Начало

ПО - ЗНАЧИМИ ИЗДАНИЯ   НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА  "САВА ДОБРОПЛОДНИ"

 

БАКАЛОВ, Иван. Искри от огъня ти бяхме :  Сб. от метод. и библиогр. материали за  60-годишнината от Септемврийското въстание / Състав. и ред. Иван Бакалов. – Сливен : Окр. дирекция Библиотеки, 1983. – 70 с.

 

БАСОТО, Лоренцо.Уъркшоп по четене,Сливен, 7-8 май 2009г.:Ръководство / Състав. Лоренцо Басото, Ред. Росица Петрова – Василева. – Сливен: Жажда, 2009.- 32с., сцв.ил.

Изданието се реализира в рамките на XI НФДК

БОРИС Христов : Библиогр. справка. –Сливен : Окр. библ. Г. Кирков, 1987. – 5 с.

ВЛАСЕВА, Румяна. Как да ползваме библиотечните каталози : В помощ на читателите / Състав. Румяна Власева; Ред. Иван Бакалов. – Сливен : Окр. библ. Г. Кирков, 1984. – 15 с. (Загл. на кор. : Каталозите в Окръжна библиотека “Георги Кирков”).

 

ВЪЛЧЕВА, Снежана. Г. С. Раковски : Препоръч. библиогр. по случай 100 г. от смъртта му. 1867-1967 / (Състав. Снежана Вълчева ; С предг. от Никола Кондарев). -  (Сливен, 1967). - 30 с. с 1 портр. (Окр. библ. “Г. Кирков” – Сливен).

 

ВЪЛЧЕВА, Снежана. Д-р Ив. Селимински : Препоръч. библиогр. по случай 100 г. от смъртта му : 1867-1967 / (Израб. Снежана Вълчева). -  Сливен, 1967. - 14 с. (Окр. библ. “Г. Кирков” – Сливен. Справ.-библиогр. отд.).

 

ВЪРВИ, народе възродени : Сб. с метод. и библиогр. материали  /  Сливен : Унив. науч. библ. Г. Кирков, 1990.  - 99 с.

 

ГЕНОВА, Евгения : Сценарий за литературно-музикална вечер, посветена на Г. С. РАКОВСКИ. – Сливен, 1981. – 12 с. (Окр. дир. Библиотеки – Сливен)

 

ГРАБЕВА, Иванка и др. Светла диря в историята :  Препоръч. библиогр. [за Сливенския край] /  (Състав. Иванка Грабева, Йорданка Д. Иванова;  Ред. Кольо Комитов) : Ч. 1-2.  - Сливен, 1979. (ОСК, Окр. библ. “Г. Кирков” – Сливен).

            1.  - 107 с.

            2. - 108-206 с.

 

ГРАБЕВА, Иванка  и др. Захари Стоянов : Препоръч. библиогр. : Посвещава се на 100 г. от Освобождението на България и 1300 г. българска държава  / Състав. Иванка Грабева, Йорданка Иванова. - Сливен : Окр. библ. Г. Кирков, 1978. - 71 с.

 

Начало на страницата

 

ГРАБЕВА, Иванка Михайлова  и др.  [Сто и четиридесет] 140 години текстил в Сливен : [Препоръч. библиогр.] / Състав. Иванка Михайлова Грабева, Йорданка Димитрова Лазарова, Румяна Динева Власева. - Сливен : Окр. библ.  Георги Кирков, 1974. - 113 с. ; 20 см

 

ГРАБЕВА, Иванка М. Добри Чинтулов : 160 г. от рождението му  :  Препоръч. био-библиография. -  Сливен, 1982.  - 35 с. (Окр. библ. “Г. Кирков” – Сливен. Справ.-библиогр. и инф. отд.).

 

ГРАБЕВА, Иванка Михайлова. Септемврийското въстание в Сливенски окръг :  Библиогр. указател / Състав. Иванка Михайлова Грабева. – Сливен : Окр. библ. Г. Кирков, 1983.  - 85 с.

 

ДЕЛЕВА, Делка. Андрей  Гуляшки :  Био-библиогр. справка / (Състав. Делка Делева). -  Сливен, 1980.  - 14 с. (Окр. библ. “Г. Кирков” – Сливен, Справ.-библиогр. и информ.отд.).

 

ДЕЛЕВА, Делка. Белла Ахатовна Ахмадулина : Био-библиогр. справка / Състав. Делка Делева ; Ред. Иван Бакалов. – Сливен :Окр. библ. Г. Кирков, 1982. – 10 с.

 

ДЕЛЕВА, Делка и др. Георги Арнаудов : Био-библиогр. указател / Състав. Делка Делева, Ганка Чолакова, Йоана Димитрова. -  Сливен : Жажда, 1993. - 32 с.

 

ДЕЛЕВА, Делка и др. Дечко Узунов : Библиогр. справка / Състав. Делка Делева, Иван Бакалов; Ред. Иван Бакалов. – Сливен : ОП Ив. Грудев, 1983. – 19 с.

 

ДЕЛЕВА, Делка. Евтим Евтимов : Био-библиогр. справка  / (Състав. Делка Делева). -  Сливен, 1980.  - 10 с. (Окр. библ. “Г. Кирков” – Сливен. Справ.-библиогр. и информ. отд.).

 

ДЕЛЕВА, Делка. Ефрем Каранфилов : Кратка био-библиогр. справка / Делка Делева ; Ред. Иван Бакалов. -  Сливен : Окр. библ. Г. Кирков, 1982. – 9 с.

 

ДЕЛЕВА, Делка и др. Празнични срещи през седмицата на детската книга и изкуствата за деца (20-27 април) / Състав. Делка Делева, Мария Райнова. -  Сливен : Окр. библ. Г. Кирков, 1986. -  29 с. (ДП “Иван Грудев” – Сливен).

 

Начало на страницата

 

ДЕЛЕВА, Делка и др. Професионалното ориентиране – наш дълг :  Препоръч. библиогр. / Състав. Делка Делева, Радост Мундрова.  -  Сливен :  Окр. библ. Г. Кирков, 1985.  - 53 с.

 

ДЕМИРЕВ, Владимир. Сечи, сечи месечинка : 143 традиционни залъгалки, броилки, детски игри и играчки от Сливенско / Състав. Владимир Демирев ; Ред. Росица Петрова-Василева. – Сливен : Жажда, 1999. – 80 с. (РБ “С. Доброплодни”; Истор. музей).

 

ДИМИТРОВА, Йоана и др. Сирак Скитник : Био-библиогр. указател /  Състав. Йоана Димитрова, Ганка Чолакова, Росица Петрова. -  Сливен, Жажда, 1993. - 101 с.

 

ДИМИТЪР Добрович 1816-1905 :  Посв. се на 180 г. от рождението му. -  Сливен, 1996. - 47 с. с ил. (Худ. галерия – Сливен, СХУ “Димитър Добрович” – Сливен, Рег. библ. “С. Доброплодни” – Сливен).

 

ДИМОВСКА, Диана и др. Шеста въстаническа оперативна зона : Препоръч. библиогр. / (Състав. Диана Димовска, Зара Ангелова , Иванка Михайлова ;  Ред. Марин Беленозов).  - Ямбол, 1969.  - 88 с. (Окр. библ. – Ямбол, Окр. библ. – Бургас, Окр. библ. – Сливен).

 

ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА : Юб. лист. – Сливен : ИК Жажда, 1993. (ДА Сливен, УНБ Сава Доброплодни).

 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО в Сливен от Възраждането до наши  дни : Библиогр. / Състав. М. Тодорова и др. ; Под науч. ред. на М. Тодорова. - Сливен : Жажда, 1999. - 152 с.

 

ЗНАНИЯ за книгите и библиотеките : Сб. с материали за формиране на библ.-библиогр. култура сред учащите се.  – Сливен  : Окр. дир. Библиотеки, 1983. -  39 с.

 

ИВАНОВА, Йорданка. По страниците на списание “Родна реч” :  Препоръч. библиогр. в помощ на ученика /  Състав. Йорданка Иванова. -  Сливен :  Окр. библ. Г. Кирков, 1986.  - 51 с.

 

КОГА, къде е Нова година. Сценарии. – Сливен : Окр. дир. Библиотеки, 1984. – 23 с.

 

Начало на страницата

 

КОНСТАНТИН - Кирил философ : (Метод. и библиогр. материали). -  Сливен, 1981. -  19 л. (Окр. Дирекция Библиотеки – Сливен).

 

ЛАЗАРОВА, Йорданка. Никола Фурнаджиев : Био-библиогр. материали по случай 70 год. му / (Състав. Йорданка Лазарова). -  Сливен, 1973. -  22 с. (ОСИК, Окр. библ. “Г. Кирков”. Справ.-библиогр. и информ. отд.).

 

ЛАЗАРОВА, Йорданка. и др. 80 години Елисавета Багряна : Био-библиогр.  / (Състав. Йорданка Лазарова, Надежда Кръстева). -  Сливен, 1973. -  32 с. (ОСИК, Окр. библ. “Г. Кирков”. Справ.-библиогр. и информ. отд.).

 

ЛАТЕВА, Надежда. Женските образи в творчеството на Йовков :  (Метод.-библиогр. материали) / (Състав. Надежда Латева;  Ред. Анка Банова). -  Сливен, 1980.  - 25 с. (ОС на движ. на бълг. жени, Окр. дир. Библиотеки – Сливен).

 

ЛАТЕВА, Надежда. Най-хубавата песен за България : Рецитал / Състав. Надежда Латева. – Сливен, 1978. – 14 с. (Метод. отд. при Окр. библ. Г. Кирков – Сливен).

 

ЛАТЕВА, Надежда. Птиците умират в полет : Рецитал  / (Състав. Надежда Латева). - Сливен, 1974. - 17 л. (Окр. библ. “Г. Кирков” – Сливен).

 

ЛАУРЕАТИ на голямата награда за литература и изкуство “Д. Чинтулов”. – Сливен : ДП Ив. Грудев, 1983.- 84 с.

 

МЕТОДИЧЕСКИ бележки и сценарии за новогодишни тържества. – Сливен : Окр. дир. библиотеки, 1983. – 27 с.

 

МИХАЙЛОВА, Иванка. Борци от Сливенски окръг, загинали в антифашистката борба през периода 1923-1944 г. :  Биогр. и библиогр. материали  / (Състав. Иванка Михайлова, Надежда М. Латева, Мария Н. Дечева). -  Ямбол : Държ. печ., 1970.  - 188 с. (Окр. библ. “Г. Кирков”, Окр. истор. музей – Сливен).

 

Начало на страницата

 

МИХАЙЛОВА, Иванка. Георги Джагаров : Препоръч. библиогр. по случай 50-год. от рождението му /  (Състав. Иванка Михайлова, Йорданка Лазарова). -  Сливен, 1975. -  30 с. с 1 портр. и ил. (ОСИК, Окр. библ. “Г. Кирков” – Сливен).

 

 МИХАЙЛОВА, Иванка.  Георги Джагаров : Био-библиогр. указател / Състав. Иванка Михайлова. -

 Сливен  : Окр. библ. Г. Кирков , 1985. - 72 с. : 1 л. портр.

 

МИХАЙЛОВА, Иванка. Димитър Гундов : Препоръч. библиогр. /  (Състав. Иванка Михайлова, Йорданка Лазарова ;  ред. Стефан Георгиев).  - Сливен, 1976. -  11 с. (ОСИК, Окр. библ. Г. Кирков – Сливен).

 

 МИХАЙЛОВА, Иванка Елисавета Багряна  :  Био-библиогр. справка  / Състав. Иванка Михайлова; Ред. Иван Бакалов. - Сливен  : Окр. библ. Георги Кирков, 1983. - 44 с.

 

 МИХАЙЛОВА, Ив. и др. И ние сме дали нещо… : Библиогр. указател / Състав. Иванка Михайлова, Надежда Латева. – Сливен, ОК на БКП, 1969. – 41 с.

 

МИХАЙЛОВА, Иванка. 150 години от рождението на Панайот Хитов : Био-библиогр. справка. -  Сливен, 1980. -  21 с. (Окр. библ. Г. Кирков – Сливен. Справ.-библиогр. и информ. отдел).

  

МИХАЙЛОВА, Иванка.  Трудово възпитание : (Препоръч. библиогр.) / (Състав. Иванка Михайлова, Лиляна Георгиева ;  консултант Ст. Чолаков).  - (Сливен), 1978.  - 21 с. (ОК на БКП – Сливен, Дом за полит. просв., Окр. библ. Г. Кирков).

 

МЛАДЕНОВА, Мария . Дочо Леков : Био - библиогр. /  Мария Младенова. - Сливен : Жажда, 1999. - 120 с.

 

НАШИЯТ опит : Библиотекарите от Ямболски, Бургаски и Сливенски окръг разказват.  / (Ред. Марин Беленозов).  -  Ямбол, 1969.  - 56 с. (Окр. библ. – Ямбол, Окр. библ. – Бургас, Окр. библ. – Сливен).

 

Начало на страницата

 

НЕДКОВА, Пенка. Рокът, който не си отива : Препоръч. библиогр. указател / Състав. Пенка Недкова ; Ред. Иван Бакалов. – Сливен : Унив. науч. библ. Г. Кирков, 1988. – 15 с.

 

НЕДКОВА, Пенка. СПИН – паника и надежда / Израб. Пенка Недкова. – Сливен : Окр. библ. Г. Кирков, 1987. – 7 с.

  

НЕЙКОВА, Въла др. Апостолът на българския дух : сб. от мат. по случай 150-год. от рожд. на Васил Левски /  Състав. Въла Нейкова, Мария Райнова, Иван Бакалов. – Сливен :  Окр. дир. Библиотеки, Окр. библ. Г. Кирков, 1987. -  56 с.

 

НЕЙКОВА, Въла. Йордан Йовков. 1880-1965 : Препоръч. списък по случай  85 г. от рождението му / (Състав. Въла Нейкова). - (Сливен), 1965.  - 6 с. (Окр. библ. “Г. Кирков” – Сливен).

 

НЕЙКОВСКА, Милка и др. Дмитрий Шостакович ( 1906 – 1975) : Био-библиогр. справка / Състав. Милка Нейковска, Пенка Недкова ; Ред. Иван Бакалов. – Сливен : Окр. библ. Г. Кирков, 1987. – 19 с.

 

ПЕТРОВА, Росица и др. Захари Стоянов :  Библиогр. указател.110 г. от първото издание на “Записки по българските въстания” / Състав. Росица Петрова, Стефан Чирпанлиев. -  Сливен :  СБП, УНБ “С. Доброплодни”, 1994. - 108 с.

 

ПЕТРОВА,  Росица. Как да реша задачите? : Помагало за кандидат-студенти. Конкурсни задачи по математика за постъпване във ВУЗ 1986-1991 / Състав. Р. Петрова; Ред. П. Петков. – Сливен : Бумеранг-прес, 1992. – 100 с.

 

ПЕТРОВА, Росица. Национален фестивал на детската книга : 1999-2003: Children’s book national festival. / Състав. Росица Петрова; Прев. Петя Кънева. – Сливен : Агенция “Компас”, 2004. – 30 с.

 

ПЕТРОВА, Росица. Неофит Хилендарски – Бозвели : Био-библиогр. /  Състав. Росица Петрова. -  Сливен :  Унив. науч. библ. Г. Кирков, 1989.  - 48 с.

 

ПЕТРОВА, Росица. Петър Димитров-Рудар : Био-библиогр. : 80 години от рождението му / Състав. Росица Петрова ; Ред. Иван Бакалов, Делка Делева. – Сливен : Окр. библ. Г. Кирков, 1986. – 47 с.

 

Начало на страницата

 

ПЕТРОВА, Росица и др. Празнични срещи през седмицата на детската книга и изкуствата за деца 19-26 април / Състав. Росица Петрова , Иван Бакалов ; Ред. Иван Бакалов. – Сливен : Окр. библ. Г. Кирков, 1987. – 39 с.

 

ПЕТРОВА, Росица. Празнични срещи :  През седмицата на детската книга и изкуствата за деца  23-30 април : Био-библиогр. справка / Състав. Росица Петрова ; Ред. Иван Бакалов. – Сливен : Окр. библ. Г. Кирков, 1988. – 40 с.

 

ПЕТРОВА, Росица. Сава Доброплодни : Био-библиогр. / Състав. Росица Петрова ;  Под науч. ред на проф. д-р Вера Бойчева. -  Сливен : Жажда, 1991.  - 108 с.

 

ПЕТРОВА, Росица и др. Симеон Табаков :  Био-библиогр. справка / Състав. Росица Петрова, Ганка Чолакова. -  Сливен :  Жажда, 1991. - 9 с.

 

ПЕТРОВА, Росица. Софроний Врачански : Био-библиогр. / Състав. Росица Петрова. -  Сливен : Универ. науч. библ. Г. Кирков, 1989. -  64 с.

 

ПЕТРОВА, Росица. [Сто седемдесет и пет] 175 години от рождението на Сава Доброплодни : Юб. науч. сесия 17-18 май 1995 г., гр. Сливен :  Сб. с докл. / Състав. Росица Петрова ; Науч. ред. проф. д-р Вера Бойчева. -  Сливен : Мин. на културата, УНБ “С. Доброплодни”, 1995.  - 103 с.

 

ПЕТРОВА, Росица. Универсална научна библиотека “Сава Доброплодни”: Universal scientific library “Sava Dobroplodny” :  Юб. издание / Състав. Росица Петрова. -  Сливен : Финик, 1995.  - 16 с.

 

ПЕТРОВА-ВАСИЛЕВА, Росица. Бисери отронени: Любими детски стихове от любими български поетеси: Антология = Бисери расути: Наjдржи стихови за децу омильених бугарских песникиньа /Състав. Росица Петрова - Василева. - Сливен: Жажда, 2007. - 119с., с ил.

 

ПЕТРОВА-ВАСИЛЕВА, Росица. В царството на Пипи Дългото чорапче : Международна изложба плакати : Каталог /Състав. Росица Петрова – Василева, Худ. оформление Станимир Вачев -– Сливен: Жажда, 2009.- 16с., сцв.ил.

ПЕТРОВА-ВАСИЛЕВА, Росица. Детската книга на XXI в. и нейните читатели: Сб. доклади от кр.маса, Сливен – 8 май 2008г. /Състав. Росица Петрова - Василева. - Сливен: Жажда, 2008. - 136с.

ПЕТРОВА-ВАСИЛЕВА, Росица. Добри Чинтулов : Био-библиогр :  Посв. се на 175 г. от рождението му / Състав Росица Петрова-Василева, Ганка Чолакова, Катя Сивева, Йоана Димитрова. -  Сливен : Жажда, 1997. -  158 с.

 

 Начало на страницата

 

ПЕТРОВА-ВАСИЛЕВА, Росица  и др.  Д-р Петър Берон : Био-библиогр. / Състав. Росица Петрова - Василева, Ганка Чолакова, Катя Сивева ; Ред. Росица Петрова - Василева. - Сливен : Жажда, 2001. - 112 с.

 

ПЕТРОВА-ВАСИЛЕВА, Росица. Европейски измерения на българската детска литература: Сб. докл. от кр.маса, Сливен – 10 май 2007г. /Състав. Росица Петрова - Василева. - Сливен: Жажда, 2007. - 119с.

 

ПЕТРОВА-ВАСИЛЕВА, Росица. Йордан Радичков – мъдрецът от друга планета: Библиогр.справка /Състав. Росица Петрова - Василева. - Сливен: БИС, 2007. - 6с.

 

ПЕТРОВА-ВАСИЛЕВА, Росица. Комиксът за деца: Сб. доклади от кръгла маса, Сливен - 10-12 май 2010 /Състав. Росица Петрова - Василева.- Сливен: Жажда, 2010. - 166с.

 

ПЕТРОВА-ВАСИЛЕВА, Росица. Конкурс "Европа в приказка": Сб. наградени творби /Състав. Росица Петрова - Василева. - Сливен: Жажда, 2006. - 63с.

 

ПЕТРОВА-ВАСИЛЕВА, Росица. Национален конкурс "Пътешествие в света на приказните тайнства и вълшебства": Сб.наградени творби / Състав. Росица Петрова - Василева. - Сливен: Жажда, 2007. – 67с., с цв.ил.

 

ПЕТРОВА-ВАСИЛЕВА, Росица: Национален литературен конкурс „Ако имах вълшебна пръчица щях…”: Сб. наградени творби /Състав. Росица Петрова – Василева. – Сливен: Жажда, 2009. -108с., с цв.ил.

 

ПЕТРОВА-ВАСИЛЕВА, Росица: Национален литературен конкурс „Един ден в страната на чудесата”: Сб. наградени творби /Състав. Росица Петрова – Василева. – Сливен: Жажда, 2010. -87 с., с цв.ил.

ПЕТРОВА-ВАСИЛЕВА, Росица. Национален литературен конкурс "Историята на една омагьосана книга": Сб. наградени творби /Състав. Росица Петрова - Василева. - Сливен: Жажда, 2008. – 86с., с цв.ил.

ПЕТРОВА-ВАСИЛЕВА, Росица. Национален литературен конкурс „Книгата е мой приятел – пътна карта за мечтател": Сб. наградени творби /Състав. Росица Петрова - Василева. - Сливен: Жажда, 2006. - 63с.

 

ПЕТРОВА-ВАСИЛЕВА, Росица. Отговорността да бъдеш  човек : Сб. докл от науч. конф., посв. на 110 г. от рождението на К. Константинов / Състав. Росица Петрова-Василева. – Сливен : ИК Светлина, 2000. – 216 с.

 

ПЕТРОВА-ВАСИЛЕВА, Росица. Регионална библиотека „Сава Доброплодни” – Сливен : Sava Dobroplodni” Regional library – Sliven : Юбилейно издание /Състав. Росица Петрова - Василева. - Сливен: БИС Р, 2008. - 18с., с цв.ил.

 Начало на страницата 

ПЕТРОВА-ВАСИЛЕВА, Росица и др. Стефан Чирпанлиев: Био-библиогр. : Посв. се на 60 г. от рождението му /  Състав Росица Петрова-Василева, Ганка Чолакова, Катя Сивева и Йоана Димитрова. -  Сливен :  Жажда, 1996. -  159 с.

 

ПЕТРОВА-ВАСИЛЕВА, Росица. Съвременният детски роман - образци, тенденции, предизвикателства: Сб.доклади от кръгла маса, Сливен - 8 май 2006г. / Състав. Росица Петрова - Василева. - Сливен: Жажда, 2006. - 127с.

ПЕТРОВА-ВАСИЛЕВА, Росица. Тематични и жанрови промени в литературата за деца в началото на  XXI в. –  поглед в балканските литератури: Сб. доклади от кр.маса, Сливен - 8 май 2009г. /Състав. Росица Петрова – Василева. – Сливен: Жажда, 2009. -160с.

ПЕТРОВА-ВАСИЛЕВА, Росица и др. Петър Димитров - Рудар : Библиография / Състав. Росица Петрова - Василева, Галя Чолакова; Ред. Росица Петрова - Василева. - 2.прераб. и доп.изд. - Сливен: Жажда, 2006. - 101с.

 

 

ПРАЗНИЧНИ срещи 17-21 април : Седмица на детската книга и изкуствата за деца Сливен’ 83 : [Препоръч. библиогр.]. – Сливен, 1983. – 12 с. (Окр. орг. к-т ; Окр. библ. ; Окр. пион. дом).

 

ПРАЗНИЧНИ срещи  15-21 април : Седмица на детската книга и изкуствата за деца Сливен’ 84. – Сливен , 1984. – 24 с.

 

 ПРОСЛАВА на хайдутството : Кратка библиография.  - Сливен, 1968.  - 7 с. (Окр. библ. “. Кирков” – Сливен, 1968.  - 7 с. (Окр. библ. “Г. Кирков” – Сливен, Окр. нар. музей).

 

СЛИВЕНСКИ ВЛАДИЦИ : Библиогр. указател / Състав.: Ганка Чолакова, Катя Сивева, Йоана Димитрова и Росица Петрова. -  Сливен : УНБ “С. Доброплодни”, 1994. -  80 с.

 

СЛИВЕНСКОТО здравеопазване - минало, настояще и бъдеще: Юбил. науч. конф. : Сб. доклади и съобщения : Ч.1-2 / Състав. Росица Петрова, Мариана Недева, Виделина Тютюнджиева. – Сливен: Жажда, 1999 -                                                  

Ч.1. - 140 с.    

Ч.2. - 67 с.    

 

[СТО] 100 – годишнината от Съединението : Метод. указ. – Сливен, 1985. – 3 с. (Окр. дир. Библиотеки – Сливен).

 

СЪСТОЯНИЕ и дейност на библиотеките в Сливенски окръг през 1978 година : (Статистически данни). - Сливен, 1979.  - 13 с. (Окр. библ. - Метод. отд.).

 

СЪСТОЯНИЕ и дейност на библиотеките в Сливенски окръг през 1979 година : (Статистически данни). - Сливен, 1980. - 13 с. (Окр. дир. Библиотеки – Сливен).

 

СЪСТОЯНИЕ и дейност на библиотеките в Сливенски окръг през 1980 година : Статист. данни. – Сливен : Окр. дир. Библиотеки, 1981. – 13 с.

 

СЪСТОЯНИЕ и дейност на библиотеките в Сливенски окръг през 1982 година : Статист. данни. – Сливен : Окр. дир. Библиотеки, 1983. – 13 с.

 

Начало на страницата

 

СЪСТОЯНИЕ и дейност на библиотеките в Сливенски окръг през 1983 година : Статист. данни. – Сливен : Окр. дир. Библиотеки, 1984. – 22 с.

 

СЪСТОЯНИЕ и дейност на библиотеките в Сливенски окръг през 1986 година : Статист. данни. – Сливен : Окр. дир. библиотеки, 1987. – 23 с.

 

СЪСТОЯНИЕ и дейност на библиотеките в Сливенски окръг през 1987 година : Статист. данни. – Сливен : Окр. дир. Библиотеки, [1988]. – 22 с.

 

 СЪСТОЯНИЕ и дейност на библиотеките в Сливенския регион през 1988 година : Статист. данни. – Сливен : Дир. Библиотеки, [1989]. – 29 с.

 

СЪСТОЯНИЕ и дейност на библиотеките в Сливенски регион  през 1989 година : Статист. данни. – Сливен : Унив. науч. библ. Г. Кирков, 1990. – 30 с.

 

СЪСТОЯНИЕ и дейност на библиотеките в Сливенски регион  през 1992 година : Статист. данни. / Състав. Н.Латева. – Сливен : УНБ "С.Доброплодни", 1993. – 18 с.

 

СЪСТОЯНИЕ и дейност на библиотеките в Сливенски регион  през 1993 година : Статист. данни. / Състав. Д.Гиндева. – Сливен : ИК "Обнова", 1994. – 38 с.

 

СЪСТОЯНИЕ, проблеми и песпективи на библиотечното обслужване в Сливенски окръг : Доклад за пленум. -  Сливен : ОСК ; Окр. дир. Библиотеки , [1980]. – 27 с.

 

ЧЕСТИТА Нова година : Примерни сценарии. – Сливен : Окр. дир. Библиотеки, 1985. – 20 с.

 

ЧОЛАКОВА, Ганка  и др. Евгения Генова : Био-библиогр. / Състав. Ганка Чолакова, Катя Сивева, Иванка Михайлова. - Сливен : Регионална библ. Сава Доброплодни, 1999. - 47 с. : с портр.

 

ЧОЛАКОВА, Ганка и др. Константин Константинов: Био-библиогр. : Посв. се на 110 г. от рождението му. / Състав. Ганка Чолакова, Катя Сивева; Ред. Росица Петрова-Василева. – Сливен : Жажда, 2000. - 80 с.

 

ЧОЛАКОВА, Ганка. Никола Шишеджиев :  Био-библиогр. /  Състав. Ганка Чолакова. -  Сливен :  Жажда, 1993. - 12 с.

 

ЧОЛАКОВА, Ганка и др. Сава Филаретов : Био-библиогр. : Посв. се на 170 г. от рожд. му / Състав. Ганка Чолакова, Катя Сивева, Йоана Димитрова. -  Сливен :  Жажда, 1995. - 43 с.

 

ЧОЛАКОВА, Ганка и др.Седемдесет години Клуб на дейците на културата : Библиогр. / Ганка Чолакова, Катя Сивева, Йоана Димитрова. – Сливен : Жажда, 1997. – 48 с.

 

 НОВИ ИЗДАНИЯ НА РБ “САВА ДОБРОПЛОДНИ”

Начало на страницата