Начало

Нови книги получени в РБ "Сава Доброплодни" в читалня № 1

Философия; Религия; Обществени науки; Езикознание; Филология; Литературознание; География; История

2020 г.

Дата: 24 юли 7 август 14 август 21 август 4 септември 9 октомври 16 октомври 23 октомври
Дата: 6 ноември 13 ноември 20 ноември 27 ноември 4 декември 11 декември 18 декември 25 декември

2021 г.

Дата: 8 януари 22 януари 29 януари 5 февруари 12 февруари 19 февруари 5 март 19 март
Дата: 16 април 23 април 30 април 28 май 9 юли 16 юли 27 юли 13 август
Дата: 20 август 27 август 3 септември 17 септември 24 септември 1 октомври 8 октомври 15 октомври
Дата: 22 октомври 29 октомври 5 ноември 12 ноември 26 ноември 3 декември    

2022 г.

Дата: 21 януари 11 февруари 25 февруари 4 март 11 март 27 май 30 май 8 юли
Дата: 29 юли 12 август 19 август 2 септември 23 септември 30 септември 7 октомври 14 октомври
Дата: 21 октомври 28 октомври 2 ноември 11 ноември 18 ноември 25 ноември 16 декември  

2023 г.

Дата: 6 януари 13 януари 20 януари 3 февруари 10 февруари 24 февруари 10 март 31 март
Дата: 7 април 21 април 12 май 26 май 30 юни 7 юли 15 септември 22 септември
Дата: 6 октомври 13 октомври 27 октомври 10 ноември 17 ноември 1 декември    

 

 

 

 

 

01.12.2023

 

 

 

СИГНАТУРА

АВТОР

ЗАГЛАВИЕ

МЕСТОИЗДАВАНЕ

ИЗДАТЕЛСТВО

ГОДИНА

1.

92 / П41

 

50-те български открития и изобретения, които промениха света

София

Труд

2023

2.

342 / Б92

България. Закони и др. п.

Административен процес

София

Сиби

2023

3.

338.48 / С75

Стефанова, Снежана

Наръчник на младия аниматор

София

Атеа Букс

2023

4.

37 / П93

Пуура, Кайя

Как да отгледаме най-щастливите деца на света

София

Ciela

2023

5.

949.72 / Ф50

Филипов, Орлин Борисов

Защо българите са гневни

Велико Търново

Абагар

2023

Начало на страницата

 

 

 

 

17.11.2023

 

 

 

СИГНАТУРА

АВТОР

ЗАГЛАВИЕ

МЕСТОИЗДАВАНЕ

ИЗДАТЕЛСТВО

ГОДИНА

1.

39 / М54

Миков, Любомир

Обредни хлябове от Северозападна България

София

Акад. изд. Проф. Марин Дринов

2022

2.

82.0 / Д61

Димчева, Анжела

Дипломация чрез литература

София

Светлана Янчева - Изида

2023

3.

886.7"1944" / К59

Кирова, Милена

Българската литература през XXI век (2000-2020)

София

Колибри

2023

4.

91 / Б69

Ботев, Ростислав Валентинов

Великите географски открития

София

Millenium

2022

5.

902 / Ф51

Филов, Богдан Димитров

Археология

София

Изток-Запад

2022

6.

330 / С69

Станимиров, Евгени Петров

Белите петна в бизнеса

София

Изток-Запад

2023

Начало на страницата

 

 

 

 

10.11.2023

 

 

 

СИГНАТУРА

АВТОР

ЗАГЛАВИЕ

МЕСТОИЗДАВАНЕ

ИЗДАТЕЛСТВО

ГОДИНА

1.

343 / Х79

Христова, Любка

Сексуални насилници на деца

София

Ciela

2023

2.

342 / О-71

Орманджиев, Христо

Индивидуалната конституционна жалба като способ за защита правата на гражданите

София

Ciela

2023

3.

36 / Б92

България. Закони и др. п.

Закон за здравното осигуряване

София

Сиби

2023

4.

347 / Б92

България. Закони и др. п.

Граждански процесуален кодекс

София

Сиби

2023

5.

347 / Б92

България. Закони и др. п.

Закони за собствеността

София

Сиби

2023

6.

343 / В89

Вучков, Веселин

Наказателен процес

София

Сиби

2023

7.

347 / Б33

Белазелков, Борислав Николов

Недействителност на правните сделки

София

Сиби

2023

8.

339.5 / М89

Моралийска, Моника

Търговски отношения на Европейския съюз с Азия

София

УНСС

2022

9.

36 / Х78

Христов, Александър Христов

Христоматия по история на социалната работа

София

Унив. изд. Св. Климент Охридски

2023

10.

327 / С77

 

140 години отношения между Италия и България

София

Тендрил

2020

11.

343 / Б92

България. Закони и др. п.

Наказателен кодекс

София

Сиби

2023

12.

36 / Б92

България. Закони и др. п.

Кодекс за социално осигуряване

София

Сиби

2023

13.

379.8 / Г70

Господинов, Дамян

Пътувай самостоятелно

София

Тангра ТанНакРа

2023

14.

339 / З-13

Забунов, Георги Шинков

Маркетингови изследвания в кооперативни организации

София

Авангард Прима

2019

15.

949.72 / Г63

Голийски, Петър Николов

Заселването на българите на Балканския полуостров IV-VII век

София

Тангра ТанНакРа

2023

16.

904 / А52

Алексиев-Хофарт, Александър

Мадарският релеф : Код и съдържание

София

Тангра ТанНакРа

2023

17.

886.7-3 / К78

Колева, Виктория Николова

Класиките, преразказани за ученици по учебната програма за VIII клас и НВО

София

Труд

2022

18.

06 / Д58

Димитров, Недко Иванов

Управление на риска за сигурността в Центъра за компетентност КВАЗАР

Варна

ВВМУ Н. Й. Вапцаров

2022

19.

372.65 / С53

Софрониева, Екатерина Неделчева

Особености на изучаването на чужд език в детска възраст

София

Унив. изд. Св. Климент Охридски

2020

20.

339 / Б92

България. Закони и др. п.

Търговски закон

София

Ciela

2023

21.

336 / Б92

България. Закони и др. п.

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

София

Ciela

2023

22.

347 / Б92

България. Закони и др. п.

Семеен кодекс и Закон за наследството

София

Ciela

2023

23.

342 / Б92

България. Закони и др. п.

Административно право и процес

София

Ciela

2023

Начало на страницата

 

 

 

 

27.10.2023

 

 

 

СИГНАТУРА

АВТОР

ЗАГЛАВИЕ

МЕСТОИЗДАВАНЕ

ИЗДАТЕЛСТВО

ГОДИНА

1.

372.8 / В92

Вълева, Теодора Янкова

Формиране на литературни и социолингвистични компетентности у учениците в начална училищна възраст чрез съвременната литература за деца

София

Либра Скорп

2023

2.

342 / З-43

 

Защита на личните данни

Шумен

РС Изд. и Бизнес Консултации

2019

3.

341 / С32

Семов, Атанас Марков

Приложно поле на правото на ЕС

София

Унив. изд. Св. Климент Охридски

2023

4.

341 / С32

Семов, Атанас Марков

Кога се прилага Правото на ЕС? :

София

Унив. изд. Св. Климент Охридски

2023

5.

37 / К87

Котино, Каролин

Баба и дядо за първи път

София

Пан

2019

6.

331 / Б92

България закони и др. п.

Кодекс на труда

София

Сиби

2023

7.

949.72.03 /

Илиев, Илия

Климент Охридски

София

Захарий Стоянов

2020

8.

316 / С23

 

Сборник с доклади от научно-практическа конференция на тема Насилието в българското семейство

Велико Търново

Фабер

2023

9.

316 / И21

Иванов, Иван и др.

Публични политики спрямо полово-ролевите стереотипи и нагласи, водещи до насилствени отношения в българското семейство

Велико Търново

Фабер

2023

Начало на страницата

 

 

 

 

13.10.2023

 

 

 

СИГНАТУРА

АВТОР

ЗАГЛАВИЕ

МЕСТОИЗДАВАНЕ

ИЗДАТЕЛСТВО

ГОДИНА

1.

159.9 / А25

Хансен, Андерш

Мозък не за този свят

София

Ciela

2022

2.

330 / Б99

 

Бяла книга на добрите практики в корпоративната социална отговорност

София

Л и Д ТЕРА

2022

3.

331 / Ч-60

Ченгелова, Емилия Евгениева и др.

Методика за превенция на недекларираната заетост

София

Л и Д ТЕРА

2022

4.

91 / И21

Иванов, Анко

България : Регионална природна география

София

Славейков

2023

Начало на страницата

 

 

 

 

06.10.2023

 

 

 

СИГНАТУРА

АВТОР

ЗАГЛАВИЕ

МЕСТОИЗДАВАНЕ

ИЗДАТЕЛСТВО

Година

1.

372 / А64

 

Английски за най-малките : С Дейзи, Бен и Кики : Картинен речник с произношения

София

Хеба

2012

Начало на страницата

 

 

 

 

06.10.2023

 

 

 

СИГНАТУРА

АВТОР

ЗАГЛАВИЕ

МЕСТОИЗДАВАНЕ

ИЗДАТЕЛСТВО

Година

1.

372 / А64

 

Английски за най-малките : С Дейзи, Бен и Кики : Картинен речник с произношения

София

Хеба

2012

Начало на страницата

 

 

 

 

06.10.2023

 

 

 

СИГНАТУРА

АВТОР

ЗАГЛАВИЕ

МЕСТОИЗДАВАНЕ

ИЗДАТЕЛСТВО

ГОДИНА

1.

336 / Р35

Рангелов, Евгени Владимиров

Документиране и счетоводно отчитане на данъците

Шумен

РС Изд. и Бизнес Консултации

2018

2.

331 / Б92

България. Закони и др. п.

Кодекс на труда 2022

Шумен

РС Изд. и Бизнес Консултации

2022

3.

02 / Б44

 

Библиотеки - четене комуникации : Сб. с докл. от Двадесета нац. науч. конф. с междунар. участие, В. Търново, 17 ноем. 2021 г.

Велико Търново

Нар. библ. П. Р. Славейков

2022

4.

37 / С75

Стефанов, Стефан Семков и др.

История на педагогиката и българското образование

София

Веда Словена-ЖГ

2019

Начало на страницата

 

 

 

 

22.09.2023

 

 

 

СИГНАТУРА

АВТОР

ЗАГЛАВИЕ

МЕСТОИЗДАВАНЕ

ИЗДАТЕЛСТВО

ГОДИНА

1.

323 / М31

Маринов, Петър и др.

Теоретични основи на тероризма и антитероризма

София

Изток-Запад

2023

2.

316 / С 87

 

Структурно насилие и човешко достойнство

София

Изток-Запад

2023

3.

91 / К79

Бъргрийн, Лорънс

Колумб

София

Изток-Запад

2023

4.

101 / Ш93

Шпеер, Андреас

1000 години философия

София

Изток-Запад

2023

5.

101 / П81

Поултън, Рейчъл

Малка книга за философията

София

Изток-Запад

2023

6.

316 / С57

Спиридонов, Иван Ангелов

Трансхуманизмът

София

Изток-Запад

2023

7.

32 / Д45

Десмет, Матиас

Психология на тоталитаризма

София

Катехон

2023

8.

101 / Д39

Делчев, Красимир Желев

Новалис, Шлегел, Хайдегер и Дерида

София

Изток-Запад

2023

 

9.

941/949 / У82

Успенски, Ф. И.

История на Византийската империя

София

Изток-Запад

2023

 

Начало на страницата

 

 

 

 

15.09.2023

 

 

 

СИГНАТУРА

АВТОР

ЗАГЛАВИЕ

МЕСТОИЗДАВАНЕ

ИЗДАТЕЛСТВО

ГОДИНА

1.

347 / П13

Павлова, Мария Николова

Гражданско право : Обща част : Учебник

София

Ciela

2023

2.

17 / Т81

Трейси, Брайън

Без извинения! Силата на самодисциплината

София

Ciela

2023

3.

159.9 / У14

Уайнстийн, Джейкъб Сейгър

Бъди по-щастлив сега

София

Ciela

2023

4.

343 / М31

Маринова, Гергана

Наказателен процес

София

Ciela

2023

5.

347 / Б30

Башов, Сюлейман Халимов

Правен режим на надзора върху банковата дейност

София

Ciela

2023

6.

347 / Д24

Дацов, Пламен и др

Престъпления против интелектуалната собственост

София

Ciela

2011

Начало на страницата

 

 

 

 

07.07.2023

 

 

 

СИГНАТУРА

АВТОР

ЗАГЛАВИЕ

МЕСТОИЗДАВАНЕ

ИЗДАТЕЛСТВО

ГОДИНА

1.

372.4 / А64

Ангелова, Светлана Петкова

Гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

София

Атласи

2022

2.

93/99 / И95

 

История и цивилизации за XII клас : Профилирана подготовка Модул 3. Човек и общество

София

Клет България

2021

3.

91 / С20

Стоева, Ваня

География и икономика за XII клас : Модул 5. България и регионална политика : Профилирана подготовка

София

Клет България

2021

4.

808.67 / Щ38

Щерионова, Елинка и др.

Подготовка за матура [по] български език и литература : XI-XII клас

София

Регалия 6

2022

Начало на страницата

 

 

 

 

30.06.2023

 

 

 

СИГНАТУРА

АВТОР

ЗАГЛАВИЕ

МЕСТОИЗДАВАНЕ

ИЗДАТЕЛСТВО

ГОДИНА

1.

378 / В24

Василев, Георги Иванов

Педагогически артистизъм

В. Търново

Фабер

2022

2.

37 / Е29

 

Единадесети международен есенен научно-образователен форум Оптимизация на образователната среда [12-13 ноември 2021 г., София]

София

Унив. изд. Св. Климент Охридски

2022

3.

904 / М57

Миленов, Кристиян Григоров

Плиска - новият европейски център през ранното Средновековие

София

Тангра ТанНакРа

2012

4.

93/99 / Б84

Бужашка, Боряна Евлогиева

Извороведски и археографски анализ на исторически извори за българското културно-историческо наследство в Турция

София

За буквите - О Писменехь

2020

5.

37 / К86

Костадинова, Ива

Подход и метод за автоматизация на тестовата система и усъвършенстване на образователния процес

София

За буквите - О Писменехь

2020

6.

338.48 / Ч-75

 

Четвърта научна конференция с международно участие География, регионално развитие и туризъм, 3-5 декември 2021 г.

Шумен

Унив. изд. Епископ Константин Преславски

2022

7.

02 / Ф38

 

Феноменът Национален фестивал на детската книга - уникално креативно пространство за деца и творци : Сб. докл. от кръгла маса, Сливен, 10-11 май 2023 г.

Сливен

Регионална библ. Сава Доброплодни

2023

8.

101 / Т89

Тултукова, Румяна и др.

Пробни матури по философия

София

Педагог 6

2022

 

Начало на страницата

 

 

 

 

26.05.2023

 

 

 

СИГНАТУРА

АВТОР

ЗАГЛАВИЕ

МЕСТОИЗДАВАНЕ

ИЗДАТЕЛСТВО

ГОДИНА

1.

341 / С32

Семов, Атанас Марков

Съответстващо на правото на ЕС тълкуване на вътрешните правни норми

София

Унив. изд. Св. Климент Охридски

2022

2.

32 / П14

Паев, Костадин

Семинариум по история на българската държава и право

София

Парадигма

2021

3.

339 / В90

 

Въведение в търговията

Свищов

Акад. изд. Д. А. Ценов

2021

4.

355 / Т53

Терзиев, Венелин

Възможности за повишаване на ефективността на социалната адаптация на военнослужещи, освободени от военна служба

Русе

Примакс

2014

5.

886.7"1878/1944" / С84

 

Като да е сън

Варна

Славена

2023

6.

23/28 / Р51

Ремъри, Мишел

Туитове за Бог

София

Катол. епархия Св. Йоан XXIII

2021

7.

36 / М66

Агенция ОЗОН

Наръчник на социалния работник

София

Агенция ОЗОН

2022

8.

372.3 / К72

Ковачева, Катерина и др.

Пътеводителят на детските градини

София

Робертино

2022

 

Начало на страницата

 

 

 

 

12.05.2023

 

 

 

СИГНАТУРА

АВТОР

ЗАГЛАВИЕ

МЕСТОИЗДАВАНЕ

ИЗДАТЕЛСТВО

ГОДИНА

1.

336 / М84

Момчилов, Бойчо Цветков

Как да избегнете санкция при проверка

Шумен

РС Изд. и Бизнес Консултации

2021

2.

949.72 / А66

Андреева, Магдалена

Христоматия с извори за българската история

София

Педагог

6

3.

351/354 / А36

Азис, Хасан

Основи на местното самоуправление

София

УНСС

2020

4.

372.3 / Д53

 

Дигитални компетенции и медиаобразование

Бургас

Унив. Проф. д-р Асен Златаров

2021

5.

93/99 / И95

 

История и цивилизации за XII клас : Профилирана подготовка Модул 2. Култура и духовност

София

Клет България

2021

6.

93/99 / И95

 

История и цивилизации за XII клас : Профилирана подготовка Модул 1. Власт и институции

София

Клет България

2021

7.

808.67 / Д58

 

Български език за XII клас

София

Клет България

2020

8.

808.67 / Г37

Георгиева, Маргарита и др.

Български език за XI клас

София

Клет България

2019

9.

808.67 / Г37

Георгиева, Лалка Донева

Подготовка за матура по български език

София

Регалия 6

2022

10.

808.67 / 37

Георгиева, Лалка Донева

Подготовка за НВО след X клас по български език

София

Регалия 6

2022

11.

351/354 / М68

Мирческа, Стаефания Петър

Граничен контрол в Република Северна Македония

София

ДиоМира

2022

12.

886.7 / Й85

Йоцов, Борис Ив.

Съчинения : Т. 2, кн. 2. Нова българска литература

София

Изд. център Боян Пенев

2022

13.

808.67 / Ч-70

Чернева, Ваня

Матура без проблеми : Тестове по български език и литература за държавен зрелостен изпит

Пловдив

Коала прес

2022

Начало на страницата

 

 

 

 

21.04.2023

 

 

 

СИГНАТУРА

АВТОР

ЗАГЛАВИЕ

МЕСТОИЗДАВАНЕ

ИЗДАТЕЛСТВО

ГОДИНА

1.

331 / П84

Петкова, Аспасия и др.

Правилно сключване на трудови договори - решения и съвети от експерти

Шумен

РС Изд. и Бизнес Консултации

2020

2.

808.67 / Т53

 

Тестове за матурата по български език и литература XI-XII клас : По формата от 2022 г. : I свит.

София

Просвета

2022

3.

808.67 / Т53

 

Тестове за матурата по български език и литература XI-XII клас : В 3 модула - като на изпита : II свит.

София

Просвета

2022

4.

808.67 / Т53

 

Тестове за матурата по български език и литература XI-XII клас : В 3 части - като на изпита

София

Просвета

2022

Начало на страницата

 

 

 

 

07.04.2023

 

 

 

СИГНАТУРА

АВТОР

ЗАГЛАВИЕ

МЕСТОИЗДАВАНЕ

ИЗДАТЕЛСТВО

ГОДИНА

1.

101 / К78

Колев, Иван Георгиев и др.

Философия за XII клас

София

Клет България

2021

2.

808.67 / П47

Петров, Ангел Маринов и др.

Български език за XII клас

София

Клет България

2021

3.

338.43 / И67

 

Иновативно развитие на аграрния бизнес и селските райони

София

УНСС

2021

Начало на страницата

 

 

 

 

31.03.2023

 

 

 

СИГНАТУРА

АВТОР

ЗАГЛАВИЕ

МЕСТОИЗДАВАНЕ

ИЗДАТЕЛСТВО

ГОДИНА

1.

304 / Т53

Терзиев, Венелин Кръстев

Политики и инструменти за социално развитие

Русе

Профи принт

2019

2.

351/354 / П44

Петкова, Аспасия Методиева и др.

Правилно деклариране на данни съгласно Наредба N Н-13

Шумен

РС Изд. и Бизнес Консултации

2021

3.

17 / Т75

Торньова, Биянка Любчова и др.

Тестове и задачи по етика за кандидат-студенти

София

АртГраф

2021

4.

886.7 / М39

Матеева-Байчева, Венера и др.

Матура по литература в таблици

София

Просвета

2022

5.

37 / Г75

 

Гражданско образование за XI клас

София

Клет България

2019

Начало на страницата

 

 

 

 

10.03.2023

 

 

 

СИГНАТУРА

АВТОР

ЗАГЛАВИЕ

МЕСТОИЗДАВАНЕ

ИЗДАТЕЛСТВО

ГОДИНА

1.

376 / Н26

 

Наръчник за обосновано включване на деца аутисти в училищната среда : За учители и специалисти

София

Европ. проект Ireams

2022

2.

37 / Н75

Николова, Марина Колева и др.

Педагогическа психология

Сливен

Обнова

2022

3.

37 / Н75

Николова, Марина Колева и др.

Основи на педагогиката : Учебник

Сливен

Обнова

2022

4.

338 / И95

 

История на българското предприемачество

София

Агенция за насърчаване на МПС

2022

Начало на страницата

 

 

 

 

24.02.2023

 

 

 

СИГНАТУРА

АВТОР

ЗАГЛАВИЕ

МЕСТОИЗДАВАНЕ

ИЗДАТЕЛСТВО

ГОДИНА

1.

886.7 / Ч-70

Чернева, Ваня Николова

Литература за матура

Пловдив

Коала прес

2021

2.

34 / С63

Сталев, Живко Стоянов

Нормативната сила на фактическото

София

Ciela

2022

3.

347 / М70

Митева, Ани

Дискриминацията в международното данъчно право

София

Парадигма

2022

4.

159.9 / Б28

Батлър-Бодън, Том

50 класици на психологията

София

Дамян Яков

2020

5.

950 / И21

Иванов, Братислав Йончев

История на Япония : От палеолита до Рейва

София

Книгомания

2022

6.

342 / С13

Савова, Илиана

Бежанско право

София

Сиби

2022

7.

308 / А75

 

Антология на миражите

София

Книгомания

2022

8.

159.9 / О-42

Одоне, Даниела и др.

Развиване на фината моторика у дома

Велико Търново

Асеневци

2021

9.

87 / Я61

Янкович, Владета

Мъдрости от античността

Бургас

Хеликон

2022

10.

308 / Н75

Николова, Румяна Христова и др.

Голяма книга за Китай

София

Книгомания

2022

11.

808.67-3(038) / З-24

Заимов, Йордан

Български водопис : Буква С : Т.3

София

Акад. изд. Проф. Марин Дринов

2021

Начало на страницата

 

 

 

 

10.02.2023

 

 

 

СИГНАТУРА

АВТОР

ЗАГЛАВИЕ

МЕСТОИЗДАВАНЕ

ИЗДАТЕЛСТВО

ГОДИНА

1.

808.67-3 / С63

Сталянова, Надежда и др.

Практикум по лексикология

София

Парадигма

2021

Начало на страницата

 

 

 

 

03.02.2023

 

 

 

СИГНАТУРА

АВТОР

ЗАГЛАВИЕ

МЕСТОИЗДАВАНЕ

ИЗДАТЕЛСТВО

ГОДИНА

1.

39 / В24

Василев, Димитър

Кукери и сурвакари

София

Рива

2022

Начало на страницата

 

 

 

 

20.01.2023

 

 

 

СИГНАТУРА

АВТОР

ЗАГЛАВИЕ

МЕСТОИЗДАВАНЕ

ИЗДАТЕЛСТВО

ГОДИНА

1.

808.67-3(038) / Д43

Денков, Димитър Ангелов

Речник на прехода

София

Изток-Запад

2022

2.

23/28 / Г82

Григорова, Ирена

Мистичните пътеки на България

София

Апастроф

2022

3.

159.9 / С90

Сукуп, Рут

Действай въпреки страха

София

Алекс-Софт

2019

4.

820/899 / Д93

Атанасов, Стоян Илиев

Средновековието - далечно и близко : Етюди по средновековна литература

София

Изток-Запад

2022

Начало на страницата

 

 

 

 

13.01.2023

 

 

 

СИГНАТУРА

АВТОР

ЗАГЛАВИЕ

МЕСТОИЗДАВАНЕ

ИЗДАТЕЛСТВО

ГОДИНА

1.

316 / К72

 

Когато сте с хора без зрение

София

Сдружение Съюз на слепите в България

2021

2.

347 / Б92

 

Българската адвокатура

София

Висш адвокатски съвет

2013

3.

808.67(038) / Т64

Тодорова, Елена и др.

Римно-комбинаторен речник на лириката на П. К. Яворов

София

Пенсофт

2000

4.

591(01) / Б42

Бечев, Димитър и др.

Зоогеография на България

Sofia

Pensoft

2004

Начало на страницата

 

 

 

 

06.01.2023

 

 

 

СИГНАТУРА

АВТОР

ЗАГЛАВИЕ

МЕСТОИЗДАВАНЕ

ИЗДАТЕЛСТВО

ГОДИНА

1.

29 / Р50

 

Религия ислям за IX клас

София

Мюсюлманско изповедание. Глав. мюфтийство

2021

2.

29 / К93

Кудрич, Шефик и др.

Религия ислям за XI клас

София

Мюсюлманско изповедание. Глав. мюфтийство

2021

3.

29 / И91

Исанович, Нусрет и др.

Религия ислям за XII клас

София

Мюсюлманско изповедание. Глав. мюфтийство

2021

4.

886.7 / М66

Минковска, Снежана Ангелова

112 въпроса за матурата по български език и литература

София

Клет България

2022

5.

886.7 / П92

Протохристова, Клео Стефанова и др.

Наръчник по литература за втори гимназиален етап

София

Клет България

2021

6.

886.7 / Н26

 

Наръчник по литература за първи гимназиален етап

София

Клет България

2021

7.

886.7 / З-42

Зашев, Евгени Димитров и др.

Как се пише есе за отличен : Помагало за матурата : XI-XII клас

София

Просвета

2021

8.

808.67 / Б92

 

Български език и литература : Подготовка за държавен зрелостен изпит

София

Клет България

2021

9.

886.7 / Х83

 

Христоматия по литература за XI-XII клас

София

Просвета

2022

10.

591(01) / Б42

Бечев, Димитър и др.

Зоогеография на България : Библиография

София

Pensoft

2004

11.

342 / Б92

 

Конституция на Република България

София

Народно събрание на Република България

2014

12.

06 / Р11

 

Работа с доброволци

София

TimeHeroes.org

2015

13.

398 / Б92

 

Български светци. Именици. Народен календар

София

Труд

2020

14.

351/354 / Н26

 

Наръчник за новоизбрани кметове и общински съветници

София

Нац. сдружение на общините в Република България

2019

15.

330 / Ш95

Шрайтер, Кийт и др.

Как да изградите вашия мрежов бизнес за 15 минути на ден

София

Анхира

2022

16.

159.9 / Р29

Райън, Франк

Силата на волята for dummies

София

Алекс-Софт

2021

17.

338 / П63

 

По-важно от парите Екип от предприемачи

София

Анхира

2021

Начало на страницата

 

 

 

 

16.12.2022

 

 

 

СИГНАТУРА

АВТОР

ЗАГЛАВИЕ

МЕСТОИЗДАВАНЕ

ИЗДАТЕЛСТВО

ГОДИНА

1.

808.67 / Б92

 

Български език и литература : Всичко за матурата по теми и произведения в таблици

София

Клет България

2021

2.

808.67 / Б92

 

Български език и литература : Тестови задачи

София

Клет България

2021

3.

37 / К78

Колев, Иван Георгиев

Гражданско образование за XI клас

София

Клет България

2019

4.

37 / К78

Колев, Иван Георгиев

Гражданско образование за XII клас

София

Клет България

2020

5.

37 / Г75

Димитров,Георги и др.

Гражданско образование за XII клас

София

Клет България

2021

6.

886.7 / М66

Минков, Борис и др.

Литература за XI клас

София

Клет България

2019

7.

886.7 / М66

Минков, Борис и др.

Литература за XII клас

София

Клет България

2021

8.

886.7 / П36

Пенчев, Бойко и др.

Литература за XII клас

София

Клет България

2020

9.

808.67 / П47

Петров, Ангел и др.

Български език за XI клас

София

Клет България

2019

10.

372.8 / К80

 

Компютърно моделиране и информационни технологии за VI клас : Книга за учителя

София

Просвета

2022

11.

372.8 / К80

 

Компютърно моделиране и информационни технологии за V клас : Книга за учителя

София

Просвета

2022

12.

372.8 / К80

 

Компютърно моделиране и информационни технологии за VI клас : Книга за учителя

София

Просвета

2022

13.

91 / Г34

 

География и икономика :  Профилирана подготовка за XI и XII кл. : Тестове за ДЗИ

София

Клет България

2022

14.

91 / С20

Сарафова, Евгения Евгениева и др.

География и икономика за XII клас : Модул 6. Географска и икономическа информация : Профилирана подготовка

София

Клет България

2021

15.

91 / Г34

 

География и икономика : Задачи за Държавен зрелостен изпит : Профилирана подготовка

София

Просвета

2022

16.

93/99 / Т84

Трифонова-Бенова, Мария Кирилова

История и цивилизации : Тестове за Държавен зрелостен изпит : Профилирана подготовка

София

Просвета

2021

17.

93/99 / И95

 

История и цивилизации

София

Клет България

2022

18.

29 / Р50

 

Религия ислям за VIII клас

София

Мюсюлманско изповедание. Глав. мюфтийство

2021

19.

29 / И91

Исанович, Нусрет и др.

Религия ислям за X клас

София

Мюсюлманско изповедание. Глав. мюфтийство

2021

Начало на страницата

 

 

 

 

25.11.2022

 

 

 

СИГНАТУРА

АВТОР

ЗАГЛАВИЕ

МЕСТОИЗДАВАНЕ

ИЗДАТЕЛСТВО

ГОДИНА

1.

886.7"1762/1878"(01) / Ч-83

Петрова-Василева, Росица и др.

Добри Чинтулов : Био-библиогр.

Сливен

Регионална библ. Сава Доброплодни

2022

2.

351/354 / Я71

Янчев, Веселин Костов

Службите за охрана в България от княза до президента : 1879-2013

София

Унив. изд. Св. Климент Охридски

2013

3.

355.4 / И95

Станчев, Станчо Стоянов и др.

История на българското военно разузнаване : Т. 1.

София

Изток-Запад

2017

Начало на страницата

 

 

 

 

18.11.2022

 

 

 

СИГНАТУРА

АВТОР

ЗАГЛАВИЕ

МЕСТОИЗДАВАНЕ

ИЗДАТЕЛСТВО

ГОДИНА

1.

356/359 / А56

 

Алманах на Сухопътните войски на България

София

Асоциация на Сухопътните войски на България

2022

Начало на страницата

 

 

 

 

11.11.2022

 

 

 

СИГНАТУРА

АВТОР

ЗАГЛАВИЕ

МЕСТОИЗДАВАНЕ

ИЗДАТЕЛСТВО

ГОДИНА

1.

808.67 / Г13

Габеров, Иван

Учебен тълковен речник на българския език с приложения А-Я

София

Gaberoff

2001

2.

808.67 / Г13

Габеров, Иван

Учебен речник на чуждите думи в българския език с приложения А-Я

София

Gaberoff

2000

Начало на страницата

 

 

 

 

 

02.11.2022

 

 

 

СИГНАТУРА

АВТОР

ЗАГЛАВИЕ

МЕСТОИЗДАВАНЕ

ИЗДАТЕЛСТВО

ГОДИНА

1.

82/89 / К78

Колева, Виктория Николова

Класиките, преразказани за ученици по учебната програма за X клас и НВО

София

Труд

2021

2.

886.7 / К78

Колева, Виктория Николова

Класиките, преразказани за ученици по учебната програма за XI клас и ДЗИ

София

Труд

2022

3.

886.7 / К78

Колева, Виктория Николова

Класиките, преразказани за ученици по учебната програма за XII клас и ДЗИ

София

Труд

2022

Начало на страницата

 

 

 

 

28.10.2022

 

 

 

СИГНАТУРА

АВТОР

ЗАГЛАВИЕ

МЕСТОИЗДАВАНЕ

ИЗДАТЕЛСТВО

ГОДИНА

1.

342 / Н75

Николова, Райна Борисова

Медийно аудио- и аудиовизуално право

София

НБУ

2015

2.

93/99 / И95

 

Историкът като изследовател, гражданин и човек

София

НБУ

2016

3.

82.0 / Б54

 

Разширяването на света : Изследвания в чест на професор Богдан Богданов

София

НБУ

2015

4.

398 / К88

Краев, Георг Димитров

Пъзелът фолклор - насам и натам

София

НБУ

2007

5.

2 / Б71

Бочков, Пламен Георгиев

Митология и религия

София

НБУ

2016

6.

949.72.03 / Т70

Томов, Тома

Ключ 1014 г.

София

НБУ

2015

7.

316 / Л75

 

Ловци на умове : Лекции по антропология : Ч. 4

София

НБУ

2011

8.

316 / Л75

 

Ловци на умове : Лекции по антропология : Ч. 3

София

НБУ

2008

9.

37 / Д13

Дайнов, Евгений

"Науката е слънце"

София

НБУ

2010

10.

904 / С70

Станчева, Магдалина Михайлова

Мадарският конник

София

НБУ

2013

Начало на страницата

 

 

 

 

21.10.2022

 

 

 

СИГНАТУРА

АВТОР

ЗАГЛАВИЕ

МЕСТОИЗДАВАНЕ

ИЗДАТЕЛСТВО

ГОДИНА

1.

338 / Д37

Делинешева, Магданела Златкова и др.

Работни листове по предприемачество за профилирана подготовка за XI и XII клас : към Модул 3 Стартиране на собствен бизнес

София

Фонд. Образование 5.0

2021

2.

338 / Й79

Йоловски, Джеймс Бориславов

Работни листове по предприемачество за профилирана подготовка за XI клас : към Модул 2 Пазарна икономика

София

Фонд. Образование 5.0

2021

3.

338 / К12

Кавданска, Мария и др.

Работни листове по предприемачество за профилирана подготовка за XI клас : към Модул 1 Предприемачество и кариерно развитие

София

Фонд. Образование 5.0

2021

4.

338 / Д37

Делинешева, Магданела Златкова и др.

Работни листове по предприемачество за профилирана подготовка за XII клас : към Модул 4 Управление на предприемаческата дейност

София

Фонд. Образование 5.0

2021

5.

886.7 / Л69

 

Литература за XII клас : Книга за учителя

София

Просвета Плюс

2021

6.

808.67 / Ч-69

Чернева, Ваня Николова

Тренировъчни тестове по български език за ДЗИ и НВО

Пловдив

Коала прес

2021

7.

808.67 / Б92

 

Българският език в социалните медии

Габрово

Екс-прес

2021

8.

372.4 / Г43

Гетова, Димитрина Жекова

Книга за учителя по родинознание за I клас

София

Просвета АзБуки

2016

9.

886.7 / Щ38

Щерионова, Елинка

Подготовка за матура по литература

София

Регалия 6

2021

10.

886.7 / Щ38

Щерионова, Елинка

Подготовка за НВО след Х клас по литература

София

Регалия 6

2021

11.

331 / С83

Стоянова, Зорница

Здравословни и безопасни условия на труд

София

БГ Учебник

2021

12.

372.4 / П

Папанчева, Румяна

Обучението по математика в началното училище в богата на технологии среда

Бургас

Унив. Проф. д-р Асен Златаров

2017

13.

820/899-3 / Г38

Герджикова, Виолета и др.

Христоматия по литература за IХ кл.

София

Просвета

2015

14.

808.67 / М32

Маркова, Петя Иванова и др.

Български език за XII клас

София

БГ Учебник

2020

15.

17 / Г38

Герджиков, Сергей и др.

Етика и право за X клас

София

Екстрем

2002

16.

336 / Д32

 

IX Международна научна конференция Ударната вълна на информационния взрив и предефинирането на финансите

София

Изд. комплекс - УНСС

2020

17.

372.4 / В24

Василева, Емилия и др.

Книга за учителя по родинознание за I клас

София

Просвета Плюс

2016

18.

91 / А52

Алексова, Елена

Социално-икономическа география IX клас

Стара Загора

Домино

2020

19.

91 / А52

Алексова, Елена

География на природата VIII клас

Стара Загора

Домино

2020

20.

808.67 / К94

Куртева, Галина Недялкова

Реализация на категориите род, число и определеност в номиналната система на българския език като чужд

София

НБУ

2016

21.

342 / М73

Михайлова, Екатерина Иванова

Парламентаризъм и правова държава в България

София

НБУ

2012

22.

91 / И21

Иванов, Анко

Природна география на България

София

Славейков

2022

Начало на страницата

 

 

 

 

14.10.2022

 

 

 

СИГНАТУРА

АВТОР

ЗАГЛАВИЕ

МЕСТОИЗДАВАНЕ

ИЗДАТЕЛСТВО

ГОДИНА

1.

808.67 / Щ38

Щерионова, Елинка и др.

20 тематични теста [по] български език и литература [за] XI клас

София

Регалия6

2021

2.

808.67 / М18

Майсторска, Ваня Цветкова и др.

Тренировъчни тестове по български език и литература [за] X клас

София

БГ Учебник

2021

3.

808.67 / Б32

Бейнова, Мария Колева

Супер тестове и тестови задачи по български език и литература за VIII. клас

София

Скорпио

2020

4.

808.67 / И64

Инев, Иван Кирилов

Матура по български език и литература : Ч. 1

София

БГ Учебник

2021

5.

808.67 / И64

Инев, Иван Кирилов

Матура по български език и литература : Ч. 2

София

БГ Учебник

2021

6.

808.67 / Г82

Григоров, Илия и др.

Работни листове по български език и литература : Практически и творчески задачи за XII клас

София

БГ Учебник

2021

7.

808.67 / Щ38

Щерионова, Елинка и др.

16 тематични теста [по] български език и литература [за] XII клас

София

Регалия6

2021

8.

886.7 / Л69

 

Литература [за] XII клас

София

Просвета Плюс

2021

 

9.

808.67 / Т53

 

Тестове за матура по български език и литература : По новите програми [в] XI и XII клас

София

БГ Учебник

2021

10.

808.67 / Г65

Горанова,  Илияна и др.

Български език и литература : Помагало за профилирана подготовка за XI и XII кл. : Модул 2. Езикови употреби ; Модул 4. Критическо четене

София

БГ Учебник

2021

11.

808.67 / Г65

Горанова,  Илияна и др.

Български език и литература : Помагало за профилирана подготовка за XII кл. :  Модул 2. Езикови употреби (Теми 7, 8 и 9) ; Модул 4. Критическо четене (Теми 7, 8, 9, 10 и 11)

София

БГ Учебник

2021

12.

808.67 / Г65

Горанова,  Илияна и др.

Български език и литература : Помагало за профилирана подготовка за XII кл. :  Модул 2. Езикови употреби (Теми 4,  и 6) ; Модул 4. Критическо четене (Теми 4, 5 и 6)

София

БГ Учебник

2021

13.

808.67 / Г65

Горанова,  Илияна и др.

Български език и литература : Помагало за профилирана подготовка за XII кл. :  Модул 2. Езикови употреби (Теми 1, 2,  и 3) ; Модул 4. Критическо четене (Теми 1, 2 и 3)

София

БГ Учебник

2021

14.

338 / Й79

Йоловски, Джеймс и др.

Предприемачество за профилирана подготовка за 12 клас : Модул 4. Управление на предприемаческата дейност

София

Фонд. Образование 5.0

2021

15.

338 / Д37

Делинешева, Магданела Златкова и др.

Предприемачество за профилирана подготовка [в] XI и XII клас : Модул 3 Стартиране на собствен бизнес

София

Фонд. Образование 5.0

2021

16.

949.72 / И95

 

История и цивилизации [за] X клас : Учебник

Стара Загора

Домино

2019

17.

808.67 / Г82

Григоров, Илия Георгиев и др.

Работни листове по български език и литература : Практически и творчески задачи за XII клас

София

БГ Учебник

2021

Начало на страницата

 

 

 

 

07.10.2022

 

 

 

СИГНАТУРА

АВТОР

ЗАГЛАВИЕ

МЕСТОИЗДАВАНЕ

ИЗДАТЕЛСТВО

ГОДИНА

1.

91 / А52

Алексова, Елена

Социално-икономическа география IX клас

Стара Загора

Домино

2020

2.

91 / А52

Алексова, Елена

География на природата VIII клас

Стара Загора

Домино

2020

3.

336 / Д32

 

IX Международна научна конференция Ударната вълна на информационния взрив и предефинирането на финансите

София

Изд. комплекс - УНСС

2020

4.

372.4 / Г43

Гетова, Димитрина и др.

Книга за учителя по родинознание за 1. клас

София

Аз-БукиПросвета

2016

5.

886.7 / Л69

 

Литература [за] XII клас

София

Просвета Плюс

2021

6.

886.7 / Щ 38

Щерионова, Елинка

Подготовка за матура по литература

София

Регалия 6

2021

7.

886.7 / Щ38

Щерионова, Елинка

Подготовка за НВО [след] Х клас [по] литература

София

Регалия 6

2021

8.

17 / Г38

Герджиков, Сергей и др.

Етика и право за X клас

София

Екстрем

2002

 

9.

820/899-3 / Г38

Герджикова, Виолета и др.

Христоматия по литература за IХ кл.

София

Просвета

2015

10.

808.67 / Ч-69

Чернева, Ваня

Тренировъчни тестове по български език за ДЗИ и НВО

Пловдив

Коала прес

2021

11.

338 / Д37

Делинешева, Магданела Златкова и др.

Работни листове по предприемачество за профилирана подготовка за XII клас : към Модул 4. Управление на предприемаческата дейност

София

Фонд. Образование 5.0

2021

12.

338 / Д37

Делинешева, Магданела Златкова и др.

Работни листове по предприемачество за профилирана подготовка за XI и XII клас : към Модул 3. Стартиране на собствен бизнес

София

Фонд. Образование 5.0

2021

13.

338 / Й79

Йоловски, Джеймс Бориславов и др.

Работни листове по предприемачество за профилирана подготовка за XI клас : към Модул 2 Пазарна икономика

София

Фонд. Образование 5.0

2021

14.

338 / К12

Кавданска, Мария и др.

Работни листове по предприемачество за профилирана подготовка за XI клас : към Модул 1 Предприемачество и кариерно развитие

София

Фонд. Образование 5.0

2021

15.

331 / С83

Стоянова, Зорница и др.

Здравословни и безопасни условия на труд : [Уч. помагало за] IX кл.

София

БГ Учебник

2021

16.

372.4 / П21

Папанчева, Румяна

Обучението по математика в началното училище в богата на технологии среда

Бургас

Унив. Проф. д-р Асен Златаров

2017

17.

808.67 / М32

Маркова, Петя Иванова

Български език [за] XII клас

София

БГ Учебник

2020

18.

808.67 / Б92

 

Българският език в социалните медии

Габрово

Екс-прес

2021

19.

372.4 / В24

Василева, Емилия Любомирова и др.

Книга за учителя по родинознание за I клас

София

Просвета Плюс

2016

Начало на страницата

 

 

 

 

30.09.2022

 

 

 

СИГНАТУРА

АВТОР

ЗАГЛАВИЕ

МЕСТОИЗДАВАНЕ

ИЗДАТЕЛСТВО

ГОДИНА

1.

07 / П93

 

Публицистичният текст в обучението на студенти от специалност Журналистика

Бургас

Бряг

2009

2.

159.9 / Д52

Джоунс, Ан

Излекувай се

София

Кибеа

2013

3.

886.7 / И95

 

Историята на литературата на НРБ : Модели и практики

София

НБУ

2022

Начало на страницата

 

 

 

 

23.09.2022

 

 

 

СИГНАТУРА

АВТОР

ЗАГЛАВИЕ

МЕСТОИЗДАВАНЕ

ИЗДАТЕЛСТВО

ГОДИНА

1.

904 / А78

Апостолов, Стефан Стоянов

Беглик таш и Приморско

Бургас

Информа принт

2021

2.

372.3 / П21

Папанчева, Румяна Йорданова

Моделът динамична познавателна среда в детската градина

Бургас

Унив. Проф. Асен Златаров

2017

3.

338 / Д37

Делинешева, Магданела Златкова и др.

Сборник с примерни варианти на тестове за държавния зрелостен изпит по предприемачество за профилирана подготовка

София

Фонд. Образование 5.0

2022

4.

314 / E20

 

Европейското бъдеще на България и развитието на населението

София

Център за изследване на населението при БАН

2005

5.

908 / С34

Серафимова, Надежда и др.

Най-красивите кътчета по Черноморието

София

Ciela

2022

6.

347 / К77

Коларов, Тодор и др.

Наръчник по гражданско процесуално право

София

Ciela

2022

7.

347 / П49

Пехливанова, Донка

Принудително изпълнение на публични вземания

София

Ciela

2022

8.

343 / П20

Панчев, Цветомир

Самопризнанието в българския наказателен процес

София

Ciela

2022

 

9.

347 / Я51

Янакиева-Златарева, Мария

Патентните претенции

София

Ciela

2022

10.

36 / Б92

България. Закони и др. п.

Социално подпомагане 2022

София

Ciela

2022

11.

336 / Д22

 

Данъчно облагане 2022

София

Ciela

2022

12.

316 / М77

 

Младите хора в европейска България

София

Център за изследване на населението при БАН

2007

13.

314 / Р19

 

Раждаемостта в България и държавната политика

София

Център за изследване на населението при БАН

2009

14.

314 / Д40

 

Демографските процеси и работната сила в България

София

Център за изследване на населението при БАН

2008

15.

336 / Б92

България. Закони и др. п.

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс : Сб. нормат. актове

София

Сиби

2015

16.

347 / Б92

България. Закони и др. п.

Особени залози и други обезпечения : Сб. нормат. актове

София

Сиби

2014

17.

347 / А22

 

Авторско право : Сб. нормат. актове

София

Сиби

2016

18.

343 / Н18

 

Наказателен процес : Сб. нормат. актове

София

Сиби

2014

19.

341 / М45

 

Международно частно право : Ч. 2

София

Сиби

2011

20.

341 / М45

 

Международно частно право : Ч. 3

София

Сиби

2011

21.

341 / М45

 

Международно частно право : Ч. 1

София

Сиби

2012

22.

336 / Б92

България. Закони и др. п.

Данъци 2015 : Сб. нормат. актове

София

Сиби

2015

Начало на страницата

 

 

 

 

02.09.2022

 

 

 

СИГНАТУРА

АВТОР

ЗАГЛАВИЕ

МЕСТОИЗДАВАНЕ

ИЗДАТЕЛСТВО

ГОДИНА

1.

91 / Н20

Нам, Камен

Антропогенни ландшафти

София

Унив. изд. Св. Климент Охридски

2020

2.

93/99 / Л25

 

Larousse : История на света : Праистория : От един континет към друг : Т. 1

София

ICON

2007

3.

93/99 / Л25

 

Larousse : История на света : Световните империи (II IV век) : Т. 5

София

ICON

2010

4.

101 / Д43

Денков, Димитър Ангелов

Въведение във философията

София

Унив. изд. Св. Климент Охридски

2016

5.

14 / Р54

 

Реформация и революция

София

Унив. изд. Св. Климент Охридски

2021

6.

94 / Г14

Гаврилов, Борислав

Европа на кръстопът : Конфликти и дипломация в епохата на религиозните и меркантилистките войни 1579-1678

София

Унив. изд. Св. Климент Охридски

2013

7.

87 / П46

Петрински, Герасим

Образът на демона във византийската житиепис (VI-X в.)

София

Унив. изд. Св. Климент Охридски

2013

8.

949.72 / И58

Илчев, Иван

Розата на Балканите : Т. 1 : България до края на XIX век

София

Колибри

2019

 

9.

949.72 / И58

Илчев, Иван

Розата на Балканите : Т. 2 : България през XX век

София

Колибри

2019

Начало на страницата

 

 

 

 

19.08.2022

 

 

 

СИГНАТУРА

АВТОР

ЗАГЛАВИЕ

МЕСТОИЗДАВАНЕ

ИЗДАТЕЛСТВО

ГОДИНА

1.

332 / С77

Стоенчева, Яна

Пазарни анализи в бизнеса с недвижими имоти

София

УННС

2021

2.

886.7"1878/1944" / М73

 

Стоян Михайловски, Пенчо Славейков - ракурси на модерното

София

Изд. център Боян Пенев

2009

3.

341 / Б92

България. Закони и др. п.

Международни актове и договори за правна помощ : Кн. 1

София

Софи-Р

1996

4.

341 / Б92

България. Закони и др. п.

Международни актове и договори за правна помощ : Кн. 2

София

Софи-Р

1996

5.

398 / П21

Папучиев, Николай

Културна антропология : Слово, обред, обичай

София

Унив. изд. Св. Климент Охридски

2016

6.

347 / Г63

Големинов, Чудомир Христов

Аспекти на гражданското и на търговското право

София

Унив. изд. Св. Климент Охридски

2006

Начало на страницата

 

 

 

 

12.08.2022

 

 

 

СИГНАТУРА

АВТОР

ЗАГЛАВИЕ

МЕСТОИЗДАВАНЕ

ИЗДАТЕЛСТВО

ГОДИНА

1.