Начало

Инвестицията в духовността е инвестиция в бъдещето Сливен направи този избор

 

На 25.10.2009г., в рамките на програмата за отбелязване празника на гр.Сливен Димитровден, тържествено бе открито разширението на Регионална библиотека Сава Доброплодни. На церемонията присъстваха народните представители Десислава Танева, Калина Крумова и Юлиана Колева, областният управител Марин Кавръков, зам.кметът на общината Радост Костова, секретарят на общината Петя Руменова, арх. Ани Неврокопска проектант на сградата, Тодор Дечев управител на фирма Билдинг изпълнител на обекта, Дора Ескидарова началник отдел Култура, Иван Петров- председател на комисията за образование и култура при ОбС, общински съветници, представители на културни и образователни институции, на бизнеса, на медиите, много граждани, както и членовете на делегациите от гр.Воронеж/Русия/ и гр. Печ/Унгария/ като в унгарската делегация бе включен и директорът на библиотеката в гр.Печ Йозеф Керестури. За да уважат събитието на тържеството присъстваха и Илия Попов - адм.директор на проект Глобални библиотеки-България финансиран от фондация Бил и Мелинда Гейтс, Стойо Вартоломеев управител на издателство Хермес и един от най-големите дарители на библиотеката, директори и представители на регионални библиотеки, читалищни дейци от града и областта, представители на партньорски организации от страната, много деца и младежи. Интересът на всички гости, а и на сливенското гражданство е обясним. Днес РБСава Доброплодни е най-модерният културен и информационен център на територията на Сливенска област. Тя е храм на науката, културата, на вековния опит, на духовността. Съчетава в ежедневието си, както традиционните за една библиотека дейности, така и новаторски форми за представяне на българската и световната култура. Чрез свободния достъп до Интернет и новите информационни технологии успешно приспособява услугите си към нуждите на съвременното общество. Работи активно за постигане на европейски стандарти, създава успешни партньорства в страната и чужбина, ражда нови инициативи. С постигнатите в обслужващите звена на новоизграденото крило на библиотеката стандарти за функционалност, достъпност на средата, условия за съхраняване на фондовете и обслужване на читателите, с модерните компютърна и презентационна зали, със съвсем различните по атмосфера и начин на предлагане на литература и услуги детски отдел и чуждоезиков център, визията на библиотеката се допълва и тя се превръща в еталон за съвременна библиотечна и информационна институция, в модерен храм на духовността. В това се убедиха и първите посетители на новооткритата сграда А тържеството, както всяко тържество организирано от библиотеката, беше наситено с много настроение и усмивки. Започна с виртуозините изпълнения на малките музиканти от оркестър Карандила-Джуниър с ръководител Ангел Тичалиев. Петгодишната Юлия Попова поздрави гостите със стихотворението на Леда Милева Моята книжка, след което децата от клуб Приятели на библиотеката подариха на официалните гости любимите си книжки, в които бе поставено своеобразно послание стихотворението Книжчице, вълшебнице на 12-годишната Мария Колева. За приноса им в реализирането на този значим за Сливен, а и за страната проект, с пластики и грамоти бяха отличени кметът на града Йордан Лечков и Десислава Танева - депутат /бивш председател на ОбССливен/. Специална награда за проявената щедрост за обновяване фоновете на детския отдел на библиотеката получи и издателят Стойо Вартоломеев. Водосвет за освещаване на новата града отслужи отец Иван. В своето слово той също пожела библиотеката да бъде институцията, която чрез богатствата, които съхранява, да учи, да възпитава, да спомага за духовното израстване на младите сливенци. Пред гостите на тържеството бе прочетен поздравителен адрес от министъра на културата Вежди Рашидов, в който откриването на разширението на РБСава Доброплодни бе определено като значимо обществено и културно събитие не само за Сливен и региона, но и за страната. Този факт е важен не само за вашия град, но и за културния живот на страната... Сега, когато работим за осъществяването на една нова културна политика, съобразена с националните традиции и обърната към европейските ценности, това събитие има най-съществен принос... Знаменателно е, че това става именно във вашия град известен с дълбоките си културни традиции и стабилно професионално присъствие в библиотечно-информационната област. Защото вашата библиотека, винаги е била сред водещите културни институти и инициативите организирани и провеждани от нея са свидетелство за любов и всеотдайност към професията, разширяване на културния обмен и създаване на трайни контакти, не само в рамките на страната, но и в европейското културно пространство... се казва в приветствието. Честта да открият библиотеката се падна на депутатката Десислава Танева и на Радост Костова заместник кмет на общината. За интереса към новата града на библиотеката и услугите, които се предлагат в нея най-красноречив е броят на посетителите в този ден. Само за два часа библиотеката е посетена от над 500 граждани като най-активни са децата и юношите. Това е доказателство, че инвестицията на общината е навременна и необходима, че инвестицията за децата и младите хора, за духовността, е инвестиция в бъдещето на нашия град.

Начало страница