Начало

ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

          Издателската дейност в Регионална библиотека Сава Доброплодни възниква още в първите години след нейното откриване.  Наред с основните си задължения на най-голям културно-просветен институт на територията на Сливенска област, библиотеката разпространява знания и чрез издаването на библиографски справки, указатели и различни видове сборници. Днес тези издания са повече от  двеста и петдесет.

         Първите препоръчителни библиографски издания излизат още през 1959г. По тематика те са из областите литература, изкуство, селското стопанство. Издаването им е продиктувано от интересите на читателите. С цел популяризирането на литературата за родния край през 1963г. започва издаването на краеведски библиографски справки. Интерес представляват изданията: За големите сливенски художници Димитър Добрович, Йордан Кювлиев, Сирак Скитник, За младия вдъхновен лирик Дамян Дамянов, Сливен в художествената литература. Макар и неголеми по обем, със своите 10-15 страници, те са ценни за читателите и специалистите, тъй като не само представят притежаваните от библиотеката книги, но и съдържат обзорни материали по библиографиранате теми.

         С обособяването на справочно-библиографски и информационен отдел, издателската дейност на библиотеката се организира на много по-сериозни начала. Новите теми в обществените науки, образованието и културата изискват задълбочени изследвания, събирателска и проучвателска работа, картотекиране, класифициране на публикациите, пръснати в книги, периодични издания и сборници. Историческите факти и събития търсят своето документиране и систематизиране в библиографски указатели. Интересна тема за краеведски изследвания е епохата на Възраждането дала на Сливенския край много просветители, учители, писатели, революционери, хора на борбата и перото. В нея се търсят най-изявените имена. Така се стига до идеята за поредицата био-библиографии Бележити възрожденци от Сливенския край, която и днес продължава да се обогатява. Изданията Софроний Врачански, Неофит Хилендарски Бозвели, Д-р Иван Селимински, Д-р Петър Берон, Георги С. Раковски, Захари Стоянов, Сава Доброплодни, Добри Чинтулов, Панайот Хитов, Хаджи Димитър са една малка част от заглавията в нея. Библиотечните специалисти остават верни и до днес на идеята да  събират и издават публикуваното в литературата и периодичния печат за най известните личности на Възраждането родствено свързани със Сливенския край.

         В по-късно време в Сливен са се родили и десетки писатели като мнозина от тях са сред класиците на българската литература. От това духовно средище са поели своя път в изкуството, науката, стопанския живот и различни други поприща много именити българи. Следвайки традицията за популяризиране на личностите от нашия град с принос в различни сфери от културния, обществения и стопански живот на страната, в  библиотеката са подготвени и отпечатани библиографски издания за писателите Йордан Йовков, Константин Константинов, Петър Димитров-Рудар, за поетите Георги Джагаров, Никола Фурнаджиев, Елисавета Багряна, Димитър Гундов и Евгения Генова, за художниците Димитър Добрович, Сирак Скитник и др. Интересни са изданията посветени на общественици и стопански дейци като Добри Желязков Фабрикаджията, Сава Филаретов, за забележителния историограф, политик и дипломат, д-р Симеон Табаков, за Георги Арнаудов юрист, редактор и издател на в Изток, бивш кмет на Сливен и околийски управител; за Никола Шишеджиев авторьт на незабравимите картинки от недалечното минало на Сливен. Библиографиите са особен вид благодарност към тези забележителни личности.

На заслужен интерес се радва и изданието Сливенски владици, което няма аналог в страната. В него са представени всички материали от и за сливенските митрополити Серафим, Гервасий, Иларион, Евлогий, Никодим и Йоаникий. В кратки статии са дадени и биографични бележки, разкрита е тяхната самопожертвувателност в борбата за независима българска църква, грижите им за материално стабилизиране и преуспяване на епархията.

Други тематични библиографски указатели посветени на историята и развитието на текстилната промишленост в Сливен, на образованието, на здравеопазването, на художествения живот в града, на дейността на културни институции и др.издадени по повод на юбилейни годишнини получават също много висока оценка от изследователите.

Една значителна част от изданията на библиотеката са свързани с крупни културни прояви организирани в Сливен. Празниците Сливенски огньове са една от тези прояви. Те повече от 30 години са едно от най-ярките събития в духовния живот на града, на региона, на страната. Във връзка с тези тържества ежегодно библиотеката подготвя и издава библиографии за творци на литературата и изкуствата носители на голямата литературна награда Добри Чинтулов.

Има нещо в дейността на библиотеката, което я отличава от останалите библиотеки в страната и това е целенасочената й работа с децата. През последните 20 години са издадени над 30 сборника и библиографии за подпомагане на тази дейност.

Като основен методичен център в областта на библиотечното дело на територията на региона, библиотеката издава и редица помагала в помощ на културно-просветната дейност на различните видове  библиотеки.

В последните 10-15 години изцяло се промени характера на издателската дейност на РБ С. Доброплодни. Освен библиографски издания, библиотеката издава и сборници с доклади от научни конференции, на които тя е основен организатор или съорганизатор като Сливенското здравеопазване минало, настояще и бъдеще, Константин Константинов - 110 г. от рождението му, Сава Доброплодни 175 г. от рождението му, Сава Доброплодни - 185г. от рождението му и др.

От 1999г., всяка година в началото на месец май, по инициатива на РБ С. Доброплодни Сливен, подкрепена от Министерството на културата, Националния център за книгата към МК, Община Сливен и Областна управа Сливен и др. се провежда Национален фестивал на детската книга. Наред с многобройните прояви за децата ежегодно се провежда и кръгла маса по проблемите на детската книга като представените на нея доклади се издават в сборници. Издават се и сборници с наградени творби от ежегодните литературни конкурси и конкурси за рисунка, обявявани в рамките на фестивала.  Със съдействието на библиотеката е издаден и фолклорният сборник Сечи, сечи, месечинка. Ежегодно се реализират и рекламни издания за фестивала.

Работата на РБ С. Доброплодни по различни проекти и програми създава предпоставки за нови и различни от традиционните издания. Като илюстрация за това може да се посочи учебното помагало Европа нашият общ дом/със CD/, което беше издадено през тази година. То е част от проект Европейският съюз през детските очи, който се реализира от Министерството на културата Дирекция Регионална културна политика и Регионална библиотека Сава Доброплодни-Сливен. Съпътстващо издание по този проект е сборникът с наградени творби от литературния конкурс и конкурса за рисунка Европейският съюз през детските очи.

Проследявайки развитието на издателската дейност на библиотеката през годините трябва да отбележим, че значителна част от изданията, особено в последните 15 години, са реализирани с подкрепата на съмишленици и спомоществователи, което е особено радващо.

Почти всички издания са редактирани от директорите на библиотеката Калина Косева, Петър Добрев, Иван Бакалов, Росица Петрова-Василева. За консултанти са привличани специалисти от различни области на знанието историци, литератори, художници, лекари, специалисти от големите научни библиотеки и университетите в страната. Художественото оформление на изданията се възлага на известни художници. Всичко това гарантира високо качество на изданията, значима съдържателна, научна и художествена стойност.

Отчитайки интереса към изданията на Регионална библиотека Сава Доброплодни в цялото им многообразие, ние сме убедени, че независимо от изпреварващото развитие на новите информационни технологии издателската дейност на библиотеката ще се запази и ще се развие като се обогати и с нови форми.

ПО - ЗНАЧИМИ ИЗДАНИЯ   НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА  "САВА ДОБРОПЛОДНИ"

НОВИ ИЗДАНИЯ НА РБ САВА ДОБРОПЛОДНИ

Начало на страницата