Начало

Читалня № 1

Философия; Религия; Обществени науки; Езикознание; Филология; Литературознание; География; История

Читалня №2

Математика; Астрономия; Физика; Химия; Геодезия; Биология; Ботаника; Приложни науки; Медицина; Техника; Селско стопанство

Заемна № 1

Философия; Религия; Право; Икономика; Образование; Етнография; Математика; Естествени науки; Приложни науки; Медицина; Техника; Селско стопанство; География; История; Спорт 

Заемна № 2

Българска и чужда художествена литература; Езикознание; Литературознание; Изкуство

СБИО

Справочно-библиографски и информационен отдел; "Краезнание"

Чуждоезиков център

Чуждоезиков център; Електронна читалня

Детски отдел

Детски отдел

Основен фонд

Основен фонд

Отдел "Изкуство"

Художествени занаяти; Фотография; Музика; Масови развлечения; Зрелищни изкуства; Игри; Архитектура; Живопис; Дизайн