Начало

 

ЦЕНОРАЗПИС

На таксите и услугите в Регионална библиотека

Сава Доброплодни

 

Вид на таксата и услугата

Цена

1.

Цена на читателска карта за 1 година /за всички звена на обслужване без ЧЕЦ/ -

- Ученици до 14 г., инвалиди, пенсионери

 - Ученици над 14г.,студенти и др.

 

 

5,00 лв.

8,00 лв.

2.

Цена на читателска карта за един месец /за ползване на читалните зали/

2,00 лв.

3.

Цена на читателска карта за един ден /за ползване на читалните зали/

0,50 лв.

4.

Възстановяване на загубена читателска карта

0,50 лв.

5.

Цена на читателска карта за Чуждоезиков център за 1 година

4,00 лв.

6.

Цена на читателска карта за Чуждоезиков център за 1 месец /за читалня/

1,50 лв.

7.

Цена на читателска карта за Чуждоезиков център за 1 ден /за читалня/

0,50 лв.

8.

Депозит за ползване на библиотеката от читатели без постоянен адрес в гр.Сливен

3,00 лв.

9.

Ползване на библиотечен материал от читалня за дома /по специален ред/

0,50 лв./на ден

10.

Ползване на библиотечен материал от сектор Краезнание отпечатан преди 1944 г за 1 брой

0,10 лв.

11.

Ползване на непечатни материали заемани  за дома за един брой

0,10 лв.

12

Пощенски разходи за изпращане и получаване на материали по МЗ и МЗС

пълен размер

13.

Звукозаписни услуги за 1 минута

0,02 лв.

14.

Глоба за невърнат в срок библиотечен материал за един месец

0,50 лв.

15.

Писмена библиографска справка основна цена

Доплащане към основната цена:

    За преглеждане на една година от указател на български език

    За преглеждане на една година от указател на чужди езици

    За преглеждане на каталог и непериодичен библиографски указател

     За автентичен изворов материал Де визу за един брой

     Набиране на библиографски текст  за една страница

     Библиографска консултация

1,00 лв.

 

0,10 лв.

0,20 лв.

0,20 лв.

0,20 лв.

0,50 лв.

1,00 лв.

16.

Автоматизирано библиотечно-информационно обслужване

-         Справка от електронен каталог     на тема ( с включ. на 20 източника )

                                                                   на тема ( с включ. от  20 до 50 източника )

                                                                      на документ

-         Информационна справка в база данни /Ciela, ел. бази данни и др./                                                                                        - на тема

                                                                                       - на документ

-         On-line информационни справки в Интернет на тема

 

1,00 лв.

 

2,00 лв.

 

0,10 лв.

 

0,50 лв.

0,20 лв.

2,00 лв.

17.

Обучение за работа с новите инф.технологии /на ден / - за група

    Консултиране за работа в Интернет /на час/

    Регистрация на безплатна електронна поща

    Проверка на електронна поща /за 5 минути/

30,00 лв.

2,00 лв.

0,50 лв.

0,10 лв.

14.

Ползване на компютър /за 1 час/

1,00 лв.

15.

Ползване на Интернет /за 1 час/

1,00 лв.

16.

Услуги за текстообработка на страница

     набор на текст /60-66 символа на ред 28-30 реда на страница/

     Набор на текст с формули

    Набор на текст с формули, таблици и диаграми

     Предпечатна подготовка на документ /проверка правопис, форматиране/

 

0,50 лв./на с.

0,80 лв./на с.

1,00 лв./на с.

0,10 лв./на с.

17.

Сканиране на документ -

- формат А 4

- формат А 3

 

0,50 лв.

1,00 лв.

18.

Размножаване на ксерокс за едно копие едностранно

                                                                       - двустранно

0,10 лв.

0,15 лв.

19.

Отпечатване на лазерен принтер  /за страница/

    Текст, векторни графики

    Текст и снимки

 

0,10 лв.

0,20 лв.

20.

Отпечатване на цветен мастиленоструен принтер /за страница/

    Формат А4    до 50 % запълване на страницата

                              над 50 % запълване на страницата

    Формат А3   до 50 % запълване на страницата

                             над 50 % запълване на страницата         

 

0,60 лв.

1,00 лв.

1,20 лв.

2,00 лв.

21.

Изработване на презентации, проекти

по договаряне

22.

Превод

- от английски език

- от френски език

 

10лв./на с.

10 лв./на с.

23.

Наем зала за мероприятия

- до 3 часа

- над 3 часа

 

20 лв./на час

15 лв./на час

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начало на страницата