Начало

РАБОТНА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЦЕЛЕВИТЕ БИБЛИОТЕКИ ОТ СЛИВЕНСКА ОБЛАСТ ПО ПРОГРАМА ГЛОБАЛНИ БИБЛИОТЕКИ - БЪЛГАРИЯ СЕ ПРОВЕДЕ В РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА САВА ДОБРОПЛОДНИ

На 26.01.2011г. в Регионална библиотека Сава Доброплодни се проведе работна среща с представители на 24 те целеви библиотеки от Сливенска област включени в програма Глобални библиотеки България- Етапи 2009 и 2010. На срещата присъстваха и Дора Ескидарова началник отдел Култура и вероизповедания в Община Сливен, Надежда Тодорова - началник отдел Културав Община Твърдица и Веска Вълчева - началник на отдел Култура, медийна политика и вероизповедания в Община Нова Загора.

Директорът на РБСава Доброплодни Росица Петрова регионален координатор на програмата за Сливенска област представи пред присъстващите отчет за изпълнение на планираните дейности по програмата за 2010г. в целевите библиотеки от областта. Тя запозна библиотекарите и с графиците и логистиката на планираните обучения по програмата в пилотната фаза през 2011г. Пилотната фаза ще стартира през м.март с обучения по Информационни и комуникационни технологии. В оборудваната обучителната база по програмата в РБСава Доброплодни в периода м.март - м.юни ще бъдат проведени три курса - всеки с продължителност по 11 дни и ще бъдат обучени 30 библиотекари от целевите библиотеки. През м.юли ще бъде проведен курс и по Направление 4 Общуване и работа с потребители и общности. На срещата бяха обсъдени и Основни правила за ползване на компютрите и периферната техника в целевите библиотеки.

Представителите на целевите библиотеки бяха запознати и със системата за мониторинг и оценка на въздействието в целевите библиотеки. Представен бе и график за проверка за готовност на библиотеките от Етап 2010, както и сроковете за доставката, инсталацията и въвеждането в експлоатация на компютърната и периферната техника в тях. До края на месец май още 9 библиотеки от областта, благодарение на участието си в програмата, ще се модернизират и ще започнат да предлагат съвременни информационни услуги и достъп до колосални информационни ресурси.

Начало страница