Начало

Нашата визитка

 

Регионална библиотека Сава Доброплодни - Сливен е модерен културен и научно-информационен център, осъществяващ дейността си на територията на Сливенска и Ямболска области. Тя е храм на науката и културата, на вековния опит, на духовността. В началото на 21 век съчетава в ежедневието си както традиционните за една библиотека дейности, така и новаторски форми за представяне на българската и световната култура, и модерен мениджмънт. Чрез свободния достъп до Internet и новите информационни технологии успешно приспособява услугите си към нуждите на съвременното общество и вече е пространство на свободния диалог, част от информационното общество без граници. Работи активно за постигане на европейски стандарти, създава успешни партньорства в страната и чужбина, ражда нови инициативи.

Особеното и различното, онова което отличава Регионална библиотека Сава Доброплодни от другите библиотеки в страната е целенасочената й работа с децата. Една от проявите на тази дейност е ежегодно провежданият от 1999 г. Национален фестивал на детската книга, превърнал се   в единствен форум в България, на който се дискутират проблемите свързани с издаването, разпространението и четенето на детската книга. Той е и естествено място за изява на възможностите на всички млади дарования, които чрез словото, магията на песните и красотата на танца отправят своите първи послания на творци.

Регионална библиотека Сава Доброплодни е институция с необходимо и сполучливо присъствие в обществения и културния живот не само на Сливен и региона, но и на България.