Начало

 

 

 

 

Сливенско участие на Международна конференция в гр. Печ.

 

От 26 до 29 август 2008г. градската библиотека в гр. Печ /Унгария/ организира Международна конференция на тема За нашата околна среда. В конференцията взеха участие научни работници от Университета в гр. Печ, представители на фондации, занимаващи се с проблемите по опазване на околната среда, д-р Йозеф Ферлинг - основател на рицарския орден Зелена мисъл за възпитание на децата по околна среда, библиотечни специалисти от Унгария, Хърватска и България, педагози, младежи от екологични организации. От България в конференцията взе участие Росица Петрова- директор на Регионална библиотека Сава Доброплодни- Сливен.

Форумът бе организиран с подкрепата на кметството в гр.Печ и Лесовъдство Мечек ООД и е част от програмата Печ- културна столица на Европа, 2010

В конференцията бяха представени доклади свързани с глобалните промени в природата и възможностите за ограничаване на световната екологична криза, разгледани бяха различни концепции за околната среда като се акцентира на хуманистичното разбиране на проблемите на околната среда, като проблеми за опазване живота на планетата, без това да спира развитието и прогреса на обществото.

Втория ден на конференцията бе посветен на ролята на библиотеките за подпомагане процеса на обучение по околна среда. Като водещ референт Росица Петрова представи доклад на тема Култура-околна среда-хора. Библиотеките в помощ на обучението по околна среда В доклада бяха представени основните задачи на библиотеките за формиране и развитие на култура за околната среда и утвърждаване на устойчив начин на живот на младите хора. Представен бе и опитът на българските библиотеки в тази насока. С доклади по темата се включиха и Андрея Божич - председател на дружеството на хърватските библиотекари за областите Словония и Бараня, и д-р Хайналка Соболчине завеждащ детски отдел на Градската библиотека в гр.Печ.

За участниците в конференцията бе организирано посещение на Лесовъдство Мечек ООД. Там те се запознаха с програмата за обучение на детското Горско училище. Програмата бе представена от г-н Йожеф Калди главен директор на лесовъдството. Участниците в конференцията имаха възможност да разгледат базата на горското училище, изложбите от детски рисунки и детски играчки от природни материали, природния кът с билки и горски животни, маршрутите и методите за обучение на децата в естествена среда. Посещението завърши с изненада концерт на оркестър Ловджийски рог Бараня около голям лагерен огън. Под ясното нощно небе гостите чуха виртуозни изпълнения, само от ловджийски рогове, на класически произведения и на различни мелодии и сигнали свързани с провеждане на лова.

На следващия ден за гостите на конференцията бе организирано посещение на замъка Пухнер и участие в церемонията по обявяване на рицарите на ордена Зелена мисъл за 2008г.

Замъкът Пухнер, известен и като замъкът в сърцето на Европа, е напълно реставриран и достъпен за туристи и гости от 1995г. Неговото строителство започва през 1840г. и завършва през 1898г., във вида в който е и днес. Разположен е на огромна площ и включва няколко сгради и огромен парк. Изграден е от барон Антал Пухнер известен с военната си кариера по време на наполеоновите войни.

Церемонията по обявяването на рицарите на ордена Зелена мисъл се проведе в тържествена обстановка, в парка на замъка и се ръководеше лично от д-р Йожеф Ферлинг. Бяха обявени четирима нови рицари на ордена за заслугите им за възпитаване на децата по околна среда. Тази церемония се провежда за осма поредна година и става все по-популярна не само в Унгария, но и в целия свят.

Конференцията завърши с разходка из замъка и представяне на възможностите за възпитание на децата за природозащитна дейност чрез връщане към традициите на предците им.

При посещението си в Печ Росица Петрова проведе срещи и с Тибор Хонда заместник кмет на гр. Печ, и г-н Йозеф Пола директор на дирекция Образование и култура в градската управа. Обсъдени са възможности за съвместни прояви на библиотеките в Сливен и Печ за 2009г. и 2010г., които да бъдат включени в програмата Печ - културна столица на Европа, 2010.

Начало страница