Начална страница

В РБ“С.Доброплодни” бе представен международният проект “LITTLE”

 

На 4 октомври 2005 г. на специална пресконференция в РБ “Сава Доброплодни” – Сливен бе представен международен Проект “LITTLE”, финансиран от ЕС, който стартира през май в Сестри Леванте / Италия /.

Основната цел на проект LITLLE e да предаде ценностите и морала на ЕС чрез приказки и детска литература, които са ефективно средство за изпращане на важни ценности към децата. Партньори на регионалната библиотека са: Centro in Europa /Генуа, Италия/, Фестивал на приказките – Берлин /Германия/, Андерсенов фестивал - Сестри Леванте /Италия/, Международният съвет на книгите за младите хора - Брюксел, Факултета за Образователни науки и неговия Президент Пино Боеро, Университет в Генуа, Италия; Радио програма «Европа Директ» в Генуа,  Европейската Агенция за развитие Eurete, Европейската информационна служба в Генуа, град Генуа, Националната библиотечна асоциация - Секция Лигурия, Библиотечен център на провинция Генуа.

Целите на проекта ще бъдат осъществени с това партньорство чрез два публични семинара и транс-национален конкурс “ЕС в приказка”, както и други дейности за популяризирането на проекта.

Основната целева група за този проект са децата, тъй като на тях ще бъдат предавани ценностите на ЕС. Освен това проектът цели да информира и всички хора, работещи с деца, както и родители, учители, ръководители на детски сдружения и ръководители на художествени групи, за тези и други по-сложни задачи на ЕС, включващи децата и детските права, осигурявайки връзки с институциите на ЕС, които са на разположение на европейските граждани.

Основна проява по проекта е организирането и провеждането на транс-националния конкурс „Европейския съюз в приказка”. Конкурсът ще се проведе чрез три индивидуални национални конкурса в партньорските страни с еднаква тема,  поканвайки всички европейски граждани да участват чрез изразяване на ценностите на ЕС в приказка. Участниците могат да се простират от автори, писатели-аматьори, родители до самите деца – всички, които чувстват, че могат да обрисуват в приказка ценностите на ЕС. Творбите могат да бъдат написани на всеки от езиците на страните-партньори (италиански, немски и български), както и на английски, което ще позволи участието на по-голям брой участници.

На уеб-страниците на всички партньори ще бъдат създадени специални секции за популяризиране на дейностите по проекта, съдържащи «разяснение» изготвено от Centro In Europa с подкрепата на Eurete и другите партньори, което ще даде изчерпателна информация за ценностите, които трябва да се популяризират чрез приказките. Специализираните секции ще имат връзки с институциите на ЕС, които са на разположение на гражданите на ЕС, като Европа Директ; Евродеск, ЕИЦ и др. На тези уеб-страници ще бъдат представени и връзки с всички останали партньори. Страниците ще съдържат също и насоките за конкурса L.I.T.T.L.E. (на всички партньорски езици и на английски), давайки линкове към другите сайтове на L.I.T.T.L.E., така че всеки да може да избира езика, на който желае да пише. Уеб-страниците ще бъдат валидни за целия период на проекта..
Всеки от партньорите чрез национално жури ще избере три приказки за победители от своята страна като транс-националния сборник ще включва 10 творби. Отличените приказки ще бъдат преведени на английски (ако не е написан на този език), което ще направи всеки отделен партньор. След това приказките ще бъдат събрани от Centro In Europa и ще бъдат публикувани в сборник.  Изданието ще съдържа творбите на оригиналните езици плюс английски (като език за комуникация), позволявайки да се обхванат максимален брой граждани. Ще бъдат отпечатани 5000 екз. от изданието, които ще се разпространят между партньорите и из цяла Европа. Ще бъде възможно също така да се зареждат копия от публикацията от сайтовете на партньорите, като по този начин ще се осигури по-голям достъп и по-ефективно разпространение до всички европейци.

В рамките на VIII Национален фестивал на детската книга /Сливен/ в началото на май 2006 г. ще се проведе дискусия «Свързване на Европа с децата» заедно с разпространението на финалното издание с победилите творби.

Изданието ще бъде представено формално на финалното събитие по проекта, което ще се състои в Брюксел в края на м.май 2006г. Това финално представяне ще включва представяне на изданието със спечелилите творби, дискусия за резултатите от проекта от всеки партньор и по-нататъшна дискусия по темата за предаването на европейските ценности на децата чрез приказките. То ще бъде също така случай за обсъждане на броя на транс-националните участници в конкурса, демонстрирайки прякото качествено и количествено въздействие на проекта и по този начин ще разпространи резултатите на европейско ниво.

 

 

Конкурс „Европа в приказка”

Правила за участие

1. Представляващи организации

Асоциация “Centro in Europa” – Генуа в партньорство с  Берлински фестивал на приказките  - Берлин, Национален фестивал на детската книга – Сливен, България, Факултет по информационни науки към Университета в Генуа, Общината на гр. Сестри Леванте и Андерсеновия фестивал, Международен съвет за книгите за млади хора в Брюксел кани участници в конкурса „Европа в приказка” - инициатива в рамките на проект LITTLE „Да сътворим приказка и да научим малките в Европа на нея”, подкрепен от Главна дирекция по образованието и културата към Европейската комисия.

Целта на проекта е да поощри и фокусира големите ценности на Европейски съюз чрез средствата на литературата за деца.

2. Крайни срокове за участие

Приемането на творби за участие ще става от 10.10.2005г. до 31.01.2006г.

3. Избираемост

Участието е безплатно и няма никакви ограничения.

4. Страни-участнички

Конкурсът започва едновременно в три европейски страни, Италия, Германия и България.

5. Как да участваме

Всички творби трябва да са вдъхновени от великите ценности на Европейски съюз: човешко достойнство и човешки права, право на закона, мир, демокрация, свобода, толерантност, равенство. Участниците могат да изпращат творбите си по Интернет на
e-mail адрес: reglibsliven@iradeum.com, или печатно копие по пощата на адрес:

8800 Сливен, ул.”Никола Карев” 1,

Регионална библиотека „Сава Доброплодни”, за конкурс „Европа в приказка”

Приказките трябва да не са по-дълги от 3 страници, около 6500 печатни знака (като не се включват интервалите). Трябва също да бъдат включени и лични идентификационни данни като име и презиме, дата на раждане, пълен адрес, телефонен номер за контакт, e-mail адрес (ако има такъв).

Въз основа на приложените данни, творбите ще бъдат включени в следните категории:

Ψ   Деца (до 14 г.)

Ψ   Момичета и момчета (от 15 до 18 г.)

Ψ   Възрастни (на повече от 18 г.)

Творбите трябва да имат пощенско клеймо не по-късно от 31.01.2005г. Участниците могат да изпращат повече от една творба, при условие, че спазват всички правила на конкурса. Конкурсът изисква непубликувани творби написани на български език, които никога преди не са печелили награда.

Журито ще разгледа творбите без никакви справки относно авторите, освен тяхната възраст. Отличените творби могат да бъдат преработвани въз основа на техния обем по решение на членовете на журито и решението им не може да бъде оспорвано.

6. Награди

Всички творби ще вземат участие в присъждането на наградите.

Всяко национално жури (Италианско, Германско, Българско) ще избере най-добрите три творби измежду всички получени.

Международно жури, съставено от представители на всяка оценяваща комисия, ще избере най - добрата европейска приказка измежду тези, подбрани в националните конкурси. Победителите ще бъдат информирани по пощата с писмо в срок от 60 дни след приключването на конкурса и имената на трите най-добри автори ще бъдат публикувани на сайта: www.centroineuropa.it.

Трите най-добри творби от всяка страна ще бъдат публикувани в специален брой на списание “В Европа”, или друго еквивалентно издание и ще бъдат представени по време на финалния семинар на конкурса, който ще бъде проведен в Европейския парламент в Брюксел през май 2006г.

Победителят за най-добра българска творба ще спечели също така и две нощувки в хотел в гр.Сливен (и пътни разходи) и ще вземе участие в Националния фестивал на детската книга – май 2006г.

Всеки участник в конкурса ще получи грамота за участие.

 

За повече информация:

8800 гр. Сливен

ул. “Никола Карев” № 1

Регионална библиотека “Сава Доброплодни”

тел. /044/  62 24 41;  62 53 97; 62 24 52

Fax: /044/ 62 24 41

E-mail: reglibsliven@iradeum. com

Web-site: http://little.iradeum.com

В началото на страницата