Начало

 

Сливенско участие в тържествата по откриване на Център на знанието

в гр.Печ/Унгария/ в рамките на програмата

Град Печ Европейска столица на културата 2010

 

На 6 октомври в гр.Печ тържествено бе открит Център на Знанието с друго име Южнодунавска Регионална библиотека и Център на Знанието. На церемонията по откриването на новата библиотека присъства и Росица Петрова-Василева директор на Регионална библиотека Сава Доброплодни. Тя взе участие с доклад и в работата на международната конференция на тема Семейството и четенето - част от съпътстващата програма на тържествата

Новата Регионална библиотека и Център на знанието в гр.Печ по думите на специалистите е най-модерната библиотечна сграда на територията на Европейския съюз. Тя отговаря на всички съвременни изисквания за функционалност и достъпност  на средата, условия за обслужване на читателите, съхранение и охрана на фондовете, информационни възможности, впечатлява с внушителните си размери и с уникалната архитектура. Разположена е на площ от 13 000 кв.м. и ще служи за задоволяване на информационните и документални търсения не само на жителите на града и на област Бараня, но и на населението на целия южнодунавски регион. Условията и съвременното оборудване на новата библиотека дават възможност за провеждането на колективни, образователни, културни и други занимания.

Уникалното в този проект е обединяването на дейността на различни библиотеки в общ център. В новата сграда осъществяват дейността си сегашните окръжна и градска библиотеки както и библиотеките на Факултета по право, Факултета по икономика и Централната библиотека на Университета на гр. Печ. Общият фонд на Центъра на знанието наброява над 1 000 000 библиотечни единици.

            На първия и третия етаж са разположени зали за свободен достъп, читални,  кътове за индивидуално четене и учене, а на четвъртия  етаж очакват своите посетители музикалната и детската библиотеки. Организирани са и 2 детски къта за игри. Колективни функции изпълняват входното фоайе, книжарницата, просторната изложбена зала и уютното кафене- ресторант. Обособени са и киносалон с 300 места, както и 2 зали за мероприятия и презентации.

Този значим проект е на стойност 20 милиона евро и е реализиран с финансовата подкрепа на Европейския Регионален  Фонд за развитие.

            При посещението си в Печ Росица Петрова се срещна с новото ръководство на обединената Южнодунавска регионална библиотека и Център на знанието. На срещата бяха отчетени дългогодишните ползотворни контакти между Регионална библиотека Сава Доброплодни и градската и окръжната библиотеки в град Печ като бяха набелязани и параметрите за бъдещо сътрудничество на сливенската регионална библиотека с новосъздадената обединена институция.

Начало страница