родев.

                                                                            478

На 8 декември... // С л и в е н с к о  д е л о(Сливен), 46, 9 дек. 2003, с.2.

В РБ Сава Доброплодни зам.председателят на Асоциацията на книгоиздателите Д.Димитров представи книги на издателство Тангра Тан Нак Ра.

                                                                            479

Награди за малките художници. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 48, 23 дек. 2003, с. 13.

За наградите от конкурса "Европейският съюз през детските очи" организиран във връзка с международния проект на същата тема, в който участник от България е РБ С.Доброплодни.

                                                                            480

Национален литературен конкурс и конкурс за рисунка по тема: "Мечтите ми - в книги претворени". // Р о д е н  к р а й (Одеса, Украйна), № 12, 22 март 2003, с. 8.

Обява с условията на конкурсите и информация за фестивала на детската книга.

                                                                            481

Национален фестивал на детската книга. // С т а н д а р т, № 3715, 9 май 2003.

Информация за предстоящия Пети Национален фестивал на детската книга, който организира РБ "С. Доброплодни".

                                                                            482

Нови ремонти по проект "Красива България". // С е д м и ц а (Сливен), № 495, 4-10 дек. 2003, с. 11.

За предстоящо обновяване на фасадата на голямата сграда на РБ "С. Доброплодни".

                                                                            483

Организаторите на V Национален фестивал на детската книга .... // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 2, 21 ян. 2003, с. 4.

Публикувана е обявата за литературен конкурс и конкурсът за рисунка на тема: "Мечтите ми в книги претворени".

                                                                            484

Пет години Национален фестивал на детската книга Сливен. // Л и к (Ямбол-Сливен), 3-4, май-юни 2003, 7-8.

Представяне на фестивала организатори, цели, прояви, дискусии. Хронологично са представени авторите, които са гостували на фестивала, както и темите на конкурсите и дискусиите на кръглата маса. Представени са авторите:Петя Александрова, Стефан Чирпанлиев, Румен Шомов, Николай Милчев, Иван Цанев, Валери Петров, Виктор Самуилов, Георги Константинов, Златко Енев /Германия/, Радко Стоянчов /Сърбия/, Таня Танасова /Молдова/, Александър Дънков /Сърбия/.

                                                                            485

Пети Национален фестивал на детската книга. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 15, 22 апр. 2003, с. 3.

Програмата на V Национален фестивал на детската книга, 2003 г.

                                                                                        486

Пети Национален фестивал на детската книга - Сливен, 8 и 9 май 2003 г. // С е д м и ц а (Сливен), № 466, 1-7 май 2003, с. 12.

Програмата на фестивала.

                                                                            487

Петрова, Росица. Библиотеките - мост към единна, просперираща и обединена Европа. / Росица Петрова. // С л и в е н с к о  д е л о (Сливен), № 37, 21 окт. 2003, с. 6.

Доклад на г-жа Р.Петрова директор на РБ С.Доброплодни на тема Ролята на библиотеките в ЕС, представен на конференция в гр.Печ, Унгария. За новите проекти на библиотеката: ЕС през детските очи /съвместен с библиотеките в гр.Печ,Унгария и Дунайска стреда, Словакия/ и проект за получаване на европейски компютърен паспорт Xpert и Xpert master. За изложбата от издания на ПРООН, която ще се открие на Димитровден.

                                                                            488

Петрова, Росица. "Дейността определя доверието на дарителите". / Росица Петрова. // Р о д е н  к р а й (Одеса, Украйна), № 14, 5 апр. 2003, с. 6. : сн.

Разг. води: Дора Костова. 

Интервю с директора на РБС.Доброплодни г-жа Росица Петрова за идеите, целите, организацията, наградите, спомоществователите, съорганизаторите на Националния фестивал на детската книга.

                                                                            489

Петрова, Росица. Пети Национален фестивал на детската книга. / Росица Петрова. // С л и в е н с к и  н о в и н и (Сливен), № 19, 16-22 май 2003, с. 15.

Фестивалът е под почетния патронаж на министъра на културата г-н Божидар Абрашев. Проведени са срещи с много автори, между които и Георги Константинов, Виктор Самуилов, Петя Александрова, Евгения Генова, Таня Танасова /Молдова/, Зла&