Начало

Нови книги получени в РБ "Сава Доброплодни" в читалня № 1

Философия; Религия; Обществени науки; Езикознание; Филология; Литературознание; География; История

2019 г.

Дата: 11 януари 25 януари 1 февруари 8 февруари 15 февруари 22 февруари 8 март 15 март
Дата: 29 март 5 април 31 май 7 юни 21 юни 19 юли 26 юли 2 август
Дата: 23 август 30 август 6 септември 13 септември 20 септември 11 октомври 18 октомври 25 октомври
Дата: 1 ноември 8 ноември 15 ноември 29 ноември 6 декември 20 декември    

2020 г.

Дата: 3 януари 10 януари 17 януари 24 януари 31 януари 7 февруари 14 февруари 21 февруари
Дата: 28 февруари 6 март            

 

 

 

 

06.03.2020

 

 

 

СИГНАТУРА

АВТОР

ЗАГЛАВИЕ

МЕСТОИЗДАВАНЕ

ИЗДАТЕЛСТВО

ГОДИНА

1.

29 / Б84

 

Будистка философия енциклопедичен речник

София

Пропелер

2017

2.

808.67-5 / С13

Савова, Д.

Обобщеноличните изказвания в българския език прагматични манипулации на синтактично ниво

София

УИ Св. Кл. Охридски

2019

3.

371 / К63

Кларк, Р.

Край на скуката в час

София

Изток - Запад

2013

4.

355 / Т86

Трифонов, Т.

Агентурно проникване в разузнавателната мрежа на противника

София

Фондация Национална и международна сигурност

2016

5.

39 / Х74

 

Храната сакрална и профанна т. 4

Велико Търново

Фабер

2018

6.

376 / К99

Кючуков, Х.

Лекции по интеркултурно обазование

Велико Търново

Фабер

2019

7.

330 / П69

 

Политическа икономия и икономическа теория

София

УНСС

2014

8.

376 / Я61

Янкова, Ж.

Помощни средства и технологиив обучението на деца и ученици със СОП

Стара Загора

Алфамаркет Прим

2016

 

9.

323(497.2) / Ж28

Ждребев, А.

Популизмът като фактор за дисфункция на политическите институции в България (2001 2018)

София

Изток - Запад

2020

10.

007 / Т64

Тодорова, М.

Изкуственият интелект

София

Изток - Запад

2020

11.

371 / К63

Кларк, Р.

55 златни правила как всяко дете да успее в училище и в живота

София

Изток - Запад

2020

12.

159.9 / К20

Калчев, П.

Оценка на психопатични черти в юношеска възраст ч. 3 - Нарцисизъм

София

Изток - Запад

2020

13.

159.9 / П37

Пери, Ф.

Книгата, която искате родителите ви да бяха прочели, а децата ви ще са благодарни, че сте го направили

София

Изток - Запад

2020

14.

159.9 / Й32

Йенсен, Ф.

Тийнейджърският мозък наръчник за оцеляване при отглеждането на подрастващи

София

Изток - Запад

2020

15.

159.9 / М76

Мишел, У.

Тестът Маршмелоу

София

Изток - Запад

2020

Начало на страницата

 

 

 

 

28.02.2020

 

 

 

СИГНАТУРА

АВТОР

ЗАГЛАВИЕ

МЕСТОИЗДАВАНЕ

ИЗДАТЕЛСТВО

ГОДИНА

1.

808.67(038) / Т64

Тодоранова, В.

Българско латински речник А-Я

София

Марин Дринов

2015

2.

886.71878/1844 / Р26

 

Асен Разцветников 120 години от рождението на поета. Нови изследвания

Велико Търново

ДАР.РХ

2019

3.

2

Толев, В.

История на религиите

София

7 Лъча

2019

Начало на страницата

 

 

 

 

21.02.2020

 

 

 

СИГНАТУРА

АВТОР

ЗАГЛАВИЕ

МЕСТОИЗДАВАНЕ

ИЗДАТЕЛСТВО

ГОДИНА

1.

372.8 / Б74

Боянова, Л. и др.

Химия и опазване на околната среда 7 кл. книга за учителя

София

Просвета

2018

2.

372.8 / М51

 

Методика на обучението по химия и опазване на околната среда за 7 кл.

София

Педагог 6

2018

3.

372.4 / И21

Иванова, Г. и др.

Знам и мога. Книга за учителя. Занимания по интереси при целодневна организация на обучението 2 кл.

София

Просвета

2017

4.

373 / К69

 

Книга за учитела. Технологии и предприемачество 9 кл.

София

Просвета

2018

5.

373 / И21

Иванов, Г.

Книга за учитела. Технологии и предприемачество 2 кл.

София

Просвета

2017

6.

373 / И21

Иванов, Г.

Книга за учитела. Технологии и предприемачество 3 кл.

София

Просвета

2017

7.

373 / И21

Иванов, Г.

Книга за учитела. Технологии и предприемачество 6 кл.

София

Просвета

2017

8.

373 / И21

Иванов, Г.

Книга за учитела. Технологии и предприемачество 7 кл.

София

Просвета

2017

 

9.

372.8 / Ц17

Цанкова, Л.

Книга за учителя.  География и икономика 7 кл.

София

Просвета

2018

10.

372.8 / М25

Мандова-Русинчовска, Милка и др.

Книга за учителя. География и икономика 6 кл.

София

Педагог 6

2017

11.

91 / П76

Попов, Антон и др.

Книга за учителя. География и икономика 8 кл.

София

Анубис

2017

12.

373 / К69

 

Книга за учителя. Технологии и предприемачество 2 кл.

София

Булвест / Анубис

2017

13.

372.3 / К69

 

Книга за учителя.  Чуден свят 4 5 г.

София

Просвета

2018

14.

372.3 / К69

 

Книга за учителя.  Чуден свят 5 - 6 г.

София

Просвета

2018

15.

372.8 / К69

 

Книга за учителя. Информационни технологии 7 кл.

София

Булвест 2000

2018

16.

372.4 / П34

Пенин, Р.

Книга за учителя. Човекът и обществото 3 кл.

София

Булвест 2000

2018

17.

372.8 / К69

 

Книга за учителя. Български език 7 кл.

София

Просвета

2018

18.

372.8 / В23

Васева, М.

Книга за учителя. Български език 7 кл.

София

Просвета

2018

19.

808.67 / К69

 

Книга за учителя. Български език 9 кл.

София

Просвета

2018

20.

82 / Х74

Хранова, А.

Книга за учителя. Литература 9 кл.

София

Просвета

2018

21.

372.8 / М76

Михова, Калина и др.

Книга за учителя.Литература 7 кл.

София

Просвета

2018

22.

372.4 / Д58

Димитръва, П.

Книга за учителя.Литература 3 кл.

София

Просвета

2018

23.

372.8 / К69

 

Книга за учителя. Музика 7 кл.

София

Просвета

2018

24.

372.4 / К18

 

Книга за учителя. Музика 3 кл.

София

Просвета

2018

25.

372.8 / М39

 

Книга за учителя. Математика 7 кл.

София

Просвета

2018

26.

372.8 / Б45

 

Книга за учителя. Биология 7 кл.

София

Педагог 6

2018

27.

372.8 / М73

Михайлова, Е.

Книга за учителя. История и цивилизации 7 кл.

София

Просвета

2018

28.

372.8 / К69

 

Книга за учителя. Български език 7 кл.

София

Анубис

2018

29.

372.8 / К69

 

Книга за учителя. Изобразително изкуство 7 кл.

София

Булвест 2000

2017

30.

372.8 / К 69

 

Книга за учителя. Музика 7 кл.

София

Анубис

2018

31.

372.8 / К69

 

Книга за учителя. Изобразително изкуство 7 кл.

София

Анубис

2018

32.

372.8 / М39

 

Книга за учителя. Математика 7 кл.

София

Анубис

2018

33.

372.8 / К69

 

Книга за учителя. История и цивилизации 7 кл.

София

Анубис

2018

Начало на страницата

 

 

 

 

14.02.2020

 

 

 

СИГНАТУРА

АВТОР

ЗАГЛАВИЕ

МЕСТОИЗДАВАНЕ

ИЗДАТЕЛСТВО

ГОДИНА

1.

808.67 / Д58

Димка, Димитрова

Прочети, разбери създай : Уч. помагало по български език за избираемите уч. часове в ІХ кл.

София

Анубис

2018

2.

372.4 / А13

Абланска, Росица

Диктовки за развитие на писмената реч в І клас

София

Булвест 2000

2017

3.

336 / А93

Атанасов, Атанас и др.

Независим финансов одит : Уч. метод.  пособие

Свищов

Акад. изд. Ценов

2018

4.

101 / К96

Кънева, Валентина Георгиева и др.

Философия : Учебник за ІХ клас

София

Булвест 2000

2018

5.

101 / К96

Кънева, Валентина Георгиева и др.

Комплект работни листове по философия за ІХ клас

София

Булвест 2000

2018

6.

93/99 / В23

Васева, Надка Йорданова и др.

Комплет работни листове по история и цивилизация за ІХ клас и втора част за ІХ клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език

София

Булвест 2000

2018

7.

94 / М73

Михайлова, Красимира Иванова

Тестове за текущ контрол и примерно външно оценяване по история и цивилизация за VІІІ клас

София

Атласи

2010

8.

808.2 / Р15

Радкова, Антония Димитрова и др.

Привет! А1.2 : Рус. яз. для X кл.

София

Просвета

2018

 

9.

372.65 / Р15

Радкова, Антония и др.

Книга за учителя по руски език за VІІ клас

София

Просвета

2018

10.

886.7''1762/1878'' / Л69

 

Литература за ІХ клас : Учебник

София

Анубис ; Булвест 2000

2018

11.

886.7''1762/1878'' / П36

Пенчев, Бойко Пенчев и др.

Комплект работни листове по литература за ІХ клас : Уч. помагало

София

Булвест 2000

2018

12.

886.7 / Ч70

Чернева, Ваня Николова

Литература за матура : Теоретична част и тестове

Пловдив

Коала Прес

2016

13.

82 / В44

Велчева, Валентина и др.

Тестове по литература за VІІІ клас

София

Педагог 6

2018

14.

372 / С78

Стойкова, Милослава Христова

150+тези за изпита в VІІ клас

София

Литерайко

2018

15.

372.8 / И73

 

Информационни технологии за VІІ клас

София

Просвета плюс

2018

16.

372.8 / К69

 

Книга за учителя по информационни технологии за VІІ клас

София

Просвета

2018

17.

372.8 / М31

Маринова, Виолета

Книга за учителя по информационни технологии за VІ клас

София

Даниела Убенова

2017

18.

91 / Г34

 

География и икономика за ІХ клас

София

Булвест 2000

2018

19.

91 / Г34

 

География и икономика за IX клас за профилирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език

София

Булвест 2000

2018

20.

91 / Г34

 

География и икономика за IX клас и втора част за IX клас при обучение с интензивно изучаване на чужд език

София

Архимед 2

2018

Начало на страницата

 

 

 

 

07.02.2020

 

 

 

СИГНАТУРА

АВТОР

ЗАГЛАВИЕ

МЕСТОИЗДАВАНЕ

ИЗДАТЕЛСТВО

ГОДИНА

1.

820/899 / Л69

 

Литература за ІХ клас : Задължителна подготовка

София

Анубис

2001

2.

316 / Ш68

Шираев, Ерик Б. и др.

Междукултурна психология

София

Изток-Запад

2019

Начало на страницата

 

 

 

 

31.01.2020

 

 

 

СИГНАТУРА

АВТОР

ЗАГЛАВИЕ

МЕСТОИЗДАВАНЕ

ИЗДАТЕЛСТВО

ГОДИНА

1.

886.7187/1944 / В38

Велев, Г.

Български литературни загадки

София

Гея-Либрис

2018

2.

39 / Н48

Нейкова, Р.

Етнокултурни паралели

София

Марин Дринов

2015

3.

376 / З30

Замфиров, М.

Информационни и комуникационни технологии в обучението и работа в дигитална среда за ученици със специални образователни потребности

София

УИ Климент Охридски

201*9

4.

32 / Д96

Гамберт, Т.

Държава, гражданско общество и социална демокрация

София

Фондация Ф. Еберт

2014

5.

316 / С61

Ставрев, С.

Човешката съдба : Поотделно и заедно

София

Труд

2019

6.

886.71944.. / К93

Кунчев, Б.

Когато времето кристализира

София

Хермес

2012

7.

931 / П79

Порожанов, Калин Стойчев идр.

Студии по история на изследователските центрове

Благоевград

Унив. изд. Неофит Рилски

2017

8.

904 / П84

Праматарова, Мариана

Сакрално : Чудесата близо до нас

София

Новата цивилизация

2019

 

9.

91 / С23

 

Сборник доклади [от] научна конференция с международно участие География и регионалистика

София

ТерАрт

2014

10.

339 / Р54

 

Реформата в бюджета на ЕС и бъдещото финансиране на политиките на съюза

София

Мираж-96

2009

11.

801 / И46

 

Изследователски хоризонти на българската лнгвистика

София

БАН

2014

12.

372.3 / М51

 

Методическо ръководство за реализиране на образователното съдържание в четвърта подготвителна група на детската градина и в училището

София

Булвест 2000

2018

13.

372.3 / М51

 

Методическо ръководство за реализиране на образователното съдържание в трета група на детската градина и в училището

София

Булвест 2000

2018

Начало на страницата

 

 

 

 

24.01.2020

 

 

 

СИГНАТУРА

АВТОР

ЗАГЛАВИЕ

МЕСТОИЗДАВАНЕ

ИЗДАТЕЛСТВО

ГОДИНА

1.

05 / И58

Илчев, И.

Рекламата през Възраждането

София

УИСв. Кл. Охридски

2019

2.

347 / Т33

Танчева, Х.

Отговорност за вреди от дефектни продукти

София

Сиби

2019

3.

347 / Й84

Йосифова, Т.

Действие на договора по отношение на лицата

София

Сиби

2019

4.

316 / П17

Панайотов, Д.

Организационно поведение

София

НБУ

2018

5.

338.48 / А51

Алексиева, С.

Изграждане на имидж на туристически дестинации

София

НБУ

2019

6.

336 / В90

 

Въведение във финансите

София

НБУ

2019

7.

316 / Н26

 

Наръчник по медиация как да сърфираме в медиацията

София

ПАМБ

2018

8.

355 / Б45

Бисеров, З.

Система за сигурност на административно териториалната единица

София

АСВБ

2015

 

9.

951/959 / В32

Вашари, И.

История на стара вътрешна Азия

София

Ашур

2017

Начало на страницата

 

 

 

 

17.01.2020

 

 

 

СИГНАТУРА

АВТОР

ЗАГЛАВИЕ

МЕСТОИЗДАВАНЕ

ИЗДАТЕЛСТВО

ГОДИНА

1.

355 / С83

Скарлатов, Н.

Утопия или реалност

София

Изток - Запад

2019

2.

82.0 / В59

Вилхелм, Р.

Умението да говорим

София

Асеневци

2019

3.

159.9 / М45

Медина, Д.

Правилата на бебешкия мозък. Как да отгледаме умно и щастливо дете

София

Изток - Запад

2019

4.

908(497.21) / С82

Стоичков, Р.

Ожадняла река

София

Изток - Запад

2019

5.

339 / Л42

Лекова, В.

Ключови длъжности и компетенции на заетите в електронната търговия

София

Нова звезда

2019

6.

808.67-3 / К45

Касабов, И.

Основни лексикографски проблеми и семантичен речник - минимум

София

НБУ

2019

7.

37 / С77

 

130 години университетска педагогика. Сборник с доклади от научна конференция с международно участие

София

СУ Св. Климент Охридски

2018

8.

37 / Д24

Даскалова, С.

Всичко започва от детството

София

Сиела

2019

 

9.

802/809 / Ш67

Шипчанов, М.

Холистичен подход в композираното чуждоезиково обучение

София

НБУ

2019

10.

159.9 / М87

Монтесори, М.

Формирането на човека

София

Асеневци

2019

11.

23/28 / П89

Проватакис, Т.

Света гора Атон

Тесалоники

Рекос

2006

12.

949.72.03 / Н72

Николов Зиков, П.

Българската монархия т. 1 Чедата на Хуните 632 - 765

София

A&T Publishers

2019

Начало на страницата

 

 

 

 

10.01.2020

 

 

 

СИГНАТУРА

АВТОР

ЗАГЛАВИЕ

МЕСТОИЗДАВАНЕ

ИЗДАТЕЛСТВО

ГОДИНА

1.

330.3 / К89

Крауч, К.

Неолиберализмът и социалната демокрация борбата продължава

София

Труд

2019

2.

007 / Б68

Бострьом, Н.

Свръхинтелект. Посоки, опасности, стратегии

София

Изток - Запад

2018

3.

159.9 / К15

 

Как работи психологията

София

Книгомания

2019

4.

316 / С31

Селени, И.

От държавен социализъм към посткумунистически капитализъм критически поглед

София

Изток - Запад

2019

Начало на страницата

 

 

 

 

 

03.01.2020

 

 

 

СИГНАТУРА

АВТОР

ЗАГЛАВИЕ

МЕСТОИЗДАВАНЕ

ИЗДАТЕЛСТВО

ГОДИНА

1.

949.72.03 В/31

Вачкова, В.

Богомилската алтернатива

София

Тангра ТанНакРа

2019

2.

949.72.03 А/93

Атанасов, Г.

Кан Тервел спасителят на средновековна Европа

София

Тангра ТанНакРа

2019

3.

06 М/37

Жейнов, И. и др.

Масонството в България ч.1

София

Тангра ТанНакРа

2019

4.

808.67-3

Бояджиев, В.

Азбука на имената в България

София

Милениум

2019

5.

343 М/32

Марков, Р.

Изключващи вината обстоятелства по българското наказателно право

София

Сиела

2019

6.

347 Ж/36

Желязкова, В.

Арбитражът като способ за решаване на имуществени спорове

София

Нова звезда

2019

7.

347 М/96

Мутафов, К.

Отговорност за чужд данъчен дълг

София

Нова звезда

2019

8.

949.72.04 Т/63

Тодев, И.

Батак в Априлското въстание и в българската памет

София

Захарий Стоянов

2019

 

9.

347 М/92

Москова, Н.

Воля и волеизявление за сключване на договор

София

Нова звезда

2019

10.

355 Т/64

Тодоров, Т.

Суверенитет и сигурност

София

Нова звезда

2019

11.

342 Б/92

 

Защита на личните данни

София

Сиби

2019

12.

349 П/36

Пенчев, Г.

Екологично право. Обща част

София

Сиела

2019

13.

949.72.033 С/57

Списаревска, И.

Чипровското въстание и европейският свят

София

Гутенберг

2019

Начало на страницата

 

 

 

 

20.12.2019

 

 

 

СИГНАТУРА

АВТОР

ЗАГЛАВИЕ

МЕСТОИЗДАВАНЕ

ИЗДАТЕЛСТВО

ГОДИНА

1.

316 / М61

Милър, У.

Мотивационно интервюиране

София

Изток - Запад

2019

2.

159.9 / Д15

Дамур, Л.

Лабиринтът на порастването

София

Изток - Запад

2019

3.

342 / Б92

 

Защита на класифицираната информация

София

Сиби

2019

4.

914.972 / П47

 

Беласица

София

ТанНакРа

2019

5.

904 / П41

 

50-те светини извън България, които всеки трябва да види

София

Труд

2019

6.

949.72.03 / И29

Игнатов, В.

Цар Калоян 1197 - 1207

София

Милениум

2019

7.

949.72.05 / Б28

Райчевски, С.

Княз Александър Батенберг

София

Захарий Стоянов

2019

8.

37 / Л58

Лилард, Д.

Монтесори от самото начало

София

Асеневци

2019

 

9.

342 / Л14

Лазаров, К.

Административен процес

София

Сиела

2019

10.

159.9 / Б59

Бойс, Т.

Детето орхидея или глухарче

София

Софтпрес

2019

11.

347 / С61

Ставру, С.

Предизвикай: Сдебната практика т.1.

София

Сиела

2019

12.

347 / С61

Ставру, С.

Предизвикай: Сдебната практика т.2.

София

Сиела

2019

13.

159.9 / С75

Стейн, С.

Емоционална интелигентност for dummies

София

Алекс Софт

2019

14.

808.67-3(038) / В98

Вътов, В.

Синонимен речник на българския език

София

Скорпио

2019

Начало на страницата

 

 

 

 

06.12.2019

 

 

 

СИГНАТУРА

АВТОР

ЗАГЛАВИЕ

МЕСТОИЗДАВАНЕ

ИЗДАТЕЛСТВО

ГОДИНА

1.

339 / Б92

България. Закони и др. п.

Търговски закон

София

Сиби

2019

2.

347 / Б92

България. Закони и др. п.

Обществени поръчки : Сб. нормат. актове

София

Сиби

2019

3.

343 / М25

Манев, Димитър Иванов

Психологически, интердисциплинарни и мултиплициращи аспекти на пенитенциарната система

Пловдив

Унив. изд. Паисий Хилендарски

2011

4.

820/899 / Х15

Хаджикосев, Симеон

Западноевропейска литература : Ч. 12. Петимата от най-големите романисти на ХХ век Томас Ман, Стефан Цвайг, Джеймс Джойс, Херман Хесе, Лион Фойхтвангер

София

Персей

2019

5.

29 / К69

 

Книгата за митологията

София

Книгомания

2020

Начало на страницата

 

 

 

 

29.11.2019

 

 

 

СИГНАТУРА

АВТОР

ЗАГЛАВИЕ

МЕСТОИЗДАВАНЕ

ИЗДАТЕЛСТВО

ГОДИНА

1.

159.9 / М57

Милер, Алис

В началото бе възпитанието

София

Изток-Запад

2011

2.

316 / В20

Ван Хойдонк, Ричард

Светът утре

София

Кръгозор

2019

3.

908 / Б48

Блед, Жан-Пол

История на Виена

София

Рива

2009

4.

323(497.2) / Б92

България. Закони и др. п.

Изборен кодекс : Сб. норм. актове

София

Сиби

2019

5.

347 / Б92

България. Закони и др. п.

Семеен кодекс : Сб. норм. актове по семейно и наследствено право

София

Сиби

2019

6.

342 / Б92

България. Закони и др. п.

Административен процес

София

Сиби

2019

7.

941/949 / О-87

Острогорски, Георгий

История на Византийската държава

София

Прозорец

2019

8.

93/99 / М87

Монтефиоре, Саймън

Титаните на историята

София

Прозорец

2019

 

Начало на страницата

 

 

 

 

15.11.2019

 

 

 

СИГНАТУРА

АВТОР

ЗАГЛАВИЕ

МЕСТОИЗДАВАНЕ

ИЗДАТЕЛСТВО

ГОДИНА

1.

376 / Ю12

 

Научни и практически аспекти на приобщаващото образование

София

Унив. изд. Св. Климент Охридски

2018

2.

376 / А89

Тодорова, Екатерина

Артикулационни нарушения : Ръководство за терапия

София

НБУ

2018

Начало на страницата

 

 

 

 

08.11.2019

 

 

 

СИГНАТУРА

АВТОР

ЗАГЛАВИЕ

МЕСТОИЗДАВАНЕ

ИЗДАТЕЛСТВО

ГОДИНА

1.

372.4 / Б65

Борисова, Татяна и др.

Книга за учителя по български език и литература за ІІІ клас

София

Булвест 2000

2018

2.

372.8 / Г38

Герджикова, Мария

Книга за учителя по литература за VІІ клас

София

Булвест 2000

2018

3.

101 / Ф51

 

Философия за ІХ клас

София

Анубис

2018

4.

94 / И95

 

История и цивилизации : Учебник за ІХ кл. за профелирано и професионално образование с интензивно изучаване на чужд ез. : Ч. 1-2

София

Булвест 2000

2018

Начало на страницата

 

 

 

 

1.11.2019

 

 

 

СИГНАТУРА

АВТОР

ЗАГЛАВИЕ

МЕСТОИЗДАВАНЕ

ИЗДАТЕЛСТВО

ГОДИНА

1.

159.9 / К78

Колева, Светлина

Триархичен модел на психопатни личностни черти в юношеска възраст

София

Изток-Запад

2019

2.

2/С47

Смит, Хюстън

Световните религии

София

Изток-Запад

2019

3.

23/28/С78

Стойкова, Ана

Светци змееборци

София

Изток-Запад

2019

4.

886.71944(01)

Петрова-Василева, Росица и др.

Станка Пенчева: Био-библиография

Сливен

Регионална библиотека Сава Доброплодни

2019

5.

101/ Д39

Делчев, Красимир

Духът на Европа

София

Изток-Запад

2019

6.

159.9/ К99

Кюркчиев, Симеон

Психологически експертизи и грижата за себе си

София

Изток-Запад

2019

Начало на страницата

 

 

 

 

25.10.2019

 

 

 

СИГНАТУРА

АВТОР

ЗАГЛАВИЕ

МЕСТОИЗДАВАНЕ

ИЗДАТЕЛСТВО

ГОДИНА

1.

372.8 / Б92

 

Български език и литература за VІІ клас

София

БГ Учебник

2018

2.

886.71762/1878 / Х83

 

Христоматия по литература за ІХ клас

София

Регалия 6

2018

3.

886.7 / Р92

Руневска-Георгиева, Албена Николова и др.

Христоматия за матурата по български език и литература

София

БГ Учебник

2018

4.

372.8 / Г37

Георгиева, Лалка Донева

Подготовка за външно оценяване и кандидатстване слез VІІ клас по български език и литература

София

Регалия 6

2018

5.

372.4 / К99

Кючуков, Христо Славов

Билингвизъм и ограмотяване на български език

Велико Търново

Фабер

2018

6.

330 / М12

Мавродиева, Иванка Тодорова и др.

Бизнес комуникации

София

БГ Учебник

2018

7.

502 / З-17

Загоров, Орлин Тихомиров

Въведение във философията на устойчивото развитие

София

Фонд. Устойчиво развитие за България

2019

8.

372.8 / И73

 

Информационни технологии за VІ клас : Кн. За учителя

София

Просвета Плюс ; Сиела

2017

 

9.

373 / К69

 

Книга за учителя по технолигии и предприемачество за VІІІ клас

София

Анубис ; Булвест 2000 ; Фонд. Джуниър Ачийвмънт България

2017

10.

372.8 / М95

 

Музика за VІІ клас : Кн. за учителя

София

Просвета Плюс

2018

11.

373 / Т53

 

Технологии и предприемачество за VІІ клас : Кн. За учителя

София

Просвета Плюс

2018

12.

372.8 / А64

Ангелова, Татяна Гавраилова и др.

Български език за VІІ клас : Кн. за учителя

София

Просвета Плюс

2018

13.

372.8 / М79

Мойнова, Мариана Минчева и др.

Изобразително изкуство за VІІ клас : Кн. за учителя

София

Просвета Плюс

2018

14.

94 / Г85

Грозев, Костадин и др.

Книга за учителя : История и цивилизация за VІІІ клас

София

Даниела Убенова

2017

15.

808.67 / М32

Маркова, Петя и др.

Български език за ІХ клас : Учебник

София

БГ Учебник

2018

16.

808.67 / Щ38

Щерионова, Елинка и др.

20 тематични теста по български език и литература за VІІІ клас

София

Регалия 6

2018

17.

808.67 / Б92

 

Български език и литература за ІХ клас : Кн. за учителя

София

БГ Учебник

2018

Начало на страницата

 

 

 

 

18.10.2019

 

 

 

СИГНАТУРА

АВТОР

ЗАГЛАВИЕ

МЕСТОИЗДАВАНЕ

ИЗДАТЕЛСТВО

ГОДИНА

1.

949.72 / П36

Пенчев, Станчо

Голяма книга на великите личности на България

София

Пан

2017

2.

372.3 / М51

 

Методическо ръковадство за реализиране на образователното съдържание в първа възрастова група на детската градина

София

Булвест 2000

2017

3.

372.8 / С83

Стоянова, Валентина Миланова и др.

Книга за учителя по география и икономика за VІІ клас

София

Булвест 2000

2018

4.

373 / В65

Витанов, Любен Владимиров и др.

Книга за учителя по технологии и предприемачество за ІІІ клас

София

Просвета плюс

2018

5.

372.3 / М51

 

Методическо ръководство за реализиране на образователното съдържание във втора група на детската градина

София

Булвест 2000

2017

6.

159.9 / И88

Иригоайен, Мари-Франс

Моралният тормоз

София

Колибри

2016

7.

32 / Ф90

Фукуяма, Франсис

Идентичност

София

Изток-Запад

2019

Начало на страницата

 

 

 

 

11.10.2019

 

 

 

СИГНАТУРА

АВТОР

ЗАГЛАВИЕ

МЕСТОИЗДАВАНЕ

ИЗДАТЕЛСТВО

ГОДИНА

1.

372.8 / Н48

Нейкова, Десислава

Интерактивни методи в обучението по български език :  V-VІІ клас

София

Распер

2018

2.

338 / Л76

 

Логистиката в действие

София

Ибис

2005

3.

372.4 / Т47

Темникова, Мария Петрова

Задачи от комбинаторика и теория на вероятностите в обучението по математика от І-ІV клас

Ст. Загора

Кота

2018

Начало на страницата

 

 

 

 

20.09.2019

 

 

 

СИГНАТУРА

АВТОР

ЗАГЛАВИЕ

МЕСТОИЗДАВАНЕ

ИЗДАТЕЛСТВО

ГОДИНА

1.

949.72.04 / Л36

 

Писмата на Левски : (1866-1872)

София

Бълг. история

2019

2.

372.3 / К60

 

Книга за учителя за 3. подготвителна група в детската градина и в училище

София

Булвест 2000

2018

3.

372.65 / Ц86

Цотова, Диана

Веселые ребята ІІ класс

София

Клет България

2017

4.

372.65 / А51

Алексиева, Татяна и др.

Конечно! : 6 класс

София

Клет България

2017

Начало на страницата

 

 

 

 

13.09.2019

 

 

 

СИГНАТУРА

АВТОР

ЗАГЛАВИЕ

МЕСТОИЗДАВАНЕ

ИЗДАТЕЛСТВО

ГОДИНА

1.

886.7.09 / Н44

Неделчев, Михаил

Три студии

София

Нора

2000

2.

808.67 / Т53

 

Тестове за матурата по български език и литература : За работа през цялата година в 11. и 12. клас

София

БГ Учебник

2018

3.

949.72.03 / П13

Павлов, Пламен Христов

Забравеното Средновековие

София

Бълг. история

2018

4.

949.72.053 / Л98

Димитър, Косев

Управлението на Андрей Ляпчев

София

Захарий Стоянов

2019

Начало на страницата

 

 

 

 

06.09.2019

 

 

 

СИГНАТУРА

АВТОР

ЗАГЛАВИЕ

МЕСТОИЗДАВАНЕ

ИЗДАТЕЛСТВО

ГОДИНА

1.

316 / Б92

 

България 2019 Нови хоризонти

София

Фонд. Фридрих Еберт

2019

2.

331 / Г82

Григорова, Ваня

Криза на кадрите

София

Фонд. Фридрих Еберт

2019

3.

339 / Е20

 

Европа, която искам

София

Фонд. Фридрих Еберт

2018

4.

06 / П84

Праматарова, Мариана

Музеи и медии в България

София

Новата цивилизация

2017

Начало на страницата

 

 

 

 

30.08.2019

 

 

 

СИГНАТУРА

АВТОР

ЗАГЛАВИЕ

МЕСТОИЗДАВАНЕ

ИЗДАТЕЛСТВО

ГОДИНА

1.

334.72 / Г31

Генова, Ярослава

Предприятието ползвател на работници за временна работа

София

Ciela

2019

2.

316 / П62

 

По пътя към космополитна социология

София

Унив. изд. Св. Климент Охридски

2019

3.

159.9 / Д95

Дънкли, Виктория Л.

Рестарт на детския ум

София

Пан

2018

4.

331 / К19

Калфин, Ивайло

Демотивираните българи

София

Фонд. Фридрих Еберт

2018

5.

339 / А65

Андор, Ласло

Ресурси за просперираща Европа

София

Фонд. Фридрих Еберт

2018

6.

355 / Б92

 

България в общата европейска отбрана

София

Фонд. Фридрих Еберт

2018

7.

327 / Д90

 

Другият дефицит на демокрацията

София

Фонд. Фридрих Еберт

2018

8.

331 / О-94

 

Отражение на трудовата миграция върху българската икономика

София

Фонд. Фридрих Еберт

2018

 

9.

37 / А93

Атанасова, Николинка

Мисловните карти като иновативна техника за учиние и преподаване

Пловдив

FastPrintBooks

20150

10.

316 / К99

Кючуков, Христо Славов

Предизвикателството или история на една университетска специалност

В. Търново

Фабер

2018

11.

351/354 / Ч70

Чернева, Галина

Публично-частните партньорства административноправни аспекти

София

Д-во Европ. право

2015

12.

349 / П36

Пенчев, Георги

Екологично право : Специална част

София

Ciela

2019

13.

347 / М23

Малчев, Михаил

Искът за наследство като средство за защита на правото на наследяване

София

Ciela

2019

Начало на страницата

 

 

 

 

23.08.2019

 

 

 

СИГНАТУРА

АВТОР

ЗАГЛАВИЕ

МЕСТОИЗДАВАНЕ

ИЗДАТЕЛСТВО

ГОДИНА

1.

339 / P-13

Забунов, Георги

Потребителско поведение

София

Авангард Прима

2019

2.

331 / А78

Апостолов, Валери

Индустриални отношения

София

УНСС

2019

3.

914.972 / Д18

Данкова, Надка

От Ком до Емине

Велико Търново

Слово

2014

Начало на страницата

 

 

 

 

02.08.2019

 

 

 

СИГНАТУРА

АВТОР

ЗАГЛАВИЕ

МЕСТОИЗДАВАНЕ

ИЗДАТЕЛСТВО

ГОДИНА

1.

323 / Щ40

Щигер, Цирил

Забравените малцинства на Балканите

София

Изток-Запад

2019

2.

37 / Ф87

Фрост, Джо

Отглеждане на детето от 1 до 5 години

Пловдив

Хермес

2013

Начало на страницата

 

 

 

 

26.07.2019

 

 

 

СИГНАТУРА

АВТОР

ЗАГЛАВИЕ

МЕСТОИЗДАВАНЕ

ИЗДАТЕЛСТВО

ГОДИНА

1.

330 / Б24

Балтова, Стела

Преговори и търговски умения

Бургас

Информа принт

2013

2.

809 / Й83

Йорданова, Милена Петрова

Лингводидактическо моделиране на турската падежна система за българи

София

Унив. изд. Св. Климент Охридски

2014

3.

159.9 / Е86

Есекс, Ариел

Умът лечител на тялото

София

Аратрон

2015

4.

80 / П32

 

Педагогика на добрите възможности за учение на всички

София

Унив. изд. Св. Климент Охридски

2018

5.

908(497.2) / П20

Панчева, Цветанка Христова

Книжовни проекции на локалното или българското краезнание от Възраждането до днес

София

Унив. изд. Св. Климент Охридски

2019

6.

351/354 / Д40

 

Демократичност, децентрализация, самоуправление

София

Унив. изд. Св. Климент Охридски

2019

7.

351/354 / С43

Славова, Мария

Местното самоуправление и местната администрация

София

Унив. изд. Св. Климент Охридски

2019

8.

886.7 / Н60

 

Неслученият канон

София

Делта Ентъртеймънт

2009

 

9.

808.67 / Х23

Халачева, Светозара

Съвременни подходи при обучението по български език на чужденци и на българи в чужбина

София

Унив. изд. Св. Климент Охридски

2019

10.

88 / Е22

Евтимова, Румяна

Рецепции и рефлексии

София

Унив. изд. Св. Климент Охридски

2019

11.

681.32 / Т53

Терзиева, Тодорка

Създаване на графичен потребителски интерфейс С#

Пловдив

Унив. изд. Паисий Хилендарски

2015

12.

886.71944 / И22

Иванова, Цветелина Димитрова

Георги Марков. Поетика на прозата и на драматургията

Велико Търново

Фабер

2019

13.

886.7 / Ч71

Чернокожева, Росица

Българска литература за деца

София

 

2018

14.

347 / А93

Атанасов, Атанас

Гражданскоправни науки

София

LawStore.bg

2013

15.

29 / И21

Иванов, Братислав Йончев

Япония

София

Изток-Запад

2019

16.

101 / Г75

Градинаров, Борислав Николов

Силата на системния фактор

София

Изток-Запад

2019

17.

94 / Д50

Дженкинс, Саймън

Кратка история на Европа

София

Ciela

2019

18.

949.72.04 / Р12

Радев, Тодоров

Политически аспекти на Българското възраждане

Пловдив

Унив. изд. Паисий Хилендарски

2015

Начало на страницата

 

 

 

 

19.07.2019

 

 

 

СИГНАТУРА

АВТОР

ЗАГЛАВИЕ

МЕСТОИЗДАВАНЕ

ИЗДАТЕЛСТВО

ГОДИНА

1.

347/ Б92

България. Закони и др. п.

Собственост : Сб. нормат. актове

София

Ciela

2019

2.

347 / П17

Панайотова-Чалъкова, Люба Г.

Собственост развитие и перспективи

София

Ciela

2019

3.

351/354 / К96

Кънева, Невяна и др.

Тестове за конкурси за държавни служители

София

Ciela

2019

4.

32 / К78

Колев, Тенчо

Теория на модерната държава

София

Ciela

2018

5.

338.48 / И22

Иванова, Мая

Туризъм под надзор

София

Ciela

2018

6.

36 / Б92

България. Закони и др. п.

Социално и здравно осигуряване

София

Ciela

2019

7.

339 / Х62

Холоман, Кристър

Как да продаваме онлайн

Пловдив

Хермес

2019

8.

886.7 / И22

Иванова, Нели

Литературата за деца и формирането на читателска култура у учениците в начална училищна възраст

София

Унив. изд. Св. Климент Охридски

2012

 

9.

376 / Ч12

Чавдарова-Костова, Сийка

Приобщаващо образование

София

Унив. изд. Св. Климент Охридски

2019

10.

886.71944 / И21

Иванов, Никола Костадинов

Литературнокритически статии и студии

Варна

Славена

2017

11.

398 / С71

Старева, Лилия

Български празници и обичаи

София

СофтПрес

2019

12.

34 / К60

Кискинов, Вихър Николов

Правната система : Ч. 1. Онтология и методология

София

Унив. изд. Св. Климент Охридски

2019

13.

895.6 / И21

Иванов, Братислав

Японската класическа литература

София

Изток-Запад

2018

14.

886.71944 / С68

 

Емилиян Станев традиция и модерност

Велико Търново

ДАР-РХ

2018

15.

34 / Б60

Бойчев, Георги Иванов

Курс по философия на правото

София

Изток-Запад

2019

16.

342 / К13

Казандзис, Христос

Конституционност и контрол на законите в Европа и САЩ

София

Унив. изд. Св. Климент Охридски

2019

17.

371 / С37

Симеонова, Росица и др.

Оценяване на училища, работещи в мрежа

София

Унив. изд. Св. Климент Охридски

2019

18.

316/ С83

Стоянов, Христо

Нова социология

София

Унив. изд. Св. Климент Охридски

2019

Начало на страницата

 

 

 

 

21.06.2019

 

 

 

СИГНАТУРА

АВТОР

ЗАГЛАВИЕ

МЕСТОИЗДАВАНЕ

ИЗДАТЕЛСТВО

ГОДИНА

1.

347 / С61

Ставру, Стоян и др.

Предизвикай : Съдебната практика

София

Ciela

2019

2.

347 / П47

Петров, Атанас

Апортът в капиталовите търговски дружества

София

Ciela

2019

3.

343 / Г40

Германов, Герман

Деянието на служител под прикритие

София

Ciela

2019

Начало на страницата

 

 

 

 

07.06.2019

 

 

 

СИГНАТУРА

АВТОР

ЗАГЛАВИЕ

МЕСТОИЗДАВАНЕ

ИЗДАТЕЛСТВО

ГОДИНА

1.

001 / И67

 

Иновациите : Европейски, национални и регионални политики

София

Фонд. Приложни изследвания и комуникации

2008

2.

323 / Х15

Хаджиев, Боян

Конфликтни рефлексии

София

Авангард Прима

2017

3.

36 / М73

Михайлова, Мариана

Финансови отчети на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

София

Дарита

2011

4.

338 / С23

 

Сборник с доклади от юбилейната международна научна конференция на тема Сигурност и икономика в несигурния свят дилеми и придизвикателства

Пловдив

ВУСИ

2018

5.

338 / С23

 

Сборник с доклади от юбилейната международна научна конференция на тема Сигурност и икономика в несигурния свят дилеми и придизвикателства : Докторанти и студенти

Пловдив

ВУСИ

2018

6.

32 / М27

Манолов, Георги

Съвременни политически системи

Пловдив

ВУСИ

2019

Начало на страницата

 

 

 

 

31.05.2019

 

 

 

СИГНАТУРА

АВТОР

ЗАГЛАВИЕ

МЕСТОИЗДАВАНЕ

ИЗДАТЕЛСТВО

ГОДИНА

1.

342 / К98

Кьосев, Иван

Държавната власт и политическите режими при действието на Търновската конституция

София

Унив. изд. Св. Климинт Охридски

2018

2.

342 / Н75

Николова,  Райна

Административноправна същност на информацията

София

Д-во Европ. право

2016

Начало на страницата

 

 

 

 

05.04.2019

 

 

 

СИГНАТУРА

АВТОР

ЗАГЛАВИЕ

МЕСТОИЗДАВАНЕ

ИЗДАТЕЛСТВО

ГОДИНА

1.

808.67 / Т76

Тотев, Пламен и др.

Помагала по български език и литература за ІХ клас

София

Персей

2018

2.

159.9 / К73

Коен, Лорънс

Децата, родителите, играта

София

Изток-Запад

2012

3.

316 / Г31

Генов, Николай

За социологията

София

Изток-Запад

2019

4.

37 / П35

Пенкова, Росица Александрова

Речевите жанрове в продължаващото обучение на учителите по езиковите дисциплини

София

Унив. изд. Св. Климент Охридски

2019

5.

378 / Н85

Нов български университет

Кандидатстудентски справочник 2019

София

НБУ

2019

Начало на страницата

 

 

 

 

29.03.2019

 

 

 

СИГНАТУРА

АВТОР

ЗАГЛАВИЕ

МЕСТОИЗДАВАНЕ

ИЗДАТЕЛСТВО

ГОДИНА

1.

343 / В44

Велчев, Борис Владимиров

Престъпления против Републиката

София

Ciela

2014

2.

336 / Г72

Гочев, Димитър и др.

Данъчно облагане 2019

София

Ciela

2019

3.

343 / Н75

Николова, Розалина Димитрова

Глобата по българското наказателно право

София

Ciela

2019

4.

343 / С81

Стойнов, Александър

Наказателно право

София

Ciela

2019

5.

159.9 / К20

Калчев, Пламен Петров

Скала за агресия и виктимизация от връстниците

София

Изток-Запад

2012

6.

351/354 / С75

Стефанова, Милена

Публичният интерес в управлението на местно ниво

София

Унив. изд. Св. Климент Охридски

2018

Начало на страницата

 

 

 

 

15.03.2019

 

 

 

СИГНАТУРА

АВТОР

ЗАГЛАВИЕ

МЕСТОИЗДАВАНЕ

ИЗДАТЕЛСТВО

ГОДИНА

1.

931 / З-17

 

Загадките на историята

София

Пан

2018

2.

347 / С61

Ставру, Стоян Андреас

Предизвикай

София

Ciela

2019

3.

347 / С83

Стоянов, Иван Георгиев

Сборник съдебна практика по дънъчни дела на върховния административен съд на Република България : Т. 1. Преки дънъци

София

Ciela

2019

4.

377 / Т29

Танев, Тодор

Манифест за професионалното образование и обучение в България

София

Унив. изд. Св. Климент Охридски

2018

5.

37 / М49

Мерджанова, Яна Динкова и др.

Професионална педагогика в исторически традиции и глобални перспективи

София

Унив. изд. Св. Климент Охридски

2018

Начало на страницата

 

 

 

 

08.03.2019

 

 

 

СИГНАТУРА

АВТОР

ЗАГЛАВИЕ

МЕСТОИЗДАВАНЕ

ИЗДАТЕЛСТВО

ГОДИНА

1.

336 / Т84

Трифонова, Венелина

Паричен икономикс