Начало

        На 21 и 22 ноември 2008 г. в гр. Велико Търново се проведе VII Национална научна конференция Библиотеки - четене - комуникации, организирана от ВТУ Св. Св. Кирил и Методий Катедра Библиотекознание и масови комуникации и РБ Петко Р. Славейков.

         В конференцията взеха участие с доклади научни работници и преподаватели от ВТУ, ПУ, НБУ, СУ, СВУБИТ, както и библиотечни специалисти от страната.

         Росица Петрова директор на РБ С. Доброплодни гр. Сливен, бе поканена да изнесе доклад в пленарната сесия на конференцията на тема: Библиотеките в помощ на образованието /или как и защо да четем заедно/.  Из опита на РБ С. Доброплодни с деца читатели.

         В началото на следващата година докладите ще бъдат издадени в сборник.

Начало страница