Начало

 

ДЕВЕТ БИБЛИОТЕКИ ОТ СЛИВЕНСКА ОБЛАСТ СА ОДОБРЕНИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ ВЪВ ВТОРАТА ФАЗА (Етап 2010) НА ПРОГРАМА ГЛОБ@ЛНИ БИБЛИОТЕКИ - БЪЛГАРИЯ

 

На 21 септември 2010 г. официално бе оповестен окончателния списък на библиотеките одобрени за включване във втората фаза на програма Глоб@лни библиотеки - България Етап 2010 от Управителния съвет на проекта, в който участват представители на ключовите партньори: Министерство на културата, Програма на ООН за развитие (ПРООН), Национално сдружение на общините в Република България, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и ББИА.

За втория етап на програмата от Сливенска област са одобрени 9 библиотеки: от Община Сливен библиотеките при читалищата в с.Блатец, с.Мечкарево, с.Гавраилово и с.Новачево; от Община Нова Загора библиотеките при читалищата в с.Любенова махала, с.Събрано и с.Еленово; от Община Котел библиотеката при читалището в с.Тича; от Община Твърдица библиотеката при читалището в с.Оризари.

За включване във втората фаза (Етап 2010) на Програма Глоб@лни библиотеки - България" са одобрени 352 обществени библиотеки от 195 общини. Програмата цели да насърчи модернизирането на библиотеките в цялата страна, за да подпомогне приобщаването на българските граждани към глобалното информационно общество. Библиотеките-партньори ще получат достъп до интернет, компютърно оборудване и периферна техника за ползване от посетители и обучение за своите служители. Очаква се библиотеките да разширят обхвата на предлаганите услуги, да станат по-привлекателни за хората и да играят по-значима роля в развитието на местните общности.

Изборът на библиотеки за Етап 2010 се основава на система от показатели свързани с дейността на библиотеките, както и на демографски и социално-икономически фактори. Водещи принципи при подбора на библиотеки са стремежът да се включат максимален брой библиотеки и да се обхванат различни по тип населени места като същевременно се постигне равномерно географско покритие, да се намери баланс между броя на потребителите на библиотечни услуги от една страна и потребностите на по-малките населени места от друга.

За Етап 2010 кандидатури са подадени от 740 библиотеки от 214 общини. Формулярите за кандидатстване са подадени от общините, с което местните власти декларираха дългосрочен ангажимент към изпълнение на целите на програма Глоб@лни библиотеки - България.

Общият бюджет на програма Глоб@лни библиотеки - България е 50 милиона щ.д., който включва 15 милиона щ.д. грант от Фондация Бил и Мелинда Гейтс, дарение на софтуерни продукти на стойност 6 милиона щ.д. от Майкрософт, както и насрещно финансиране на стойност 29 милиона щ.д. от централния и местните бюджети в България. През трите етапа на проекта е планирано общо 900 обществени библиотеки да получат ИТ оборудване за посетителите, а 3000 служители от тези 900 и други 700 библиотеки анкетирани в предварителния етап на проекта да преминат цялостна обучителна програма в периода 2010-2012г.

През 2011 г. предстои последният, трети етап за попълване на общия брой от 900 целеви библиотеки.

Начало страница