Начало

                                                    НОВИ ИЗДАНИЯ НА РБ “САВА ДОБРОПЛОДНИ”

ИЗДАНИЯ 2023

ПЕТРОВА-ВАСИЛЕВА, Росица. Феноменът Национален фестивал на детската книга – уникално креативно пространство за деца и творци: Сб.доклади от кръгла маса, 10 - 12 май 2023г., гр.Сливен - The phenomenon of the National Children's Book Festival - a unique creative space for children and artists: Collection of reports of the round table, 10-12 may 2023, Sliven /Състав. и предг. Росица Петрова – Василева, прев. Петя Кънева, худ. на корицата Борис Стоилов. – Сливен: РБ ”Сава Доброплодни” (Диагалпринт, Ямбол), 2023. - 292 с.. ISBN 978-619-7239-40-9

Въпреки скептиците, които предричаха кратък живот на Националния фестивал на детската книга, тази година бе отбелязан неговия 25-годишен юбилей. Значима годишнина за един уникален форум посветен изцяло на детската книга - на проблемите свързани с нейното издаване, Днес Националният фестивал на детската книга е уникално събитие в културния живот на България и все повече получава характер на международна културна мисия като дава пример за хомогенизиране на посланията на литературата за децата и юношите в съвременния свят.

Наред с многобройните прояви, важен момент в програмата юбилейното 25-то издание на фестивала е провеждането на кръгла маса на тема: „Феноменът Национален фестивал на детската книга - уникално креативно пространство за деца и творци.“ /Двадесет и пет години Национален фестивал на детската книга/. Целта на форума е в докладите на участниците да се даде една своеобразна оценка, от дистанцията на времето, на феномена Национален фестивал на детската книга, на неговите визия, цели, задачи и творческата им реализация, на неговите постижения.

В 20 доклади и съобщения, включени в настоящия сборник, част от участниците представят от своя гледна точка значението на научните форуми провеждани в рамките на фестивала за фокусиране на вниманието към актуалните проблеми на съвременната литература за деца, при това от различните й аспекти, и трасирането на новите посоки за нейното развитие. Открояват се положителните тенденции в последните 25 години в книгоиздаването за деца и в детското четене и как фестивалът е стимулирал в определена степен тези промени. Анализира се необходимостта и важността на фестивала за всички участници в процеса на създаване и разпространение на детската книга, неговата визия и мисия, основните му проявления и постижения. Националният фестивал на детската книга се определя като място за обмен на опит, идеи, мнения, място за създаване на трайни контакти и пространство на трансгранично сътрудничество, а също и като място за срещи на медиаторите на четенето и децата. Представят се важността и значението на фестивала за различните участници в процеса на създаване и разпространение на детската книга, като се акцентира и на ролята на библиотеката като инициатор и организатор на това уникално събитие. Според писателите - значението на фестивала е в това да ги ориентира в новоиздадената литература, в интереса към ново съдържание и нови жанрови форми, да им дава подтик за творчество, да обогатява личните им познанства и в резултат на това да създават нови книги, а чрез срещите си с децата да се ориентират в техните бързо променящи се читателски вкусове. За издателите фестивалът е форум, на който се дискутират и се очертават новите тенденции в издателските политики и място за среща с най-добрите български детски автори и илюстратори. Специално място е отделено и на грижата на фестивала за българските автори от живеещи в чужбина, за популяризиране на тяхното творчество като част от българската култура, независимо че е създавана извън националните граници. Националната награда „К. Константинов”, връчвана вече двадесет години в рамките на фестивала, се определя като една от най-престижните литературни награди и стимул за развитие на писането и публикуването за деца и развитието на детската илюстрация в България. В част от докладите се обръща специално внимание на прилаганите във фестивалните прояви нови модерни форми и изразни средства за представяне на детската литература. Анализира се ролята на фестивала като място за обмен на идеи и на творчески и издателски проекти, както и създаването на качествен културен продукт /печатни издания - сборници с литературни творби, сборници с доклади, двуезични антологии, ръководства и помагала за анимирани четения, каталози; художествени изложби; изложби на детски рисунки и на театрални кукли на литературни герои изработени от деца; изложби на студенти илюстратори; детски спектакли и др./ получили широко разпространение и представени на различни форуми в страната и чужбина. Много от авторите подчертават, че със своето разнообразие и богатство на идеи и инициативи фестивалът насърчава и развива креативността на децата, вдъхновява ги за творчество и отдавна се е превърнал в люпилня и първа сцена за изява на млади творци. Отчита се и международното значение на фестивала, постигнатите реални резултати и сътрудничество. Предлагат се нови идеи и перспективи за развитието му.

Положителните оценки за Националния фестивал на детската книга за всички негови проявления, постигнатите резултати дават увереност на организаторите да продължат да го организират със същата енергия и ентусиазъм и през следващите години.

Изданието е реализирано с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

ПЕТРОВА-ВАСИЛЕВА, Росица. От другата страна на вълшебното огледало: Сб. наградени творби от Национален литературен конкурс /Състав. и предг. Росица Петрова - Василева, худ. на корицата Борис Стоилов.- Сливен: РБ”Сава Доброплодни” (Диагалпринт, Ямбол), 2023. – 94с., с цв.ил. ISBN 978-619-7239-41-6

За двадесета поредна година организаторите на Националния фестивал на детската книга - Сливен издават в сборник наградените творби на участниците в ежегодния Национален литературен конкурс, който традиционно се провежда в навечерието на фестивала.

В Националния литературен конкурс „От другата страна на вълшебното огледало”, организиран в рамките на XXV Национален фестивал на детската книга - Сливен, 2023г. взеха участие над 840 млади автори от цялата страна и от българските общности в чужбина, представени с една или две творби - великолепни стихове, разкази или приказки. 

Темата на конкурса сполучливо съчетава три детски страсти: първата, е страстта към приключения и откривателство и влечението към необичайни места, хора, преживявания; на второ място, но не и по важност, е страстта по старата и винаги нова магия на вълшебствата, без която е трудно да попаднеш от другата страна на вълшебното огледало. И на трето място - сладката омая на историите, в които всеки от нас става участник или автор, а понякога и двете едновременно.

В творбите на младите автори присъства копнежът да обагрят със собствени чувства и значения, със свои душевни изживявания, измисления свят на приказното и различното в огледалните им преживявания и на вечно свежата жизненост в търсенето на нови, неподозирани приключения.

Творбите на участниците в конкурса се отличават с ясно и въздействащо повествование, с поетичен език, с оригиналност и деликатност, с детската чистота и неподправеност, с тънък усет към общочовешките ценности, с интересни послания.. Изключително радващо е чувството за хумор, което някои от малките автори имат, и което, естествено, прави творбите им по-интересни, ярки и запомнящи се. При по-големите участници ясно личат и опитите за повече белетризиране и стремеж да се постигнат по-сложни сюжетни обрати. При тях впечатляват и интригуващите интерпретации на темата, неочакваната зрялост, дълбоката и заразителна емоционалност, събуждаща съпричастие, изключителната образност, изкусните аналогии,  грамотното писане.

Изданието е реализирано с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

ПЕТРОВА-ВАСИЛЕВА, Росица. Искааам! Истории на пораснали деца: XXV Национален фестивал на детската книга. Сб. разкази /Състав. и предг. Росица Петрова-Василева. - Сливен: РБ„Сава Доброплодни“ (Печат: Диагалпринт, Ямбол), 2023.  - 194 с.  ISBN 978-619-7239-42-3

Сборникът „Искаам! Истории на пораснали деца“ включва разкази на носителите на Националната награда „Константин Константинов“ за принос в детското книгоиздаване, за периода 2004-2022г., в категориите „за цялостен принос“ и „автор“ и с илюстрации на художниците, отличени с наградата в категория „илюстратор“. Посветен е на 25-годишния юбилей на Националния фестивал на детската книга и на двадесетгодишнината от учредяването на Националната награда „Константин Константинов“.

Сборникът е събрал 22 къде весели, къде трагикомични случки от детството, разказани от писателите Георги Константинов, Катя Воденичарова, Леда Милева, Марко Ганчев, Кина Къдрева, Лиляна Стефанова, Панчо Панчев, Виктор Самуилов, Ангелина Жекова, Божана Апостолова, Петя Александрова, Юлия Спиридонова-Юлка, Весела Фламбурари, Анета Дучева Ферман, Никола Райков, Румен Иванчев, Петя Кокудева, Асен Сираков, Елена Павлова, Марин Трошанов, Иван Раденков, Милен Хальов.

Автор на оригиналната идея и съставител на книгата е д-р Росица Петрова-Василева – директор на РБ “Сава Доброплодни“ - Сливен и организатор на фестивала. Особено важен е самият замисъл за сборник с подобни разкази /такъв до момента не е излизал в България/ - едно уникално като идея и великолепно, и в съдържателно, и в полиграфическо отношение издание, от страниците на което ни се усмихват детските лица на авторите.

Трябва да се отбележи и „визуалната” страна на сборника. Своя талантлив дял в него имат изявените художници: Ралица Мануилова, Петър Станимиров, Костадин Костадинов, Силвия Калоянова, Мая Бочева, Виктор Паунов, Невена Ангелова - носители на Националната награда „Константин Константинов” в категория „илюстратор”, наложили се и като едни от най-добрите майстори - илюстратори на детска литература. Те са предложили талантлива интерпретация на литературните текстове – всеки в характерния си, разпознаваем художествен маниер. Илюстрирали са ги буквално, но и метафорично, жизнерадостно вписвайки в тях своето усещане за красивия свят на детството. Безспорен е приносът на Петър Станимиров и Борис Стоилов за цялостното художествено оформление на сборника.

Сборникът е уникално издание! Между двете корици на тази великолепна книга, е събрано едно литературно съкровище, което се измерва само с любов. Любов към децата и детството.

Изданието е реализирано с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

ПЕТРОВА-ВАСИЛЕВА, Росица. Невена Ангелова: Изложба илюстрации, Каталог / Състав. и предг. Росица Петрова-Василева, Ил. Невена Ангелова. – Сливен: РБ ”Сава Доброплодни” (Диагалпринт, Ямбол), 2023. – 16с., с цв.ил.   ISBN 978-619-7239-39-3

В каталога от Изложбата илюстрации на Невена Ангелова – носител на Националната награда „Константин Константинов” в категория „Илюстратор” за 2022г., са представени 64 илюстрации от детски книги, които е илюстрирала в последните пет години, както и концептуални рисунки съчетаващи живопис, рисунка, колаж, асамблаж.

Изложбата е представена в ХГ “Д.Добрович“-Сливен от 10 до 30 май 2023г. в рамките на XXV Национален фестивал на детската книга – Сливен, 2023г.

Изданието е реализирано с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

ИЗДАНИЯ 2022

ПЕТРОВА-ВАСИЛЕВА, Росица. Изкуството да се пише за деца днес - между модерните послания и фантазния свят: Сб.доклади от кръгла маса, 11 - 13 май 2022г., гр.Сливен - The Art of Writing for Children Today - Between Modern Messages and the Fantasy World: Collection of reports of the round table, 11-13 may 2022, Sliven /Състав. и предг. Росица Петрова – Василева, прев. Петя Кънева, худ. на корицата Борис Стоилов. – Сливен: РБ”Сава Доброплодни” (Диагалпринт, Ямбол), 2022.  - 232 стр. ISBN  978-619-7239-36-2

Доброто писане за деца днес е сложно и изискващо пълно себеотдаване изкуство. Това изкуство да се предлагат нови послания и да се пренася в тях, чрез модерна и оригинална интерпретация, традицията, която се дешаблонизира и актуализира по неочакван начин, се превръща все по-често в обичан писателски похват сред съвременните детски писатели. Посланията в съвременните книги все повече напускат двубоя добро-зло и търсят нюансите, светлосенките, детайлите в живота ни.

Потребността от книги, които да осигурят на децата едновременно и сигурност и динамични ситуации, от книги в които съществува равновесие между вълнението от всекидневното и от фантазния свят, е константа на детската природа и съвременната детска литература трябва да ги предложи в най-добрия им вид. Затова и темата на кръглата маса: „Изкуството да се пише за деца днес - между модерните послания и фантазния свят”, включена в програмата на XXIV Национален фестивал на детската книга, е особено актуална.

Целта на форума е чрез анализ на конкретни произведения от детската литература да се представи проекцията на съвременния свят в тях,  промяната по отношение на ценностите, принципите и начина на  реализирането на детската литература и как реалните и тревожни проблеми на модерността да бъдат предадени по разбираем и вълнуващ начин, така че да се въздейства на въображението и креативността на детето - читател. 

 В сборника са включени 18 доклада. В част от докладите се дава отговор на въпроса как да се изведат истински важните съвременни послания в тяхната същност и чистота? Анализират се промените в детската литература в последните две десетилетия - в техните послания, в тяхното съдържание. Дава се отговор на въпроса в какво се изразява изкуството за написването на една добра книга за деца като се акцентира на интересния сюжет, динамиката на повествованието, сполучливите драматургични решения, пълнокръвните образи, съвременния език - с богата лексика, но естествен и непринуден. Представени са с примери и кратък анализ няколко групи преобладаваща по съдържание детска литература днес: книги за деца; книги, които са всъщност наръчник за родители; книги, които са „в тренда“ - коментират даден „проблем от деня“; книги с картинки, картинни книги и фаст фууд книжлета; научно-познавателни книги и др. Специално място е отделено на персонализираните книги за деца и техните предимства пред традиционните книги. Разглеждат се произведения с рядко застъпени в детската литература теми свързани с обичайни и съвременни форми на изключеност на децата от действителния живот. Представен е анализ на модерното фентъзи - писане, форма, послания и архетипи. Анализирани са различни аспекти на общуването между детския писател и неговите читатели и съчетаването на различни подходи в творческия процес обусловени от необходимостта от представяне на действителността чрез образи и символи, чрез които децата да преосмислят и преоткриват света, а чрез фантазна магия да погледнат по вълнуващ начин в бъдещето. Представени се произведения на съвременни български детски автори, радващи се на голяма популярност сред децата-читатели, с техните стилове, послания и специфична творческа образност. Интерес представляват схващанията на известния сръбски писател Урош Петрович за съвременната книга за деца - за нейното съдържание, форма и тематика, за нуждата от предлагане на децата на книги, които отразяват света около тях, такъв какъвто те го познават, но също и от такива, които представят нови и непознати светове, които провокират въображението на младите читатели. Анализира се сръбската литература за деца от втората половина на миналия век до наши дни като се дава отговор на въпроса как трябва да изглежда съвременната детска поезия чрез творчеството на известните сръбски поети  - „бунтовници” Игор Коларов и Поп Д. Джурджев определяни като носители на новата поетика, направили детската литература модерна и интересна, в същото време високо издигната над простотата на ежедневието. С примери от съвременната унгарска детска литература са представени новите послания, максимално адаптирани към днешния свят, за да привличат и задържат вниманието на детето - читател. В няколко доклада се разглежда отговорната работа на издателя при всички етапи на подбора, издаването и популяризирането на детски книги, така че те да носят модерни послания, да са полезни и интересни за съвременното дете независимо дали ще служат за образователното му развитие, или за справяне с емоционални и социални проблеми. Специално място се отделя на интерактивната литература и алтернативни форми на полиграфия и повествование, максимално адаптирани към съвремието, за да привличат и задържат вниманието на младите читатели не само чрез езика, съдържанието и изразните средства, но и чрез формата, под която се предлага произведението. Дава се отговор на въпроса какво се разбира под „модерни послания” и каква е тяхната роля в литературата за деца чрез примери с издания на ИК „Мармот“. Анализирани са издателските политики на издателство „Кибея“ насочени към произведения, които отразяват света, такъв какъвто го познават децата и юношите, но също и към такива, които представят нови и непознати фантазни светове, които провокират въображението им, карат ги да мечтаят и им помагат да повярват, че тези светове могат да се превърнат в реалност. Представен е издателския опит на ИК „Робертино“ в търсене на баланса между традициите и модерните послания.

Основният извод, който се налага е, че съвременната детска литература успешно преодолява дидактичността, освобождава се от стереотипите и традиционното разбиране на норми и правила. Днес авторите по-смело пишат на „модерни” теми, а издателите експериментират с издаването им, защото в крайна сметка целта на детската книга не е да затъмни чрез фалшиви очаквания представата на детето за заобикалящия го свят, а да го подготви за житейските реалности.

Едно е сигурно: днешното и бъдещото развитие на литературата за деца ще бъде решително белязано от бързо променящия се свят, новите медии и други технически нововъведения, които играят все по-важна роля. A най-важната задача на писателите е да предлагат  на децата  книги, които да отговорят на техните нужди и очаквания, и да бъдат „асистент” и приятел в тяхното развитие.

Изданието е реализирано с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

ПЕТРОВА-ВАСИЛЕВА, Росица. Истории от магазинчето за щастие: Сб. наградени творби от Национален литературен конкурс /Състав. и предг. Росица Петрова - Василева, худ. на корицата Борис Стоилов. – Сливен: РБ”Сава Доброплодни”(Диагалпринт, Ямбол), 2022. – 84с., с цв.ил. ISBN 978-619-7239-35-5

За деветнадесета поредна година организаторите на Националния фестивал на детската книга - Сливен издават в сборник наградените творби на участниците в ежегодния Национален литературен конкурс, който традиционно се провежда в навечерието на фестивала.

В Националния литературен конкурс „Истории от магазинчето за щастие”, организиран в рамките на XXIV Национален фестивал на детската книга - Сливен, 2022г., въпреки необичайните условия, при които протече, се включиха над 750 млади автори от цялата страна и от българските общности в чужбина, представени с една или две творби - великолепни стихове, разкази или приказки.

В творбите си участниците си задават много важни въпроси за смисъла на щастието, опитват се по детски да им отговорят, и отговорите им са се получили по-дълбоки и по-същностни, отколкото може да се очаква за възрастта им. Приятно е да разберем, че щастието за повечето от младите автори не е свързано с материални неща, а с най-важните ценности на живота. Искрено радва детската загриженост към проблемите на другите и желанието да подариш щастие, за да може те да бъдат решени.

В творбите се натъкваме на копнежа на младите автори да обагрят със собствени чувства и значения, със свои душевни изживявания, измисления свят на щастливите случайности, обичливите приятелства, любовта във всичките й проявления и вечно свежата жизненост на мечтите. В детския измечтан свят щастието е възможно и близко. Щастието ни чака на мястото, в което живеем, просто на една пресечка от нас, там някъде зад ъгъла… Но безграничната детска фантазия ни пренася и в миналото и бъдещето, в различни кътчета на света, към нови неподозирани простори на общуване... Свидетели сме на забавни, тайнствени, фантастични и романтични истории.

Творбите на всички участници в конкурса се отличават с ясно и въздействащо повествование, с поетичен език, с оригиналност и деликатност, с детската чистота и неподправеност, с тънък усет към общочовешките ценности, с интересни послания. Различни, пъстри светове, необичайни събития, герои и преживявания, смели рими изненадват буквално от всяка страница. Радващо е и чувството за хумор на някои от малките автори, което естествено прави творбите им по-интересни и запомнящи се. При по-големите участници в конкурса впечатляват интригуващите интерпретации на темата, изразеното социално мислене, неочакваната зрялост, дълбоката и заразителна емоционалност, изключителната образност, изкусните аналогии,  грамотното писане.

Изданието е реализирано с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

ПЕТРОВА-ВАСИЛЕВА, Росица. Сотир Гелев: Изложба илюстрации, Каталог / Състав. и предг. Росица Петрова-Василева, Ил. Сотир Гелев. – Сливен: РБ”Сава Доброплодни” (Диагалпринт, Ямбол), 2022. – 16с., с цв.ил.   ISBN 978-619-7239-37-9

 В каталога от изложбата илюстрации на Сотир Гелев – носител на Националната награда „Константин Константинов” в категория „Илюстратор” за 2021г., са представени 66 илюстрации от негови лични проекти, концептуални рисунки на анимационни филми, комикси и илюстрации от книгите „Виола” и  „Приспивни песни за феи и чудовища“ издадени от ИК „Ентусиаст” през 2021г.

Изданието е реализирано с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

ИЗДАНИЯ 2021

ПЕТРОВА-ВАСИЛЕВА, Росица и др. Георги Стойков Раковски: Био-библиография / Състав. Росица Петрова  –  Василева,  Г. Чолакова, Р. Иванова, предг. Росица Петрова-Василева, худ. оформление Борис Стоилов.  - Сливен: Регионална библиотека „Сава Доброплодни“, Печат: ИК „Жажда”, 2021. –  478 с. ISBN  978-619-7239-34-8 

Био-библиографският указател се издава по повод 200-та годишнината от рождението на Георги Стойков Раковски – една от най-значимите и мащабни фигури на Българското възраждане - изключителен патриот и родолюбец, бележит публицист и общественик, вдъхновен поет и писател, проникновен учен, историк и етнограф, тактичен политик и дипломат, самоотвержен революционер и идеолог на националноосвободителното движение на България, начертал пътя към свободата на отечеството, дошла само десет години след неговата смърт.

Целта на библиографския указател е да представи най-пълно публикациите от и за Георги С.Раковски, за да бъдат подпомогнати днешните и бъдещите изследователи у нас и в чужбина в оценката им, от дистанцията на времето, на огромното му и забележително дело.

Библиографският указател обхваща периода от 1856г. до м.юли 2021г. вкл. и представя 2725 публикации. Включените заглавия са разпределени в два основни дяла. Първият дял,  включва разделите: Произведения на Георги С.Раковски  - книги на български език; Г.С.Раковски – съавтор; Г.С.Раковски – преводач; Периодични издания, издавани и редактирани от Г.С.Раковски; Публикации на Г.С.Раковски в монографии, сборници, антологии и периодични издания; Публикации на Г.С. Раковски на чужди езици.

Вторият дял, Литература за Георги С.Раковски, включва: Книги за Г.С. Раковски; Публикации за Георги С. Раковски в сборници, антологии и периодични издания; Публикации за Георги С. Раковски в чужбина.

Публикациите във всички раздели са представени хронологично по година на отпечатването им, а във всяка година – азбучно, по редна дума – презимето на автора или първата дума на заглавието. В кратки анотации се дават сведения за съдържанието на материалите, обяснения за споменати лица и събития и др.

Литературата на български език е издирена по основни библиографски източници: Български книги. 1878-1944; Български книги. 1944-1969; Национална библиография на РБългария (Серия 1,2, 3,5,6,7,8); Български периодичен печат. 1844-1944. Ч.1-3;библиографски указатели за български писатели и за дейци на Възраждането; справочници, речници и енциклопедии; традационните и електронни каталози и картотеки на НБКМ; аналитичните картотеки на Института за литература и Инситута за история при БАН; Националния каталог на библиотеките в България /НАБИС/; Електронните каталози на: ЦБ на БАН, на библиотеката при СУ „Св. Климент Охридски”, на Столична библиотека, на НБ „Иван Вазов” - Пловдив, на РБ „П.Р.Славейков” – Велико Търново и др. библиотеки; Електроните каталози и краеведската картотека на Регионална библиотека „Сава Доброплодни” – Сливен и др. Прегледани са и прикнижни и пристатийни библиографии, библиографски цитирания под линия, документални източници и др. Максимална част от материалите с публикации от и за Раковски, както и вестниците и списанията, на които Раковски е издател и редактор са описани „де визу“. Голяма заслуга на съставителите на изданието е аналитично разкриване на публикации на Г.Раковски в сборници, антологии и периодични издания в други страни, за които липсва информация в Националната библиография на България.

Особено ценни за изследователите на живота и многостранната дейност на Георги С.Раковски са приложените в края на библиографския указател  показалци. Съдържанието е разкрито чрез: Азбучен показалец на книгите на Георги Раковски на български език, Тематичен показалец на публикациите на български език за Георги С. Раковски, Именен показалец, Географски показалец, Показалец на периодичните издания на български език, в които са публикувани материали от Георги С. Раковски, Показалец на периодичните издания на български език, в които са публикувани материали за Георги С.Раковски.

Библиографските описания в указателя са съставени съгласно действащите стандарти /БДС 15419-82. Библиографско описание на книгите и БДС 17264-91. Аналитично библиографско описание/.

Био-библиографският указател „Георги С. Раковски” е единственото библиографско издание, което в такава пълнота отразява целия живот и многостранна дейност на Г. Раковски. Указателят ще бъде ценно помагало за изследователите за нов прочит на неговото необхватно дело, на неговите мисли, идеи и начинания, на неговото верую, на което остава верен до сетния си дъх и което прави спомена за него дълговечен.

ПЕТРОВА-ВАСИЛЕВА, Росица. Съвременната детска книга като проекция на света и поглед в бъдещето: Сб.доклади от кръгла маса, 9 – 11 юни 2021г., гр.Сливен – Modern children's book as a projection of the world and a look into the future: Collection of reports of the round table, 9 – 10 june 2021, Sliven /Състав. и предг. Росица Петрова – Василева, прев. Петя Кънева, Худ. на корицата Борис Стоилов. – Сливен: Жажда, 2021. – 256с. ISBN 978-619-7239-33-1

Потребността от книги, които да осигурят на децата едновременно и сигурност и динамични ситуации, от книги в които съществува равновесие между вълнението от всекидневното и от магичното бъдеще, е константа на детската природа и съвременната детска литература трябва да ги предложи в най-добрия им вид. Затова и темата на кръглата маса: „Съвременната детска книга като проекция на света и поглед в бъдещето”, включена в програмата на XXIII Национален фестивал на детската книга, е особено актуална.

Целта на форума е чрез анализ на конкретни произведения от съвременната детска литература да се представи проекцията на света в тях, нейната различна интерпретация, така че да се въздейства на въображението и креативността на детето, както и да се разгледа представата за бъдещето разчетена през кода на фантастичното и магичното или през достиженията на технологиите.

В част от докладите са представени различни аспекти на общуването между детския писател и неговите читатели и съчетаването на различни подходи в творческия процес обусловени от необходимостта от представяне на действителността чрез образи и символи, чрез които децата да преосмислят и преоткриват света, а чрез фантазна магия да погледнат по вълнуващ начин в бъдещето. Представен е интересен анализ за това, как детето преподрежда света на възрастните в поетичния свят на едни от най-популярните и обичани съвременни български детски поети – Иван Цанев, Виктор Самуилов и Петя Кокудева. Анализирана е ориентацията на художественото време към бъдещето в стихосбирката „Питанки” на Петя Кокудева, което е свързано с  порива на детето към новото и непознатото, за дълбокото им осмисляне чрез мисловно търсачество. Представени са поетическите светове в произведенията за деца на Биньо Иванов, в които се акцентира върху моделиране на младия читател като субект, който интерпретира динамично променящия се свят с представата, че светът може да се удължава безкрайно. Изследвана е магичната канава на цивилизацията на словото като проекция на паралелните светове на фантазията и на реалността в романа на Тони Бейм /Антоанета Нецова/ „Заклинанието на розата”. Специално място е отделено на „трудните теми” в съвременната детска литература с акцент върху книгите - „Лунната люлка”, „Пиано от картон” и „Зимни слънчогледи” на Анета Дучева-Ферман. Анализирани са домът и гората като две символични места за растеж чрез  илюстрациите към книгата на Джована Дзоболи „Имало едно време малко момиченце”. С примери от съвременната унгарска детска литература е представена ролята на книгите в опознаване от децата и тийнейджърите на околната среда с цялото й разнообразие, нейното функциониране, както и бъдещето на света - с нови измерения и пространства, в които ще властва изкуственият интелект. Анализиран е най-новият роман на сръбския детски писател Стефан Тичми /Стефан Митич/ посветен на търсенето на идентичност у различните и тяхното приемане в обществото. Представени са резултатите от анкета проведена от сръбския писател Урош Петрович с 43 учители, родители, деца и тийнеджъри за съвременната книга за деца и нейното съдържание и тематика като проекция на света и поглед в бъдещето. Представени са произведения от световната и българската литературна класика за възрастни, проектирани в света на детето. Специално място е отделено на интерактивната литература и алтернативни форми на полиграфия и повествование, максимално адаптирани към съвремието, за да привличат и задържат вниманието на съвременното дете - читател не само чрез езика, съдържанието и изразните средства, но и чрез формата, под която се предлага произведението. Представени са издателските политики на детското издателство „Ателие за българска детска литература „Горната земя” насочени предимно към произведения, които отразяват света, такъв какъвто го познаваме, но също и към такива, които представят нови и непознати светове, които провокират въображението на младите читатели и им помагат да повярват, че тези светове могат да се превърнат в реалност. Анализирани са тенденциите за бъдещо развитие на съвременното кино и литература за деца и как създаването на телевизионни сериали или филми по съвременни литературни произведения спомага за последваща проекция на детската книга в сърцето и ума на подрастващите, т.е. видяното да бъде прочетено. 

Основният извод, който се налага е, че съвременната детска литература е отражение на света, такъв какъвто го познаваме, но предлага и нови, непознати светове и посява семената на бъдещето. Едно е сигурно: днешното и бъдещото развитие на литературата за деца ще бъде решително белязано от бързо променящия се свят, новите медии и други технически нововъведения, които играят все по-важна роля. A най-важната задача на писателите е да предложат  на децата  книги, които да отговорят на техните нужди и очаквания, и да бъдат „асистент” в тяхното развитие.

Изданието е реализирано с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

ПЕТРОВА-ВАСИЛЕВА, Росица. Какво ми разказа вятърът: Сб. наградени творби от Национален литературен конкурс /Състав. и предг. Росица Петрова-Василева, Худ. на корицата Борис Стоилов. – Сливен: Жажда, 2021. – 96с., с цв.ил. ISBN 978-619-7239-31-7

За oсемнадесета  поредна година организаторите на Националния фестивал на детската книга - Сливен издават в сборник наградените творби на участниците в ежегодния Национален литературен конкурс, който традиционно се провежда в навечерието на фестивала.

В Националния литературен конкурс „Какво ми разказа вятърът”, организиран в рамките на XXIII Национален фестивал на детската книга - Сливен, 2021г., въпреки необичайните условия, при които протече, породени от пандемията от коронавирус, се включиха над 740 деца и тийнейджъри от цялата страна и от българските общности в чужбина, представени с една или две творби - великолепни стихове, разкази или приказки.  Отличени са 36 млади автори, чиито творби са включени в сборника.

Творбите на участниците в конкурса ни пренасят в детския измечтан свят, в който вятърът е обновление и прогрес, вятърът е път напред и нагоре към нови неподозирани висоти. Разбира се, пътят напред никога не е лесен, небесата често са гръмотевични и ветровете буреносни, но детските души успяват да успокоят бурите, да обяздят ветровете и да обещаят бъдещо щастие. Участниците в конкурса много умело, интересно и професионално са разработили стотици варианти на темата. Разнообразието от хрумвания е голямо.  Във всеки повей на вятъра се крие и мъдрост, и знание, и обич.

Творбите на всички участници в конкурса се отличават с поетичен език, с оригиналност и деликатност, с детска чистота и неподправеност, с тънък усет към общочовешките ценности, с интересни послания. Различни, пъстри светове, необичайни събития, герои и преживявания, смели рими изненадват буквално от всяка страница. Радващо е и чувството за хумор на някои от малките автори, което естествено прави творбите им по-интересни и запомнящи се. При по-големите участници в конкурса впечатляват интригуващите интерпретации на темата, неочакваната зрялост, дълбоката и заразителна емоционалност.

Изданието е реализирано с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

ПЕТРОВА-ВАСИЛЕВА, Росица. Катина Пеева: Изложба илюстрации, Каталог / Състав. и предг. Росица Петрова-Василева, Ил. Катина Пеева. – Сливен: Жажда, 2021. – 16с., с цв.ил.   ISBN 978-619-7239-32-4

В каталога от изложбата илюстрации на Катина Пеева – носител на Националната награда „Константин Константинов” в категория „Илюстратор” за 2020г., са представени 52 илюстрации на художничката от нейни лични проекти за декори към куклени постановки, анимации, учебни помагала и от книгата „Непознатото дете” от Е.Т.А.Хофман издадена от ИК „Ентусиаст” през 2019г.

Изданието е реализирано с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

 

ИЗДАНИЯ 2020

ПЕТРОВА-ВАСИЛЕВА, Росица. Библиотеката в моя живот: Сборник с интервюта / Състав. и предг. Росица Петрова  –  Василева,  худ. оформление Борис Стоилов.  - Сливен: Регионална библиотека „Сава Доброплодни“, Печат:  ИК „Жажда”,  2020. –  64 с. ISBN  978-619-7239-29-4

През 2020г. се отбелязва 65годишнината от създаването на Регионална библиотека „Сава Доброплодни”, за която известният български поет Георги Константинов написа: „Ако България е държава на духа, то Сливен е една от нейните най-силни духовни крепости. И най-отпред е библиотека „Сава Доброплодни“!”

В страниците на книгата, чрез спомените на представители на няколко поколения библиотекари, чийто професионален път е преминал в институцията, представени в поредица от интервюта, читателят се запознава с историята на библиотеката от друг ъгъл, чисто човешки, за да я разбере и осмисли по-добре.

Водени от разбирането, че бъдещето се гради на основата на успехите и постиженията в миналото и настоящето, във втората част на изданието съставителите са посочили имената на всички библиотекари, служители и директори, които са работили през годините за стойностното присъствие на Регионална библиотека „Сава Доброплодни” в живота на сливенските граждани, на всички онези, които направиха от библиотеката храм на науката и културата и символ на неограничената мисъл,  пространство на свободния диалог и част от информационното общество без граници,   място, където се осмислят проявленията на нашата национална идентичност и европейска съизмеримост.

ПЕТРОВА-ВАСИЛЕВА, Росица. Дамян Дамянов: Био-библиография / Състав. и предг. Росица Петрова  –  Василева,  худ. оформление Борис Стоилов.  - Сливен: Регионална библиотека „Сава Доброплодни“, Печат:  ИК „Жажда”,  2020. –  322 с. ISBN  978-619-7239-30-0

 Био-библиографският указател се издава по повод 85-та годишнина от рождението на Дамян Дамянов - един от най-значимите български поети от втората половина на XX век. Той е извънредно продуктивен автор, завещал ни огромно творчество – поезия, епиграми, есета, очерци, разкази, силуети и импресии, прозаични миниатюри, драми, пътни бележки, автобиографична проза, литературна критика, роман, книга с разкази за деца, както и редица преводи.

Библиографският указател „Дамян Дамянов“ обхваща периода от 1949г. до м.юли 2020г. вкл. и представя 1503 публикации. Включените заглавия са разпределени в два основни дяла. Първият дял включва разделите: Произведения на Дамян Дамянов - книги на български език; Дамян Дамянов - съавтор; Дамян Дамянов - преводач; Дамян Дамянов - редактор; Дамян Дамянов - съставител; Произведеня на Дамян Дамянов на чужди езици; Публикации на Дамян Дамянов в сборници, антологии и периодични издания - на български език. Вторият дял, Литература за Дамян Дамянов, включва раздела: Публикации за Дамян Дамянов - на български език.

Публикациите във всички раздели са представени хронологично по година на отпечатването им, а във всяка година – азбучно, по редна дума – презимето на автора или първата дума на заглавието. В кратки анотации се дават сведения за съдържанието на материалите, обяснения за споменати лица и събития и др.

Литературата на български език е издирена по основни библиографски източници: Български книги. 1944-1969.Т.1. С.,1976; Националната библиография на РБългария (Серия 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8); библиографски указатели за български писатели и за българска литература, речници и енциклопедии, каталозите и картотеките на НБКМ; аналитичната картотека на Института за литература при БАН; електронния каталог и краеведската картотека на Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ – Сливен и др. Прегледани са и прикнижни и пристатийни библиографии, библиографски цитирания под линия, както и публикации от личния архив на поета. Основната част от материалите са описани „де визу“. Голяма  заслуга на съставителите на изданието е аналитично разкриване на публикации на Дамян Дамянов в сборници, антологии и периодични издания в други страни, за които липсва информация в Националната библиография на България.

Особено ценни за изследователите на творчеството на поета са приложените в края на библиографския указател показалци. Съдържанието е разкрито чрез: Азбучен показалец на книгите на Дамян Дамянов на български език, Показалец на произведенията на Дамян Дамянов на чужди езици, Показалец на произведенията на Дамян Дамянов на български език по литературни видове и заглавия, Тематичен показалец на литературата на български език за Дамян Дамянов, Именен показалец, Географски показалец, Показалец на периодичните издания на български език, в които са публикувани материали от Дамян Дамянов, Показалец на периодичните издания на български език, в които са публикувани материали за Дамян Дамянов.

Библиографските описания в указателя са съставени съгласно действащите стандарти /БДС 15419-82. Библиографско описание на книгите и БДС 17264-91. Аналитично библиографско описание/.

Био-библиографският указател „Дамян Дамянов“ е единственото библиографско издание, което в такава пълнота отразява  цялото творчество на Дамян Дамянов. Той ще бъде ценно помагало за изследователите не само на неговия живот и творчество, но и на литературните процеси в България от края на 40-те години на миналия век до наши дни.

ПЕТРОВА-ВАСИЛЕВА, Росица. Времена, пространства и герои в съвременната детска литература: Сб.доклади от кръгла маса, 23-24 септември 2020г., гр.Сливен – Times, spaces and heroes in contemporary children's literature, 23-24 september 2020, Sliven /Състав. и предг. Росица Петрова – Василева, прев. Петя Кънева, худ. на корицата Борис Стоилов. – Сливен: Жажда, 2020. – 256с. ISBN 978-619-7239-26-3

Целта на форума е чрез анализ на конкретни произведения от съвременната детска литература да се представи многовалентността на пространството и времето, тяхната различна интерпретация, така че да се въздейства на въображението и креативността на детето, и как се насърчава детето читател да излезе извън концептуализацията на пространството и времето като статично, да се разгледа и преходът между пространствата и времето разчетен през кода на фантастичното и магичното или през достиженията на технологиите, както и да се анализират характеристиките на новия главен литературен герой. На форума са представени 18 доклада, включени в настоящия двуезичен сборник, като в част от тях са представени различни аспекти на общуването между детския писател и неговите читатели и съчетаването на различни подходи в творческия процес обусловени от необходимостта от фантазна магия, както и от постоянна нужда от преосмисляне и преоткриване на света чрез фантастични времена, пространства и герои с цел създаване на пълнокръвни и въздействащи произведения за деца. Представено е изследване разкриващо как дигиталната култура предефинира света на детската книга. Разгледани са паралелните светове на фантазията и на реалността в трилогията за деца на Юлия Спиридонова „Страната на сънищата”. Представен е опит за успоредяване на фолклорното и митично пространство и време на сакрализирания коледен ритуал чрез модерните способи за неговото „превеждане” и осъвременяване в романа на Елена Павлова „Приключение в Долната земя: Kоледари срещу хали”. Изследвана е магичната канава на времето и пространството в творбите на Весела Фламбурари „Мина, магиите и бялата стъкленица” „Мина и магията за предсказване” и „Мина и тайната на магиите”. Анализирана е темата за въображаемото и сетивното, за прехвърлянето на пространствените граници в детската поезия на Николай Кънчев. Представен е романът „Авен язопас в Страната на вауците” на сръбския писател Урош Петрович, който по вълнуващ начин пренася читателя през времето и пространството в различни светове и виртуални картини и го среща с нови, различни герои. Разгледана е книгата „Принцеса Ариел и Йо” на Любица Остоич, съвременен автор от Босна и Херцеговина, в която главните герои преодоляват пространства и време и са в постоянен преход от реалното към ирационалното, следвайки една значима цел. Представен е преглед на най-добрите книги на съвременни унгарски писатели, които предлагат на малките читатели и на тийнейджърите истории с преминаване през пространства и време, различни герои и фантастично вълнение и емоции. В хронологичен ред са преоследени характеристиките на героизма и героите в хърватската детска литература като е поставен акцент на новите определения за героизма и за качествата на героите в литературата издадена през новия век. Изследвани са типологията и характеристиките на главните герои в съвременната чешка литература като са анализирани конкретни произведения на съвременни чешки писатели. Чрез преглед на най-добрите книги на съвременни румънски писатели са представени съвременните герои в румънската детска литература и техните национални характеристики. Представени са произведения на писателя Детко Петров - най-яркия и талантлив творец от българското малцинство в Сърбия, в контекста на темата на кръглата маса. Анализирани се издателските политики на детското издателство „Ателие за българска детска литература „Горната земя” насочени предимно към произведения, които прекрачват времепространствени граници и са населени с чудновати герои. Представени са педагогически аспекти на времето, пространството и героите в детската литература чрез анализ на „Алиса в страната на чудесата” на Л.Карол и „Приключение в Долната земя: Коледари срещу хали” на Елена Павлова. Споделени са опит и иновативни практики на Регионална библиотека „Антим Ивиреанут” в гр. Ръмнику Вълча /Румъния/ за насърчаване на детското четене и за представяне на творби на съвременни румънски и чужди автори чрез различни методи за интеграция на библиотечни, училищни и извънучилищни културно-образователни ресурси.

Основният извод, който се налага е, че родената посредством фантастичното множественост на пространствата и световете в съвременната детска литература е нужна на децата. Когато чете, използвайки въображението си, детето създава свят, населява го с образи и започва да гледа на него с други очи. Посещава места и светове, които иначе никога не би познавало, подобрява се разбирането му за света, среща се с нови герои и то развива чувство за загриженост за други хора, открива нещо жизнено важно, което да проправи пътя му. А именно - светът не е задължително да бъде такъв, нещата могат да бъдат различни.

Изданието е реализирано с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

ПЕТРОВА-ВАСИЛЕВА, Росица. Неразказани истории на един ловец на приключения: Сб. наградени творби от Национален литературен конкурс /Състав. и предг. Росица Петрова-Василева, худ. на корицата Борис Стоилов. – Сливен: Жажда, 2020. – 80с., с цв.ил. ISBN ISBN  978 -  619 - 7239 - 27 - 0

За седемнадесета  поредна година организаторите на Националния фестивал на детската книга - Сливен издават в сборник наградените творби на участниците в ежегодния Национален литературен конкурс, който традиционно се провежда в навечерието на фестивала.

В Националния литературен конкурс „Неразказани истории на един ловец на приключения”, организиран в рамките на XXII Национален фестивал на детската книга - Сливен, 2020г., въпреки необичайните условия, при които протече, породени от пандемията от коронавирус, се включиха над 770 деца и тийнейджъри от цялата страна и от българските общности в чужбина /от Австрия, Белгия, Великобритания, Франция, Германия, Гърция, Италия, Испания, Канада, Молдова, Русия, САЩ, Сърбия, Унгария, Украйна, Чехия и др./, представени с една или две творби - великолепни стихове, разкази или приказки.  Отличени са 36 млади автори, чиито творби са включени я сборника

Участниците в конкурса много умело и интересно са разработили стотици варианти на темата. Безграничната детска фантазия ни пренася в миналото и в бъдещето, в различни кътчета по света, в неизследвани космически пространства... Свидетели сме на забавни, тайнствени и романтични приключения.

Творбите на всички участници се отличават с голяма свежест на идеите, с поетичен език, с детска чистота и неподправеност, с интересни послания. Различни светове, рисковани ситуации, необичайни събития, герои и преживявания, смели рими изненадват буквално от всяка страница. Изключително радващо е чувството за хумор, което някои от малките автори имат, и което, естествено, прави творбите им по-интересни и ярки. При по-големите участници ясно личат и опитите за повече белетризиране и стремеж да се постигнат по-сложни сюжетни обрати. Творбите впечатляват с интригуващите интерпретации на темата, изразеното социално мислене, неочакваната зрялост, дълбоката и заразителна емоционалност.

Изданието е реализирано с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

Виктор Паунов: Изложба илюстрации:  Каталог / Състав. и предг. Росица Петрова-Василева, Ил. Виктор Паунов. – Сливен: Жажда, 2020. – 16с., с цв.ил.  ISBN 978-619-7239-28-7

В каталога от изложбата илюстрации на Виктор Паунов – носител на Националната награда „Константин Константинов” в категория „Илюстратор” за 2019г., са представени 62 илюстрации на художника от над 150 книги за деца издадени в българските издателства „Дамян Яков”, ИК „ЕМАС”, ИК  „Д-р Иван Богоров”, ИK „Ентусиаст”, ИК „Нов живот”, ИК „АТЕА” и др.

Изданието е реализирано с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

 

ИЗДАНИЯ 2019

ПЕТРОВА-ВАСИЛЕВА, Росица. Станка Пенчева: Био-библиография /Състав. и предг. Росица Петрова  –  Василева,  худ. оформление Борис Стоилов.   - Сливен: Регионална библиотека „Сава Доброплодни“, Печат:  ИК „Жажда”,  2019. –  254 с.

 Био-библиографският указател се издава по случай 90-годишнината от рождението на Станка Пенчева - една от най-значимите български поетеси от втората половина на XX век. Тя е извънредно продуктивен автор, завещала ни значимо творчество – поезия, публицистика, есета, очерци, прозаични миниатюри, пътеписи, автобиографична проза, литературна критика, повест и приказки за деца, блестящи преводи предимно от руски

Библиографският указател „Станка Пенчева” обхваща периода от 1941г. до първата половина на 2019г. включително и представя 1268 публикации. Включените заглавия са разпределени в два основни дяла. Първия дял включва разделите:  Произведения на Станка Пенчева – книги на български език;  Станка Пенчева - съавтор; Станка Пенчева – преводач; Станка Пенчева – редактор; Станка Пенчева - съставител; Публикации на Станка Пенчева в сборници, антологии и периодични издания – на български език и на чужди езици. Вторият дял, Литература за Станка Пенчева, включва раздела: Публикации за Станка Пенчева – на български език.

Публикациите във всички раздели са представени хронологично по годината на отпечатването им, а във всяка година – азбучно, по редна дума – презимето на автора или първата дума на заглавието. В кратки анотации се дават сведения за съдържанието на материалите, обяснения за споменати лица и събития и др.

Литературата на български език е издирена по основни библиографски източници: Български книги. 1944-1969. Т.1.С.,1976; Националната библиография на РБългария (Серия 1, 2, 5, 6, 7, 8); библиографски указатели за български писатели и за българска литература, речници и енциклопедии, каталозите и картотеките на  НБКМ; аналитичната картотека на Института за литература при БАН; електронния каталог и краеведската картотека на Регионална библиотека „Сава Доброплодни” – Сливен и др. Прегледани са и прикнижни и пристатийни библиографии, библиографски цитирания под линия, както и публикации от личния архив на поетесата.  Основната част от материалите са описани „де визу”. Голяма заслуга на съставителите на изданието е и пълното аналитично разкриване на публикациите на Станка Пенчева в сборници, антологии и периодични издания в други страни, за които липсва информация в Националната библиография на България. Те са описани със съдействието на партньорски библиотеки от чужбина.

Особено ценни за изследователите на творчеството на поетесата са приложените в края на библиографския указател показалци. Съдържанието е разкрито чрез: Азбучен показалец на книгите на Станка Пенчева на български език, Показалец на произведенията на Станка Пенчева на чужди езици, Показалец на произведенията на Станка Пенчева на български език по литературни видове и заглавия, Тематичен показалец на литературата на български език за Станка Пенчева, Именен показалец, Географски показалец, Показалец на периодичните издания на български език, в които са публикувани материали от Станка Пенчева, Показалец на периодичните издания на български език, в които са публикувани материали за Станка Пенчева.

Библиографските описания в указателя са съставени съгласно действащите стандарти /БДС 15419-82. Библиографско описание на книгите и БДС 17264-91. Аналитично библиографско описание/.

Био-библиографският указател „Станка Пенчева” е единственото библиографско издание, което в такава пълнота отразява цялостното творчество и дейността на Станка Пенчева. Той ще бъде ценно помагало за изследователите не само на живота и творчеството на поетесата, но и на литературните процеси в България от началото на 40-те години на миналия век до наши дни.

ПЕТРОВА-ВАСИЛЕВА, Росица. Фантазия и хумор в съвременната детска литература: защо е важно да се предложат на децата множество светове: Сб.доклади от кръгла маса, 8 - 10 май 2019г., гр.Сливен – Fantasy and humor in contemporary children's literature: why it is important to offer children many worlds, 8-10 May 2019, Sliven /Състав. и предг. Росица Петрова – Василева, прев. Петя Кънева, худ. на корицата Борис Стоилов. – Сливен: Жажда, 2019. – 254с. ISBN 978-619-7239-24-9

Потребността от духовни приключения, в които хуморът и фантазията играят важна роля, е константа на детската природа и съвременната детска литература трябва да ги предложи в най-добрия им вид. Затова и  темата на кръглата маса: „Фантазия и хумор в съвременната детска литература: защо е важно да се предложат на децата множество светове”, проведена в рамките на XXI Национален фестивал на детската книга, е особено актуална.

Целта на форума е да се отговори на въпроса защо фантазията е толкова важна за малките читатели и как детската литература, чрез  множество фантастични светове, може да обясни на децата заобикалящия ги свят със системата от връзки и взаимоотношения в него, както и да се анализира ролята на хумора като инструмент за създаване на траен интерес към четенето.

На форума са представени 17 доклада, включени в настоящия двуезичен сборник, като в част от тях са представени различни аспекти на общуването между детския писател и неговите читатели и съчетаването на различни подходи в творческия процес обусловени от необходимостта от фантазна магия, както и от постоянна нужда от проверка, преосмисляне и преоткриване на живота чрез смеха и шегата за създаване на пълнокръвни и въздействащи произведения за деца. Голяма част от докладите са посветени на хумора като философия в детската литература, разгледани са основните задачи на хумора и как той развива различни типове мислене у децата читатели. Представени са талантливи автори на съвременната детска литература с неподражаем стил и майсторско чувство за хумор. Специално място е отделено на фантазията и хумора във фантастичния роман на Любен Дилов „Звездните приключения на Нуми и Ники” и в детските приказки на Валери Петров. Изследвана е хумористичната канава на „Приказки за злояди деца” на писателя Красимир Дамянов. Анализирана е комичната интерпретация на света и ролята на хумора и иронията като емоционална реакция и атмосфера в романите за тийнейджъри на Юлия Спиридонова-Юлка. Разгледани са две детски книги на Зорница Христова, които се отдалечават от тривиалните сюжети за предсказуемата съдба, от познатата типология на персонажите и клишираните модели за героичност. Представен е преглед на най-четените детски книги с хумор от съвременни чужди автори публикувани в унгарски преводи, както и на най-добрите книги на съвременни унгарски писатели, като са анализирани чуждите влияния и националните характеристики на хумористичните книги за деца и юноши в Унгария. Изследвани са нонсенсът и хуморът в творчеството на съвременния чешки писател Петър Никъл. Разгледани са основни аспекти в развитието на хумора в съвременната сpъбска поезия за деца. Анализирани са приказките на сръбската писателка Гроздана Олуич като пътеводител на детските желания към други светове. Представени са произведения на автори от българското малцинство в Сърбия, с акцент върху фантазията и хумора в  специфичната им творческа образност. Анализирани се издателските политики на най-новото българско детско издателство „Ателие за българска детска литература „Горната земя”. Специално място е отделено на възприемането на фантазията и хумора в съвременната детска литература от модерния читател–реципиент и е споделен опит от иновативни педагогически практики за представяне на творби на съвременни български автори чрез различни методи за интеграция на училищни и извънучилищни културно-образователни ресурси.

Основният извод, който се налага е, че фантазията и хумора в съвременната детска литература са еднакво нужни за децата. А нашата най-важна задача е да дадем на децата  свят, в който ще четат, ще им бъде четено, ще фантазират и ще разбират прочетеното от книгите на талантливи детски автори, които умеят да разказват интересно, мъдро и духовито.

Изданието е реализирано с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

ПЕТРОВА-ВАСИЛЕВА, Росица. Да уловиш звезда: Сб. наградени творби от Национален литературен конкурс /Състав. и предг. Росица Петрова-Василева, худ. на корицата Борис Стоилов. – Сливен: Жажда, 2019. – 80с., с цв.ил. ISBN 978-619-7239-23-2

За шестнадесета  поредна година организаторите на Националния фестивал на детската книга - Сливен издават в сборник наградените творби на участниците в ежегодния Национален литературен конкурс, който традиционно се провежда в навечерието на фестивала.

В конкурса „Да уловиш звезда”, организиран в рамките на XXI Национален фестивал на детската книга - Сливен, 2019г. се включиха над 840 млади автори на възраст от 7 до 18г.  от цялата страна и от български общности в чужбина представени с една или две творби - великолепни стихове, разкази или приказки. Отличени са 26 млади автори, чиито тяорби са включени я сборника

Творбите на участниците в конкурса пренасят читателя в енигматичната територия на мечтите и желанията. Многобройни красиви истории представят  стремежа на техните автори да уловят звезда - падаща или сияеща на небосвода, късче от небесното и божественото, частица от недостижимото, която да сбъдне техните желания. Разнообразието от хрумвания е голямо. Безграничната детска фантазия ни води в миналото и бъдещето, в различни кътчета на света, в космическите селения.

Приятно е да разберем, че мечтите на повечето от младите автори са свързани не с материални неща, а с най-важните ценности на живота. Искрено ни радва детската загриженост към проблемите на другите и желанието им те да бъдат решени.

Творбите на участниците в конкурса се отличават с поетичен език, с оригиналност и деликатност, с детската чистота и неподправеност, с тънък усет към общочовешките ценности, с интересни послания. Различни, пъстри светове, необичайни събития, герои и преживявания, смели рими изненадват буквално от всяка страница. Радващо е и чувството за хумор на някои от малките автори, което естествено прави творбите им по-интересни и запомнящи се. При по-големите участници в конкурса впечатляват интригуващите интерпретации на темата, изразеното социално мислене, неочакваната зрялост, дълбоката и заразителна емоционалност.

Изданието е реализирано с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

Мая Бочева: Изложба илюстрации:  Каталог / Състав. и предг. Росица Петрова-Василева, Ил. Мая Бочева. – Сливен: Жажда, 2019. – 16с., с цв.ил.  ISBN 978-619-7239-22-5

В каталога от изложбата илюстрации на Мая Бочева – носител на Националната награда „Константин Константинов” в категория „Илюстратор” за 2018г., са представени 52 илюстрации на художничката от над 150 книги за деца издадени в българските издателства „Дамян Яков”, „Жанет 45”, „Софт Прес”, „Фют”, „Пан”, „Ела” и др., както и от книгата - игра „Добросъците” на Никола Райков, която вече е преведена и издадена в Китай, и от нейната авторска поредица интерактивни приказки „Туй-онуй”.

Изданието е реализирано с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

ИЗДАНИЯ 2018

ПЕТРОВА-ВАСИЛЕВА, Росица.  Балканските детски литератури и разпространението им в Европа: Сб.доклади от кръгла маса, 8 - 10 май 2018г., гр.Сливен – Balkan Children's Literatures and their distribution in Europe: Collection of reports of the round table, 8-10 May 2018, Sliven /Състав. и предг. Росица Петрова – Василева, прев. Петя Кънева, Худ. на корицата Борис Стоилов. – Сливен: Жажда, 2018. – 224с. ISBN 978-619-7239-18-8

Разпространението на националните литератури в чужди литературни пространства днес, въпреки проповядваните либерални идеи за отворено общество и свят без граници, е свързано с редица ограничения. Основното от тях е, че националната литература е вътрешно лимитирана от границите на езика, на който е написана. Няма национална литература, която е по-малоценна от другите, защото литературата отразява и се съизмерва с историята на народа и езика, от които е вдъхновявана - не с другите литератури. Обстоятелството, че в световната литературна съкровищница някои национални литератури заемат по-голям дял от други се дължи повече на популярността на езика им  -  отколкото на литературното качество на произведенията.

Когато говорим за популяризирането и разпространението на националните детски литератури в други страни трябва да признаем, че ключът към успеха е в надскачането на националните особености.  Успехът до голяма степен зависи от качествата на самата литература – тя трябва да е съвременна и универсална като теми. Но онова, което я довежда до световния литературен процес, в който й се иска да участва по право, е преводът. Преводът е единствения начин за формиране на наднационална детска читателска общност.

Целта на форума, “Балканските детски литератури и разпространението им в Европа”, e да се акцентира върху достиженията на съвременната българска детска литература и националните детски литератури от балканските страни, за да се преодолее затвореността на тези литератури и те да получат по-широко разпространение в страните от Европа

В докладите включени в сборника се проследява състоянието на превода на произведения на национални детски литератури от няколко балкански страни в европейското литературно пространство през последните две десетилетия. Представен е сравнително пълен обзор на български детски книги преведени на чужди езици за разглеждания период. Анализирано е днешното присъствие на сръбската литература за деца в европейските читателски кръгове. В част от докладите се анализират факторите, които влияят на превода и разпространението на балканските детски литератури в чужди литературни пространства. Формулирани са причините за размиването на границите между националните и глобалните литературни и културни модели. Литературата за деца е разгледана през призмата на културното наследство на Балканите. Специално място е отделено на специфичните качества на детската книга днес, които я правят интересна за международната детска аудитория. Очертан е трудния път, който съвременният български детски писател /а и не само български/ трябва да измине при издаване на неговите книги на чужд език.  Представено е  творчеството за деца на Димитър Инкьов - един от най-успешните в чужбина български писатели емигранти, сътворил истински шедьоври преведени на над 25 езика и разпространени в над 50 държави. Специално място е отделено на разпространението на българска детска литература на Балканите, в Чехия, Унгария, Франция. Дадени са добри примери за популяризиране на творчеството за деца на съвременни български автори в чужбина, между които дейността на българското издателство „Еличка” във Франция и чешкия портал www.iliteratura.cz. Анализирана е дейността на издателство „Братство” /Сърбия/ от създаването му до днес и неговата роля за разпространението на балканските детски литератури. Представени са най-новите изследвания за издаване и разпространение на  детски книги от съвременни автори от Босна и Херцеговина в страните от ЕС. Oчертани са общи политики, стратегии и дейности за представяне на най-добрите постижения на балканските детски литератури на чужди езици и включването им в европейския литературен обмен.

Специално място е отделено и на приноса на Националния фестивал на детската книга за популяризиране на творчеството на съвременни български автори в чужбина, както и на ежегодно организираните срещи и създаването на контакти с цел реализиране на преводи на детски книги на български автори в други страни и на автори от балканските страни в България.

 А какво е бъдещото разпространение на балканските детски литератури в чужди литературни пространства? Основният извод, който се налага е, че бъдещото развитие на балканските детски литератури  е свързано с общи политики, стратегии и дейности за представяне на най-добрите им постижения на чужди езици и включването им в европейския литературен обмен.

Изданието е реализирано с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

 ПЕТРОВА-ВАСИЛЕВА, Росица. Чудо до поискване: Сб. наградени творби от Национален литературен конкурс /Състав. и предг. Росица Петрова-Василева, Худ. На корицата Борис Стоилов. – Сливен: Жажда, 2018. – 108с., с цв.ил. ISBN 978-619-7239-20-1

 За петнадесета поредна година организаторите на Националния фестивал на детската книга - Сливен издават в сборник наградените творби на участниците в ежегодния Национален литературен конкурс, който традиционно се провежда в навечерието на фестивала.

В конкурса „Чудо до поискване”, организиран в рамките на XX Национален фестивал на детската книга - Сливен, 2018г. се включиха над 840 млади автори от цялата страна и от български общности в чужбина /от Австралия, Австрия, Великобритания, Германия, Италия, Испания, Канада, Молдова, САЩ, Сърбия, Унгария, Украйна и др./ представени с една или две творби - великолепни стихове, разкази или приказки. Радостно е разнообразието от гледни точки към темата и различните им интерпретации в зависимост от възрастта на участниците.

В творбите си младите автори търсят отговор на въпроса за смисъла на чудото и отговорите им са се получили по-дълбоки и по-същностни, отколкото може да се очаква за възрастта им. Приятно е да разберем, че за повечето от тях желаното чудо не е свързано с материални неща, а с най-важните ценности на живота. Искрено ни радва детската загриженост към проблемите на другите и желанието да подариш чудо, за да може те да бъдат решени. За много от младите автори желаното чудо е сираците да се сдобият с любящи родители, болните да оздравеят, бездомните да получат дом, слабите - закрила, тъжните - радост, самотните - приятели. В творбите на участниците се появяват и теми, които по традиция считаме, че не са детски, като темата за наркозависимите, за насилието, за отчуждението, за отношението към различните етноси.

Творбите на участниците се отличават с поетичен език, с детска чистота и неподправеност, с оригиналност и деликатност, с интересни послания. Изключително радващо е чувството за хумор, което някои от малките автори имат, и което, естествено, прави творбите им по-интересни и ярки. При по-големите участници ясно личат и опитите за повече белетризиране и стремеж да се постигнат по-сложни сюжетни обрати. При тях впечатляват и интригуващите интерпретации на темата, изразеното социално мислене, неочакваната зрялост, дълбоката и заразителна емоционалност, събуждаща съпричастие.

Изданието е реализирано с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

Дамян Дамянов: Изложба илюстрации:  Каталог / Състав. и предг. Росица Петрова-Василева, Ил. Дамян Дамянов. – Сливен: Жажда, 2018. – 16с., с цв.ил.   ISBN 978-619-7239-17-1

В каталога от изложбата илюстрации на Дамян Дамянов – носител на Националната награда „Константин Константинов” в категория „Илюстратор” за 2017г., са представени 68 илюстрации на художника от над 20 книги за деца издадени в българските издателства „Сиела”, „Колибри”, „Ергон”, „Лист”, както и от книгата за игра „Нарисувай ми овца” по Екзюпери.

Изданието е реализирано с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

 

ПЕТРОВА-ВАСИЛЕВА, Росица. Искааам! Истории на пораснали деца: XX Национален фестивал на детската книга. Сб. разкази /Състав. и предг. Росица Петрова-Василева. – Сливен: Издател: Регионална библиотека „Сава Доброплодни“, Печат: ИК”Жажда”, 2018. – 80с., с цв.ил.  ISBN 978-619-7239-21-8

Сборникът „Искааам” е събрал шест къде весели, къде трагикомични случки от детството, разказани от писателите Ангелина Жекова, Божана Апостолова, Анета Дучева Ферманн, Никола Райков, Румен Иванчев и Петя Кокудева - автори, удостоени през периода 2013-2017 година с Националната награда „Константин Константинов”, връчвана в рамките на Националния фестивал на детската книга, в категориите „за цялостен принос” и „автор”.  Той е втора част на едноименният сборник, първата част на който излезе през 2013г. и включваше истории, разказани от носителите на наградата в тези категории за периода 2004 – 2012г.

„Много обичат да ни питат нас, възрастните, дали ни е мъчно за детството. Мъчно им е на онези, които са го изтървали някъде по пътя. Моето си е винаги с мен - една голяма планина от светлина.” – Така е написала в своята „история”, поместена в първата част на този чудесен сборник, Юлия Спиридонова-Юлка. И нейната констатация би могла да послужи като мото към историите на всички останали автори. Те са потвърждение на изреченото в средата на миналото столетие от Антоан дьо Сент-Екзюпери: „Аз произхождам от моето детство”.

Щастливо детство не означава непременно охолен живот, в който всичките ти прищевки са задоволени. Част от включените в сборника автори не са имали детство, изпълнено с материално благополучие. Но са имали мечти, в малките им сърца е горяла жаждата за приключения, копнежът по вълшебни светове, любопитството към околния природен свят, дори и към най-малката тревичка, неосъзнатият стремеж към творчество. И в своите пленителни, забавни, безхитростни истории,  написани специално за втората част на сборника „Искааам!”, излязъл в юбилейната, 20-та година на Националния фестивал на детската книга в Сливен, те с днешната си мъдрост отправят именно това послание. Ненатрапчиво, без дидактичност. А с усмивка и надежда, че децата винаги са деца, затова ще се разберат помежду си, че дори и сегашните малолетни компютърни експерти, на които е трудно да обясниш що за чудо е парцалената топка за футбол, вкарвана във „врати” от четири улични павета, ще усетят тръпката на разказаното. И ще пожелаят да надзърнат в този вълшебен свят, съседен на техния.

Безспорен е приносът на директора на РБ ”Сава Доброплодни”, д-р Росица Петрова-Василева, автор на оригиналната идея и съставител на книгата, за успеха на двете части на изданието. Особено важен е самият замисъл на съставителката за сборник с подобни разкази /такъв до момента не е излизал в България/, както и сериозната организационна дейност, включваща диалог с авторите, редактиране, формиране на екип, който да реализира крайният продукт – едно уникално като идея и великолепно, и в съдържателно, и в полиграфическо отношение издание.

Непременно трябва да се отбележи и „визуалната” страна на сборника. Своя талантлив дял в него имат изявените художници: Борис Стоилов, Петър Станимиров, Костадин Костадинов и Силвия Калоянова, носители на Националната награда „Константин Константинов” в категория „илюстратор” за периода 2013-2017г., наложили се и като едни от най-добрите майстори - илюстратори на детска литература. Те са предложили талантлива интерпретация на литературните текстове – всеки в характерния си, разпознаваем художествен маниер. Илюстрирали са ги буквално, но и метафорично, жизнерадостно вписвайки в тях своето усещане за красивия свят на детството. Безспорен е приносът на Петър Станимиров и за цялостното художествено оформление на двете части на изданието.

Изданието е реализирано с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

ИЗДАНИЯ 2017

ПЕТРОВА-ВАСИЛЕВА, Росица.  Книги, деца и тийнейджъри: четенето между разума и емоциите: Сб.доклади от кръгла маса, 9 - 11 май 2017г., гр.Сливен – Books, children and teenagers: reading between reason and emotions: Collection of reports of the round table, 9-11 May 2017, Sliven /Състав. и предг. Росица Петрова – Василева, прев. Петя Кънева, Худ. на корицата Борис Стоилов. – Сливен: Жажда, 2017. – 220с. ISBN 978-619-7239-11-9

Особената роля на книжовната култура и нейния носител – „четящият човек” в развитието на цивилизацията е неоспорима. Писменото слово присъства навсякъде и съответно четенето е основно умение, което ще увеличава своето значение във всички сфери на живота. Основният въпрос днес е дали човек използва прочетеното рационално и продуктивно за себе си и за обществото. В информационния век вида на средството за четене – книгата или компютърния екран – не е от съществено значение. По-важно е човек да притежава вътрешната необходимост да чете, да възприема целенасочено художествен или друг текст в името на своето морално или професионално израстване и себеутвърждаване.

Четенето има особено голямо значение в продължителния процес на ранното формиране на характера и личността на децата (между 6 и 10г.). В този период то играе изключително важна роля като източник за придобиване и усвояване на чужд жизнен опит. В този смисъл придобиването на навици за четене през детството и младежките години е от фундаментално значение.

С разцвета на компютърната ера и безкрайно широките и вече общодостъпни канали за обмен на информация и общуване без граници рязко се промени и традиционният модел на детското четене, създаде се нов модел „екранно” четене. Опасенията за идещото „нечетящо поколение” в променените условия, за кризата на детското четене имат донякъде своето реално основание. Наистина, днес децата все по-често не четат това, с което са израсли техните родители, нито имат техните читателски навици и интереси. И не само Интернет и новите технологии, феноменът електронна книга, скоростта на обмен на информация и комуникация, са виновни за рязката смяна на читателските интереси. Променен е самият статус на четенето като обществена и индивидуална ценност, неговата продължителност, неговият характер, начините за усвояване и анализиране на печатния текст, репертоарът за деца и възрастни, стимулите за четене. Затова и мотивацията на децата и тийнейджърите да четат в съвременните условия е глобален проблем.

Целта на форума,  „Книги, деца и тийнейджъри: четенето между разума и емоциите“, е да се анализира четенето като съзнателен процес и факторите, които оказват влияние днес за превръщане на децата и тийнейджърите в активни читатели, както и да се направи преглед на актуалното състояние на националните политики в контекста на тези фактори. Акцентът е върху някои успешни иновативни практики и дейности за повишаване на мотивацията им за четене.

В докладите, включени в сборника, се анализира четенето като когнитивен процес и като важен фактор във формирането на идентичността на индивида в периода на началното му развитие. Разгледана е промяната в процесите на детското четене на прехода между книжната и дигиталната епоха, в напълно различна информационна среда. Анализирано е  въздействието на съвременната литература върху детето-читател. Разгледани са примери за „универсални“ издания от световната литературна съкровищница, с дълъг литературен живот и феноменално място в света на децата от цял свят. Анализирана е ролята на хумора като инструмент за създаване на траен интерес към четенето и за изграждане на навици за четене при децата и юношите. Специално място е отделено на необходимостта от преосмисляне на учебното съдържание и методиката на преподаване по литература за стимулиране на детското четене. Споделя се опит от иновативни педагогически практики за насърчаване на детското четене чрез интеграция на училищни и извънучилищни културно-образователни ресурси. Представени са различни аспекти на общуването между детския писател и неговите читатели като начин за стимулиране на детското четене. Анализира се графичната композиция на книгата и нейната рефлексия върху детското четене. Представени са дейности на различни държавни и обществени структури за ускоряване на процесите свързани с насърчаването и стимулирането на детското четене в Латинска Америка /Мексико, Перу, Венецуела, Колумбия, Аржентина/. Разгледани са добри практики, програми  и стратегии за насърчаване на четенето в Холандия. Представени са действащи програми за стимулиране на четенето сред децата, тийнейджърите и младежите в детската библиотека ”Библиотечно царство” в гр.Печ /Унгария/. Специално място е отделено на необходимостта от приспособяване на библиотеките към променените реалности и тяхната роля и значение за създаване на читателски навици и поддържане на интереса към четенето у децата и тийнейджърите.  Представени са успешни кампании за насърчаване на четенето на деца до 14г. в периода 2013-2016г.

Основният извод, който се налага е, че за стимулиране на детското четене днес са необходими комплексните усилия на родители, автори, издатели, образователни и културни институции, на цялото общество обединени в ясни национални стратегии.

Изданието е реализирано с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

ПЕТРОВА-ВАСИЛЕВА, Росица. В търсене на талисман за щастие: Сб. наградени творби от Национален литературтен конкурс /Състав. и предг. Росица Петрова-Василева, Худ. На корицата Борис Стоилов. – Сливен: Жажда, 2017. – 80с., с цв.ил. ISBN  978-619-7239-13-3

За четиринадесета поредна година организаторите на Националния фестивал на детската книга - Сливен издават в сборник наградените творби на участниците в ежегодния Национален литературен конкурс, който традиционно се провежда в навечерието на фестивала.

В конкурса „В търсене на талисман за щастие”, организиран в рамките на XIX Национален фестивал на детската книга - Сливен, 2017г. взеха участие над 830 млади автори от цялата страна и от българскиte общности в чужбина /от Австралия, Австрия, Великобритания, Германия, Гърция, Италия, Испания, Канада, Молдова САЩ, Унгария, Украйна и др./ представени с една или две творби - великолепни стихове, разкази или приказки. . В сборника са представени най-добрите от тях.

В творбите си участниците си задават много важни въпроси за смисъла на щастието, опитват се по детски да им отговорят, и отговорите им са се получили по-дълбоки и по-същностни, отколкото може да се очаква за възрастта им. Приятно е да разберем, че щастието за повечето от младите автори не е свързано с материални неща, а с най-важните ценности на живота.

Творбите на участниците се отличават с поетичен език, с детска чистота и неподправеност, с интересни послания. Свежо въображение, неочаквани, пъстри светове, изненадващи сюжети, смели рими - буквално на всяка страница. Изключително радващо е чувството за хумор, което някои от малките автори имат, и което, естествено, прави творбите им по-интересни и ярки. При по-големите участници ясно личат и опитите за повече белетризиране и стремеж да се постигнат по-сложни сюжетни обрати. При тях впечатляват и интригуващите интерпретации на темата, изразеното социално мислене, неочакваната зрялост, дълбоката и заразителна емоционалност, събуждаща съпричастие.

Изданието е реализирано с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

Ромина БеневентиИзложба – илюстрации / Състав. и предг. Росица Петрова-Василева, Ил. Ромина Беневенти. – Сливен: Жажда, 2017. –16с., с цв.ил. ISBN  978-619-7239-14-0

В каталога от изложбата илюстрации на италианската художничка Ромина Беневенти са включени 66 илюстрации от книгите:

“Лулу. Детски стихотворения за възрастни” на Петя Кокудева. /Издателство Жанет 45, 2011/; “Разказване” (Fiabeggiando 2), автор на текста: Р. Т. Бруно / Изд. Giovane Holden, 2011/; “Малки същества”, автор на текста: П. Кокудева /Изд. Жанет 45, 2014/;“Тайната съставка” (L'ingrediente Segreto), автор на текста: Р. Т. Бруно / Изд. Fasi di Luna, 2015/; “Питанки”, автор на текста: П. Кокудева /Изд. Жанет 45, 2016/; “Гостилницата на Аселина в Помпей” ("La locanda di Asellina a Pompei"), автор на текста: Р. Т. Бруно/ Изд. La Medusa, 2017/.

Изданието е реализирано с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

Силвия Калоянова: Изложба – илюстрации:  Каталог / Състав. и предг. Росица Петрова-Василева, Ил. Силвия Калоянова. – Сливен: Жажда, 2017. –16с., с цв.ил. ISBN  978-619-7239-12-6

В каталога от изложбата илюстрации на Силвия Калоянова – носител на Националната награда „Константин Константинов” в категория „Илюстратор” за 2016г., са представени 66 илюстрации на художничката от над 30 книги за деца издадени в български издателства. 

Изданието е реализирано с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

ИЗДАНИЯ 2016

ПЕТРОВА-ВАСИЛЕВА, Росица.  Националните детски литератури в глобалния свят: Сб.доклади от кръгла маса, 9 - 11 май 2016г., гр.Сливен – National Literatures for children In the global world: Collection of reports of the round table, 9-11 May 2016, Sliven /Състав. и предг. Росица Петрова – Василева, прев. Петя Кънева, Худ. на корицата Борис Стоилов. – Сливен: Жажда, 2016. – 224с. ISBN 978-619-7239-07-2

Разпространението на националните литератури в чужди литературни пространства днес, въпреки проповядваните либерални идеи за отворено общество и свят без граници, е свързано с редица ограничения. Основното от тях е, че националната литература е вътрешно лимитирана от границите на езика, на който е написана. Езикът е най-важното средство за изразяване на националната идентичност. Дори в глобализиращия се свят, дори когато е писана от писатели емигранти, принадлежността на литературната творба се определя от националния език. Няма национална литература, която е по-малоценна от другите, защото литературата отразява и се съизмерва с историята на народа и езика, от които е вдъхновявана - не с другите литератури. Обстоятелството, че в световната литературна съкровищница някои национални литератури заемат по-голям дял от други се дължи повече на популярността на езика им  -  отколкото на литературното качество на произведенията.

Гледана през горната призма, всяка национална детска литература е сравнима в световен мащаб, т. е., няма никакви основания за ниско самочувствие.

Когато говорим за популяризирането и разпространението на националните детски литератури в глобализиращия се свят трябва да признаем, че ключът към успеха е в надскачането на националните особености. Всяка национална литература има известен национален колорит, вдъхновява се от родната действителност и характери, но да се разчита само на този колорит, да се засилва изкуствено и да се набляга най-вече на тези национални особености не е добра стратегия и в крайна сметка води до затваряне и провинциализиране. Успехът до голяма степен зависи от качествата на самата литература – тя трябва да е съвременна и универсална като теми. Но онова, което я довежда до световния литературен процес, в който й се иска да участва по право, е преводът. Преводът е единствения начин за глобално въздействие и формиране на наднационална детска читателска общност.

Целта на форума,  „Националните детски литератури в глобалния свят”, е да се проследи състоянието на превода на произведения на отделни национални детски литератури в други страни, да се анализират  факторите, които влияят на превода и разпространението им в чужди литературни пространства, издателските политики за преводна детска литература, начините за насърчаване на трансгранична циркулация и разпространение на литературни произведения чрез традиционни и цифрови канали.

В докладите включени в сборника се анализира обмена на произведения на национални детски литератури в общото световно културно пространство. Дефинирана е необходимостта от теория за оценка на съвременната литература за деца на национално и глобално равнище. Разгледани са причините за нови интерпретации на действителността в детската литература в условията на глобализация. Формулирани са причините за размиването на границите между националните и глобалните литературни и културни модели. Анализирано е настоящето и бъдещето на българското детско книгоиздаване в условията на глобализация. Представени са най-новите изследвания за издаване и разпространение на световна детска литература на босненски език и на босненска детска литература на други езици. Анализирано е разпространението на унгарска детска и юношеска литература в чужбина. Специално място е отделено и на държавни и частни инициативи за стимулиране на превода на унгарска литература на чужди езици. Анализирано е състоянието на превода на българска детска литература в Сърбия и в бившите републики на СФРЮ и на сръбски автори в България и факторите, които влияят при избора, превеждането и издаването на техни книги. Представено е съвременното състояние на издаването и разпространението на испаноезична литература в Латинска Америка /Мексико, Венецуела, Аржентина/. Анализирано е използването на традициионни елементи в модерната турска литература с цел по-добро разбиране на националната идентичност като се използват примери от произведения на най-превежданите съвременни турски автори. Специално място е отделено на ролята на превода за разпространението на националната детска литература на една страна в други езикови и културни пространства. Разгледани са примери за „универсални“ издания от световната литературна съкровищница, с дълъг литературен живот и феноменално място в света на децата от цял свят.  Анализирани са изискванията пред преводачите и основните проблеми, с които се сблъскват те днес. Разгледан е международен опит за институционална подкрепа за превода и националните детски литератури. Специално място е отделено на проблемите пред авторите на детски книги в условията на глобализация в световен аспект и в частност в България. Представени са европейски практики в съвременното книгоиздаване за профилиране и подбор на издателския репертоар в контекста на глобалните издателски процеси и издаването на съвременна литература за деца и тийнейджъри. Разгледана е промяната в процесите на детското четене на прехода между книжната и дигиталната епоха, в напълно различна информационна среда. Очертана е новата визия на детските библиотеки в информационната епоха.

Изданието е реализирано с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

ПЕТРОВА-ВАСИЛЕВА, Росица. Тайната на един продавач на мечти: Сб. наградени творби от Национален литературтен конкурс /Състав. и предг. Росица Петрова-Василева, Худ. На корицата Борис Стоилов. – Сливен: Жажда, 2016. – 108с., с цв.ил. ISBN  978-619-7239-06-5

За тринадесета поредна година организаторите на Националния фестивал на детската книга - Сливен издават в сборник наградените творби на участниците в ежегодния Национален литературен конкурс, който традиционно се провежда в навечерието на фестивала.

 В конкурса „Тайната на един продавач на мечти”, организиран в рамките на XVIII Национален фестивал на детската книга - Сливен, 2016г. взеха участие над 800 млади автори от цялата страна и от българските общности в чужбина, представени с една или две творби - великолепни стихове, разкази или приказки. В сборника са представени най-добрите от тях.

Изненадва разнообразието на подходите към темата на конкурса. Приятно е да разберем, че мечтите на повечето от младите автори са свързани не с материални неща, а с най-важните ценности на живота.  По детски искрено те ни разкриват своите представи за смисъла на живота, за разликата между добро и зло, за цената на мечтите. Появяват се и нови теми, които по традиция считаме, че не са детски, като темата за наркозависимите, за насилието, за отчуждението, за отношението към различните хора.

Творбите на участниците се отличават с голяма свежест на идеите, детска чистота и неподправеност, с тънък усет към общочовешките ценности, с интересни послания. Изключително радващо е чувството за хумор, което някои от малките автори имат, и което, естествено, прави творбите им по-интересни и ярки. При по-големите участници ясно личат и опитите за повече белетризиране и стремеж да се постигнат по-сложни сюжетни обрати.

Изданието е реализирано с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

Петър Станимиров: Изложба – илюстрации „Върхове“:  Каталог / Състав. и предг. Росица Петрова-Василева, Ил. Петър Станимиров. – Сливен: Жажда, 2016. –20с., с цв.ил. ISBN  978-619-7239-08-9

В каталога от изложбата илюстрации „Върхове“ на художника Петър Станимиров - носител на редица престижни отличия и награди, между които: Наградата „Гравитон” - за принос в българската фантастика - "За добро въображение и доброта на въображението"; Националната награда „Константин Константинов” – за принос в детското книгоиздаване, категория „Илюстратор” (2012); Награда за най-добър класически комикс от X Международен салон на комикса – Белград (2012); Първи годишни награди „Книга за теб” (2012) – награда за най-добра корица; Български номинации за Еврокон (2014) – най-добър художник в областта на фантастиката и др. са показани 84 илюстрации и портрети, нарисувани от художника, за различни издания на ИК ”Изток-запад” от колекцията Световна класика за деца и юноши получили популярност не само сред българските читатели, но и в чужбина.

Изданието е реализирано с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

Костадин Костадинов: Изложба – илюстрации:  Каталог / Състав. и предг. Росица Петрова-Василева, Ил. Костадин Костадинов. – Сливен: Жажда, 2016. –16с., с цв.ил. ISBN  978-619-7239-09-6

В каталога от изложбата илюстрации на Костадин Костадинов – носител на Националната награда „Константин Константинов” в категория „Илюстратор” за 2015г., са представени 52 илюстрации на художника от книги за деца и комиксови албуми-адаптации на прочути литературни литературни произведения, издадени в български и чужди издателства. 

ПЕТРОВА-ВАСИЛЕВА, Росица.  Сливен и неговите символи в творчеството на българските писатели: Библиография. /Състав. и предг. Росица Петрова  –  Василева, худ. оформление Борис Стоилов. - Сливен: Регионална библиотека „Сава Доброплодни“, Печат:  ИК „Жажда”,  2016. –  188 с.

Много са символите на Сливен - Балканът, Сините камъни, Старият бряст, войводата Хаджи Димитър, фабриката на Добри Желязков, Чинтуловите песни, и още много паметни места,  личности и събития... Символи, обединяващи предприемчивия дух, бунтовния плам, будителския порив. Символи,  които  правят града уникален и неповторим, привлекателен за завоеватели и пътешественици, но и вдъхновение за много творци. В библиографския указател „Сливен и неговите символи в творчеството на българските писатели”са представени максимално пълно литературните произведения, които са вдъхновени от тези символи.

Библиографският указател е резултат от преглед на много източници. Обхваща периода от 1872г., от когато датира първата публикация свързана с темата, до първата половина на 2016г. включително и представя 749 публикации на 234 автори. Със свои произведения в него са включени: Христо Ботев – поетът, който пръв възпя подвига на войводата Хаджи Димитър, Любен Каравелов – написал първата пиеса за войводата, и писателите: Антон Страшимиров, Добри Немиров, Никола Фурнаджиев, Димитър Полянов, Йордан Йовков, Чудомир, Слав Хр. Караславов, Димитър Мантов, Илия Волен, Цончо Родев, Фани Попова – Мутафова, Найден Вълчев, Асен Босев, Евтим Евтимов, Георги Константинов, Ламар, Димитър Осинин, Георги Славов..., както и свързаните родствено със Сливен автори: Елисавета Багряна, Константин Константинов, Йордан Богдар, Радой Ралин, Дамян Дамянов, Станка Пенчева, Атанас Славов, Димитър Гундов, Петър Димитров – Рудар, Йордан Янков, Надя Неделина, Валентина Радинска, акад. Иванка Денева, Димитър Петленски, Павел Веснаков, Константин Шарков, Желяз Кондев, Камен Васевски, Деньо Денев,  Сава Пеев, Петър Добрев, Атанас Цонков, Виктор Дойчинов, Кети Бозукова, Николай Султанов ....и още, и още творци.

Включените заглавия в библиографията са на български език и за улеснение на ползвателите са разпределени в два основни дяла: Поезия и Проза. Публикациите в двата раздела са представени хронологично по годината на отпечатването им, а във всяка година – азбучно, по редна дума – презимето на автора или първата дума на заглавието. Всички публикации са прегледани „де визу”. В кратки анотации са дадени сведения за съдържанието на материалите, обяснения за споменати места, лица и събития и др.

За да се улесни търсенето на литературата, в края на библиографския указател е приложена система от показалци. Особено ценен е Показалецът на произведенията по литературни видове и заглавия /поезия и проза: драми, исторически очерци, повести, романи, есета, легенди, очерци, пиеси, пътеписи, разкази, спомени, фейлетони, интервюта, слова/. Той е приносен за изданието, защото голяма част от произведенията при публикуването им не са коректно определени по литературни видове. В Именен показалец са представени включените в изданието автори. Географският показалец улеснява търсенето на произведения по определен географски признак. Приложен е и Показалец на периодичните издания на български език, в които са публикувани материали от български писатели за Сливен и неговите символи.

Указателят е първото библиографско издание, което отразява литературните публикации посветени на Сливен и неговите символи. Той ще бъде ценно помагало за ученици, студенти, преподаватели и изследователи /литературоведи, езиковеди, историци, културолози, краеведи и др./ както и за всички сливенци, които чрез творбите на известни български писатели, включени в него, ще могат да преоткрият уникалността на  родния си град.

Начало на страницата

ИЗДАНИЯ 2015

През 2015г. са реализирани 6 издания: три са издадени в рамките на XVII Национален фестивал на детската книга, две издания са посветени на 60-годишния юбилей на библиотеката, а по повод 85г. от рождението на писателя Атанас Славов е издаден био-библиографски указател.

 

ПЕТРОВА-ВАСИЛЕВА, Росица. Съвременната фентъзи литература за деца – между традицията и новите тенденции: Сб.доклади от кръгла маса, 11-12 май 2015г., гр.Сливен – Modern fantasy literature for children – between tradition and new trends: Collection of reports of the round table, 7-8 May 2015, Sliven /Състав. и предг. Росица Петрова – Василева, прев. Петя Кънева. – Сливен: Регионална библиотека „Сава Доброплодни“, Печат: ИК”Жажда”, 2015. – 240с.

 

Фентъзи литературата има богата история с възходи и падения, с етапи на големи постижения и широко разпространение, които се редуват с периоди на липса на интерес и дори осъждане. Въпреки многократното „временно“ съществуване в литературния ъндърграунд, фентъзито винаги се появява отново. Без влиянието му, много шедьоври на световната литература биха били немислими или не биха имали такова въздействие.

Днес магическата притегателност на фентъзи литературата, и в частност на фентъзи литературата за деца и тийнейджъри, докосва милиони читатели и интересът към нея се увеличава непрекъснато, но литературната критика отделя малко внимание на този феномен. Затова и темата на кръглата маса: „Съвременната фентъзи литература за деца – между традицията и новите тенденции”, включена в програмата на XVII Национален фестивал на детската книга, е особено актуална.

Целта на форума е да се представят характеристиките на жанра и да се отговори на въпроса с какво фентъзи литературата привлича читателския интерес на съвременното дете и тийнейджър и как влияе върху процеса на четене.  В голяма част от докладите включени в сборника се проследява в исторически план развитието на фентъзи литературата за деца в различни национални литератури като се анализират традиционните елементи и новите тенденции в детското фентъзи. Представят се произведения на известни фентъзи автори, техните стилове и специфична творческа образност. Специално място е отделено на хумора в детско-юношеската фентъзи литература от Луис Карол до Тери Пратчет. Разгледани са причините за размиването на границите на съвременната фентъзи литература за възрастни и за деца. Анализира се мястото на фентъзи литературата в културата на тийнейджърите. Проследяват се новите тенденции във фентъзито свързани с промяната и новите роли на злото, появата на модерното търсене/пътешествие белязано от новите медии и техническите нововъведения, новите елементи и цели на търсене,  характеристиките на модерните деца герои, появата на нови светове, новите ценности и послания и др. Разгледана е българската издателска практика в сферата на фентъзи литературата за деца и тийнейджъри. Анализират се издателските политики за фентъзи литература за деца и тийнейджъри на световни издателски корпорации и известни издателства. Разгледани са основни аспекти, проблеми и тенденции при фентъзи изданията за деца в страните от Северна Америка и Австралия. Анализирани са чужди влияния и национални характеристики на фентъзи изданията за деца и юноши в Унгария, Сърбия и Турция. Специално място е отделено на различията между криминалната литература и научната фантастика като два типа повествование открояващи противоположни тенденции. Представена е единствената библиотека на научната фантастика в Турция. Разгледани са основни аспекти в развитието на съвременното фентъзи кино и литература за деца. Акцентира се върху изучаването на фентъзи литература за деца от студентите от педагогическите специалности, с цел включването й в бъдещата им педагогическа практика. Специално място е отделено на използването на фентъзи издания в обучението и самообучението на деца и тийнейджъри по чужди езици.

Изданието е реализирано с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

 

ПЕТРОВА-ВАСИЛЕВА, Росица. По следите на едно писмо в бутилка: Сб. наградени творби от Национален литературен конкурс./Състав. и предг. Росица Петрова - Василева, худ. на корицата Борис Стоилов, ил. Христо Тотев. – Сливен: Регионална библиотека „Сава Доброплодни“, Печат: ИК ”Жажда”, 2015. – 95с., с цв.ил.

 

За дванадесета поредна година организаторите на Националния фестивал на детската книга - Сливен издават в сборник наградените творби на участниците в ежегодния Национален литературен конкурс, който традиционно се провежда в навечерието на фестивала.

 

В конкурса „По следите на едно писмо в бутилка“ взеха участие над 800 млади автори от цялата страна и от българските общности в чужбина, представени с една или две творби - великолепни стихове, разкази или приказки.  В сборника са представени най-добрите от тях.

Изненадва разнообразието на подходите към темата на конкурса. Много от творбите се отличават с неочаквана за възрастта на авторите зрелост и сериозно отношение към най-важните въпроси на битието - живота и смъртта, любовта, съдбата на планетата Земя и опазването на нейните природни богатства, връзките между членовете на едно семейство, моралните ценности. Героите на техните истории нерядко са традиционни: змейове, чудовища, зли феи и магьосници, но тяхната лоша сила намалява и чезне от добрите думи, от искрените сълзи, от задружните усилия на любимите ни хора, от скъпоценните жестове на милосърдието и приятелството. Изненадват и някои нови теми, за които по традиция считаме, че не са детски. Темата за различните хора и отношенията им с останалите, а също и за грижата за хората в риск. Темата за благотворителността. Тъжната тема за материалните неща в живота, които понякога правят човека равнодушен и користен, завистлив и жесток. Някои автори дават да се разбере, че бъдеще, в което господства техниката, а не човещината, добротата и милосърдието, не им  харесва. И това също е много впечатляващо.

 В творбите на по-големите участници преобладава склонността към самоанализ и изводи за смисъла на живота, за разликата между доброто и злото, и - естествено, за любовта.

Творбите на отличените участници впечатляват с поетичния си език, с оригиналността и с деликатността си. Във всяка от тях откриваме интересно хрумване, различно послание.

Изданието е реализирано с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

 

Пенко Гелев - Изложба-илюстрации: Каталог: Сливен, 11-20 май 2015г. /Състав. Росица Петрова – Василева, Художествено оформление Пенко Гелев. - Сливен: Регионална библиотека „Сава Доброплодни“, Печат: ИК „Жажда”,  2015. – 16 с.

В каталога от изложбата илюстрации на Пенко Гелев – носител на Националната награда „Константин Константинов” в категория „Илюстратор” за 2014г., са представени 52 илюстрации на художника от книги за деца и комиксови албуми-адаптации на прочути литературни литературни произведения, издадени в български и чужди издателства. Включени са и 8 илюстрации от книгата „Приказки за вълшебната флейта“, за които е отличен с редица международни и национални награди.

Илюстрациите  на Пенко Гелев се отличават с различен стил, със специфична творческа образност, с нестандартни визуални решения и представят тенденциите, иновациите и новите естетически стандарти в модерната илюстрация прилагана в днешните издания за деца.

Пенко Гелев е от генерацията съвременни български илюстратори, които непрекъснато търсят нови пътища и техники, нови композиционни решения и изразителност, и чрез своите илюстрации поддържат жив интереса на децата към най-добрите произведения на националната и на чуждите литератури.

 

60 ГОДИНИ РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „САВА ДОБРОПЛОДНИ”: Летопис /Състав. и предг. Росица Петрова – Василева, худ. оформление Борис Стоилов. - Сливен: Регионална библиотека „Сава Доброплодни“, Печат: ИК „Жажда”,  2015. – 204 с.

В Летописа, в хронологичен ред, са отразени най-важните моменти от 60- годишното съществуване на библиотеката. Макар и ограничен в датите, той е опит да се разбере и осмисли нейната история. И ако за първите години от съществуването й акцентите върху отделни дейности са по-малко, причината не е в това, че те според нас са по-малко значими, а поради поизбледнелите спомени и липсата на достоверна информация.

В Летописа е отделено специално място и на всички, библиотекари, директори и друг персонал, които са работили или продължават да работят за стойностното присъствие на Регионална библиотека „Сава Доброплодни” в живота на сливенци и с всеотдайния си труд са превърнали библиотеката в храм на науката и културата, в средище, в което се пресичат времена и идеи, в символ на неограничената мисъл и част от информационното общество без граници, и в място, където се осмислят проявленията на нашата национална идентичност и европейска съизмеримост.

Изданието е реализирано с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

 

ПЕТРОВА-ВАСИЛЕВА, Росица. Библиотеката – моят остров на съкровищата: Сб. наградени творби от литературен конкурс /Състав. и предг. Росица Петрова-Василева, худ. на корицата Борис Стоилов. – Сливен: Регионална библиотека „Сава Доброплодни“, Печат: ИК”Жажда”, 2015. – 61с., с цв.ил.

В сборника са представени наградените творби от литературния конкурс „Библиотеката - моят остров на съкровищата“ посветен на 60г. от създаването на РБ“Сава Доброплодни“-Сливен.

Какво е библиотеката за децата и какви съкровища им предлага? Всеки участник в конкурса има свой отговор на въпроса.

За голяма част от участниците в конкурса библиотеката е широко отворена врата към непознати светове. Вдъхновени от прочетените в книгите истории, с неизчерпаемото си въображение , те ни въвеждат в един различен свят , безкрайно вълнуващ и красив, в който с магическо изречение, с чудодейна пръчица, с добро дело или добра дума стават чудеса.

За много от участниците библиотеката е остров на мечти, копнежи, открития, а чрез знанията от книгите те завоюват нови и нови територии на духа, на познанието и радостта.

За част от младите автори библиотеката е и възможност за бягство от действителността, в която има твърде много несправедливост, разочарования, неразбиране, отчуждение, самота.

Изданието е реализирано с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

 

ПЕТРОВА-ВАСИЛЕВА, Росица. Атанас Славов: Био-библиография /Състав. и предг. Росица Петрова  –  Василева, худ. оформление Христо Тотев.   - Сливен: Регионална библиотека „Сава Доброплодни“, Печат:  ИК „Жажда”,  2015. –  147 с.

Био-библиографският указател се издава по случай 85-годишнината от рождението на един от най-непримиримите съвременни български радетели за свобода на мисълта и словото - талантлив писател, публицист, преводач, учен, общественик – Атанас Славов, един от последните представители на интелектуалците-космополити и енциклопедисти на 20 век.

България е в дълг на Атанас Славов, когото Кърт Вонегът определя като „много силен и талантлив писател”. Голяма част от неговото творчество от годините на емиграция/1976-1990/ е непознато и недооценено. Целта на настоящия библиографски указател е да представи най-пълно публикациите от и за Атанас Славов, за да бъдат подпомогнати бъдещите изследователи на огромното му дело.

Библиографският указател „Атанас Славов” обхваща периода от 1956г. до първата половина на 2015г. включително и представя 512 публикации. Включените заглавия са разпределени в два основни дяла. Първия дял включва разделите:  Произведения на Атанас Славов – книги на български език и на чужди езици;  Атанас Славов - съавтор; преводач; редактор; илюстратор; Публикации на Атанас Славов в сборници и периодични издания – на български език и на чужди езици; Публикации на Атанас Славов в електронни издания. Във втория дял, Литература за Атанас Славов, са включени разделите: Публикации за Атанас Славов – на български език и на чужди езици и Публикации за Атанас Славов в електронни издания.

Публикациите във всички раздели са представени хронологично по годината на отпечатването им, а във всяка година – азбучно, по редна дума – презимето на автора или първата дума на заглавието. В кратки анотации се дават сведения за съдържанието на материалите, обяснения за споменати лица и събития и др.

Литертурата на български език е издирена по основни библиографски източници, аналитичната картотека на Института за литература при БАН, електронния каталог и краеведската картотека и обособената в Регионална библиотека „Сава Доброплодни” - Сливен „Библиотека „Атанас Славов”, съдържаща всички книги на писателя издавани в България и чужбина и създадена с негово съдействие. Прегледани са и прикнижни и пристатийни библиографии, библиографски цитирания под линия, както и личния архив на писателя съхраняван в литературния кабинет „Атанас Славов” в РБ „Сава Доброплодни”. Включени са и публикации от електронни издания. Основната част от материалите са описани „де визу”.

За да се улесни търсенето на литературата, в края на библиографския показалец са приложени система от показалци.

Библиографските описания в указателя са съставени съгласно действащите стандарти /БДС 15419-82. Библиографско описание на книгите и БДС 17264-91.Аналитично библиографско описание/.

Био-библиографският указател „Атанас Славов” е единственото библиографско издание, което в такава пълнота отразява цялостното творчество и многостранна дейност на  Ат. Славов. Той ще бъде ценно помагало за студенти и изследователи /литературоведи, изкуствоведи, историци, културолози, политолози, краеведи и др./ не само на живота и творчеството на писателя у нас и в емиграция, но и на литературните и обществените процеси в България от края на 50-те години на миналия век до наши дни и особено в годините на демократичния преход.

Начало на страницата

ИЗДАНИЯ 2014

В рамките на Шестнадесетия Национален фестивал на детската книга –Сливен, 7 - 9 май 2014г. бяха реализирани три издания: Сборник с доклади от кръгла маса с международно участие на тема „Децата и четенето – между традиционната и електронната книга“; Сборник с наградени творби от Национален литературен конкурс на тема „Историята на един търсач на вълшебства” ; Каталог на Изложба-илюстрации на Борис Стоилов - носител на Националната награда “Константин Константинов” в категория “Илюстратор”за 2013г. Издадено е и практическо ръководство „Дигитализиране на книжовното наследство в българските библиотеки“ по проект финансиран от МК.

 

ПЕТРОВА-ВАСИЛЕВА, Росица. Децата и четенето – между традиционната и елктронната книга: Сб.доклади от кръгла маса, 7-9 май 2014г., гр.Сливен – Children and reading – between traditional and electronic books: Collection of reports of the round table, 7-9 May 2014, Sliven /Състав. и предг. Росица Петрова – Василева, прев. Петя Кънева. – Сливен: Регионална библиотека „Сава Доброплодни“, Печат: ИК”Жажда”, 2014. – 240с.

Стояща в абсолютна зависимост от спецификата на своите читатели, детската литература днес е принудена да се съобразява както с редица възрастово обусловени особености, така и с промяната на процесите на четене в напълно различна информационна среда. Освен печатните издания, в ежедневието на съвременното дете все по-важно място заемат електронните медии, компютърният екран, достъпът до огромни информационни масиви. Затова и темата на кръглата маса : „ Децата и четенето – между традиционната и елктронната книга“, проведена в рамките на XVI Национален фестивал на детската книга, е особено актуална.

Целта на форума е да се даде отговор на въпроса как се променя детското четене на прехода между книжната и дигиталната епоха. В голяма част от докладите включени в сборника се дава отговор на въпроса защо четенето е важно за децата. Проследява се как влияе електронният формат на книгата върху процеса на детското четене. Електронната книга се разглежда като нова форма на комуникация, нова форма на предаване на знания. Представени са характеристиките на електронната книга, предимствата й, който я правят привлекателна за съвременното дете, както и нейните недостатъци и слабости. Акцентира се върху използването на е-книги в помощ на обучението и самообучението. Анализирани са тенденциите за запазване на книгата като най-предпочитано средство за информиране, образование и забавление чрез адаптирането й към съвременните условия под нова форма в различните национални детски литератури. Разглежда се състоянието на българската интернет-книга за деца. В голяма част от докладите се търси отговор на въпроса ще се запази ли интереса на детето към традиционната книга и как да се намери баланса между нея и електронната книга с цел стимулиране на детското четене. Анализират се развитието на печатното и елктронното книгоиздаване за деца в България, в страните от ЕС, в САЩ и Канада, в някои балкански страни, в Турция и промените в издателските политики. Специално място е отделено на въпроса за електронното бъдеще на библиотеките. Разгледани са иновативни практики и услуги на издателства, книжарници и библиотеки насочени към насърчаване на детското четене.

Изданието е реализирано с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

 

ПЕТРОВА-ВАСИЛЕВА, Росица. Историята на един търсач на вълшебства: Сб. наградени творби от Национален литературен конкурс. /Състав. и предг. Росица Петрова - Василева. – Сливен: Регионална библиотека „Сава Доброплодни“, Печат: ИК”Жажда”, 2014. – 95с., с цв.ил.

За единадесета поредна година организаторите на Националния фестивал на детската книга - Сливен издават в сборник наградените творби на участниците в ежегодния Национален литературен конкурс, който традиционно се провежда в навечерието на фестивала.

Темата на конкурса сполучливо съчетава три детски страсти: първата, е страстта към търсенето, любопитството, влечението към необичайни събития, хора, преживявания; на второ място, но не и по важност, е страстта по старата и винаги нова магия на вълшебствата, която не признава нито възраст, нито пол, нито етническа принадлежност. И на трето място – сладката омая на историите, в които всеки от нас става участник, или автор, а понякога и двете едновременно.

Участниците в конкурса, над 1000 млади автори от цялата страна и от българските общности в чужбина, много умело, интересно и професионално са разработили стотици варианти на темата. В сборника „Историята на един търсач на вълшебства“ са включени най-добрите творби /стихове, приказки, разкази/ представени за конкурса, творби написани от техните млади автори с вдъхновение, пламенност, красноречие и откровеност.

Изданието е реализирано с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

 

Борис Стоилов - Изложба-илюстрации: Каталог: Сливен, 7 - 19 май 2014г. /Състав. Росица Петрова – Василева, худ. оформление Борис Стоилов. -  Сливен: Регионална библиотека „Сава Доброплодни“, Печат: ИК „Жажда”,  2014. – 24 с.

В каталога от изложбата илюстрации на Борис Стоилов – носител на Националната награда „Константин Константинов” в категория „Илюстратор” за 2013г., са представени 70 илюстрации на художника от книги за деца издадени в български и чужди издателства, част от които са от фентъзи издания. Илюстрациите се отличават с различен стил, със специфична творческа образност, с нестандартни визуални решения и представят тенденциите, иновациите и новите естетически стандарти в модерната илюстрация прилагана в днешните издания за деца.

Борис Стоилов е от генерацията съвременни български илюстратори, които непрекъснато търсят нови пътища и техники, нови композиционни решения и изразителност, и чрез своите илюстрации пазят интереса на децата към книгите жив, защото и в новия, информационен век е важно да има все повече деца, които обичат да четат.

 

ПЕТРОВА-ВАСИЛЕВА, Росица, Димитър Емануилов Василев. Дигитализиране на книжовното наследство в българските библиотеки: Практическо ръководство / Росица Петрова-Василева, Димитър Емануилов Василев. - Сливен: Регионална библиотека „Сава Доброплодни“, Печат: ИК”Жажда”, 2014. – 66с.

В съответствие със Закона за културното наследство на РБългария и документите на Европейската комисия за опазване и достъп до културното наследство основен приоритет в дейността на българските библиотеки в близките няколко години ще бъде дигитализацията и осигуряването на онлайн достъп до ценните им книжовни колекции. С настоящото практическото ръководство се цели да се подпомогне успешното реализиране на този приоритет чрез подобряване на информираността и усъвършенстване на практическите умения на библиотечните специалисти, занимаващи се с дигитализация на книжовното наследство.

В първа глава на ръководството, разработена от д-р Росица Петрова-Василева, се дефинира терминът „дигитализация”; представени са обектите на книжовното наследство в България предмет на дигитализиране; анализирано е състоянието на процеса на дигитализация с цел опазване на книжовното наследство в българските библиотеки; изведени са основните проблеми пред библиотеките свързани с дигитализацията на книжовното културно наследство в България и осигуряване на достъп до него; формулирани са основните приоритети пред българските библиотеки свързани с дигитализацията на книжовното културно наследство.

Във втора глава, разработена от д-р инж.Димитър Василев, са представени основните етапи в процеса на дигитална конверсия /преобразуването на печатно издание в редактируем цифров вид/ – сканиране, разпознаване, корекция, форматиране и архивиране.

Изданието е реализирано с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

 

Начало на страницата

ИЗДАНИЯ 2013

В рамките на Петнадесетия Национален фестивал на детската книга –Сливен, 7-9 май 2013г. бяха реализирани четири издания: Сборник с доклади от кръгла маса с международно участие на тема „Фестивалът – децата, книгите, четенето. 15 години Национален фестивал на детската книга“; Сборник с наградени творби от Национален литературен конкурс на тема „Едно невероятно пътуване във времето“; Каталог на Изложба-илюстрации на Ралица Мануилова, Спас Спасов, Олег Топалов, Ясен Гюзелев, Петър Станимиров - носители на Националната награда “Константин Константинов” в категория “Илюстратор”.; Сборник с разкази на носителите на Националната награда “Константин Константинов” в категории за “цялостен принос” и за “автор” за периода 2004-2012г. - “Искааам! Истории на пораснали деца”;

ПЕТРОВА-ВАСИЛЕВА, Росица. Фестивалът – децата, книгите, четенето. Петнадесет години Национален фестивал на детската книга: Сб.доклади от кръгла маса, 7-8 май 2013г., гр.Сливен – The Festival - children, books, reading. Fifteen years National children’s book festival: Collection of reports of the round table, 7-8 May 2013, Sliven /Състав. и предг. Росица Петрова – Василева, прев. Петя Кънева . – Сливен: Регионална библиотека „Сава Доброплодни“, Печат: ИК”Жажда”, 2013. – 176с.

ISBN 978-619-90081 - 3 – 3

Сборникът с доклади от кръгла маса на тема:„Фестивалът – децата, книгите, четенето“ е посветен на 15-годишния юбилей на Националния фестивал на детската книга. Значима годишнина за един уникален форум  посветен изцяло на детската книга – на проблемите свързани с нейното издаване, разпространение, четене. Днес Фестивалът има своите ясно изразени цели - популяризира творчеството на съвременните български детски автори, които творят както в страната, така и извън нейните граници, активно съдейства за подобряване на взаимодействието между авторите, издателите и разпространителите на детските книги, предизвиква дебат и влияе на издателските политики, налага нови модели за създаване на интерес към книгите и четенето, вдъхновява децата към творчество. Той е културно събитие с национален и международен престиж, с ясна визия за развитие.

Едно от най-големите постижения на Националния фестивал на детската книга през годините е попълването на „белите” полета в изследванията за съвременната детска литература. Ежегодно в рамките на фестивала се провеждат научни форуми с участието на утвърдени творци, литературни критици, научни работници, преподаватели, библиотечни специалисти от страната и чужбина, посветени  на  проблемите на съвременната литература за деца и нейното развитие в бъдеще.

Целта на тазгодишната кръгла маса е да се откроят положителните тенденции в последните 15 години в книгоиздаването, книгоразпространението и детското четене и как фестивалът е стимулирал в определена степен тези промени. В докладите включени в настоящия сборник се дава една своеобразна оценка на феномена Национален фестивал на детската книга. Анализира се необходимостта и важността на фестивала за всички участници в процеса на създаване и разпространение на детската книга, неговата визия и мисия. Националният фестивал на детската книга се определя като място за обмен на опит, идеи, мнения, място за създаване на трайни контакти и пространство на трансгранично сътрудничество, а също и като място за срещи на медиаторите на четенето и децата. Според писателите - значението на фестивала е в това да ги ориентира в новоиздадената литература, в интереса към нови жанрови форми, да им дава подтик за творчество, да обогатява личните им познанства и в резултат на това да създават нови книги, а чрез срещите си с децата да се ориентират в техните бързо променящи се читателски вкусове. За издателите фестивалът е форум, на който се дискутират и се очертават новите тенденции в издателските политики и място за среща с най-добрите български детски автори и илюстратори. Националната награда „К.Константинов”, връчвана в рамките на фестивала, се определя като една от най-престижните литературни награди и стимул за развитие на писането и публикуването за деца. В част от докладите се обръща специално внимание на прилаганите във фестивалните прояви нови модерни форми  и изразни средства за представяне на детската литература. Много от авторите подчертават, че със своето разнообразие и богатство на идеи и инициативи фестивалът насърчава и развива креативността на децата, помага за откриването на талантливи млади хора. Отчита се и международното значение на фестивала, постигнатите реални резултати и сътрудничество. Предлагат се нови идеи и перспективи за развитието му.

Положителните оценки за Националния фестивал на детската книга, за всички негови проявления, постигнатите резултати, дават увереност на организаторите от РБ“Сава Доброплодни“ да продължат да го провеждат със същата енергия и ентусиазъм и през следващите години.

Изданието е реализирано с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

 

ПЕТРОВА-ВАСИЛЕВА, Росица. Едно невероятно пътуване във времето: Сб. наградени творби от Национален литературен конкурс./Състав. и предг. Росица Петрова-Василева. – Сливен: Регионална библиотека „Сава Доброплодни“, Печат:ИК” Жажда”, 2013. – 91с., с цв.ил.

ISBN 978 - 619 - 90081 -1 - 9

За десета поредна година организаторите на Националния фестивал на детската книга - Сливен издават в сборник наградените творби на участниците в ежегодния Национален литературен конкурс, който традиционно се провежда в навечерието на фестивала.

И тази година на адреса на Регионална библиотека „Сава Доброплодни” в Сливен пристигнаха голям брой великолепни стихотворения, разкази и приказки на над 1000 млади автори от цялата страна и от българските общности в чужбина. Сигурни сме, че много от тях отново и отново биха писали за някое ново приказно пътуване - насън, наяве, или в мечтите си, защото какво друго е ДЕТСТВОТО, освен много мечти, копнежи, открития. Какво друго освен завоюване на нови и нови територии на духа, на познанията и радостта.

Безграничната детска фантазия ни пренася в миналото и в бъдещето, в различни кътчета по света, в неизследвани космически пространства. Свидетели сме на забавни, тайнствени и романтични приключения. Децата стават смели изследователи, герои в космически пътешествия, пазители на най-големите завоевания на човечеството... Проявяват храброст и благородство, поемат рискове, извършват подвизи.

Темата на конкурса е провокирала силен интерес към миналото на България и нейните най-известни духовни водачи през вековете. Много от участниците показват интерес и познания и за световната история, все едно дали става дума за Древен Египет или Древна Гърция, за епохата на динозаврите или за герои като Клеопатра, Александър Македонски или Елизабет I Тюдор, което също е похвално. Приятно е да разберем, че децата на България милеят за нейното бъдеще, тревожат се за изсечените гори, за замърсения въздух и води, за обезлюдените селища. Някои автори дават да се разбере, че бъдеще, в което господства техниката, а не човещината, добротата, милосърдието, не им се харесва. И това също е много впечатляващо.

В сборника „Едно невероятно пътуване във времето ” са включени най-добрите творби /стихове, приказки, разкази/ представени за конкурса, творби написани от техните млади автори с вдъхновение, пламенност, красноречие и откровеност.

Изданието е реализирано с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

 

Каталог на Изложба-илюстрации на Ралица Мануилова, Спас Спасов, Олег Топалов, Ясен Гюзелев, Петър Станимиров - носители на Националната награда “Константин Константинов” в категория “Илюстратор”, Сливен, 7-17 май 2013г. /Съставител: Росица Петрова – Василева, Художествено оформление Петър Станимиров. - / Сливен: Регионална библиотека „Сава Доброплодни“, Печат: ИК „Жажда”,  2013. – 40 с.

 ISBN  978 - 619 - 90081 - 2 - 6

Илюстрациите са не само визуализация на езика, нито отделни художествени произведения,  които се основават на определен литературен текст. Те са особен вид критично графическо четене на авторовия текст. Чрез тях се конструира нова форма на комуникация, която интерпретира вече съществуващия текст и създава ново качество, влияещо на читателския интерес.

В каталога от изложбата илюстрации на носителите на Националната награда „Константин Константинов” в категория „Илюстратор”, за периода 2004-2012г., са представени 70 илюстрации на  художниците Спас Спасов (2006г.), Ралица Мануилова (2008г.), Олег Топалов (2010г.), Ясен Гюзелев (2011г.) и Петър Станимиров (2012г.). Илюстрациите се отличават с различен стил, със специфична творческа образност, с нестандартни визуални решения и представят тенденциите, иновациите и новите естетически стандарти в модерната илюстрация прилагана в днешните издания за деца.

Представените в каталога художници са от генерацията съвременни български илюстратори, които непрекъснато търсят нови пътища и техники, нови композиционни решения и изразителност, и чрез своите илюстрации пазят интереса на децата към книгите жив, защото и в новия, информационен век е важно да има все повече деца, които обичат да четат.

 

ПЕТРОВА-ВАСИЛЕВА, Росица. Искааам! Истории на пораснали деца: Сб. разкази /Състав. и предг. Росица Петрова-Василева. – Сливен: Издател : Регионална библиотека „Сава Доброплодни“, Печат: ИК”Жажда”, 2013. – 80с., с цв.ил.  

ISBN 978 - 619 - 90081 - 4 - 0

Сборникът „Искааам” е събрал 12 къде весели, къде трагикомични случки от детството, разказани от писателите Георги Константинов, Катя Воденичарова, Леда Милева, Марко Ганчев, Кина Къдрева, Лиляна Стефанова, Виктор Самуилов, Панчо Панчев, Петя Александрова, Юлия Спиридонова, Весела Фламбурари и Ангелина Жекова - автори, удостоени през периода 2004 – 2012 година с Националната награда „Константин Константинов” връчвана в рамките на Националния фестивал на детската книга.  

„Много обичат да ни питат нас, възрастните, дали ни е мъчно за детството. Мъчно им е на онези, които са го изтървали някъде по пътя. Моето си е винаги с мен - една голяма планина от светлина.” – Така е написала в своята „история”, поместена в този чудесен сборник Юлия Спиридонова-Юлка. И нейната констатация би могла да послужи като мото към историите на всички останали автори. Те са потвърждение на изреченото в средата на миналото столетие от Антоан дьо Сент-Екзюпери: „Аз произхождам от моето детство”.

Щастливо детство не означава непременно охолен живот, в който всичките ти прищевки са задоволени. Нито малката Леда, останала на пет годинки без баща, нито първолакът Марко, прехласнат по чудото, наречено цигулка, нито Петя от Сливен на 50-те години с мечтата си по колосана фуста, нито дори софийското момче Виктор с неговото „тиквено щастие” (любимите му тиквени семки в книжна кесийка) са имали детство, изпълнено с материално благополучие. Но са имали мечти, в малките им сърца е горяла жаждата за приключения, копнежът по вълшебни светове, любопитството към околния природен свят, дори и към най-малката тревичка, неосъзнатият стремеж към творчество. И в своите пленителни, забавни, безхитростни истории, вероятно написани специално за сборника „Искааам!”, излязъл в юбилейната, 15-та година на Националния фестивал на детската книга в Сливен, те с днешната си мъдрост отправят именно това послание. Ненатрапчиво, без дидактичност. А с усмивка и надежда, че децата винаги са деца, затова ще се разберат помежду си, че дори и сегашните малолетни компютърни експерти, на които е трудно да обясниш що за чудо е парцалената топка за футбол, вкарвана във „врати” от четири улични павета, ще усетят тръпката на разказаното. И ще пожелаят да надзърнат в този вълшебен свят, съседен на техния.

Безспорен е приносът на директора на РБ”Сава Доброплодни” Росица Петрова-Василева, автор на оригиналната идея и съставител на книгата, за успеха на изданието.. В случая е особено важен самият замисъл на съставителката за сборник с подобни разкази /такъв до момента не е излизал в България/, както и сериозната организационна дейност, включваща диалог с авторите, редактиране, формиране на екип, който да реализира крайният продукт – едно уникално като идея и великолепно, и в съдържателно, и в полиграфическо отношение издание.

Непременно трябва да се отбележи и „визуалната” страна на сборника. Своя талантлив дял в него имат тримата изявени художници: Ралица Мануилова, Петър Станимиров и Радостина Нейкова, наложили се и като майстори - илюстратори на детска литература. Те са предложили талантлива интерпретация на литературните текстове – всеки в характерния си, разпознаваем художествен маниер. Илюстрирали са ги буквално, но и метафорично, жизнерадостно вписвайки в тях своето усещане за красивия свят на детството. Безспорен е приносът на Петър Станимиров и за цялостното художествено оформление на изданието.

Изданието е реализирано с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

Начало на страницата

ИЗДАНИЯ 2012

ПЕТРОВА-ВАСИЛЕВА, Росица. Табутата в детската литература: Сб.доклади от кръгла маса, 9-10 май 2012г., гр.Сливен – Taboos in children’s literature: Collection of reports of the round table, 9-10 May 2012, Sliven /Състав. и предг. Росица Петрова – Василева, прев. Петя Кънева . – Сливен: Жажда, 2012. – 224с. ISBN 978-954-795-357-4

Стояща в абсолютна зависимост от спецификата на своите читатели, детската литература е принудена да се съобразява както с редица възрастово обусловени ограничения, така също и с определени норми, наложени в общественото съзнание с цел да се предпази крехката детска психика от болезнени теми. В същото време детската литература органично съдържа необходимостта от преодоляване на възрастовата дистанция и от осветляване на табутата, защото една от целите й е да подготвя децата за онова, което евентуално може да им се случи в реалния живот.

Сборникът „Табутата в детската литература” съдържа 14 доклада на бълг. и англ.език на утвърдени литературни критици, университетски преподаватели, библиотечни специалисти, издатели, художници и писатели от България, Италия, Унгария, Сърбия, Босна и Херцеговина, Македония. В тях се проследява в исторически аспект процеса на налагане на табута в детската литература и тяхното разрушаване и демистифициране. В част от докладите е представена еволюцията в общественото приемане на редица табу теми в различните национални литератури. Разгледани са някои особени форми на цензура в литературата за деца и юноши. Дадени са примери за разбиване на теми табу като тайната на раждането на дете, любовта, целувката, първия физически контакт,  ранната бременност и емоционалните и психични проблеми свързани с нея, изоставянето и сирачеството, насилието над деца, педофилията, приемането на различните, ксенофобията и др. Специално място е отделено на темата за смъртта в детската литература и в различните медии, както и причините за нейното табуиране. Анализира се най-подходящият от комуникативна гледна точка език за споделяне на проблемите на смъртта с детската аудитория и най-подходящата форма за изграждане на евфемистичния й образ. Разгледана е темата за канибализма като едно от най-старите и дълбоко вкоренени в човешката култура табута и представянето му в литературата за деца. Значително място е отделено на темата за секса и има ли място в детската литература, и в частност в поезията за деца. Разглеждат се рядко застъпени в детската литература теми свързани с обичайни и съвременни форми на изключеност на децата от действителния живот. Представен е нов феминистки писателски стил акцентиращ върху забавното и поучително сексуално възпитание на момичетата.  Анализират се произведения на известни автори – рушители на табута, техните стилове и специфична творческа образност. Предлага се интересен психоаналитичен прочит на българската литература за деца и се развенчават някои митове свързани с детския психичен живот. Отделено е място на тенденциите и основните издателски политики в представянето на „забранени” теми в  днешните издания за деца. Чрез „непредубеден прочит” на учебното съдържание по български език и литература в началния етап на основната образователна степен се анализира оскъдното присъствие на литературни и фолклорни произведения, в които се интерпретират теми табу, което от своя страна противоречи на процеса на успешна социализация на учениците.

Основният извод, който се налага е, че съвременната детска литература успешно преодолява дидактичността, освобождава се от стереотипите и традиционното разбиране на норми и правила. Днес авторите по-смело пишат на „забранени” теми, а издателите експериментират с издаването им, защото в крайна сметка целта на детската книга не е да затъмни чрез фалшиви очаквания представата на детето за заобикалящия го свят, а да го подготви за житейските реалности.

Изданието е реализирано с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

ПЕТРОВА-ВАСИЛЕВА, Росица. В една вълшебна звездна нощ: Сб. наградени творби от Национален литературен конкурс /Състав. и предг. Росица Петрова-Василева. – Сливен: Жажда, 2012. – 79с., с цв.ил. ISBN 978 - 954 -795 -356 - 7

За осма поредна година организаторите на Националния фестивал на детската книга - Сливен издават в сборник наградените творби на участниците в ежегодния Национален литературен конкурс, който традиционно се провежда в навечерието на фестивала.

В сборника „В една вълшебна звездна нощ” са включени 25 творби /стихове, приказки, разкази/.Творбите ни пренасят в енигматичната територия на желанията и фантазията на своите автори. Изумително е колко всеобхващаща може да бъде детската идея за вълшебство! Във вълшебната звездна нощ се случват забавни, тайнствени и романтични приключения. Децата стават принцове и принцеси, герои в космически пътешествия, пазители на най-големите завоевания на човечеството... Проявяват храброст и благородство, поемат рискове, извършват подвизи,... влюбват се. В нощта на вълшебствата децата се справят и с проблеми, които живо интересуват и тревожат всички хора: борят се за чисти въздух и природа, за зелени градове, за толерантно отношение към другите етноси и към онеправданите, бедните, болните, за  сговор и любов в семейството, за подкрепа за различните от нас. Творбите, включени в сборника, впечатляват с поетичния си език, с оригиналността, с деликатността, с любовта, която е всепобеждаваща. Във всяка от тях откриваме интересно хрумване, тънък усет към общочовешките ценности, различно послание.

Изданието е реализирано с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

Петър Станимиров : Каталог от Изложба илюстрации и комикс – Сливен, 9-14 май 2012г. /Състав. Росица Петрова – Василева. – Сливен: Жажда, 2012.- 24с., цв.ил.

В каталога са включени 85 илюстрации от изложбата на един от най-известните съвременни български илюстратори – Петър Станимиров, организирана в Сливен, в рамките на Четиринадесетия Национален фестивал на детската книга.

В каталога е представена само малка част от илюстрациите на детски книги на Петър Станимиров, които разкриват неговия специфичен стил и творческа образност и обясняват интереса на децата към книгите илюстрирани от него. Включени са и илюстрации от негови авторски издания, в които той е автор и на текста. П. Станимиров е определян и като бащата на съвременния български комикс затова са представени и няколко илюстрации от най-известни негови комикси.

Петър Станимиров приема илюстрирането на детски книги като специална кауза и продължава да изненадва малките читатели с изразителни илюстрации, с находчива орнаментика и вълнуващи композиционни решения.

ИЗДАНИЯ 2011

ПЕТРОВА-ВАСИЛЕВА, Росица. Развитие на детската илюстрация и влиянието й върху детското четене: Сб.доклади от кръгла маса, 9-10 май 2011г., гр.Сливен - Development of Children's illustration and its impact on children's reading: Collection of reports of the round table , 9-10 May 2011, Sliven /Състав. и предг. Росица Петрова – Василева, прев. Петя Кънева . – Сливен: Жажда, 2011. – 224с. ISBN 978-954-795-322-2

Илюстрациите са не само визуализация на езика, нито отделни художествени произведения, които се основават на определен литературен текст. Те са особен вид критично графическо четене на авторовия текст. Чрез тях се конструира нова форма на комуникация, която интерпретира вече съществуващия текст и създава ново качество, влияещо на читателския интерес.

Сборникът „Развитие на детската илюстрация и влиянието й върху детското четене” съдържа 14 доклада на бълг. и англ.език на утвърдени литературни критици, университетски преподаватели, библиотечни специалисти, издатели, художници и писатели от България, Италия, Унгария, Сърбия, Босна и Херцеговина В тях се проследява развитието на детската илюстрация в няколко страни в исторически аспект, формулират се основните етапи и промени, разглежда се влиянието на илюстрацията върху детското четене, очертават се тенденциите и основните издателски политики в бъдеще. В голяма част от докладите се проследява развитието на илюстрацията от класическа графика до нестандартни визуални решения. Представени са известни илюстратори с техните стилове и специфична творческа образност. Значително място е отделено на тенденциите, иновациите и новите естетически стандарти в модерната илюстрация прилагана в днешните издания за деца. Дават се примери за изключително добри и интересно илюстрирани книги. Част от докладите са посветени на творческото сътрудничество между автор и илюстратор. Представя се многообразието на визуализиране на класически детски приказни истории /илюстрация, анимация, кино/. Специално внимание се отделя на авторските издания за деца като отделен вид книжни издания. Дават се примери за особените взаимовръзки между текст и илюстрация в тях. Интерес представлява издателския поглед към илюстрацията и въвеждането на нови оформителски подходи в съвременните издания за деца. Представено е и нов вид педагогическо и методическо посредничество за възприемане и осмисляне на художествен текст от децата чрез използването на илюстрацията в обучението по български език и литература в началния етап на основната образователна степен на българското училище.

Основният извод, който се налага от докладите е, че потребността от качествени детски книги с добър текст, изразителни илюстрации, находчива орнаментика и вълнуващи композиционни решения е водеща в детското книгоиздаване. Днес илюстраторите търсят нови пътища и техники, а издателите по-смело експериментират с издаването им, защото е важно и в това хилядолетие да има все повече деца, които обичат да четат книги.

Изданието е реализирано с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

ПЕТРОВА-ВАСИЛЕВА, Росица. Моята приказка за доброто: Сб. наградени творби от Национален литературтен конкурс/Състав. и предг. Росица Петрова-Василева. – Сливен: Жажда, 2011. – 88с., с цв.ил. ISBN 978 - 954 -795 -323 - 9

За седма поредна година организаторите на Националния фестивал на детската книга издават в сборник наградените творби на участниците в ежегодния Национален литературен конкурс, който традиционно се провежда в навечерието на фестивала.

В сборника „Моята приказка за доброто” са включени 28 творби /стихове, приказки, разкази/. Трудно може да се намери друга, по-сполучлива тема за детско творчество. Изумително е колко всеобхващаща може да бъде детската идея за добро! Нищо, в детските творби, не е забравено, нищо не е подминато или подценено. Сираците се сдобиват с любящи родители, болните оздравяват, бездомните получават дом, тъжните – радост, самотните – приятели. Затрогващо е колко душевна отзивчивост притежават малките автори, ощастливявайки животните наравно с хората. В своята детска чистота и наивност те отреждат храна, подслон и ласки за всяко бедстващо кученце, котенце, птиченце и жабче, за всяко животинче, и за кой ли път ни подсказват, че за разлика от нас, възрастните, се раждат и растат с идеята, че в природата няма по-висши и по-нисши същества, че всички имаме нужда от доброта. Трябва да признаем, обаче, че бяхме приятно изненадани най-вече от някои нови теми, за които по традиция считаме, че не са детски. Темата за отхвърленото от средата си дете, което има недъг, друг цвят на кожата или е от друг етнос. Което е бедно, лошо облечено, различно. „Екологичната” тема. Темата за сирачетата или децата без родители, както и тази за приласканото от втори баща или втора майка дете. Тъжната тема за материалните неща в живота, които понякога правят човека равнодушен и користен, завистлив и жесток.

Творбите, включени в сборника, са прекрасни, заради Доброто, което сияе, прелива, звъни и пее във всеки ред. Те впечатляват и с поетичния си език, с оригиналността, с деликатността, с доверието към нас, възрастните, с любовта, която е всепобеждаваща… И зареждат с оптимизъм и вяра.

Изданието е реализирано с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

55 ГОДИНИ РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА “САВА ДОБРОПЛОДНИ”: Юбил. вестник : Бр. ед. / Изд. Регионална библиотека Сава Доброплодни. – Сливен : Жажда,9 май 2011 - 4 с.; 46 см В чест на годишнината на РБ”Сава Доброплодни” е издаден Юбилеен вестник, в който в хронологичен ред са представени интересни моменти от историята й и основните параметри в нейната дейност. Акцентира се върху дейностите, които я правят уникална и различна, просперираща културна институция с модерна европейска визия. На последната страница на вестника е публикуван пълен списък на всички директори, библиотекари и служители на библиотеката, които са работили или продължават да работят за стойностното й присъствие в живота на гражданите на Сливен и региона, на всички онези, които направиха библиотеката храм на книжовността, знанието и модерността. Във вестника е включено и приветствие от Росица Петрова –Василева – директор на РБ”Сава Доброплодни”.

Начало на страницата

ИЗДАНИЯ 2010

ПЕТРОВА-ВАСИЛЕВА, Росица.  Комиксът за деца: Сб.доклади от кръгла маса, 10-12 май 2010г., гр.Сливен -  Comics for children: Collection of reports of the round table , 10-11 May 2010, Sliven /Състав. и предг. Росица Петрова – Василева, прев. Петя Кънева . – Сливен: Жажда, 2010. – 166с.

Комиксът е единство на повествователен текст и визуално действие. Той е вид изкуство, своеобразен жанр, който се подчинява на свои правила. Има специфики и на поднасяне, и на оценяване. За съжаление неговата история в България, а и в други страни не е цялостно и системно проучвана. В различни периоди значението му е било пренебрегвано и недостатъчно оценявано. Днес комиксът е сочен за деветото изкуство. На него вече се гледа като на синтез на литература, кино, анимация и изобразително изкуство. На изследването на този своеобразен жанр са посветени докладите от кръглата маса проведена в рамките на XII Национален фестивал на детската книга/2010/.

Сборникът „Комиксът за деца” съдържа 9 доклада на бълг. и англ.език на утвърдени литературни критици, университетски преподаватели и издатели от България, Италия, Унгария, Сърбия, Босна и Херцеговина. В тях се проследява поизхода и развитието на комикса в тези страни в исторически аспект, формулират се основните етапи и промени, разглежда се отражението на комикса върху мисленето на детето читател, очертават се основните издателски политики в бъдеще. В част от докладите е представено жанровото разнообразие и тематичните линии в комикса от класическа графика до нестандартни виртуални решения. Прави се анализ на литературното и художественото равнище на комиксите, глобализацията на комиксовите герои. Представени са известни автори на комикси, различни техники и умения на рисуване. Специално внимание се отделя на разпространението на комиксите и на промяната на читателския интерес.

Изданието е реализирано с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

ПЕТРОВА-ВАСИЛЕВА, Росица. Един ден в страната на чудесата: Сб. наградени творби от Национален литературтен конкурс/Състав. и предг. Росица Петрова-Василева. – Сливен: Жажда, 2010. – 87с., с цв.ил.

За шеста поредна година организаторите на Националния фестивал на детската книга издават в сборник наградените творби на участниците в ежегодния Национален литературен конкурс, който традиционно се провежда в навечерието на фестивала.

В сборника „Един ден в страната на чудесата” са включени 23 творби/стихове, разкази, приказки/.

Дали Страната на чудесата може да бъде посетена само насън или под влияние на магическо изречение, вълшебна напитка, чудодейна пръчица? Възможно ли е в тази енигматична територия на желанията и фантазията да срещнеш и се сприятелиш с любимите си герои от приказките? Или ти да станеш един /една/ от тях? Да пренесеш талисманче оттам или да опазиш в някое скрито джобче на душата си доживотен билет за това царство?  Налага ли се в подобно пътешествие като входна такса да поемеш риск, да блеснеш с храброст, да проявиш благородство, да извършиш подвиг? Всеки участник в конкурса е дал свой оригинален отговор на тези въпроси.

Творбите, включени в сборника, показват, че фантазията на българското дете е силна, свежа и вдъхновена. Те впечатляват с поетичния си език, с тънкото чувство за хумор, с деликатността, с доверието към нас, възрастните, с любовта, която е всепобеждаваща... И зареждат с оптимизъм и вяра.

Изданието е реализирано с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

Начало на страницата

ИЗДАНИЯ 2009

ПЕТРОВА – ВАСИЛЕВА, Росица. Тематични и жанрови промени в литературата за деца в началото на XXI век – поглед в балканските литератури: Сб.доклади от кръгла маса, Сливен – 8-9 май 2009/ Състав. Росица Петрова – Василева. – Сливен: Жажда, 2009. – 160с.

 В докладите си, участниците в научния форум - автори, издатели, литературни критици, библиотечни специалисти, педагози, представители на фестивали за детска литература от България, Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна гора, Хърватска, Албания, Гърция, Унгария, определят насоките в развитието на литературните процеси в балканските страни в първото десетилетие на новия век, формулират основните промени в отделните национални литератури, анализират отражението на глобализацията върху мисленето на детето - читател и оттам  очертават проблемите на съвременната детска литература и основните насоки за нейното развитие в бъдеще. В част от докладите са представени нови паралитературни форми в литературата за деца развили се като опит за приспособяването й към предизвикателствата на „новата технологична революция”. Голяма част от авторите открояват тенденцията за възстановяване на присъствието на детето в големия свят на възрастните с характерните за него обществени процеси чрез появата на теми табу в детската литература като темите за любовта, еротиката, сексуалността, отношението между половете, агресията, големите семейни екзистенциални проблеми. Интересен е анализът на новото творчество, което носи ясните черти на „поетиката на оспорването”. Анализира се хибридизацията на жанровете, разрушаването на класическите жанрови форми и появата на нови. Коментира се визуализацията на поетичния изказ, скъсването с лексикалния изказ на традиционната литература за деца, появата на нова изразност. Представено е и нов вид педагогическо и методическо посредничество за възприемане и осмисляне на художествен текст от децата в условията на променените реалности на 21 век, както и промяна в методиката за стимулиране на читателски интереси.

Изданието е реализирано с финансовата подкрепа на Министерството на културата

 

ПЕТРОВА - ВАСИЛЕВА, Росица. Ако имах вълшебна пръчица щях...: Сб.наградени творби от Национален литературен конкурс /Състав.Росица Петрова – Василева. – Сливен: Жажда, 2009. – 104с.; с цв.ил.

 

За пета поредна година организаторите на Националния фестивал на детската книга/Сливен/ издават в сборник наградените творби на участниците в ежегодния литературен конкурс, който традиционно се провежда в навечерието на фестивала.

В сборника “Историята на една омагьосана книга” са включени 29 великолепни творби /стихове, разкази, приказки/. Милосърдие, щедрост, широк поглед върху проблемите на човечеството, силна връзка с фолклора, отзивчива памет за героите и ситуациите от модерната детска литература, чувство за отговорност, чувство за хумор…Това са най-ярките черти от характеристиката на творбите включени в сборника. Изумително е колко всеобхващаща може да бъде детската идея за хармония, власт и вълшебство! Нищо не е забравено, нищо не е подминато или подценено. Сираците се сдобиват с любящи родители, болните оздравяват, бездомните получават дом, безработните – работа, тъжните – радост, самотните – приятели. Затрогващо е колко душевна отзивчивост притежават малките автори, ощастливявайки животните наравно с хората. 

Не са малко и децата, които мечтаят да станат принцове, принцеси или герои в космически пътешествия, които откровено признават, че училищните порядки и догми са им досадни и неприятни. Те биха желали едно по-друго обучение и едно по-друго училище – по-фантазно и по-забавно, освободено от принуда и задължение.Те искат не само басейни, игрища и компютърни зали във всяко училище, но и един нов модел отношения, отговарящ по-точно на променения духовен обмен между поколенията в началото на XXI век.

Какво още може да се каже за тазгодишния конкурс? Творбите на участниците в него  впечатляват с поетичния си език, с деликатността, с доверието към нас възрастните, с любовта която е всепобеждаваща…и си струва да се прочетат.

Изданието е реализирано с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

      В царството на Пипи Дългото чорапче : Каталог от Международна изложба-плакати /Състав. Росица Петрова – Василева. – Сливен: Жажда, 2009.- 25с. цв.ил.

Минаха повече от шестдесет години от появата на бял свят на  "непедагогическата, провокативна, необуздана, анархическа приказка” за невъзможното момиче с авантюристичен дух и с необикновено име Пипи Дългото чорапче. И въпреки, че многобройните възпитатели - загрижени за "правилното" възпитание на децата се мръщеха, повдигаха вежди, клатеха глави и открито се съпротивяваха, това рижо, луничаво, дяволито, необуздано като самото детство момиченце,  гордо противопоставящо се на всичко, което е прието като норма, веднага завоюва детските сърца от целия свят. В нея децата разпознаха своята героиня, своя борец за правото на детето да бъде дете, нищо да не ограничава детството, а детската литература колкото е възможно повече да бъде игра и възможно по-малко да е  поучителна.

Каталогът “В царството на Пипи Дългото чорапче” представя творби от изложба-плакати осъществена по проект на Фестивала „Везаний мост” (гр.Тузла, Босна и Херцеговина) посветена на Астрид Линдгрен, пиателката станала световно известна благодарение на малкото, палаво, чудесно и непредвидимо момиче Пипи.

В каталога са включени най-добрите творби на студенти от Академията по изобразително изкуство в гр.Сараево(Босна и Херцеговина), от Факултета по изобразително изкуство в гр.Цетине (Черна гора) и от Факултета по  приложни изкуства в гр.Белград (Сърбия).

Изданието се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

     БАСОТО, Лоренцо. Как да провокираме у децата интерес към четенето :Уъркшоп по четене : Ръководство /Лоренцо Басото, Ред.Росица Петрова – Василева.- Сливен: Жажда, 2009. – 28с., със сн.

В ръководството е представен опитът на актьорите Лоренцо Басото и Сабрина Карлети от Театрална фондация „Аида”/Верона, Италия/ за обучение на актьори, библиотекари, родители за провокиране у децата интерес към четенето чрез театрални форми и похвати. За основа на обучението са използвани текстове от кн. на Астрид Линдгрен „Пипи Дългото чорапче”. В ръководството са представени подробно модулите на обучение: необходима опасност, гласът и неговото съзнателно използване, разказване, носещ ритъм, импровизация, изразителност и маска, вълшебен предмет.

Модулите вземат под внимание всички елементи, задълбочаващи въздействието на прочетения разказ и помагат на обучаемите да разкрият техните разказвателни и импровизаторски способности.

Изданието се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

Начало на страницата

Начало на страницата

ИЗДАНИЯ 2008

ПЕТРОВА – ВАСИЛЕВА, Росица. Детската книга на ХХI в. и нейните читатели: Сб.доклади от кръгла маса, Сливен – 8 май 2008./ Състав. Росица Петрова – Василева. – Сливен: Жажда, 2008. – 136с.

Каква трябва да бъде детската литература на XXI в., за да мотивира четене? Отговор на този въпрос дават участниците в кръглата маса, проведена в рамките на X Национален фестивал на детската книга – Сливен, 2008г. В голяма част от докладите се прави опит за анализ и изграждане на реални представи за интереса на децата към определени жанрове, тематика и съдържание на детската книга през информационния век, за да бъде тя привлекателна и желана. Специално място се отделя на отношението на детето читател към съвременната литературна приказка и към литературната класика. Представени са нови тенденции в композиционните и оформителските подходи на съвременната детска книга. Третира се проблемът за четенето в дигиталната епоха. Част от докладите представят нов вид педагогическо и методическо посредничество за възприемане и осмисляне на художествения текст от децата в условията на променените реалности на XXI в., както и промяна в методиката за стимулиране на читателски интереси.

Изданието е реализирано с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

 

ПЕТРОВА - ВАСИЛЕВА, Росица. Национален литературен конкурс “Историята на една омагьосана книга”: Сб.наградени творби /Състав.Росица Петрова – Василева. – Сливен: Жажда, 2008. – 86с.; с цв.ил.

 

За четвърта поредна година организаторите на Националния фестивал на детската книга/Сливен/ издават в сборник наградените творби на участниците в ежегодния литературен конкурс, който традиционно се провежда в навечерието на фестивала.

В сборника “Историята на една омагьосана книга” са включени 24 великолепни творби /стихове, разкази, приказки/. Творбите на участниците в конкурса показват, че фантазията на българското дете е силна, бистра и вдъхновена. Във всяка от тях откриваме интересно хрумване, тънък усет към общочовешките ценности, на които книгата е носител, различно послание.Наличието на толкова много и така сполучливи текстове показва, че книгата  продължава да бъде духовна необходимост за българските деца и всъщност им е нужна повече сега - в днешния глобален, модерен, динамичен и прагматичен свят.

Изданието е реализирано с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

ПЕТРОВА – ВАСИЛЕВА, Росица. Регионална библиотека „Сава Доброплодни” - Сливен: “Sava Dobroplodni” Regional Library – Sliven /Състав. Росица Петрова – Василева; Прев.Петя Кънева. – Сливен: БИС Р ООД, 2008.- 18с., с цв.ил.

В синтезирн вид е представена информация за приоритетите и параметрите на дейност на библиотеката. Отделено е място на проектите, определящи европейската визия на институцията. Акцентира се на дейностите на библиотеката, които я превръщат във водещ културен институт не само на територията на Сливен  и региона, но и на страната. Специално място е отделено на уникалния за България Национален фестивал на детската книга, чийто организатор вече 10 години е РБ”Сава Доброплодни”. В края на изданието са представени и най-значимите награди и отличия на библиотеката.

ДЕСЕТ години Национален фестивал на детската книга: Юб. вестник: Бр.ед./Изд. на Регионална библиотека “Сава Доброплодни”-Сливен; Ред.Росица Петрова-Василева. – Сливен: Жажда, май 2008. – 5с.; 46см.

Представена е информация за фестивала, за основните появи в програмата му през годините – срещи с детски автори от България и от българските общности в чужбина, конкурси, кръгли маси и дискусии, концерти, представения, литературни двубои и състезания, изложби, маратони на четенето и др. Специално място е отделено на носителите на Националната награда „Константин Константинов” – за принос в детското книгоиздаване, която се връчва в рамките на фестивала ежегодно от 2004г. в четири категории. Публикуван е текста на химна на фестивала и програмата на десетото му юбилейно издание. Включени са и приветствия на г-жа Зорка Първанова – патрон на фестивала и на Росица Петрова – Василева – директор на РБ ”Сава Доброплодни” и на фестивала

Начало на страницата

Начало на страницата

ИЗДАНИЯ 2007

Традиция стана всяка година Регионална библиотека „Сава Доброплодни” – Сливен да реализира значими издания, които утвърждават Националния фестивал на детската книга като значим културен форум с международно признание.

ПЕТРОВА – ВАСИЛЕВА, Росица. Европейски измерения на българската детска литература: Сб.доклади от кръгла маса, Сливен – 10 май 2007./ Състав. Росица Петрова – Василева. – Сливен: Жажда, 2007. – 119с.

Българската култура, и литературата ни в частност, от Възраждането до наши дни е характерна с търсенето на идентичност в контекста на европейския цивилизационен модел. След няколко века изостаналост и изолация, националната ни култура е поела по нелекия път на търсене на своя облик между традиционното и модерното, между запазване на самобитното и усвояване на общоевропейските достижения и ценности. На изследването на тези процеси са посветени докладите от кръглата маса проведена в рамките на IX Национален фестивал на детската книга/май,2007/.

Сборникът “Европейски измерения на българската детска литература” съдържа 12 доклада на утвърдени творци, литературоведи, университетски преподаватели и библиотечни специалисти от страната и чужбина. В тях авторите правят опит да очертаят върховете на българската детска литература, да изследват разпространението й в Eвропа и съизмеримостта й с европейските и световни литератури. Специално място е отделено и на фолклора като израз на себеразбиране и познание на света и връзката му с епоса на други европейски страни. Докладите на чуждестранните участници проследяват процесите на разпространение и популяризиране на българската детска литература в чужбина и отношението на литературната критика и на обикновения читател в тези страни към нея.

Изданието е реализирано с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

ПЕТРОВА - ВАСИЛЕВА, Росица. Национален литературен конкурс “Книгата е мой приятел – пътна карта за мечтател”: Сб.наградени творби /Състав.Росица Петрова – Василева. – Сливен: Жажда, 2007. – 67с.; с цв.ил.

За трета поредна година организаторите на Националния фестивал на детската книга/Сливен/ издават в сборник наградените творби на участниците в ежегодния литературен конкурс, който традиционно се провежда в навечерието на фестивала.

В сборника “Книгата е мой приятел – пътна карта за мечтател” са включени 18 великолепни творби /стихове, разкази, приказки, есета/. Във всяка от тях откриваме интересно хрумване, тънък усет към общочовешките ценности, на които книгата е носител, различно послание. 

Наличието на толкова много и така сполучливи текстове показва, че любовта към книгата е жива, че продължава да бъде духовна необходимост за българските деца и всъщност им е нужна повече сега – в днешния глобален и бързопроменящ се свят.

Изданието е реализирано с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

ПЕТРОВА – ВАСИЛЕВА, Росица. Бисери отронени : Любими детски стихове от любими български поетеси :Антология = Бисери расути : Наjдражи стихови за децу омильених бугарских песникиньа  /Състав. Росица Петрова – Василева, прев. Мила Васов. – Сливен: Жажда, 2007. – 119с.; с ил.

Двуезичната антология “Бисери отронени” е събрала най-хубавите български стихотворения за деца, създадени от няколко поколения български поетеси. Представени са както класиците на детската ни литература, така също и съвременни авторки, които активно навлизат в тази деликатна детска сфера на художественото творчество. Макар и малка по обем, антологията разкрива ценността, непреходността и приемствеността в българската поезия за деца.

В края на на сборника са приложени биографични бележки за включените автори.

Антологията “Бисери отронени се реализира по идея на организаторите на Националния фестивал на детската книга – Сливен с финансовата подкрепа на Министерството на културата на РБългария. Посвещава се на 50-то издание на фестивала “Змеjеве дечjе игре”-Нови Сад, Сърбия.

ЙОРДАН РАДИЧКОВ – мъдрецът от друга планета /Състав.Росица Петрова – Василева. – Сливен: БИС, 2007. – 6 с.

Изданието е част от международния проект “Европейски литературен маратон -2007”, в който партньор от България е РБ”Сава Доброплодни”- Сливен. Посветено е на Йордан Радичков – един от най-блестящите български автори на XX в.и неговото творчество, тъй като той е избран за представяне на страната ни в това уникално и иновативно европейско събитие. Изданието е илюстрирано с рисунки на автора и на художниците Светлин Русев и Калин Николов.

 

Начало на страницата

ИЗДАНИЯ 2006

Традиция стана всяка година Регионална библиотека „Сава Доброплодни” – Сливен да реализира значими издания, които утвърждават Националния фестивал на детската книга като значим културен форум с международно признание.

ПЕТРОВА-ВАСИЛЕВА, Росица. Съвременният детски роман - образци, тенденции, предизвикателства: Сб.доклади от кръгла маса, Сливен - 8 май 2006г. / Състав. Росица Петрова - Василева. - Сливен: Жажда, 2006. - 127с.

Особено висока оценка от всички гости и участници в програмата на VIII Национален фестивал на детската книга получи сборникът с доклади от кръглата маса на тема: „Съвременният детски роман – образци, тенденции, предизвикателства”, проведена на 8 май. Сборникът съдържа 17 доклада на утвърдени творци, литературни критици, научни работници от БАН, СУ „Св.Климент Охридски”, БУ”Проф.Асен Златаров”-Бургас, СВУБИТ - София, преподаватели, библиотечни специалисти от страната и чужбина. В докладите са представени съвременните тенденции в развитието на българския и преводния детски роман, изведени са нови изисквания към неговия облик и съдържание, за да бъде той привлекателен за съвременното дете, анализират се данни от социологически проучвания. В част от докладите се набелязват конкретни мерки за подобряване взаимодействието между създателите и читателите на детски книги, представя се добрия опит за популяризиране на съвременните детски автори, предлагат се нови форми за създаване на интерес към книгата и четенето, в конкуренция с новите медии, за подпомагане на образователния процес в училищата, чрез конкретни идеи за промяна на учебното съдържание по литература и др.

Изданието е реализирано чрез защитен проект пред Националния център за книга към МК и в унисон с добрите европейски практики бе отпечатано в навечерието на форума, което позволи провеждането на интересни дискусии.

ПЕТРОВА-ВАСИЛЕВА, Росица и др. Петър Димитров - Рудар : Библиография / Състав. Росица Петрова - Василева, Галя Чолакова; Ред. Росица Петрова - Василева. - 2.прераб. и доп.изд. - Сливен: Жажда, 2006. - 101с.

Друго издание с висока научна стойност, което Регионална библиотека „Сава Доброплодни” реализира в навечерието на VIII Национален фестивал на детската книга е Био-библиографският указател „Петър Димитров – Рудар”. Указателят се издава по случай 100 - годишнината от рождението на роденият в Сливен изтъкнат писател, публицист и общественик П.Димитров - Рудар. На тази годишнина бе посветена и кръглата маса, проведена в рамките на фестивала

Библиографският указател обхваща периода от 1925 до 2001 година включително и представя 311 публикации разпределени в четири основни дяла: Произведения на Петър Димитров – Рудар на български език; Произведения на Петър Димитров – Рудар на чужди езици; Петър Димитров – Рудар  - съставител и редактор; Литература за Петър Димитров - Рудар.

В края на указателя е приложена система от показалци, които улесняват търсенето на литературата.

Библиографският указател  за Петър Димитров - Рудар ще бъде ценно помагало за изследователите (литературоведи, педагози, краеведи, културолози и др.), както на живота и творчеството му, така и на литературните процеси и развитието на литературната критика в България през миналия век.

В указателя са включени и очерците на литературния критик Благовеста Касабова „Петър Димитров –Рудар – радетел на литературата за деца” и на проф. Стефана Димитрова „Баща ми в моите спомени” , които допълват изданието и го правят още по-съдържателно.

Био-библиографският указател „Петър Димитров-Рудар” е издаден със средства от защитен проект пред Националния център за книга към МК. Съставител на изданието е Росица Петрова – Василева.

Начало на страницата

ПЕТРОВА-ВАСИЛЕВА, Росица. Национален конкурс "Пътешествие в света на приказните тайнства и вълшебства": Сб.наградени творби / Състав. Росица Петрова - Василева. - Сливен: Жажда, 2006. - 63а, с цв.ил.

За втора поредна година Регионалната библиотека издава в сборник творбите на наградените участници в провеждания в рамките на фестивала на детската книга Национален литературен конкурс и конкурс за рисунка. В сборника „Пътешествие в света на приказните тайнства и вълшебства” са включени една малка част от толкова многото и така сполучливи стихове, разкази, приказки, есета, рисунки изпратени за конкурса. Но и малкото включени в сборника творби показват, че в България наистина расте талантливо поколение, което познава образците на световната и българската детска литература и творчески ги преосмисля, те го вълнуват и се учи от тях, че фантазията на българското дете е силна, бистра и вдъхновена. Във всяка от творбите откриваме интересно хрумване и талантливо и неповторимо пресъздаване. Чудесният сборник е още едно доказателство, че съкровените приказни тайнства и вълшебства са част от живота на нашите деца и те са им повече нужни сега – в  днешния глобален, динамичен и прагматичен свят.

Изданието се реализира със средства от защитен проект пред Националния център за книга към МК

ПЕТРОВА-ВАСИЛЕВА, Росица. Конкурс "Европа в приказка": Сб. наградени творби /

Състав. Росица Петрова - Василева. - Сливен: Жажда, 2006. - 63с.

Много интересен е и сборникът с наградените творби на българските участници в транс-националния конкурс „Европа в приказка” по международния проект LITTLE /реализиран от Асоциация “Centro in Europa” (Генуа, Италия) в партньорство с Фестивал на приказките (Берлин, Германия), Регионална библиотека „Сава Доброплодни” и Национален фестивал на детската книга (Сливен, България), Андерсеновия фестивал (Сестри Леванте, Италия), Международния съвет на книгите за младите хора в Брюксел и др./, в който се включиха над 180 малки приказници на възраст до 14г., 55 юноши и над 115 автори на възраст над 22 години  от цялата страна. Изпратени бяха над 500 великолепни приказки вдъхновени от ценностите на ЕС, от общочовешките ценности: човешко достойнство и човешки права, мир, демокрация, свобода, толерантност, равенство....

В сборника са представени приказките класирани от националното жури на първите три места във всяка възрастова група като приказките класирани на първо място са представени и в превод на английски език . Чрез ценностите, които отразява, всяка от тях носи послания, вълнува, възпитава, променя хората и света около нас. Включените сборника приказки представят по достоен начин облика на няколко поколения български творци, които активно ще съдействат за изграждането на единна и просперираща Европа.

Съставител на изданието е Росица Петрова-Василева - ръководител на проект LITTLE за България.

Начало на страницата

ИЗДАНИЯ 2005

В чест на 50-годишния юбилей на Регионалната библиотека  и 185г. от рождението на нейния патрон бяха отпечатани няколко издания: Сборник с доклади от Научна сесия, посветена на живота и делото на Сава Доброплодни, био-библиографски указател „Сава Доброплодни”, библиографски указател „50 години Регионална библиотека „Сава Доброплодни”, „Регионална библиотека „Сава Доброплодни” - летопис” и Юбилеен вестник.

50 ГОДИНИ РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА “САВА ДОБРОПЛОДНИ”: Юбил. вестник : Бр. ед. / Изд. Регионална библиотека Сава Доброплодни.  – Сливен : Жажда, 1 дек. 2005:  -  8 с.; 46 см

В чест на годишнината на библиотеката е издаден и Юбилеен вестник, в който са представени интересни моменти от историята и дейността й., както и материали разкриващи нейната европейска визия. В рубриката „Другите за библиотеката” са представени мненията на 50 известни общественици, политици, културни дейци, учени, автори, библиотечни специалисти, журналисти и др. за библиотеката. Споделеното от тях допълва представата за нея и изразява най-пълно обществената оценка за нейната дейност. Много оригинално е решена структурата на вестника: от чудесната илюстрация на икона от 15 век и текста „Голи са без книги всички народи...” на Константин-Кирил Философ на първа страница се преминава към материали отразяващи интересни моменти от миналото и настоящето  на библиотеката и се стигне до последната страница, на която се слага акцент върху дейностите, които я правят уникална и различна, желан партньор в Европа.

ПЕТРОВА - ВАСИЛЕВА, Росица и др. 50 години Регионална библиотека “Сава Доброплодни” – Сливен : Библиографски указател / Състав. Росица Петрова-Василева, Галя Чолакова ; ред. Росица Петрова-Василева . – Сливен : Жажда, 2005. – 151 с.

Библиографският указател „50 години Регионална библиотека ”Сава Доброплодни”- Сливен” е първи опит да се представят в максимална пълнота всички публикации за РБ”Сава Доброплодни” от 1955г. – годината на нейното създаване, до м.ноември 2005г. включително. Включени са 636 публикации от български и чужди източници. Представянето на материалите е хронологично, по година на публикуване, а за всяка година – азбучно, по редна дума - презимето на автора или първата дума на заглавието, когато липсва такъв.В кратки анотации са дадени сведения за съдържанието на публикациите, обяснения за споменати лица и събития и др. 

В края на указателя е приложена система от показалци, които ще улеснят търсенето на литературата. Тематичният показалец разкрива публикациите според съдържанието им като дава възможност за бързо ориентиране по даден въпрос или тема. Включени са разделите: История и развитие на библиотеката, Национален фестивал на детската книга, Проект&